โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 26-September-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : Bangkok Post
Three new Covid-19 cases foreigners
ชาวต่างชาติ Covid-19 ใหม่สามราย

Three new Covid-19 cases were foreigners from Luxembourg, Turkey and Albania in quarantine, bringing the total to 3,522 cases.
ผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 3 รายเป็นชาวต่างชาติจากลักเซมเบิร์ก ตุรกี และแอลเบเนียที่ถูกกักกันทำให้รวมเป็น 3,522 ราย

All three patients were asymptomatic and stayed at self-paid alternative state quarantine facilities, according to the Centre for Covid-19 Situation Administration on Saturday.
ผู้ป่วยทั้งสามไม่มีอาการ และอยู่ในสถานกักกันของรัฐทางเลือกแบบจ่ายเงินเอง, ตามรายงานของ ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 เมื่อวันเสาร์

Two of them were airline crew members whose test results came after they left the country on Thursday. They were a German, 49, who flew from Luxembourg on Sunday and stayed at a facility in Chon Buri province, and a Turkish man, 51, who arrived the next day from his home country and stayed at a facility, also in Chon Buri.
สองคนเป็นลูกเรือของสายการบิน ซึ่งผลการทดสอบออกมาหลังจากออกจากประเทศเมื่อวันพฤหัสบดี เป็นชาวเยอรมันอายุ 49 ปีซึ่งบินจากลักเซมเบิร์กเมื่อวันอาทิตย์ และพักอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี และชายชาวตุรกีอายุ 51 ปีซึ่งเดินทางจากประเทศบ้านเกิด มาถึงในวันรุ่งขึ้นและพักอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในชลบุรี

The other was a 51-year-old Albanian teacher who was staying at an ASQ facility in Bangkok after he arrived on Monday. He tested positive on Thursday.
อีกคนเป็นครูชาวแอลเบเนียอายุ 51 ปีซึ่งพักอยู่ที่สถานบริการ ASQ ในกรุงเทพฯ หลังจากที่เขามาถึงเมื่อวันจันทร์ เขาทดสอบได้ผลบวกเมื่อวันพฤหัสบดี

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- airline crew member = ลูกเรือของสายการบิน, ผู้โดยสารเครื่องบิน
- Alternative State Quarantine (ASQ) = สถานที่กักตัวทางเลือก (โรงแรมที่รัฐกำหนดเป็นสถานที่กักตัว โดยผู้ถูกกักตัวต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง)
- asymptomatic = ไม่แสดงอาการ, ไม่มีอาการ (อาการป่วยของโรค)
- bringing (bring) = นำ, นำมาสู่
- facility = โรงงาน, สถานบริการ, สิ่งอำนวยความสะดวก (ในข่าวหมายถึงสถานที่ ให้บริการ ASQ)
- left (leave) = ออกจาก
- positive = ผลทดสอบเป็นบวก, ผลการทดสอบพบว่ามีเชื้อ, ผลทดสอบพบว่าติดโรค
- self-paid = จ่ายเงินเอง, ใช้เงินตัวเองจ่าย
- The Center for Covid-19 Situation Administration = ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
Dogs used to detect coronavirus in pilot project at Helsinki airport
สุนัขถูกใช้เพื่อตรวจหาไวรัสโคโรนาในโครงการนำร่องที่สนามบินเฮลซิงกิ


HELSINKI (Reuters) - Dogs trained to detect the novel coronavirus began sniffing passenger samples at Finland’s Helsinki-Vantaa airport this week, authorities said, in a pilot project running alongside more usual testing at the airport.
เฮลซิงกิ (รอยเตอร์) - สุนัขที่ได้รับการฝึกฝนให้ตรวจจับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เริ่มดมกลิ่นตัวอย่างผู้โดยสารที่สนามบินเฮลซิงกิ - วันตาของฟินแลนด์ในสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าโครงการนำร่องนี้ดำเนินการควบคู่ไปกับการทดสอบตามปกติที่สนามบิน

สงสัยว่ามีเชื้อโรค The dogs’ efficiency has not been proven in comparative scientific studies so passengers who volunteer to be tested and are suspected as carrying the virus are instructed to also take a swab to confirm the result.
ประสิทธิภาพของสุนัขยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในการศึกษาเปรียบเทียบทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นผู้โดยสารที่อาสาสมัครจะเข้ารับการทดสอบ และถูกสงสัยว่ามีเชื้อโรคของไวรัส จึงได้รับการแนะนำให้เก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันผลอีกด้วย

