โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, March 17, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 17-March-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
After you're vaccinated, it's critical to keep masking up in many places (for now). Here's why
หลังจากที่คุณได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ก็ยังมีความสำคัญที่ต้องใส่หน้ากากต่อไปอีกในหลาย ๆ ที่ (สำหรับตอนนี้) นี่คือเหตุผล

(CNN)The fastest way to get back to a safe, mask-free life is for everyone to get a Covid-19 vaccine.
(CNN) วิธีที่เร็วที่สุดในการกลับไปสู่ชีวิตที่ปลอดภัยและปราศจากหน้ากากคือให้ทุกคนได้รับวัคซีนโควิด -19

But just because you've gotten a shot of protection doesn't mean you should rip off your mask immediately.
แต่เพียงเพราะคุณได้รับการป้องกันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรฉีกหน้ากากออกทันที

That could actually set you back and put your friends and family at risk.
นั่นอาจทำให้คุณกลับมาที่เดิมและทำให้เพื่อนและครอบครัวของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง

Here's why you should keep masking up in many cases -- and when it's safe to go mask-free:
นี่คือเหตุผลที่คุณควรใส่หน้ากากปิดไว้ในหลาย ๆ กรณี - และเมื่อใดที่ปลอดภัยก็จะไม่ต้องสวมหน้ากาก:

It takes weeks for vaccines to really kick in
มันต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าวัคซีนจะเริ่มมีผล

You're not fully vaccinated until two weeks after your last dose of vaccine, according the US Centers for Disease Control and Prevention.
คุณยังไม่ได้รับผลจากวัคซีนเต็มที่จนกว่าจะครบสองสัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีนครั้งสุดท้ายตามศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา

That means at least two weeks have passed since your second dose of the Moderna or Pfizer/BioNTech vaccine, or at least two weeks have passed since your single dose of the Johnson & Johnson vaccine.
นั่นหมายความว่าเวลาผ่านไปแล้วอย่างน้อยสองสัปดาห์นับตั้งแต่การฉีดวัคซีน Moderna หรือ Pfizer/BioNTech ครั้งที่สอง หรืออย่างน้อยสองสัปดาห์หลังจากที่คุณได้รับวัคซีน Johnson & Johnson เพียงแค่ครั้งเดียว

So ditching your mask too soon could leave you with little or no protection against getting infected or infecting others.
ดังนั้นการทิ้งหน้ากากของคุณเร็วเกินไปอาจทำให้คุณได้รับการป้องกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้รับการป้องกันจากการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นเลย

คำศัพท์ข่าว
- critical (adj) = สำคัญอย่างยิ่ง
- ditch (v) = กำจัด, ยกเลิก
- dose = โดส, ปริมาณยา หรือวัคซีน ที่ให้ต่อครั้ง (ในข่าวหมายถึง ปริมาณวัคซีน)
- fully (adv) = เต็มเหนี่ยว, ครบครัน, อย่างเต็มที่
- getting infected = ได้รับเชื้อ, ติดเชื้อโรค, ถูกทำให้ติดเชื้อ
- infecting others = ทำให้คนอื่นติดเชื้อ, เผยแพร่เชื่อสู่คนอื่น ๆ
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- rip off = ฉีก, ฉีกทิ้ง, โกง, คิดเกินราคา

เนื้่อหาข่าว โดยปกติวัคซีนต้องได้รับสองเข็มจากนั้นประมาณ2สัปดาห์ร่างกายจะเริ่มมีภูมิต้านทาน แต่วัคซีนของ Johnson & Johnson ใช้เวลาสั้นกว่าเพราะฉีดเพียงเข็มเดียวและรอประมาณ2สัปดาห์ร่างกายก็มีภูมิคุ้มกันสำนักข่าว : CNA (Twitter)
US denies its envoys in Hong Kong with COVID-19 invoked diplomatic immunity to avoid quarantine
สหรัฐฯปฏิเสธว่านักการทูตของตนในฮ่องกงที่มีเชื้อ COVID-19 เรียกร้องความคุ้มกันทางการทูตเพื่อหลีกเลี่ยงการกักตัว

