โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 26-August-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : BANGKOK POST
Another returnee from India found infected
ผู้กลับจากอินเดียอีกรายพบว่าติดเชื้อ

The government on Wednesday reported detecting one new case of Covid-19, a returnee from India, raising the total to 3,403.
เมื่อวันพุธ รัฐบาลรายงานพบผู้ป่วยโควิด -19 ใหม่ หนึ่งราย เป็นผู้กลับจากอินเดีย ทำให้ยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 3,403 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration said the Thai businessman, aged 38, arrived on Aug 8 on the same flight as 21 earlier confirmed cases. He was quarantined in Bangkok and his infection was confirmed by his second test on Aug 21.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่านักธุรกิจไทยอายุ 38 ปีเดินทางมาถึงเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม เที่ยวบินเดียวกับ 21 รายที่ได้รับการยืนยันก่อนหน้านี้ เขาถูกกักตัวในกรุงเทพฯ และยืนยันการติดเชื้อโดยการตรวจครั้งที่สองเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม

At the time, he had a fever, sore throat and a cough, was tired and had lost his sense of smell.
ตอนนั้นเขามีไข้เจ็บคอ, ไอเหนื่อย และรู้สึกสูญเสียการรับกลิ่น

คำศัพท์ข่าว
- cough = อาการไอ
- fever = เป็นไข้
- infection = การติดเชื้อ
- lost = สูญเสีย
- returnee = ผู้ที่เดินทางกลับ
- sense = การรับรู้, ประสาทสัมผัส
- smell = กลิ่น
- sore throat = เจ็บคอ
- the same flight = เที่ยวบินเดียวกันสำนักข่าว : Khaosod English
Facebook Says It Respects Gov’t Request to Block Group
เฟสบุ๊คกล่าวว่า เคารพคำขอของรัฐบาลไทยในการบล็อกกลุ่ม

Facebook on Tuesday said it complied with the government’s request to block access within Thailand to a group deemed critical to the monarch following a threat to sue its operation in the Kingdom.
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Facebook กล่าวว่าได้ปฏิบัติตามคำขอของรัฐบาลในการปิดกั้นการเข้าถึงภายในประเทศไทยของกลุ่ม ที่ถือว่าเป็นภัยต่อพระมหากษัตริย์หลังจากขู่ว่าจะฟ้องร้องการดำเนินงานในราชอาณาจักร

The company also said in a statement that it is preparing to “legally challenge” the censorship order from the Thai government, which it deemed to be infringing on international human rights law, though it did not elaborate on how the legal action would proceed.
บริษัท ยังกล่าวในแถลงการณ์ว่ากำลังเตรียมที่จะ“ ท้าทายกฎหมาย” คำสั่งเซ็นเซอร์จากรัฐบาลไทย ซึ่งถือว่าละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แม้ว่าจะไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการทางกฎหมายก็ตาม

“After careful review, Facebook has determined that we are compelled to restrict access to content which the Thai government has deemed to be illegal,” the company said in a statement.
“ หลังจากการตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว Facebook ได้ระบุว่า เราถูกบังคับให้จำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่รัฐบาลไทยพิจารณาว่าผิดกฎหมาย” บริษัท กล่าวในแถลงการณ์

คำศัพท์ข่าว
- censorship = การเซ็นเซอร์
- deemed (deem) = เห็นว่า, ถือว่า
- determined = ระบุชี้ชัด
- infringing (infringe) =ฝ่าฝืน, ละเมิด
- international human rights law = ละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
- monarch = พระมหากษัตริย์
- request = ร้องขอ
- restrict access to content = จำกัดการเข้าถึงเนื้อหา
- statement = แถลงการณ์สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Covid-19 superspreading event in Boston may have led to 20,000 cases, researcher says
เหตุการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ในบอสตันอาจเป็นเหตุนำให้มีผู้ป่วย 20,000 ราย, นักวิจัยกล่าว

One superspreading event may be connected to about 20,000 Covid-19 cases in the Boston area, a researcher said on Tuesday.
การแพร่กระจายมากเป็นพิเศษแค่ครั้งเดียว อาจเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิด -19 เกือบ 20,000 รายในพื้นที่บอสตัน,นักวิจัยกล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

That event, a biotech conference attended by 200 people in late February, is now well known as a source of Covid-19 spread very early on in the pandemic.
เหตุการณ์, การสัมนาเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผู้เข้าร่วมประชุม 200 คนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตอนนี้เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการระบาด

