โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, October 12, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 12-October-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


- แหล่งข่าว : CNN
Is my immunity waning? Doctors advise Pfizer vaccine recipients not to worry
ภูมิคุ้มกันของฉันลดลงหรือไม่? แพทย์แนะนำให้ผู้รับวัคซีนไฟเซอร์ไม่ต้องกังวล

(CNN)There's little doubt now -- study after study, in real life and in lab dishes, in the US and elsewhere -- that people's immunity starts to wane just months after they finish the two-dose series of Pfizer Covid-19 vaccine.
(CNN) มีข้อสงสัยเล็กน้อยในขณะนี้ จากการศึกษามากมาย ทั้งในชีวิตจริงและในห้องปฏิบัติการ ในสหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ ที่ว่าภูมิคุ้มกันของผู้คนเริ่มลดลงเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่พวกเขาฉีเวัคซีนไฟเซอร์โควิด-19 ครบสองโดสแล้ว

While getting two doses of vaccine creates a strong immune response that reduces the risk of severe disease by more than 90%, the protection against milder and asymptomatic infections drops off gradually.
ขณะที่การรับวัคซีนสองโดสจะสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายแรงได้กว่า 90% แต่การป้องกันการติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรงและไม่มีอาการกลับลดลงเรื่อยๆ

That's why Pfizer has asked for and received US Food and Drug Administration authorization to add boosters for many people who are six months out from vaccination.
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมไฟเซอร์ขอและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ ให้เพิ่มวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับคนจำนวนมากที่ฉีดวัคซีนไปเกินหกเดือนแล้ว

But should others be seeking boosters, too? How much should people be worrying?
แต่คนอื่นควรแสวงหาวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยหรือไม่? ผู้คนควรกังวลมากแค่ไหน?

"I think that we expect that immunity will slowly wane, over time, but it's not a reason for people to panic," said Dr. Ann Falsey, a specialist in viral respiratory diseases at the University of Rochester School of Medicine.
“ฉันคิดว่า เราคาดว่าภูมิคุ้มกันจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ผู้คนตื่นตระหนก” ดร.แอน ฟัลซีย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจจากไวรัสแห่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ กล่าว

"It's not like suddenly one day you're completely susceptible, like you were before you were vaccinated," added Falsey, who is helping lead clinical trials of Covid-19 vaccines.
“มันไม่เหมือนจู่ๆ วันหนึ่งคุณจะง่ายต่อการติดเชื้ออย่างสมบูรณ์ อย่างที่คุณเคยเป็นก่อนที่คุณจะได้รับการฉีดวัคซีน” ฟัลซีย์ ผู้ที่กำลังช่วยนำในการทดลองทางคลินิกของวัคซีนโควิด-19 กล่าวเสริม

"The vaccines are all standing up pretty well -- Pfizer, Moderna and Johnson & Johnson -- for severe disease," Falsey told CNN. "
“วัคซีนทั้งหมดยืนหยัดได้ค่อนข้างดี ทั้งไฟเซอร์ โมเดอร์นา และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน สำหรับโรคอาการร้ายแรง” ฟัลซีย์บอกกับซีเอ็นเอ็น "

Now, that's not to say that we might not eventually get to a point where we really need people to get boosters to prevent more severe illness.
ตอนนี้ ไม่ได้บอกว่าเราอาจจะไม่ถึงจุดที่เราจำเป็นจริงๆที่จะต้องให้ผู้คนรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงขึ้น

But, really, the majority of the breakthrough infections are colds, maybe flu-like illness -- not the scary illnesses that we were facing before," she added.
แต่แท้จริงแล้ว การติดเชื้อทั้งที่ได้รับวัคซีนแล้ว ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด หรืออาจเป็นอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ไม่ใช่ความเจ็บป่วยที่น่ากลัวแบบที่เราเคยเผชิญมาก่อน” เธอกล่าวเสริม

"So my main message is, don't panic. You're going to be okay."
“ดังนั้น ข้อความหลักของฉันคือ อย่าตกใจ คุณจะไม่เป็นไร”

That hasn't stopped Americans from flocking to get boosters.
นั่นไม่ได้หยุดชาวอเมริกันจากการแห่กันไปเพื่อรับวัคซีนเข็มที่สาม