HONG KONG: The United States on Tuesday (Mar 16) accused Chinese state media of publishing "disinformation" about its diplomats in Hong Kong as it denied its staff invoked immunity to avoid isolating after positive COVID-19 tests.
ฮ่องกง: ในวันอังคาร(16 มี.ค.)สหรัฐอเมริกากล่าวแสดงความไม่พอใจว่าสื่อของรัฐจีนเผยแพร่ "ข้อมูลบิดเบือน"เกี่ยวกับนักการทูตสหรัฐฯในฮ่องกง ในขณะที่ปฏิเสธว่าเจ้าหน้าที่ของตนเรียกร้องความคุ้มกันเพื่อหลีกเลี่ยงการแยกตัวหลังจากตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19

Washington temporarily closed its consulate on Monday to conduct deep cleaning and contact tracing after two employees were infected with the virus.
วอชิงตันปิดสถานกงสุลชั่วคราวในวันจันทร์เพื่อดำเนินการทำความสะอาดอย่างละเอียด และตามแกะรอยการสัมผัสหลังจากพนักงานสองคนติดเชื้อไวรัส

The consulate - and Hong Kong health authorities - have said the pair were headed to a hospital isolation ward as required by the city's anti-coronavirus rules.
สถานกงสุลและหน่วยงานด้านสุขภาพของฮ่องกงระบุว่าทั้งคู่ถูกนำตัวไปยังหอผู้ป่วยแยกในโรงพยาบาลตามที่กำหนดไว้ในกฎการต้านไวรัสโคโรนาของเมือง

But state media outlets and a leading pro-Beijing trade union have accused the employees of invoking diplomatic immunity, which US officials flat out rejected.
แต่สื่อของรัฐและสหภาพแรงงานชั้นนำที่สนับสนุนปักกิ่งกล่าวหาว่า พนักงาน(สหรัฐ)เรียกร้องความคุ้มครองทางการทูต ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯออกมาปฏิเสธเต็มที่อย่างรวดเร็ว

"The disinformation from PRC state media about these two cases not complying with quarantine is false," a US State Department spokesperson told AFP.
"ข้อมูลที่บิดเบือนจากสื่อของรัฐ PRC เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อทั้งสองรายว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการกักตัวนั้นเป็นเท็จ" โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯกล่าวกับ AFP

คำศัพท์ข่าว
- contact tracing = การตามรอยสัมผัสเชื้อ (ติดตามว่าผู้ติดเชื้อใกล้ชิดกับใครบ้าง เพื่อหาแหล่งแพร่เชื้อ)
- diplomatic (adj) = เกี่ยวกับการทูต
- disinformation (n) = การบิดเบือนข้อมูล
- envoy (n) = ทูต, ผู้ส่งสารหรือตัวแทน โดยเฉพาะในภารกิจทางการฑูต
- flat out (adv) = สมบูรณ์, เต็มที่
- immunity (n) = ความคุ้มครอง, ภูมิคุ้มกันโรค, ภูมิต้านทาน
- invoke = อ้างสิทธิ์, อ้างกฎหมาย, หาประโยชน์จากสิทธิ์/ กฏหมาย (อ้างถึงสิ่งที่มีอำนาจเพื่อสนับสนุนตัวเอง)
- isolate = แยกตัว, โดดเดี่ยว, แยกออกห่าง, การแยกห่างจากผู้คน
- leading (adj) = ชั้นนำ, ชั้นหนึ่ง, ชั้นแนวหน้า
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- positive COVID-19 tests = ผลการทดสอบCOVID-19เป็นบวก(มีเชื้อ, ติดเชื้อCOVID-19)
- media outlet = สื่อ (หนังสือพิมพ์โทรทัศน์ บริษัท วิทยุ ฯลฯ)
- pro-Beijing (adj) = ที่สนับสนุนปักกิ่ง, ที่สนับสนุนประเทศจีน
- temporarily (adv) = เป็นการชั่วคราว
- test (v) = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- quarantine = (ควอแรนทีน)กักกัน, กักตัว, กักบริเวณสำนักข่าว : บีบีซี
Vast amount of water may be locked up on Mars, trapped in the Red Planet's crust
อาจมีน้ำจำนวนมหาศาลขังอยู่บนดาวอังคาร ภายในเปลือกของดาวเคราะห์แดง