"Ultimately, more than 90 cases were diagnosed in people associated with this conference or their contacts, raising suspicion that a superspreading event had occurred there," the researchers wrote in their study.
ในที่สุดพบว่า มากกว่า 90 รายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมรวมผู้สัมผัสได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ ,เพิ่มความน่าสงสัยว่าเหตุการณ์แพร่ระบาดมากพิเศษนี้เริ่มเกิดขึ้นที่นั่น, นักวิจัยเขียนไว้ในการศึกษาของพวกเขา

Superspreading occurs when one or a few infected people cause a cascade of transmissions of an infectious disease.
การแพร่กระจายอย่างมากพิเศษ เกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อหนึ่งหรือสองสามรายทำให้เกิดการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อ

คำศัพท์ข่าว
- conference = การประชุมร่วม
- contact = ติดต่อ , สัมผัส
- disease = โรค
- early = แต่แรก, แต่ก่อน
- occur = บังเกิดขึ้น
- researcher = นักวิจัย
- suspicion = ความสงสัย
- superspreading = ระบาดอย่างรวดเร็ว, แพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง, การแพร่กระจายอย่างมากพิเศษ
- ultimately = ในที่สุด, ท้ายที่สุด, ตอนสุดท้ายสำนักข่าว : South China Morning Post
Facebook may sue Thai government after complying with demand to block group discussing monarchy
เฟซบุ๊กอาจฟ้องรัฐบาลไทย หลังจากปฏิบัติความต้องการให้ปิดกั้นการพูดคุยเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์
Thailand has strict lèse-majesté laws that forbid defaming the king, and the Thai government has threatened Facebook with legal action
ประเทศไทยมีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เข้มงวดซึ่งห้ามมิให้หมิ่นประมาทกษัตริย์ และรัฐบาลไทยได้ขู่ Facebook จะว่า ดำเนินการทางกฎหมาย

Meanwhile, Thai police said they had arrested human rights lawyer Anon Nampa for a third time this month, to charge him for sedition
ขณะเดียวกันตำรวจไทยกล่าวว่า ได้จับกุมนายอานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนเป็นครั้งที่สามในเดือนนี้เพื่อตั้งข้อหาปลุกระดม

คำศัพท์ข่าว
- arrested (arrest) = จับกุม
- defaming = ใส่ร้ายป้ายสี
- discussion = การสนทนา, โต้ตอบ, การอภิปราย
- forbid = ต้องห้าม, ถูกห้าม
- Meanwhile = ขณะเดียว
- monarchy =สถาบันกษัตริย์
- sedition = การปลุกระดม

- forbid defaming = หมิ่น, ใส่ร้ายป้ายสี (ในข่าวหมายถึง หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ)


สำนักข่าว : The Guardian
Facebook blocks access to group criticising Thailand's monarchy
Facebook บล็อกการเข้าถึงกลุ่มที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ของไทย

Curb on 1m-member ‘Royalist Marketplace’ comes after legal threat from Thai government
ระงับสมาชิก 1 ล้านคน "Royalist Marketplace" หลังถูกคุกคามทางกฎหมายจากรัฐบาลไทย

Facebook has blocked access within Thailand to a group with 1 million members that discusses the country’s king, after the Thai government threatened the company with legal action.
Facebook ได้บล็อกการเข้าถึงภายในประเทศไทยของกลุ่มที่มีสมาชิก 1 ล้านคน ที่พูดคุยกันเรื่องราชาของประเทศ หลังจากที่รัฐบาลไทยขู่บริษัทว่า จะดำเนินการทางกฎหมาย

The decision, which has been criticised by human rights experts, comes as pro-democracy rallies spread across Thailand, with some protesters calling for reform to the monarchy.
การตัดสินใจดังกล่าว ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน เกิดขึ้นจากการชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทย โดยผู้ประท้วงบางคนเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

The “Royalist Marketplace” group was created in April by Pavin Chachavalpongpun, a self-exiled academic and critic of the monarchy.
กลุ่ม“ Royalist Marketplace” ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน โดย ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการและนักวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ที่เนรเทศตัวเอง

คำศัพท์ข่าว
- academic = เชิงวิชาการ
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- curb = จำกัดขอบเขต, ควบคุม
- discussion = การสนทนา, โต้ตอบ, การอภิปราย
- human right = สิทธิมนุษยชน
- monarchy =สถาบันกษัตริย์
- pro-democracy = ส่งเสริมประชาธิปไตย
- threatened (threaten) = ขู่เข็ญ, คุกคาม, ทำให้กลัว
- rallies (rally) = รวมตัวสำนักข่าว : รอยเตอร์
AstraZeneca starts trial of COVID-19 antibody treatment
แอสตร้าเซนเนก้าเริ่มทดลองใช้แอนติบอดีรักษาโควิด-19

