โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, February 28, 2023

คำศัพท์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าว    
Tense จากข่าว
Adjective
    Adverb
Adverb_ly
    Adjective

2 catastrophe (คะแทซ-ทโระฟี)(n) = ความหายนะ(เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันซึ่งก่อให้เกิดปัญหามาก

3 catastrophic (adj) = พังทลาย/ล่มสลาย/หายนะ (เสียหายรุนแรงและรวดเร็ว)

4 collapse (เคาะ-แล็พ-ส)(v) = ทรุดลง, พังครืน, ล่มสลาย

5 collapsed (adj) = เกี่ยวกับการล่มสลาย/พังทลาย

6 crumble (v) = พัง, ทลาย

7 crumpled (adj) = ย่น, ยู่ยี่, ยับเยิน

8 destroy (v) = ทำลาย, ทำลายล้าง

9 destruction (ดิซทรัค-ฌัน) (n) = การทำลาย

10 destructive (adj) = ทำลายล้าง (มีผลร้ายแรง ยากต่อการฟื้นคืน)

11 devastate (v) = ทำลายล้าง, ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

12 devastating (adj) = เกี่ยวกับผลกระทบรุนแรงสร้างความเสียหายอย่างหนัก

13 dig (v) = ขุด

14 disaster (n) = ภัยพิบัติ

15 disaster (ดิสาซ-เทอะ) (n) = ภัยพิบัติ, ความหายนะ

16 disaster area (n) = เขตประสบภัยพิบัติ

17 earthquake (เอิร์ธเควค)(n) = แผ่นดินไหว

18 epicenter/epicentre (n) = ศูนย์กลาง, ศูนย์กลางที่เกิดเหตุ

19 even as (phrase) = ในเวลาเดียวกัน(ใช้เน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน)

20 extent (n) = ขอบเขต, พื้นที่ครอบคลุม

21 fore shock แผ่นดินไหวนำ, แผ่นดินไหวขนาดเล็กก่อนที่จะรุนแรงมากขึ้น

22 hardest-hit (compound) = ผลกระทบหนักที่สุด

23 hazardous (adj) = เป็นอันตราย, เสี่ยงอันตราย

24 hit (v) = ตี, ฟาด, ถล่ม, โจมตี

25 immediate (adj) = ทันที/ทันต่อเหตุการณ์(ณ ปัจจุบันของเวลาดังกล่าว)

26 imperil (อิม-เพ-ริล)(v) = ทำให้เกิดอันตราย

27 irregularity (n) = ความผิดปกติ, การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ

28 landslide (n) = ดินถลม, ดินสไลด์

29 lethal (adj) = ถึงตาย (ร้ายแรงเพียงพอที่จะทำให้เสียชีวิต)

30 magnitude (แม็ก-นิ-จูด/แม็ก-นิ-ทิว-ด)(n) = ขนาด/ระดับ

31 magnitude (US)(n) = ขนาด/ระดับ(ความแรงของแผ่นดินไหว โดยวัดจากเลข 1 ถึง 8 ที่ส่งผลกระทบ)แหล่งข่าว : เครดิต

32 magnitude (US)(n) = ขนาด/ระดับ(ความแรงของแผ่นดินไหว โดยวัดจากเลข 1 ถึง 10 โดยที่ 10 คือแรงที่สุด)แหล่งข่าว : เครดิต

33 minor earthquake (n) = แผ่นดินไหวเล็กน้อย

34 mitigation (n) = การบรรเทา, การผ่อนคลาย

35 natural disaster (n) = ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

36 neighboring (adj) = อยู่ใกล้กัน, อยู่ถัดไป, อยู่ข้างเคียงกัน

37 parameter (n) = ค่า/ตัวเลขหรือปัจจัยที่วัดได้

38 potential (adj) = น่าจะ, อาจจะเป็นไปได้, มีความเป็นไปได้ในภายภาคหน้า

39 powerful (adj) = มีอำนาจมาก, ที่มีอิทธิพล, ทรงพลัง

40 quake(คเวค)(n) = การสั่นสะเทือน, แผ่นดินไหว (รูปย่อของ earthquake)

41 raze (v) = ทำลาย, รื้อถอน, สร้างความเสียหาย

42 rock (v) = โยกเยก, เขย่า, ทำให้ตกใจ/คุกคาม, ทำให้เป็นทุกข์

43 rubble (n) = ซากปรักหักพัง

44 severe/devastating earthquake (n) = แผ่นดินไหวรุนแรง/ทำลายล้าง (สร้างความเสียหายจำนวนมาก)

45 shallow (adj) = ตื้น, ผิวเผิน, ไม่ลึก

46 simulation (n) = การจำลอง

47 strike/struck/struck (Irregular-Verb) = ตี/ฟาด/กระแทก(ก่อให้เกิดความเสียหายฉับพลันรุนแรง)