คำศัพท์ข่าว
- as = เนื่องจาก/ ในฐานะ
- alongside = คู่ขนาน, ควบคู่ไปกับ
- carrying = การนำไป, การถือไป (ในข่าวหมายถึงนำเชื้อมาด้วย/ ติดเชื้อแล้ว)
- comparatively = เปรียบเทียบ
- detect = ตรวจจับ
- efficiency = ความมีประสิทธิภาพ
- instruct = สั่งสอน, แนะนำ (อย่างเป็นทางการ)
- passenger = ผู้โดยสาร
- pilot project = โครงการนำร่อง, โปรเจคนำร่อง
- proven (prove) = อนุมัติ, พิสูจน์
- novel = ใหม่, แปลกใหม่, แหวกแนว
- sample = ตัวอย่าง
- sniffing = การดมกลิ่น
- swab = เก็บตัวอย่างเชื้อ (โดยใช้เช็ดด้วยฟองน้ำ, ผ้า, สำลี, หรือวัตถุซับอื่น ๆ )
- usual = ตามปกติสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Tasmania pilot whales: Rescuers release 108 surviving animals
วาฬนำร่องแทสเมเนีย: หน่วยกู้ภัยปล่อยสัตว์ที่รอดชีวิต 108 ตัว

A total of 108 surviving pilot whales have been released back into the sea after a mass stranding in Australia, marine experts say.
ผู้เชี่ยวชาญทางทะเลกล่าวว่า วาฬนำร่องที่รอดชีวิตทั้งหมด 108 ตัวได้รับการปล่อยกลับสู่ทะเลหลังจากการเกยตื้นจำนวนมากในออสเตรเลียม ผู้เชี่ยวชาญทางทะเลกล่าว

They believe Macquarie Harbour on Tasmania's west coast is now clear of live whales.
พวกเขาเชื่อว่าท่าเรือ Macquarie บนชายฝั่งตะวันตกของแทสเมเนียไม่มีปลาวาฬอาศัยอยู่

But about 350 whales died in what is Australia's worst stranding on record.
แต่มีวาฬราว 350 ตัวเสียชีวิตในการเกยตื้นที่เลวร้ายที่สุดของออสเตรเลียเป็นประวัติการณ์

Now attention has turned to disposal of the carcasses, with 15 buried at sea on Friday in a trial to test the success of that method.
ตอนนี้ความสนใจเบนไปที่การกำจัดซากปลาวาฬ, ด้วยจำนวน15 ศพ ทีถูกฝังในทะเลเมื่อวันศุกร์ อยู่ในความพยายามเพื่อทดสอบความสำเร็จของวิธีการดังกล่าว

A statement released by the Tasmanian government on Saturday confirmed that 108 long-finned pilot whales which had survived the stranding had been released outside the heads at Macquarie Harbour.
คำแถลงการณ์ของรัฐบาลแทสเมเนียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายืนยันว่าวาฬนำร่องครีบยาว 108 ตัวที่รอดชีวิตจากการเกยตื้น ได้ถูกปล่อยออกนอกบริเวณด้านหน้าของท่าเรือ Macquarie

คำศัพท์ข่าว
- attention = ความสนใจ, ความตั้งใจ
- back into = กลับสู่
- buried = ฝังศพ, ฝังดิน
- carcasses (carcass) = ซาก, ซากศพ
- confirmed (confirm) = ยืนยัน
- disposal = กำจัดซาก, กำจัดของเสียทิ้ง
- mass = จำนวนมาก

- marine expert = ผู้เชี่ยวชาญทางทะเล
- method = วิธีการ, วิธีดำเนินการ
- outside = นอก, ด้านนอก, ข้างนอก
- trial = ทดลอง, ทดสอบ
- record = สถิติ, ประวัติ
- released (release) = ปล่อยออก
- survived = รอดชีวิต
- statement = แถลงการณ์
- trial = การพิจารณา
- stranding (strand) = ติดค้าง, (ติดอยู่ในสถานที่ ที่หาทาออกไม่ได้)
- Macquarie Harbour = ท่าเรือ Macquarie Harbour
- worst = แย่ที่สุด

- were released = ถูกปล่อย (Passive Voice)สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
Excess belly fat is associated with a higher risk of early death from any cause, regardless of how much overall body fat you have, a new study finds
ไขมันหน้าท้องส่วนเกินมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตเร็วขึ้นไม่ว่าคุณจะมีไขมันรวมในร่างกายมากแค่ไหนก็ตาม, จากการศึกษาใหม่

It's more bad news for America's growing waistline: Excess belly fat is associated with a higher risk of early death from any cause, regardless of how much overall body fat you have, a new study finds.
อีกข่าวร้ายสำหรับรอบเอวที่เพิ่มขึ้นของอเมริกา: ไขมันหน้าท้องส่วนเกินมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของการเสียชีวิตก่อนกำหนดได้จากทุก ๆสาเหตุ, ไม่ว่าคุณจะมีไขมันในร่างกายโดยรวมเท่าใด, การศึกษาใหม่ที่พบ