British drugmaker AstraZeneca (AZN.L) has begun testing an antibody-based cocktail for the prevention and treatment of COVID-19, adding to recent signs of progress on possible medical solutions to the disease caused by the novel coronavirus.
ผู้ผลิตยาของอังกฤษ AstraZeneca (AZN.L)ได้เริ่มทดสอบค็อกเทลที่ใช้แอนติบอดี สำหรับการป้องกันและรักษา COVID-19 ซึ่งเพิ่มสัญญาณความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ที่เป็นไปได้สำหรับโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

คำศัพท์ข่าว
- adding = นอกจากนี้
- antibody-based cocktail = ค็อกเทลที่ใช้แอนติบอดี
- possible = มีความเป็นไปได้สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Woman struggling to breathe makes urgent plea
ผู้หญิงที่กำลังหายใจอย่างทุลักทุเลขอวิงวอนเรื่องเร่งด่วน

Sara Montoya posted a video online urging people to wear masks while she was struggling to breathe. She later died from coronavirus.
Sara Montoya โพสต์วิดีโอออนไลน์กระตุ้นให้ผู้คนสวมหน้ากาก ขณะที่เธอกำลังดิ้นรนเพื่อหายใจ ต่อมาเธอเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา

คำศัพท์ข่าว
- breathe = หายใจ (เพื่อนำอากาศเข้าและออกจากปอด)
- plea = คำวิงวอน
- struggling = การต่อสู้ดิ้นรน, ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดม, ดิ้นรนอย่างทุลักทุเล
- urgent = ที่เร่งด่วนสำนักข่าว : IndiaToday
Facebook blocks group critical of Thai monarchy amid government pressure
Facebook บล็อกกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ไทยท่ามกลางแรงกดดันจากรัฐบาล

Facebook blocked access within Thailand to a group with 1 million members that has criticised the country’s king, but said it was planning a legal challenge to the government’s demand that it block the group.
Facebook ปิดกั้นการเข้าถึงภายในประเทศไทยไปยังกลุ่มที่มีสมาชิก 1 ล้านคนที่วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ของประเทศ แต่กล่าวว่ากำลังวางแผนตอบโต้ทางกฎหมายต่อข้อเรียกร้องของรัฐบาลที่ให้บล็อกกลุ่ม

The move comes amid near daily youth-led protests against the government led by the former military junta chief and unprecedented calls for reforms of the monarchy.
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเกือบทุกวัน ท่ามกลางการประท้วงที่นำโดยเยาวชน เพื่อต่อต้านรัฐบาลที่นำโดยอดีตหัวหน้าคณะทหาร และการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

The “Royalist Marketplace” group was created in April by Pavin Chachavalpongpun, a self-exiled academic and critic of the monarchy.
กลุ่ม“ Royalist Marketplace” ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน โดยปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการ และนักวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ที่ถูกเนรเทศ

On Monday night, the group’s page brought up a message: “Access to this group has been restricted within Thailand pursuant to a legal request from the Ministry of Digital Economy and Society.”
ในคืนวันจันทร์เพจของกลุ่มได้ขึ้นข้อความว่า“ การเข้าถึงกลุ่มนี้ถูกจำกัด ภายในประเทศไทย ตามคำร้องขอทางกฎหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

Pavin, who lives in Japan, said Facebook had bowed to the military-dominated government’s pressure.
Pavin ซึ่งอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นกล่าวว่า Facebook ยอมจำนนต่อแรงกดดันของรัฐบาลที่ถูกครอบงำโดยทหาร

คำศัพท์ข่าว
- bowed (bow) = คำนับ, ก้มหัว (ในข่าวหมายถึง ยอมจำนวน)
- message = ข้อความ
- reform = ปฏิรูป
- restricted (restrict) = ยับยั้ง, ควบคุม
- unprecedented = ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำนักข่าว : IndiaToday
Thailand makes 30-day stay compulsory for tourists from October
ประเทศไทยอนุญาตให้อยู่ได้ 30 วันสำหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคม

Tourists will have to stay for at least 30 days, with the first 14 days in quarantine in a limited vicinity of their hotel, before they can visit other areas.
นักท่องเที่ยวจะต้องอยู่เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน โดย14 วันแรกเป็นการกักตัวที่โรงแรมและบริเวณใกล้เคียง, ก่อนที่เขาจะสามารถไปยังพื้นที่อื่น ๆได้