48 strong earthquake (n) = แผ่นดินไหวรุนแรง

49 structural (adj) = เกี่ยวกับโครงร่าง, เกี่ยวกับโครงสร้าง

50 surrounding (adj) = บริเวณโดยรอบ

51 temporary (adj) = ชั่วคราว

52 tremor (เทระ-เมอ)(n) = การสั่นสะเทือน, แผ่นดินไหว


แหล่งข่าว : The Washington Post
At least two massive earthquakes struck southern Turkey, near the Syrian border, on Feb. 6, killing more than 2,000 people across the country with aftershocks felt as far away as Lebanon, Jordan and Israel.
เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อย่างน้อย 2 ครั้งถล่มทางตอนใต้ของตุรกีใกล้กับชายแดนซีเรีย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ และคร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 2,000 คนทั่วประเทศ โดยมีอาฟเตอร์ช็อกที่รู้สึกได้ไกลออกไปถึงเลบานอน, จอร์แดน และอิสราเอล

คำศัพท์ข่าว
- aftershock (อาฟเตอร์ช็อก)(n) = แผ่นดินไหวเล็กน้อย หลังจากความรุนแรงในครั้งแรก
- as...as = เทียบเท่า/เสมือนกับ
- far away (adverb phrase) = ห่างไกล
- strike/ struck /struck/ (Irregular-Verb) = ตี/ฟาด/กระแทก/ถล่ม(ก่อให้เกิดความเสียหายฉับพลันรุนแรง)แหล่งข่าว : New York Times World
Since Aug. 24, Italy's quake zone has endured 28,500 earthquakes and aftershocks.
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม เขตแผ่นดินไหวของอิตาลีต้องทนกับแผ่นดินไหวและอาฟเตอร์ช็อกแล้ว 28,500 ครั้ง

คำศัพท์ข่าว
- aftershock (อาฟเตอร์ช็อก)(n) = แผ่นดินไหวเล็กน้อย หลังจากความรุนแรงในครั้งแรก
- earthquake (เอิร์ธเควค)(n) = แผ่นดินไหว
- endure (v) = อดทน/ทนอยู่/อยู่ต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน
- quake(คเวค)(n) = การสั่นสะเทือน, แผ่นดินไหว (รูปย่อของ earthquake)


แหล่งข่าว : CNN
Japan earthquakes: Dozens killed as aftershocks slow rescue efforts.
แผ่นดินไหวในญี่ปุ่น: มีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายเนื่องจากอาฟเตอร์ช็อกทำให้ความพยายามในการช่วยเหลือช้าลง

คำศัพท์ข่าว
- aftershock (อาฟเตอร์ช็อก)(n) = แผ่นดินไหวเล็กน้อย หลังจากความรุนแรงในครั้งแรก
- earthquake (เอิร์ธเควค)(n) = แผ่นดินไหว
- slow (v) = ชะลอ, ทำให้ช้าลง


แหล่งข่าว : CNN
Ridgecrest Mayor Peggy Breeden reports on damage and continued rolling aftershocks in her town, which is near the epicenter of the California earthquake.
เพ็กกี บรีเดน นายกเทศมนตรีเมืองริดจ์เครสต์ รายงานความเสียหายและอาฟเตอร์ช็อกต่อเนื่องในเมืองของเธอ ซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวแคลิฟอร์เนีย

คำศัพท์ข่าว
- aftershock (อาฟเตอร์ช็อก)(n) = แผ่นดินไหวเล็กน้อย หลังจากความรุนแรงในครั้งแรก
- earthquake (เอิร์ธเควค)(n) = แผ่นดินไหว
- epicenter/epicentre (n) = ศูนย์กลาง, ศูนย์กลางที่เกิดเหตุ
- mayor (n) = นายกเทศมนตรี


แหล่งข่าว : The Australian
Authorities warn of aftershocks after a 3.8-magnitude quake struck the Victorian capital just before midnight, shaking buildings and waking residents.
ทางการเตือนถึงอาฟเตอร์ช็อกหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.8 ขึ้นครั้งหนึ่งในเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียก่อนเที่ยงคืนเพียงเล็กน้อย ซึ่งทำให้หลาย ๆ อาคารสั่นสะเทือนและปลุกผู้คนให้ตื่นขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- quake(คเวค)(n) = การสั่นสะเทือน, แผ่นดินไหว (รูปย่อของ earthquake)
- strike/ struck /struck/ (Irregular-Verb) = ตี/ฟาด/กระแทก/ถล่ม(ก่อให้เกิดความเสียหายฉับพลันรุนแรง)
- wake (v) = ปลุกให้ตื่น
#แท็กคำศัพท์เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

เมนูคำศัพท์

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับผู้หญิง


เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ

No comments:

Post a Comment