This past week more people were getting booster shots than were getting their first round of a coronavirus vaccine.
สัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีคนรับวัคซีนเข็มกระตุ้นมากกว่าที่รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนารอบแรกเสียอีก

คำศัพท์ข่าว
- asymptomatic (adj) = ไม่มีอาการ, ไม่แสดงอาการป่วย
- booster (n) = สิ่งที่เพิ่มความแข็งแรง, วัคซีนเข็มกระตุ้น/ (โดยตัวไปเรียกว่าวัคซีนเข็มที่สาม/เสริมพิเศษ)
- breakthrough infection = การติดเชื้อทั้งที่ได้รับวัคซีนแล้ว
- elsewhere (adv) = ที่อื่น, ที่อื่น ๆ
- eventually (adv) = ในที่สุด, ท้ายที่สุด
- flock (v) = แห่กันไป(ไปรวมตัวกันจำนวนมาก)
- gradually (adv) = อย่างทีละน้อย, อย่างค่อยเป็นค่อยไป
- immunity (n) = ภูมิคุ้มกันโรค, ภูมิต้านทาน
- majority (n) = ส่วนใหญ่, สำคัญ, มาก
- pretty (adj) = ค่อนข้าง, ค่อนข้างจะ
- recipient (n) = ผู้รับ
- respiratory (adj) = เกี่ยวกับการหายใจ, ระบบทางเดินหายใจ
- severe disease = โรคร้ายแรง
- strong (adj) = แข็งแรง, เข้มแข็ง
- study after study = การศึกษาทั้งหมด/ทุกอย่าง/ที่ครอบคลุม
- wane (v) = ลดถอย, ลดลงเรื่อย ๆ


แหล่งข่าว : BBC
Stink bug discovery raises fears of threat to crops
การค้นพบแมลงเหม็นทำให้เกิดความกลัวเรื่องภัยคุกคามต่อพืชผล

A stink bug that can spoil crops and infest homes has been trapped in Surrey as part of a monitoring study.
แมลงเหม็นที่สามารถทำลายพืชผลและรังควาญบ้านเรือนถูกจับได้ตัวหนึ่งในเมืองเซอร์รีย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษากำกับดูแล

The brown marmorated stink bug is native to Asia, but has spread to parts of Europe and the US, where it can destroy fruit crops.
แมลงกลิ่นเหม็นสีน้ำตาลมีถิ่นกำเนิดในเอเชีย แต่ได้แพร่กระจายไปยังบางส่วนของยุโรปและสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งมันสามารถทำลายพืชผลได้

A lone stink bug was caught at RHS Garden Wisley this summer within weeks of the setting up of a pheromone trap.
แมลงเหม็นตัวเดียวถูกกับดักจับได้ที่ สวนอาร์เอชเอสการ์เดน วิสลีย์ เมื่อช่วงซัมเมอร์นี้ภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากวางกับดักฟีโรโมน

The adult may be a stowaway brought in on imported goods or part of an undiscovered local population.
แมลงตัวเต็มวัยนี้อาจเป็นตัวหนึ่งที่แอบติดเข้ามากับสินค้านำเข้า หรือเป็นส่วนหนึ่งของประชากรแมลงในท้องถิ่นที่ไม่เคยถูกค้นพบ

Dr Glen Powell, head of plant health at RHS Garden Wisley, said the stink bug may become commonplace in gardens and in homes within a decade.
ดร.เกล็น พาวเวลล์ หัวหน้าฝ่ายสุขภาพพืชที่ อาร์เอชเอสการ์เดน วิสลีย์ กล่าวว่าแมลงเหม็นอาจกลายเป็นเรื่องธรรมดาในสวนและในบ้านภายในหนึ่งทศวรรษ

"This isn't a sudden invasion but potentially a gradual population build-up and spread, exacerbated by our warming world," he said.
“นี่ไม่ใช่การบุกรุกอย่างกะทันหัน แต่อาจเป็นการค่อยๆ เพิ่มประชากรและแพร่กระจาย แล้วรุนแรงขึ้นจากโลกที่มีอุณหภูมิร้อนขึ้นของเรา” เขากล่าว