In women, each 10-centimeter increase in belly fat raised the risk of death from any cause by 8%. For men, each 10-centimeter increase in girth raised the risk of by 12%.
ในผู้หญิง ทุกๆ 10 ซม.ที่เพิ่มขึ้นของรอบเอว จะเพิ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากสาเหตุใด ๆ ถึง 8% สำหรับผู้ชายเส้นรอบเอวที่เพิ่มขึ้นทุก 10 เซนติเมตรทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ประมาณ 12%

The better news: Larger hips and thighs are associated with a lower risk of early death, according to the study published by the The BMJ on Wednesday.
ข่าวดี: สะโพกและต้นขาที่ใหญ่ขึ้นมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของการเสียชีวิตก่อนกำหนดตามการศึกษาที่เผยแพร่โดย The BMJ เมื่อวันพุธ

That may be due to a protective effect that fat on those areas provide toward higher cholesterol and blood sugar levels, according to prior studies.
นั่นอาจเป็นเพราะผลการป้องกันที่ไขมันในบริเวณเหล่านั้นเปืดโอกาสให้ระดับคอเลสเตอรอล และน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น, ตามการศึกษาก่อนหน้านี้

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- any cause = ทุก ๆกรณี, ทุก ๆสาเหตุ
- associated = สัมพันธ์, เกี่ยวข้องกัน
- belly = ท้อง, พุงกะทิ, ส่วนโป่งออกมา
- belly fat = ไขมันหน้าท้อง
- blood sugar level = ระดับน้ำตาลในเลือด
- due to = เพราะ, เนื่องมาจาก
- excess belly fat = ไขมันหน้าท้องส่วนเกิน
- early death = เสียชีวิตเร็วขึ้น, เสียชีวิตก่อนกำหนด
- girth = เส้นรอบวง
- higher risk = ความเสี่ยงสูงขึ้น, ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
- hip = สะโพก
- increase = มากขึ้น
- lower risk = ความเสี่ยงต่ำ
- regardless = ไม่ว่า, ไม่สนเหตุผล, ไม่คำนึงถึง, ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
- overall = รวมทั้งหมด
- raised (raise) = สูงขึ้น
- thighs = โคนขา
- toward = ไปสู่, ไปต่อ
- prior = ก่อน, อันก่อน
- provide = เปืดโอกาส, จัดบริการให้
- published (publish) = ตีพิมพ์
- waistline = รอบเอว, ส่วนรอบเอว

- The BMJ เป็นวารสารการแพทย์ ที่เก่าที่สุดวารสารหนึ่งในโลก โดยดั้งเดิมเรียกว่า British Medical Journal ซึ่งย่อลงเหลือ BMJสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Thai activists protest in front of king's German villa
นักเคลื่อนไหวชาวไทย ประท้วงหน้าบ้านพักตากอากาศของกษัตริย์ที่เยอรมัน

Thai activists on Friday planted a symbolic plaque declaring Thailand belongs to the people in front of King Maha Vajiralongkorn’s villa in Germany, as protests calling for reforms to his monarchy grow at home.
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานักเคลื่อนไหวชาวไทยได้ฝังแผ่นจารึกเชิงสัญลักษณ์ ที่ประกาศว่าประเทศไทยเป็นของประชาชน ที่หน้าบ้านพักตากอากาศของสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณในเยอรมนี ขณะที่การประท้วงเรียกร้องให้ ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของพวกเขาที่บ้าน(ประเทศไทย)เติบโตขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- activist = นักเคลื่อนไหว, นักกิจกรรม
- grow = เติบโต, แผ่ขยาย, แข็งแกร่งขึ้น
- planted (plant) = ปลูก, ฝัง
- plaque = แผ่นจารึกตัวหนังสือหรือภาพ (อาจทำจากโลหะ, หิน, ไม้ หรือพลาสติก ในข่าวหมายถึง "หมุดคณะราษฎร")
- symbolic plaque = แผ่นจารึกเชิงสัญลักษณ์
- villa = บ้านพักตากอากาศ, บ้านพักของเศรษฐีในชนบทสำนักข่าว : Khaosod English
Students flash the three-finger salute outside Bodindecha School during their anti-government protest today.
นักเรียนชูสามนิ้ว นอกโรงเรียนบดินทรเดชาระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาลวันนี้

The rally was banned from taking inside the campus by school administrators.
การชุมนุมถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในมหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารโรงเรียน

คำศัพท์ข่าว
- administrator = ผู้บริหาร
- Bodindecha School = โรงเรียนบดินทรเดชา
- campus = บริเวณพื้นที่สถานศึกษา (อาคารของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยหรือที่ดินรอบ ๆ)ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น