Thailand will allow foreign tourists to visit for longer stays from October, a senior official said on Friday. The move comes as the government tries to revive a key economic sector that has been devasted by the coronavirus pandemic.
ประเทศไทยจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอยู่ได้นานขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป, เจ้าหน้าที่อาวุโสกล่าวเมื่อวันศุกร์ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลพยายามฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

Tourists will have to stay for at least 30 days, with the first 14 days in quarantine in a limited vicinity of their hotel, before they can visit other areas, Tourism Authority of Thailand governor Yuthasak Supasorn told Reuters.
นักท่องเที่ยวจะต้องพักอย่างน้อย 30วัน โดย14 วันแรกจะถูกกักตัวในบริเวณใกล้เคียงโรงแรมของพวกเขา ก่อนที่จะสามารถเยี่ยมชมพื้นที่อื่นๆได้ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวกับรอยเตอร์

The announcement comes after authorities suspended plans to create 'travel bubbles' with partner countries as the number of coronavirus cases in Asia rose.
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทางการระงับแผนการสร้าง 'travel bubbles' กับประเทศพันธมิตร เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในเอเชียเพิ่มขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- compulsory = ที่จำเป็นต้องทำ
- devasted = ทำลายล้าง
- suspended (suspend) = ระงับ
- vicinity = บริเวณใกลเคียงสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Thailand floats plan to welcome back international tourists in October
ประเทศไทยมีแผนต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนตุลาคมนี้

Hope is on the horizon for travelers hoping to spend their upcoming winter holidays in Thailand -- provided they're willing to spend several weeks in the kingdom and only stick to designated areas.
ความหวังอยู่ใกล้แล้วสำหรับนักเดินทางที่หวังจะใช้เวลาช่วงวันหยุดฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงในประเทศไทย ถ้าหากพวกเขาเต็มใจที่จะใช้เวลาหลายสัปดาห์ในราชอาณาจักร และพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น

During a public forum held late last week, Thailand's Minister of Tourism Phiphat Ratchakitprakarn said the country is aiming to allow foreign tourists to enter the country through a program dubbed "Safe and Sealed."
ในระหว่างการจัดเวทีสาธารณะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของไทยกล่าวว่า ประเทศตั้งเป้าไว้ว่าจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยผ่านโปรแกรมที่ใช้ชื่อ "Safe and Sealed"

"I have asked the prime minister for approval to set October 1 as the date to allow (inbound) tourists to enter," he said. "I also have requested to use Phuket as a pilot model ... and have received approval from the Center for Economic Situation Administration."
“ ผมขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคมเป็นวันที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยว (ขาเข้า) เข้าได้” เขากล่าว "ผมยังขอใช้ภูเก็ตเป็นโมเดลนำร่อง ... และได้รับความเห็นชอบจากศูนย์อำนวยการสถานการณ์เศรษฐกิจ"
If successful, the project will be expanded to include other destinations.
ถ้าหากประสบความสำเร็จ, ก็จะขยายโครงการรวมถึงจุดหมายปลายทางที่อื่น ๆด้วย

คำศัพท์ข่าว
- aiming (aim) = ตั้งเป้า, มีเป้าหมาย, มีจุดมุ่งหมาย
- approval = ความเห็นชอบด้วย
- area = พื้นที่
- kingdom = ราชอาณาจักร
- designated (designate) = ออกแบบ
- destination = ปลายทาง
- float = ลอย, เคลื่อนที่บนผิวน้ำ, แนะนำ (ในข่าวหมายถึง แนะนำข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ)
- inbound = ขาเข้า
- late last week = ปลายสัปดาห์ที่แล้ว
- pilot model = โมเดลนำร่อง, โมเดลต้นแบบ
- project = โครงการ
- public forum = เวทีพูดคุยสาธารณะ
- provided = ถ้าหากว่า, โดยมีเงื่อนไขว่า (ใช้เป็นคำสันธานเชื่อมประโยค)
- spend = ใช้จ่าย, ใช้เวลา
- stick = ติดอยู่, ไปไหนไม่ได้
- Thailand's Minister of Tourism = รัฐมนตรีการท่องเที่ยวของไทย
- traveler = นักเดินทาง
- willing = เต็มใจ, ยินดี

- and only stick to designated areas
- upcoming (adj) = ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น , กำลังจะมาถึง
- upcoming winter = ฤดูหนาวซึ่งกำลังจะมาถึง
- upcoming winter holidays = วันหยุดในฤดูหนาวซึ่งกำลังจะมาถึง
- (something) is on the horizon = อยู่บนเส้นขอบฟ้า = ไม่นานก็จะถึง
- Hope is on the horizon = ไม่นานก็จะถึงวันที่รอคอย
- will be expanded = จะได้รับการขยาย (Passive Voice)สำนักข่าว : South China Morning Post
Can Bangkok, loved by backpackers and luxury travellers and known for its temples, food and vibrant street life, survive coronavirus as a travel destination?
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็ค และนักเดินทางที่หรูหรา ขึ้นชื่อเรื่องวัดวาอาราม อาหาร และวิถีชีวิตบนท้องถนนที่มีชีวิตชีวา สามารถอยู่รอดจากไวรัสโคโรนาในฐานะจุดหมายปลายทางของการเดินทางได้หรือไม่?

