โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, October 11, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 11-October-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : BBC
China-Taiwan tensions: Xi Jinping says 'reunification' must be fulfilled
ความตึงเครียดระหว่างจีน-ไต้หวัน: สี จิ้นผิง ลั่น 'การรวมประเทศ' จะต้องสำเร็จ

Mr Xi said unification should be achieved peacefully, but warned that the Chinese people had a "glorious tradition" of opposing separatism.
นายสีกล่าวว่าการรวมชาติควรเกิดขึ้นอย่างสันติ แต่เตือนว่าชาวจีนมี "วัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์" ในการต่อต้านการแบ่งแยกดินแดน

In response, Taiwan said its future lay in the hands of its people.
เพื่อเป็นการตอบโต้ ไต้หวันกล่าวว่าอนาคตของตนอยู่ในมือของประชาชนชาวไต้หวัน

Taiwan considers itself a sovereign state, while China views it as a breakaway province.
ไต้หวันถือว่าตัวเองเป็นรัฐอธิปไตย ในขณะที่จีนมองว่าเป็นจังหวัดที่แยกตัวออกไป

Beijing has not ruled out the possible use of force to achieve unification.
ปักกิ่งไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ของการใช้กำลังเพื่อให้มาซึ่งการรวมเป็นหนึ่งเดียว

Mr Xi's intervention comes after China sent a record number of military jets into Taiwan's air defence zone in recent days.
การแทรกแซงของนายสีมีขึ้นหลังจากที่จีนส่งเครื่องบินทหารจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไปยังเขตป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

Some analysts say the flights could be seen as a warning to Taiwan's president ahead of the island's national day on Sunday.
นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าเที่ยวบินดังกล่าวถือเป็นการเตือนประธานาธิบดีไต้หวันก่อนวันชาติของเกาะแห่งนี้ในวันอาทิตย์นี้

Taiwan's defence minister has said that tensions with China are at their worst in 40 years.
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของไต้หวันกล่าวว่าความตึงเครียดกับจีนกำลังเลวร้ายที่สุดในรอบ 40 ปี

But Mr Xi's remarks on Saturday were more conciliatory than his last major intervention on Taiwan in July, where he pledged to "smash" any attempts at formal Taiwanese independence.
แต่คำพูดของนายสีในวันเสาร์นั้นมีความประนีประนอมมากกว่าการแทรกแซงครั้งใหญ่ล่าสุดของเขาต่อไต้หวันในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเขาเคยให้คำมั่นว่าจะ "ทุบทำลาย" ความพยายามใด ๆ ในการสร้างเอกราชอย่างเป็นทางการของไต้หวัน

Speaking at an event marking the 110th anniversary of the revolution that overthrew China's last imperial dynasty in 1911, he said unification in a "peaceful manner" was "most in line with the overall interest of the Chinese nation, including Taiwan compatriots".
กล่าวในงานฉลองครบรอบ 110 ปีการปฏิวัติที่ล้มล้างราชวงศ์สุดท้ายของจีนในปีค.ศ. 1911 เขากล่าวว่าการรวมชาติอย่าง "สันติวิธี" นั้น "สอดคล้องกับผลประโยชน์โดยรวมของจีนมากที่สุด รวมทั้งเพื่อนร่วมชาติในไต้หวันด้วย"

But he added: "No one should underestimate the Chinese people's staunch determination, firm will, and strong ability to defend national sovereignty and territorial integrity."
แต่เขาเสริมว่า "ไม่ควรมีใครสบประมาทการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวของคนจีน เจตจำนงอันแน่วแน่และความสามารถอันแข็งแกร่งในการปกป้องอธิปไตยของชาติ และบูรณภาพแห่งดินแดน"

"The historical task of the complete reunification of the motherland must be fulfilled, and will definitely be fulfilled," he said.
“ภารกิจทางประวัติศาสตร์ของการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของมาตุภูมิจะต้องทำให้สำเร็จ และจะทำให้สำเร็จได้อย่างแน่นอน” เขากล่าว

คำศัพท์ข่าว
- air defence zone = เขตป้องกันภัยทางอากาศ
- compatriot (n) = คนชาติเดียวกัน, เพื่อนร่วมภาคเดียวกัน
- conciliatory (adj) ประนีประนอม, เป็นการไกล่เกลี่ย
- defence (n) = การป้องกัน, การต้าน
- determination (n) = กำหนด, การชี้ขาด, การตัดสินใจ
- dynasty (n) = ราชวงศ์
- flight (n) = เที่ยวบิน , การเดินทางด้วยเครื่องบิน
- fulfilled (adj) = อย่างอิ่มเอมใจ/ พอใจ /มีความสุขเพราะได้ทำอย่างเต็มที่
- fulfill (v ) = ทำให้บรรลุเป้าหมาย, ทำสำเร็จ
- imperial (adj) = เกี่ยวกับจักรพรรดิ
- independence (n) = อิสรภาพ, ความเป็นอิสระ, ความเป็นเอกราช
- intervention (n) = การแทรกแซง/ ก้าวก่าย/ ยื่นมือเข้าช่วย
- motherland (n) = แผ่นดินแม่, มาตุภูมิ
- overthrew (overthrow) = ล้มล้าง, โค่นล้ม, ขับไล่ออกจากอำนาจ, ขับไล่ผู้นำออกจากอำนาจ
- pledge (v) = สัญญา, ให้คำมั่น, สาบาน
- remark (n) = คำพูด(ความคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือพูด)
- ruled out = ตัดสินว่าเป็นไปไม่ได้, มองว่าไม่สมควร
- sovereign (adj) = อำนาจอธิปไตย, สิทธิของประเทศในการปกครองตนเอง
- staunch (adj) = เด็ดเดี่ยว, แข็งขัน
- tension (n) = ความตึง, ความตึงเครียด
- underestimate (n) = ดูถูก, ประเมินค่าต่ำเกินไป
- unification (n) = การรวมตัวกัน, การสร้างเอกภาพ
- worst (adj) = แย่ที่สุด, เลวร้ายที่สุด, รุนแรงที่สุด

No comments:

Post a Comment