Mars: Vast amount of water may be locked up on planet
ดาวอังคาร: น้ำจำนวนมหาศาลอาจถูกขังอยู่บนดาวเคราะห์

It's a longstanding mystery: how Mars lost the water that flowed across its surface billions of years ago.
เป็นเรื่องลึกลับมายาวนาน: ดาวอังคารสูญเสียน้ำที่ไหลผ่านพื้นผิวเมื่อหลายพันล้านปีก่อนได้อย่างไร

Scientists now think they have an answer: much of it became trapped in the planet's outer layer - its crust.
ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์คิดว่าพวกเขามีคำตอบ: น้ำส่วนใหญ่ถูกขังอยู่ในชั้นนอกของดาวเคราะห์ก็คือเปลือกของมัน

The ancient water exists in the form of minerals contained within Martian rocks.
น้ำโบราณอยู่ในรูปของแร่ธาตุที่อยู่ในหินของดาวอังคาร

The findings have been discussed at the 52nd Lunar and Planetary Science Conference and are published in Science journal.
การค้นพบนี้ได้รับการอภิปรายกันในการประชุม Lunar and Planetary Science Conference ครั้งที่ 52 และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science

The study used measurements gathered from Mars-orbiting spacecraft, rovers and meteorites.
การศึกษานี้ใช้การวัดที่รวบรวมจากยานอวกาศโรเวอร์และอุกกาบาต

Researchers then developed a computer simulation of how water was lost from the planet over time.
จากนั้นนักวิจัยได้พัฒนาคอมพิวเตอร์จำลองว่าเมื่อเวลาผ่านไปน้ำสูญหายไปจากดาวได้อย่างไร

More than four billion years ago, Mars was warmer and wetter - possibly with a thicker atmosphere.
เมื่อกว่าสี่พันล้านปีก่อนดาวอังคารอุ่นกว่านี้และเต็มไปด้วยน้ำ และอาจมีชั้นบรรยากาศหนากว่านี้

Water coursed through rivers, cutting channels in the rock, and pooled in impact craters.
น้ำไหลผ่านแม่น้ำ ทำให้มีช่องในหินและรวมกันอยู่ในแอ่งหลุมที่เกิดจากการถูกพุ่งชน

The Red Planet could have held enough water to cover its entire surface in a layer measuring between 100m and one kilometre deep.
ดาวเคราะห์สีแดงอาจกักเก็บน้ำได้มากพอที่จะปกคลุมพื้นผิวของมันทั้งหมดในชั้นที่วัดความลึกได้ระหว่าง 100 เมตรถึงหนึ่งกิโลเมตร

Around a billion years later, Mars had made the transition to the colder, desolate planet we recognise today.
ประมาณหนึ่งพันล้านปีต่อมาดาวอังคารได้เปลี่ยนเป็นดาวเคราะห์ที่หนาวเย็นลงและว่างเปล่าที่เรารู้จักในปัจจุบัน

"We have known for a long time that Mars was much wetter in its early history. But, the exact fate of that water has been an ongoing problem," said planetary scientist Dr Peter Grindrod, who was not involved with the latest study.
"เรารู้มานานแล้วว่าดาวอังคารมีน้ำมากในช่วงแรกของประวัติศาสตร์ แต่ความเป็นไปที่แท้จริงของน้ำนั้นยังเป็นปัญหาต่อไป" ดร. ปีเตอร์ กรินดร็อด นักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษาล่าสุดกล่าว

