โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ตำรวจไทยพยายามปิดปากสื่อ ขณะที่การประท้วงดำเนินต่อไปข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : VOA (Voice of America)
Thai Police Seek to Restrict Media as Protests Continue
ตำรวจไทยพยายาม จำกัด สื่อขณะที่การประท้วงดำเนินต่อไป
As pro-democracy protests continue in Thailand, the government has sought to restrict news coverage and block Telegram, the messaging service widely used by demonstrators.
ในขณะที่การประท้วงเพื่อประชาธิปไตยยังคงดำเนินต่อไปในประเทศไทย, รัฐบาลได้พยายามสกัดกั้นการรายงานข่าวและปิดกั้น Telegram ซึ่งเป็นบริการส่งข้อความที่ผู้ประท้วงใช้กันอย่างแพร่หลาย

Thousands of protesters gathered in northern Bangkok on Monday, as they have in different parts of the capital over the past week.
ผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวกันทางตอนเหนือของกรุงเทพฯเมื่อวันจันทร์, เช่นเดียวกับในส่วนต่างๆของเมืองหลวงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
Pro-democracy demonstrations were also held Monday in other cities.
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประท้วงเพื่อประชาธิปไตยในเมืองอื่น ๆ ในวันจันทร์อีกด้วย

The protests have continued even after Prime Minister Prayuth Chan-ocha declared an emergency order last week.
การประท้วงยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่านายกรัฐมนตรีประยุทธจันทร์โอชาจะประกาศคำสั่งสถานการ์ณฉุกเฉินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

The state of emergency banned gatherings of more than four people.
สถานการณ์ฉุกเฉินห้ามการรวมตัวกันเกินสี่คน

The protesters are demanding Prayuth’s resignation.
ผู้ประท้วงเรียกร้องให้ประยุทธลาออก

The former army general has led the country under military rule since his group seized power in 2014.
อดีตนายพลกองทัพได้นำประเทศภายใต้การปกครองของทหารนับตั้งแต่กลุ่มของเขายึดอำนาจในปีค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)

The protesters are also pushing for changes to the constitution and reforms of the country’s monarchy.
ผู้ประท้วงยังผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของประเทศ

A top official with Thailand’s National Broadcasting and Telecommunications Commission confirmed reports that the agency had been ordered to block the availability of Telegram.
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ยืนยันรายงานว่าหน่วยงานดังกล่าวได้รับคำสั่งให้ปิดกั้นการให้บริการTelegram

The official told The Associated Press the commission was in contact with internet service providers about carrying out the order.
เจ้าหน้าที่บอกกับสมาคมผู้สื่อข่าว ว่าคณะกรรมการกำลังติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำสั่ง

Demonstrators around the world use Telegram to help organize protests.
ผู้ประท้วงทั่วโลกใช้ Telegram เพื่อช่วยจัดการประท้วง

Police spokesman Kissana Phataracharoen also confirmed that an order signed by the chief of police could permit officials to block news websites that publish what he called “distorted information.”
โฆษกตำรวจ กฤษณะ พัฒนเจริญ ยืนยันด้วยว่าคำสั่งที่ลงนามโดยผู้บัญชาการตำรวจอาจอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปิดกั้นเว็บไซต์ข่าวที่เผยแพร่สิ่งที่เขาเรียกว่า "ข้อมูลบิดเบือน"

Under existing laws, the government’s National Broadcasting and Telecommunications Commission and the Ministry of Digital Economy and Society have the power to ban broadcasts and block internet content.
ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติของรัฐบาล และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอำนาจในการห้ามออกอากาศและบล็อกเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ต

Police themselves can also do so under the existing emergency order.
ตำรวจเองก็สามารถทำได้ภายใต้คำสั่งสถานการ์ณฉุกเฉินที่มีอยู่

คำศุัพท์ข่าว
- availability = การพร้อมใช้, การหาได้ง่าย, การหามาได้
- ban = ห้าม, ระงับ (ไม่ให้ใช้, ไม่ให้มี, ไม่ให้ทำ)
- carrying out (carry out) = ปฏิบัติการ, การปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้สำเร็จ
- commission = คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ
- demonstrator = ผู้ประท้วง
- distorted information = ข้อมูลบิดเบือน, ข้อมูลเท็จ
- emergency oder = คำสั่งสถานการ์ณฉุกเฉิน
- existing (adj) = ที่มีอยู่
- in contact = อยู่ในช่วงติดต่อ, กำลังติดต่อประสานงาน
- internet service provider = ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- Kissana Phataracharoen = กฤษณะ พัฒนเจริญ
- oder = คำสั่ง
- permit = อนุญาต
- protest = การประท้วง
- publish = เผยแพร่
- reform = ปฏิรูป, ปรับปรุงให้ดีขึ้น
- signed = ลงนาม, ลงนามอนุญาต, ลงนามเห็นชอบ
- spokesman = โฆษก
- The Associated Press = สมาคมผู้สื่อข่าว


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น