โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 19-October-2020(เหตุการณ์ชุมนุม:19-ตุลาคม-2563)ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน
Source : KhaosodEnglish
Can't they just say a dictator ate their homeworks? A protester shines a flashlight for two students working on their school assignments while attending the anti-government rally at Kaset Intersection.
พวกเขาบอกว่าเผด็จการกินการบ้านไม่ได้เหรอ? ผู้ประท้วงส่องไฟฉายให้นักเรียน 2 คนทำงานที่โรงเรียนมอบหมาย ขณะเข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่แยกเกษตร
- a dictator ate their homeworks = เป็นคำเล่นคำ จากสำนวน "The dog ate my homework"


Source : RichardBarrow
We mustn’t forget that it is a school night and many of these high school students need to finish their homework
เราต้องไม่ลืมว่าเป็นคืนก่อนเช้าที่ต้องตื่นไปโรงเรียน และนักเรียนมัธยมปลายเหล่านี้หลายคนต้องทำการบ้านให้เสร็จ

- school night = คืนก่อนเช้าที่ต้องตื่นไปโรงเรียน/ ทำงาน


Source : Time
Pro-democracy activists flash three-fingered salutes during a demonstration at the Kaset Intersection, near Bangkok, on Oct. 19. A growing tide of protests called for the prime minister to resign.
นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชูมือสามนิ้วระหว่างเดินขบวนประท้วงที่แยกเกษตร ใกล้กรุงเทพฯ 19 ตุลาคม กระแสการประท้วงเรียกร้องให้นายกฯ ลาออก

- tide = กระแส, ทิศทางที่ความคิดเห็นของผู้คนจำนวนมาก


Source : KhaosodEnglish
Protesters, most of them young people, have occupied the Kaset Intersection in northern Bangkok.
ผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว, อยู่ที่สี่แยกเกษตรทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร

- occupied = อยู่ในพื้นที่, ครอบครองพื้นที่


Source : SaksithCNA
17.05h: The entire roundabout at Victory Monument is now occupied by protesters despite increasing rain showers.
17.05 น.: บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เต็มไปด้วยผู้ประท้วงแม้จะมีฝนตกปรอยเพิ่มขึ้น

- shower = ฝนตกปรอย ๆ สั้น ๆ


Source : KhaosodEnglish
A student protest is also taking place inside Silpakorn University's Wang Tha Phra Campus in Nakhon Pathom
นอกจากนี้ยังมีการประท้วงของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนครปฐมSource : KhaosodEnglish
The crowd is growing bigger at the protest that has shut down parts of Kaset Intersection, close to Kasetsart University.
กลุ่มผู้ชุมนุมขยายวงกว้าง จากการประท้วงที่มีการปิดบางส่วนของแยกเกษตร ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Source : KhaosodEnglish
"We are children, so what? We are also the people," reads a sign held up by a student during the anti-government protest taking place in Nonthaburi province.
"พวกเราเป็นเด็กแล้วยังไงพวกเราก็เป็นประชาชนเหมือนกัน" อ่านจากป้ายที่นักศึกษาคนหนึ่งถือไว้ระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาล ที่จังหวัดนนทบุรีSource : RichardBarrow
6pm The protest rally in Nonthaburi is now marching to Nonthaburi Police Station. Motorists and pedestrians are advised to avoid this area.
18.00 น. การชุมนุมประท้วงในจังหวัดนนทบุรีกำลังเดินขบวนไปที่สภ. นนทบุรี ขอแนะนำให้ผู้ขับขี่และคนเดินเท้าหลีกเลี่ยงบริเวณนี้


Source : ThaiEnquirer
Demonstrators turning the national anthem into a rallying cry against the government at kaset intersection.
ผู้ประท้วงเปลี่ยนเพลงชาติเป็นการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่แยกเกษตร