Dr Grindrod, from London's Natural History Museum, told BBC News: "We already know from studies of the atmosphere of Mars that some of that water was lost to space, and ice deposits on and just below the surface tell us that some water became frozen."
ดร.กรินดร็อด จากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งกรุงลอนดอนกล่าวกับ BBC News ว่า“ เราทราบจากการศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวอังคารแล้วว่าน้ำบางส่วนสูญหายไปในอวกาศ และคราบตะกอนน้ำแข็งบนและใต้พื้นผิวบอกเราว่าน้ำบางส่วนกลายเป็นน้ำแข็ง”

Escape to space
หนีไปอวกาศ

Earth has a magnetic shield, or magnetosphere, that helps prevent the atmosphere from escaping.
โลกมีเกราะแม่เหล็กหรือแมกนีโตสเฟียร์ที่ช่วยป้องกันไม่ให้ชั้นบรรยากาศหลุดออกไป

But Mars' magnetic shield is weak and could have allowed elemental components of water to escape from the planet.
แต่เกราะสนามแม่เหล็กของดาวอังคารนั้นมีแรงน้อยและอาจทำให้ส่วนประกอบของน้ำหลุดออกจากดาวได้

But the rate at which hydrogen - one chemical constituent of water - escapes from that atmosphere today suggests this can't be the whole story.
แต่อัตราที่ไฮโดรเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีหนึ่งของน้ำหลุดหายผ่านชั้นบรรยากาศในปัจจุบัน มีข้อสังเกตุว่านี่ไม่สามารถเป็นเรื่องราวทั้งหมดของน้ำที่หายไปได้

If it's assumed that the current loss rate for hydrogen was the same in the past, "it's a pretty small amount of water that you would have lost through this escape process", said co-author Eva Linghan Scheller, from the California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena.
หากใช้การประมาณว่าอัตราการสูญเสียไฮโดรเจนในปัจจุบันนั้นเท่ากันกับในอดีต "มันจะมีน้ำปริมาณเพียงเล็กน้อยที่สูญเสียไปจากกระบวนการนี้" Eva Linghan Scheller จาก สถาบันเทคโนโลยีแคลลิฟอร์เนีย(Caltech) เมืองแพซาดีนา ซึ่งเป็นผู้เขียนร่วมกล่าว

In other words, most of the water must have gone elsewhere.
กล่าวอีกนัยหนึ่งน้ำส่วนใหญ่ต้องไปที่อื่น

คำศัพท์ข่าว
- atmosphere = บรรยากาศ, ชั้นบรรยากาศ
- constituent = เป็นส่วนประกอบ
- deposit = ตะกอน, การทับถม
- desolate = เปล่าเปลี่ยว,ไร้ผู้คน, ว่างเปล่า
- elemental (adj) = เกี่ยวกับธาตุ
- entire (adj) = ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง
- impact crater = หลุมจากภูเขาไฟ, หลุมที่ถูกพุ่งชน
- magnetosphere = สนามแม่เหล็ก (บนโลกสนามแม่เหล็กช่วยกั้นไม่ให้ชั้นบรรยากาศหลุดรอดออกไป)
- Martian (adj) = เกี่ยวกับดาวอังคาร, เกี่ยวกับโลกของดาวอังคาร
- measurement (n) = การวัด
- meteorite = อุกกาบาต, แร่ของดาวที่ตกลงมาถึงพื้นดิน
- planet = ดาวเคราะห์, โลก(ในข่าวหมายถึงดาวอังคาร)
- pretty (adj) = ค่อนข้าง
- recognise (v) = รู้จัก, จำแนกได้, ตระหนัก, จำได้
- thicker (adj) = หนาขึ้น
- transition (n) = การเปลี่ยนถ่าย, ช่วงการเปลี่ยนแปลง

