โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 30-October-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Bangkok Post
12 more infections from abroad
12 ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ


The government on Friday reported 12 new cases of novel coronavirus disease, all quarantined arrivals from Ethiopia, India, Jordan, Myanmar, the Philippines, the United Arab Emirates or the United States, raising the total to 3,775.
เมื่อวันศุกร์ รัฐบาลรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 12 รายของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่, ทั้งหมดเป็นผู้ถูกกักตัวหลังจากเดินทางกลับจากเอธิโอเปีย, อินเดีย, จอร์แดน, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, และสหรัฐอเมริกา ทำให้ยอดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 3,775 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration said four new cases were from the UAE, three from India and one each from Ethiopia, Jordan, Myanmar, the Philippines and the US.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่าผู้ป่วยใหม่ 4รายมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, 3 รายจากอินเดีย และอีกประเทศละ 1รายมาจากเอธิโอเปีย, จอร์แดน, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา

The four cases from the UAE are Thais, two men and two women, who arrived on Oct 23 and 24.
สี่รายจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคนไทย, ชาย 2 คน และหญิง 2 คนซึ่งเข้ามาในวันที่ 23 และ 24 ตุลาคม

Three of them were on the same flight as four previously confirmed cases.
พวกเขาสามคนอยู่บนเที่ยวบินเดียวกันกับสี่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันก่อนหน้านี้

คำศัพท์ข่าว
- abroad = ต่างประเทศ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- disease = เชื้อโรค
- novel = ใหม่, แปลกใหม่, แหวกแนว
- previously = ก่อนหน้านี้
- quarantined (quarantine) = กักตัว, กักกัน, กักบริเวณ
- quarantined arrival = ผู้เดินทางเข้ามาและถูกกักตัว
- the same flight = เที่ยวบินลำเดียวกันสำนักข่าว : AFP
Thousands of monkeys are menacing the historic Indian city of Shimla, where sterilisations and illegal poisonings have failed to blunt their frequent attacks on tourists and farms.
ลิงหลายพันตัวกำลังคุกคามเมืองชิมลาอันเก่าแก่ของอินเดีย, ซึ่งการทำหมันและการวางยาพิษที่ผิดกฎหมายก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จในการลดความถี่ของการจู่โจมนักท่องเที่ยวและฟาร์มโดยพวกมัน

As coronavirus restrictions have eased, troops of monkeys have returned to Shimla to bully inhabitants and snatch grocery bags
เมื่อข้อ จำกัด ของไวรัสโคโรนาผ่อนคลายลง, กองกำลังของลิงจึงกลับไปที่ชิมลา รังควาญผู้อยู่อาศัยและฉกถุงของชำ

During India's nationwide coronavirus lockdown, most of the macaques left the city for the countryside to look for food.
ในช่วงที่มีการปิดกั้นโคโรนาไวรัสทั่วประเทศของอินเดียลิงแสมส่วนใหญ่ออกจากเมืองเพื่อไปหาอาหารในชนบท

As restrictions have eased, they have returned to bully inhabitants and snatch grocery bags, and up to 50 troops of hungry monkeys now prowl the former colonial British summer escape in the Himalayan hills.
เมื่อข้อจำกัดต่างๆคลี่คลายลง พวกมันจึงกลับมาก่อกวนผู้อยู่อาศัยและฉกถุงของชำและตอนนี้ฝูงลิงที่หิวโหยถึง 50 ตัวเดินด้อม ๆ มองๆอยู่บริเวณที่ก่อนหน้านี้เป็นอาณานิคมของอังกฤษใช้หลบหนีจากอุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนอยู่ในเขตเทือกเขาหิมาลัย