Source : KhaosodEnglish
Demonstrators who gathered at MRT Public Health Ministry earlier today are marching toward Nonthaburi Pier Intersection.
ผู้ชุมนุมที่รวมตัวกันที่สถานีรถไฟฟ้า MRT กระทรวงสาธารณสุข ก่อนเดินขบวนไปยังแยกท่าเรือนนทบุรีSource : ThaiEnquirer
In Nonthaburi, protesters are about to march to the police district office and make demands for them to release their friends.
ในจังหวัดนนทบุรีผู้ประท้วงกำลังจะเดินขบวนไปยังสำนักงานตำรวจและเรียกร้องให้ปล่อยตัวเพื่อน ๆของพวกเขา

- march = เดินขบวน
- release = ปล่อย, ปล่อยออก


Source : ThaiPBSWorld
17:15 at the Kaset intersection.
17:15 น. ที่สี่แยกเกษตรSource : ThaiPBSWorld
17:45 At the Kaset intersection.
17:45 น. ที่สี่แยกเกษตรSource : RichardBarrow
5:45pm This is the view from the overpass bridge at Kaset Intersection looking along Ngamwongwan Road.
17:45 น. นี่คือมุมมองจากสะพานลอยแยกเกษตร ที่มองไปตามถนนงามวงศ์วาน

As you can see, this section is blocked but the overpass and the underpass is still passable.
อย่างที่คุณเห็นส่วนนี้ถูกปิดกั้น แต่สะพานลอยและทางลอดยังผ่านได้
Further up this road there is another protest at the prison
นอกจากนี้ยังมีการประท้วงอีกครั้งในเรือนจำ
Source : RichardBarrow
5:30pm The railway networks in Bangkok, such as BTS and MRT, are still operating as normal at this time

17:30 น. เครือข่ายรถไฟในกรุงเทพมหานครเช่น BTS และ MRT ยังคงเปิดให้บริการตามปกติในขณะนี้


Source : KhaosodEnglish
UPDATE: Demonstrators at Kaset Intersection have ended their rally and are leaving the site.
UPDATE: ผู้ชุมนุมที่แยกเกษตรยุติการชุมนุมและกำลังออกจากพื้นที่

This concluded the fifth consecutive day of large scale protests against the government in Thailand.
นี่เป็นวันที่ห้าติดต่อกันของการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในประเทศไทย


Source : ThaiEnquirer
Protesters are beginning to gather in Chiang Mai ahead of planned protests against the Prayut government.
ผู้ประท้วงจะเริ่มรวมตัวกันในเชียงใหม่ก่อนที่จะมีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลประยุทธ์

Many expected after government passed media gag order.
คาดว่าจะมีคนจำนวนมาก หลังจากรัฐบาลสั่งปิดปากสื่อ


Source : RichardBarrow
5:15pm Due to increasing number of protesters, Kaset Intersection has partially closed to traffic.
17:15 น. เนื่องจากกลุ่มผู้ประท้วงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น, แยกเกษตรจึงปิดการจราจรบางส่วน

On outbound Phaholyothin Road, you can no longer turn left
บนถนนพหลโยธินขาออกไม่สามารถเลี้ยวซ้ายได้อีกต่อไป
- outbound (adj) = แล่นออก, ออกไปข้างนอก


Source : ThaiEnquirer
The protesters cussing out the prime minister for calling the protests violent.
ผู้ประท้วงพูดตำหนิอย่างแรงถึงนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการเรียกว่าเป็นการประท้วงที่รุนแรง

The violence is perpetrated by the prime minister and the army, they say.
ความรุนแรงนั้นเกิดจากการทำเรื่องเลวร้ายของนายกรัฐมนตรีและกองทัพ, ผู้ชุมนุมกล่าว - perpetrated = ทำเรื่องเลวร้าย


Source : ThaiEnquirer
In Nonthaburi, protesters are filling up in front of the ministry of public health.
ในจังหวัดนนทบุรีผู้ประท้วงรวมตัวกันที่หน้ากระทรวงสาธารณสุข

Many are high school students.
หลายคนเป็นนักเรียนมัธยม

The ministry belongs to coalition partner Bhumjai Thai which the protesters want to leave the government.
กระทรวงนี้เป็นของพรรคร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยซึ่งผู้ประท้วงต้องการให้ออกจากรัฐบาล


Source : RichardBarrow
5:10pm This is in front of Amonphan market at Kaset intersection in Northern Bangkok.
17:10 น. หน้าตลาดอมรพันธ์ตรงแยกเกษตรกรุงเทพเหนือ