It's not yet clear if stink bugs are living undetected in parts of England or are rare visitors that hitch-hike in on imported goods or passenger luggage and survive for only a short time.
ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าแมลงเหม็นอยู่ในส่วนต่างๆ ของอังกฤษโดยไม่มีใครตรวจพบหรือเป็นผู้มาเยือนซึ่งหาได้ยากที่เดินทางมากับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ หรือสัมภาระผู้โดยสาร และดำรงชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ

So far, no eggs or immature bugs have been found that would suggest the bug is breeding and has set up home.
จนถึงขณะนี้ ยังไม่พบไข่หรือตัวอ่อนที่จะชี้นำว่าตัวแมลงกำลังขยายพันธุ์และได้ตั้งถิ่นฐานแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- a pheromone trap = กับดักที่ใช้ฟีโรโมนเพื่อดึงความสนใจเหยื่อ
- be trapped = ติดกับดัก
- become (v) = กลายเป็น
- breed (v) = เพาะเลี้ยง, ขยายพันธู์ เลี้ยงในสภาพแวดล้อมหรือวิธีการที่กำหนด
- brown marmorated stink = แมลงกลิ่นเหม็นสีน้ำตาล
- build-up (compound) = ทับถม/หมักหมม/เพิ่มขึ้น(มักจะนำไปสู่ปัญหา)
- commonplace (n) = ธรรมดา, พบเห็นได้บ่อย
- crop (n) = พืชผล
- destroy (v) = ทำลาย, ทำลายล้าง
- discovery (n) = การค้นพบ
- exacerbate (v) = ซ้ำเติม, ทำให้แย่ลง, ทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้น
- fear (n, v) = กลัว, หวั่นเกรง
- gradual (adj) = อย่างทีละน้อย, อย่างค่อยเป็นค่อยไป
- hitch-hike (compound) = โบกขึ้นรถฟรีท่องเที่ยว(การเดินทางเที่ยวโดยเดินบ้างอาศัยรถบ้างฟรีบ้าง)
- immature (adj) = ตัวอ่อน, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่
- infest (v) = เข้าไปอยู่เต็ม, รังควาญ,รบกวน
- invasion(n) = การบุกรุก
- lone (adj) = หนึ่งเดียว
- marmorated (adj) = แสดงถึงสภาพที่ผิวหนังมีลายเหมือนหินอ่อน
- potentially (adv) = possibly = ที่อาจเกิดขึ้นได้, เป็นไปได้
- raise (v) = เลื่อนขึ้น, ผลักดันขึ้น, ก่อให้เกิด
- set up = จัดตั้ง, จัดเตรียม
- spread (v) = กระจาย, แพร่กระจาย, แพร่ระบาด
- stink (n, v) กลิ่นเหม็น
- stowaway (n) = ผู้ลักลอบเดินทางฟรีมากับรถ/เรือ
- suggest (v) = ชี้ให้เห็น, ให้คำชี้แนะ
- trap (v) = วางกับดัก, ดักจับ
- warming (adj) = ที่ซึ่งร้อนขึ้น

หมายเหตุ RHS Garden Wisley = อาร์เอชเอสการ์เดน วิสลีย์(สวนขนาดใหญ่ในประเทศอังกฤษ)

แหล่งข่าว : Guardian
Taiwan national day: we will not bow to China, says president amid tensions
วันชาติไต้หวัน : เราจะไม่ก้มหัวให้จีน ประธานาธิบดีกล่าวท่ามกลางความตึงเครียด

Tsai Ing-wen condemns China’s plans for Taiwan and says island will continue to build its defences
ไช่ อิงเหวิน ประณามแผนของจีนสำหรับไต้หวัน และกล่าวว่าเกาะจะยังคงสร้างการป้องกันต่อไป

No one will force Taipei to take the path laid out by Beijing, Tsai Ing-wen has vowed on Taiwan’s national day, pledging to continue bolstering the island’s military defences.
จะไม่มีใครบังคับไทเปให้เดินไปตามทางที่ปักกิ่งวางไว้ ไช่ อิงเหวิน ให้คำมั่นในวันชาติไต้หวัน โดยให้คำมั่นที่จะสนับสนุนการป้องกันทางทหารของเกาะแห่งนี้ต่อไป