คำศัพท์ข่าว
- blunt = ทำให้อ่อนแอ, เพื่อลดผลกระทบ
- bully = คุกคาม, รังแก
- countryside = ชนบท, บ้านนอก, ต่างจังหวัด
- eased = ผ่อนคลาย, ทุเลาเบาบาง
- grocery bag = ถุงใส่ของจากร้านขายของชำ
- historic = ที่สำคัญในประวัติศาสตร์
- inhabitant = สิ่งมีชีวิตในบริเวณ
- left = ปล่อยทิ้ง, จากไป
- macaques = ลิงแสม
- menacing = ซึ่งคุกคาม
- restriction = ข้อจำกัด
- snatch = ฉก, ดึง, กระชาก, คว้า
- sterilisation = การฆ่าเชื้อโรค, การทำให้เป็นหมัน
- troop = ฝูง, กลุ่มกองกำลัง
- illegal poisoning = การวางยาพิษที่กฏหมายสำนักข่าว : MailOnline (Twitter)
สำนักข่าว : MailOnline (Website)
Ogre-faced spiders can hear without ears thanks to hairy legs that can pick up sound vibrations
แมงมุมหน้ายักษ์สามารถได้ยินได้โดยไม่ต้องใช้หู, เนื่องด้วยขาที่มีขนซึ่งสามารถรับการสั่นสะเทือนของเสียงได้

Ogre-faced spiders can hear without ears thanks to their hairy legs that can pick up sound vibrations six feet away
แมงมุมหน้ายักษ์สามารถได้ยินได้โดยไม่ต้องใช้หูด้วยขาที่มีขนซึ่งสามารถรับการสั่นสะเทือนของเสียงได้ในระยะหกฟุต

Ogre-faced spiders — Deinopis spinosa — cast their nets to catch insect prey
แมงมุมหน้ายักษ์ - Deinopis spinosa - เหวี่ยงใยตาข่ายเพื่อจับเหยื่อแมลง

They even perform backwards strikes where they attack prey they can't see
พวกมันยังทำการโจมตีทางด้านหลัง ได้ เป็นการที่จู่โจมเหยื่อโดยที่พวกมันมองไม่เห็น

Researchers from the US measured the arachnid's neural response to sounds
นักวิจัยจากสหรัฐฯวัดการตอบสนองทางประสาทของแมงต่อเสียง

They found that they can pick up varying frequencies with their joint receptors
นักวิจัยพบว่าพวกมันสามารถรับรู้ได้หลายความถี่ด้วยตัวรับที่ข้อต่อของพวกมัน

The hairy legs of the ogre-faced spider allow it to hear sound vibrations from up to six feet away — even though it has no actual ears — a study has found.
ขาที่มีขนดกของแมงมุมหน้ายักษ์ ทำให้มันได้ยินความสั่นสะเทือนของเสียงได้ไกลถึงหกฟุตแม้ว่ามันจะไม่มีหูจริงก็ตาม - จากการศึกษาที่ค้นพบ

คำศัพท์ข่าว
- actual (adj) = จริง, แท้
- arachnid = แมง, สัตว์จำพวกแมง (มีขา 4 คู่ เช่น เห็บ, แมงมุม, แมงป่อง)
- backwards = ถอยหลัง, โดยไปทางข้างหลัง
- even though = แม้ว่า, ถึงแม้ว่า
- frequencies (frequency) = ความถี่
- hairy leg = ขนที่ขา
- measured = วัด, วัดเทียบ, ตรวจหาขนาด
- neural (adj) = เกี่ยวกับประสาท
- ogre = ยักษ์
- ogre-faced = หน้ายักษ์
- prey = เหยื่อ, อาหาร
- receptor = อวัยวะรับสัมผัส
- sound vibration = การสั่นสะเทือนของเสียง
- thanks to = ด้วย, เนื่องด้วยสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Same sex couples marry in mass military wedding -- a first for Taiwan's armed forces
คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันในงานแต่งงานของทหารครั้งแรกสำหรับกองกำลังติดอาวุธของไต้หวัน

Two women became the first military officers to marry their same-sex civilian partners at a mass military wedding in Taiwan on Friday, marking another landmark for LGBTQ+ rights in Asia.
ผู้หญิงสองคนกลายเป็นนายทหารสองคนแรกที่แต่งงานกับคู่รักพลเรือนเพศเดียวกัน ในงานแต่งงานของทหารในไต้หวันเมื่อวันศุกร์, ซึ่งถือเหตุการณ์ที่แสดงถึงความก้าวหน้าสำหรับสิทธิ LGBTQ + ในเอเชีย