As the effects of coronavirus force a reset for tourism around the world, will Bangkok, one of the world’s most-visited cities, ever be the same again?
จากผลกระทบของไวรัสโคโรนา ทำให้การท่องเที่ยวทั่วโลกต้องเริ่มต้นใหม่ กรุงเทพฯ,หนึ่งในเมืองที่มีผู้คนไปเยือนมากที่สุดในโลก จะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่

Bangkok tourist destination Khao San Road is usually heaving with people on weekends, with its cheap beer bars, tattoo parlours, street vendors, hostels and buzzing nightlife drawing budget travellers and tour group alike.
ถนนข้าวสาร จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ มักจะเต็มไปด้วยผู้คนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ด้วยบาร์เบียร์ราคาถูก ร้านสักลาย คนขายของตามถนน ที่พักราคาถูก และสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่คึกคักดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณจำกัด และกลุ่มทัวร์

คำศัพท์ข่าว
- alike (adv) เช่นเดียวกัน, วิธีเดียวกัน
- backpacker = นักท่องเทียว, นักท่องเที่ยวที่มีกระเป๋าสะพายหลัง
- budget (adj) = ประหยัด, จำกัดงบ,ไม่แพง
- buzzing = รู้สึกตื่นเต้น, เร้าใจ, คึกคัก
- destination = จุดหมายปลายทาง
- heaving (adj) = เต็มไปด้วยผู้คน
- luxury = ที่หรูหรา
- alike = เหมือนกัน - จริงสำหรับทั้งคู่
- hostel = ที่พักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทาง
- vibrant(adj) = ซึ่งมีชีวา

- around the world = รอบโลก, ทั่วโลก
- budget travellers = บรรดานักท่องเที่ยวที่จำกัดงบ
- cheap beer bars = บาร์ที่ให้บริการเบียร์ราคาถูก
- tattoo parlours = ร้านที่ให้บริการด้านสักลาย
- street vendors = พ่อค้า-แม่ค้าที่ขายของริมถนน
- buzzing nightlife = ชีวิตกลางคืนที่น่าตื่นเต้น
- traveller, traveler, tourist = นักท่องเที่ยว
- drawing budget travellers and tour group alike = ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณจำกัด และกลุ่มทัวร์ด้วยเหมือนกัน
- Khao San Road is usually heaving with people on weekends = ถนนข้าวสารปกติ มักจะเต็มไปด้วยผู้คนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
สำนักข่าว : บีบีซี
Jacob Blake: Father says man shot in Wisconsin is 'paralysed'
Jacob Blake: พ่อของจาคอบ บอกว่าชายที่ถูกยิงในวิสคอนซินเป็น 'อัมพาต'

The black man shot many times in the back by Wisconsin police officers is paralysed from the waist down, his father has said.
ชายผิวดำถูกยิงหลายนัดที่ด้านหลัง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสคอนซิน เป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงเอวลงไปพ่อของเขากล่าว

Jacob Blake, 29, was shot several times as he went to a car and opened its door in the city of Kenosha on Sunday.
Jacob Blake วัย 29 ปีถูกยิงหลายนัด ขณะที่เขาไปที่รถและเปิดประตูในเมือง Kenosha ในวันอาทิตย์

คำศัพท์ข่าว
- black man = ชายผิวดำ, ชายผิวสี
- building = ตึก, อาคาร
- paralysed (adj) = อัมพาต
- sparked (spark) = ก่อให้เกิด, ชนวนเหตุ
- Jacob Blake = เจคอบ เบลค, ชายผิวดำที่ถูกยิง
- Kenosha = เมืองเคโนชา

- was shot several times = ถูกยิงหลายนัด

เนื้อหาข่าว พ่อของนายเจคอบ เบลค, ชายผิวสีอายุ 29 ปี ผู้ถูกตำรวจรัวยิงเข้ากลางหลังขณะเปิดประตูรถ บอกว่า ลูกชายของเขาเป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงเอวลงไป
ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น