Responding to repeated threats from China’s leaders that it will one day take Taiwan – by force if need be – and overthrow its democratically elected government, the president said Taiwan had the resolve to defend itself and its future, which “must be decided in accordance with the will of the Taiwanese people”.
การตอบโต้คำขู่ซ้ำๆ จากผู้นำจีนว่าสักวันหนึ่งจะต้องยึดไต้หวัน โดยการบังคับหากถ้าจำเป็น และโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ประธานาธิบดี(ไช่ อิงเหวิน )กล่าวว่าไต้หวันมีความตั้งใจที่จะปกป้องตนเองและอนาคตของตน ซึ่ง “ต้องตัดสินใจตามเจตจำนงของชาวไต้หวัน”

Tsai made the comments at formal celebrations in Taipei on Sunday, at the end of one of the most tense weeks between China and Taiwan for decades, including record numbers of Chinese military flights into Taiwan’s defence zone and a speech by Xi Jinping of China vowing reunification with Taiwan.
ไช่ แสดงความคิดเห็นที่งานเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการในไทเปเมื่อวันอาทิตย์ ในช่วงปลายสัปดาห์หนึ่งที่ตึงเครียดที่สุดระหว่างจีนและไต้หวันในหลายทศวรรษ รวมทั้งจำนวนของเที่ยวบินทหารจีนที่เข้าสู่เขตป้องกันของไต้หวันมากเป็นประวัติการ และสุนทรพจน์จากนายสี จิ้นผิง แห่งประเทศจีนที่สาบานว่าจะรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวกับไต้หวัน

Tsai said Taiwan would not “act rashly” but “there should be absolutely no illusions that the Taiwanese people will bow to pressure”.
ไช่ กล่าวว่าไต้หวันจะไม่ "กระทำการที่หุนหันพลันแล่น" แต่ “ไม่ควรมีความเข้าใจผิดโดยเด็ดขาดว่าชาวไต้หวันจะยอมจำนนต่อแรงกดดัน”

“We will continue to bolster our national defence and demonstrate our determination to defend ourselves in order to ensure that nobody can force Taiwan to take the path China has laid out for us,” she said.
“เราจะทำให้การป้องกันประเทศของเราแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะปกป้องตนเองเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีใครสามารถบังคับไต้หวันให้เดินบนเส้นทางที่จีนกำหนดไว้ให้เราได้” เธอกล่าว

“This is because the path that China has laid out offers neither a free and democratic way of life for Taiwan, nor sovereignty for our 23 million people.”
“นั่นเป็นเพราะว่าเส้นทางที่จีนได้วางไว้นั้นไม่ได้ให้ทั้งชีวิตที่เสรีและวิถีแห่งประชาธิปไตยสำหรับไต้หวัน และอำนาจอธิปไตยสำหรับประชาชน 23 ล้านคนของเรา”

คำศัพท์ข่าว
- accordance (n) สอดคล้อง, ตามเจตจำนง
- bolster (v) สนับสนุน, ช่วยพยุงให้ดีขึ้น, ทำให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
- bow (v) = คำนับ, น้อมศรีษะ
- condemn (v) = ตำหนิ, ประณาม, วิจารณ์อย่างแรง
- democratically (adv) = อย่างเป็นประชาธิปไตย
- illusion (n) = ความเข้าใจผิด, ความเชื่อผิดๆ, ความคิดผิดๆ
- rashly (adv) = ผลีผลาม
- record (adj) = มากเป็นประวัติการณ์, ในระดับที่สูงขึ้นกว่าที่เคยทำได้มาก่อน
- resolve (v) = แก้ปัญหา, คลี่คลาย, ตัดสินใจแน่วแน่

- แหล่งข่าว : IndiaToday
Xi’s remarks came just days after the Chinese military sent a record number of military aircraft flying towards Taiwan in exercises that the self-ruled island has called a threat.

- แหล่งข่าว : CNN
Chinese President Xi Jinping vowed to pursue "reunification" with Taiwan by peaceful means in a speech in Beijing.

- แหล่งข่าว : CBC NEWS
Raising tensions between China and Taiwan at a high after a record 56 Chinese aircraft flew into Taiwan's air defence zone, while the president said the island would do what it took to defend itself.

No comments:

Post a Comment