The island's Defence Ministry called it an "open and progressive" move and gave its blessings to all 188 couples married during the annual mass wedding in Taiwan, considered a beacon of liberalism in Asia.
กระทรวงกลาโหมของเกาะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบ "เปิดกว้างและก้าวหน้า" และให้พรแก่คู่บ่าวสาวทั้ง 188 คู่ที่แต่งงาน ระหว่างงานแต่งงานประจำปีในไต้หวันซึ่งถือเป็นสัญญาณของลัทธิเสรีนิยมในเอเชีย

คำศัพท์ข่าว
- annual = ประจำปี
- beacon = สัญญาณ, เครื่องเตือน
- blessing = การเห็นชอบ, การให้พร
- civilian = พลเรือน
- considered (consider) = พิจารณา, ถือว่า
- couple = คู่รัก
- landmark = สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต, เหตุการณ์ที่เป็นการแสดงถึงความก้าวหน้า
- liberalism = เสรีนิยม, ลัทธิเสรีนิยม
- mass = มหาศาล, จำนวนมาก
- same-sex = เพศเดียวกันสำนักข่าว : The Nation
The Unraveling of Thailand’s National Myth
การไขปมตำนานชาติไทย

Young Thais are finding power in each other—and their demands could transform Southeast Asia.
คนไทยรุ่นใหม่กำลังค้นหาพลังซึ่งกันและกันและความต้องการของพวกเขาอาจเปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

When the uprising came, 27-year-old pro-democracy activist Chonthicha “Lookkate” Jangrew was ecstatic.
เมื่อการลูกฮือเกิดขึ้น ชลธิชา“ลักษณ์เกต” นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยวัย 27 ปีรู้สึกปลื้มปิติ

She found herself on the streets of Bangkok last week surrounded by tens of thousands of young protesters in hard hats and masks, giving the three-fingered Hunger Games salute that has become a symbol of Thailand’s anti-authoritarian resistance.
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอพบว่าตัวเองอยู่บนท้องถนนในกรุงเทพฯ ที่รายล้อมไปด้วยผู้ประท้วงหนุ่มสาวหลายหมื่นคนสวมหมวกแข็ง และหน้ากาก, ชูสามนิ้วแบบ Hunger Games ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านเผด็จการของไทย

They were using social media and messaging apps to appear at landmarks and then vanish, a step ahead of the bewildered police.
พวกเขาใช้โซเชียลมีเดีย และแอพฯส่งข้อความนัดให้ไปกันตามสถานต่างๆและจากนั้นก็สลายตัว, สร้างความสับสนให้กับตำรวจ

Most strikingly, they were chanting slogans against the Thai king himself—crossing a line that no prior generation of protesters had dared.
ที่โดดเด่นที่สุดคือ, พวกเขากล่าวสโลแกนต้านกษัตริย์ไทยด้วยตัวเอง - ก้าวข้ามเส้นที่ไม่เคยมีผู้ประท้วงรุ่นก่อนกล้าทำ

After years of pain and hopelessness, Chonthicha felt an awakening had finally arrived: “I never thought it was going to happen.”
หลังจากหลายปีที่เจ็บปวดและสิ้นหวัง ชลธิชาก็รู้สึกได้ว่าในที่สุดความตื่นตัวก็เกิดขึ้น“ ฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้น”

คำศัพท์ข่าว
- bewildered (adj) = น่าหัวหมุน, น่าสับสน
- chanting = การโห่ร้อง, การโห่ร้องต้อนรับ, การร้องเพลง
- ecstatic = ปิติ ยินดียิ่ง
- landmark = สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต, สถานที่สำคัญ
- myth = ตำนาน, นิทานปรัมปรา, เรื่องอภินิหาร, เรื่องจินตนาการ
- prior = ก่อนหน้า
- resistance = การต้าน, การต่อต้าน
- step ahead = เหนือชั้นกว่า, ได้ทำอะไรบางอย่างก่อนคนอื่น
- strikingly = อย่างน่าตะลึง, น่าทึ่ง
- symbol = สัญลักษณ์
- uprising = การลุกฮือขึ้นต้านผู้มีอำนาจ, คนจำนวนมากลุกขึ้นต้านผู้มีอำนาจ
- vanish = หายไป, ไม่ปรากฏ


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น