The intersection is starting to be closed, but as you can see, traffic on the underpass is still moving. But you are advised to avoid this area and nearby Bangkok Remand Prison
ทางแยกกำลังเริ่มถูกปิด แต่อย่างที่คุณเห็นการจราจรบนทางลอดยังเคลื่อนตัวได้ แต่ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงบริเวณนี้และเรือนจำพิเศษกรุงเทพ


Source : RichardBarrow
Although the order by police to close three BTS Skytrain stations at 5pm, they remained open until about ten minutes ago.
แม้ว่าตำรวจจะสั่งปิดสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 3 แห่งในเวลา 17.00 น. แต่ก็ยังคงเปิดให้บริการจนถึงเวลาประมาณ 10 นาทีที่แล้ว

As there are already thousands of protesters at the Kaset Intersection, this order to close stations is seemingly pointless
เนื่องจากมีผู้ประท้วงหลายพันคนที่แยกเกษตร, คำสั่งปิดสถานีนี้จึงดูเหมือนไม่มีจุดหมาย


Source : ThaiEnquirer
Likewise at protesters gathering at Kasetsart in Bangkok.
เช่นเดียวกันกับการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงที่เกษตรศาสตร์ในกรุงเทพฯ

Many unhappy with statements Prayut made earlier today and the digital ministry’s actions.
หลายคนไม่พอใจกับคำพูดของพล. อ. ประยุทธ์ ก่อนหน้านี้และการกระทำของกระทรวงดิจิทัล

- earlier today = ก่อนปัจุบันนี้
- likewise = เช่นเดียวกัน, อย่างเดียวกัน, ในทำนองเดียวกัน


Source : zenjournalist
Thais who studied at Oxford and Cambridge universities in the UK have condemned the crackdown on pro-democracy protesters.
คนไทยที่เรียนที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ในสหราชอาณาจักรได้ประณามการปราบปรามผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตย


Source : RichardBarrow
4:25pm High school students arriving at the protest site at Kaset Intersection.
16:25 น. นักเรียนมัธยมปลายเดินทางมาประท้วงที่แยกเกษตร

The BTS Kasetsart University station is at this intersection. At the moment, it is open as normal.
สถานี BTS ม. เกษตรศาสตร์ที่สี่แยกนี้ ขณะนี้เปิดให้บริการตามปกติ


Source : REUTERS/TostevinM
Thai students address a fifth day of protests in defiance of a ban aimed at ending protests against the government and the monarchy.
นักศึกษาไทยจัดการประท้วงเป็นวันที่ 5 เพื่อต่อต้านการห้ามซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยุติการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและสถาบันกษัตริย์

- aimed = ตั้งเป้า, มีจุดมุ่งหมาย
- defiance = การขัดขืน, การต่อต้าน


Source : SaksithCNA
A nice time-lapse by ThaiPBS of the intersection near Kasertsart University filling up with people as protests enter the 5th day since the Thai government has banned gatherings.
ช่วงเวลาที่ดี ภาพโดย ThaiPBS ของสี่แยกใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เต็มไปด้วยผู้คน เนื่องจากการประท้วงเข้าสู่วันที่ 5 นับตั้งแต่รัฐบาลไทยสั่งห้ามการชุมนุม

- filling up = เติม, เติมเต็ม, เพิ่มเข้าไป


Source :RichardBarrow
4pm Motorists are advised to avoid Tiwanon Road in front of MRT Ministry of Public Health station (Purple Line) due to anti-government protesters starting to gather there. At the moment the road isn’t blocked
16.00 น. ขอแนะนำให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงถนนติวานนท์หน้าสถานี MRT กระทรวงสาธารณสุข (สายสีม่วง) เนื่องจากกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลเริ่มรวมตัวกันที่นั่น ขณะนี้ถนนยังไม่ถูกปิดกั้น

- avoid = หลีกเลี่ยง


Source : KhaosodEnglish
BREAKING: BTS Skytrain operator says 3 stations close to the anti-government protest at Kaset Intersection will be shut down per the government's order.
BREAKING: ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสแจ้งว่า 3สถานีที่ใกล้กับการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่แยกเกษตร จะถูกปิดตามคำสั่งของรัฐบาล