คำอธิบายข่าวเพิ่ม ดาวอังคาร เรียกอีกอย่างนึงว่า ดาวเคราะห์ที่มีสีแดง เพราะพื้นผิวปกคลุมด้วยดิน และหินสีแดง มีลมพัดฝุ่นสีแดงปลิวไปทั่ว ทำให้ท้องฟ้าแลดูเป็นสีชมพู น้ำที่ขังอยู่ภายใต้เปลือกดาวอังคาร แห้งกลายเป็นแร่ธาตุต่าง ๆอยู่ภายใต้เปลือกนี้สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
Americans of color who were once forced to purchase houses in less-desirable neighborhoods are now in greater danger of losing their homes to flooding caused by climate change, according to a new study.
ตามข้อมูลการศึกษาใหม่, ชาวอเมริกันผิวสีที่ครั้งนึงเคยถูกบังคับให้ซื้อบ้านในละแวกใกล้เคียงที่ไม่ค่อยเป็นที่ต้องการ ขณะนี้ตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นจากการสูญเสียบ้านจากน้ำท่วมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

During the early 20th century, US consumer banks routinely engaged in a systemic lending practice known as redlining, which denied loans to people of color seeking to purchase houses outside areas of cities deemed "undesirable," in part, because they were built on areas with higher flood risk.
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นปกติที่ธนาคารเพื่อการอุปโภคบริโภคของสหรัฐฯจะใช้ระบบการปล่อยสินเชื่อที่เรียกว่า redlining ซึ่งปฏิเสธการให้กู้ยืมแก่คนผิวสีที่ต้องการซื้อบ้านนอกพื้นที่ที่ถือว่า "ไม่พึงปรารถนา" โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะสร้างในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดน้ำจะท่วมสูงขึ้น

Today, as a result, homes worth a combined $107 billion are now 25% more likely to be flooded than non-redlined homes, according to researchers from the real estate brokerage firm Redfin.
ปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากครั้งนั้น บ้านที่มีมูลค่ารวม 107,000 ล้านดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะถูกน้ำท่วมมากกว่าบ้านที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เส้นแดงถึง 25% ตามรายงานของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Redfin

The firm released the findings from its analysis of redlined and non-redlined communities facing climate change-related flood risks Monday morning.
บริษัท เผยผลงานวิจัยจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เส้นแดงและไม่ใช่พื้นที่เส้นแดงต่อการเกิดน้ำท่วมที่เกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อเช้าวันจันทร์

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- analysis = การวิเคราะห์
- caused by + คำนาม = เป็นผลมาจาก
- engaged in = เกี่ยวข้อง, มีส่วนร่วม
- firm (n) = บริษัท
- lend (v) = ให้กู้ยืม
- practice (v) = ปฏิบัติ, ซ้อม, ฝึกฝน
- routinely (v) = จำเจ, บ่อยๆ, ซ้ำซาก
- systemic (adj) = มีผลในวงกว้าง, ส่งผลกระทบต่อบางสิ่งบางอย่างทั้งระบบสำนักข่าว : DW
As the deadly clampdown on peaceful demonstrations take an increasing toll, protesters against the military takeover continue to take to the streets, chant slogans and, also, sing protest songs.
ในขณะที่การปราบปรามการประท้วงอย่างสันติมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น, ผู้ประท้วงต่อต้านการยึดอำนาจของทหารยังคงออกเดินทางไปตามท้องถนน สวดมนต์, ท่องคำขวัญ และร้องเพลงประท้วงด้วย

คำศัพท์ข่าว
- clampdown (n) = ควบคุม, ปราบปราม
- toll = การสูญเสีย, จำนวนที่เสียหาย, จำนวนผู้สูญเสีย

No comments:

Post a Comment