Source : RichardBarrow
URGENT: The government has issued an order, under the Emergency Decree, for the BTS Skytrain to temporarily close the following three stations until further notice:
ด่วน: รัฐบาลได้ออกคำสั่งภายใต้พ. ร. ก. ฉุกเฉิน ให้รถไฟฟ้าบีทีเอสปิดสถานีสามสถานีต่อไปนี้ชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบ

N12 Sena Nikhom/ เสนานิคม

N13 Kasetsart University/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

N14 Royal Forest Department/ กรมป่าไม้

7:15pm Organizers of the protest at the Kaset Intersection have called an end to the rally and people are heading home.
19:15 น. ผู้ชุมนุมที่แยกเกษตรได้เรียกร้องให้ยุติการชุมนุมและผู้คนต่างมุ่งหน้ากลับบ้าน

However, the BTS_SkyTrain stations remain closed.
อย่างไรก็ตามสถานีรถไฟฟ้า BTS_Sky ยังคงปิดให้บริการ

I recall that during the Yellow Shirt rallies and the Bangkok Shutdown, they usually stayed open
ผมจำได้ว่าในช่วงการชุมนุมของคนเสื้อเหลืองและการปิดกรุงเทพฯ, สถานีรถไฟเปิดปกติเลย


Source : ThaiPBSWorld
17:00 The atmosphere at the gathering in Chaing Mai at Sam-Kasat monument.
17:00 บรรยากาศการชุมนุมในเชียงใหม่ที่อนุสาวรีย์สามกษัตรย์

It is raining a bit. Students reportedly take turn to talk about equality among students.
มีฝนตกเล็กน้อย มีรายงานว่านักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในหมู่นักเรียน


Source : pakhead
Rajamangala Technology University, Pathum Thani
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลปทุมธานี


Source : ThaiPBSWorld
16:35 The crowd at the Kaset intersection is starting to get onto the road.
16:35 น. ฝูงชนที่แยกเกษตรเริ่มเข้าสู่ถนน


Source : ThaiPBSWorld
16:25 The crowd is arriving at the Kaset intersection.
16:25 น. ผู้ชุมนุมกำลังมาถึงแยกเกษตร
Source : ThaiEnquirer
Packed house here in Chiang Mai as the crowd listens to their political superstar.
ผู้ฟังแน่นที่เชียงใหม่ เนื่องจากมวลชนฟังซูเปอร์สตาร์ทางการเมืองของพวกเขา

- crowd = ฝูงชน, กลุ่มคน, มวลชน
- packed house = เต็มไปด้วยผู้ชม/ เต็มไปด้วยผู้ฟัง
- political superstar = ซูเปอร์สตาร์


Source : RichardBarrow
All stations on the BTS Skytrain network are now open and trains are running as normal
สถานีทั้งหมดบนโครงข่ายรถไฟฟ้า BTS เปิดให้บริการแล้วและรถไฟก็วิ่งได้ตามปกติ


Source : RichardBarrow
High school students already arriving in front of MRT Ministry of Public Health station. Interestingly, this is in Nonthaburi province and so technically it doesn’t fall under the state of emergency for Bangkok. No news yet of station closures on Purple Line
นักเรียนมัธยมปลายถึงหน้า MRT สถานีกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ที่น่าสนใจคือในจังหวัดนนทบุรี ดังนั้นในทางเทคนิคแล้วกรุงเทพฯ จะไม่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน ยังไม่มีข่าวการปิดสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง


Source : ThaiPBSWorld
15:30 The crowd is arriving at the Public Health ministry.
15:30 น. ฝูงชนกำลังมาถึงกระทรวงสาธารณสุข


Source : KhaosodEnglish
BREAKING: BTS Skytrain operator says 3 stations close to the anti-government protest at Kaset Intersection will be shut down per the government's order
BREAKING: ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสแจ้งว่า 3 สถานีที่ใกล้กับการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่แยกเกษตรจะปิดตามคำสั่งของรัฐบาลข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น