โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, February 28, 2023

คำศัพท์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าว    
Tense จากข่าว
Adjective
    Adverb
Adverb_ly
    Adjective

1 aftershock (อาฟเตอร์ช็อก)(n) = แผ่นดินไหวเล็กน้อย หลังจากความรุนแรงในครั้งแรก

2 catastrophe (คะแทซ-ทโระฟี)(n) = ความหายนะ(เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันซึ่งก่อให้เกิดปัญหามาก

3 catastrophic (adj) = พังทลาย/ล่มสลาย/หายนะ (เสียหายรุนแรงและรวดเร็ว)

4 collapse (เคาะ-แล็พ-ส)(v) = ทรุดลง, พังครืน, ล่มสลาย

5 collapsed (adj) = เกี่ยวกับการล่มสลาย/พังทลาย

6 crumble (v) = พัง, ทลาย

7 crumpled (adj) = ย่น, ยู่ยี่, ยับเยิน

8 destroy (v) = ทำลาย, ทำลายล้าง

9 destruction (ดิซทรัค-ฌัน) (n) = การทำลาย

10 destructive (adj) = ทำลายล้าง (มีผลร้ายแรง ยากต่อการฟื้นคืน)

11 devastate (v) = ทำลายล้าง, ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

12 devastating (adj) = เกี่ยวกับผลกระทบรุนแรงสร้างความเสียหายอย่างหนัก

13 dig (v) = ขุด

14 disaster (n) = ภัยพิบัติ

15 disaster (ดิสาซ-เทอะ) (n) = ภัยพิบัติ, ความหายนะ

16 disaster area (n) = เขตประสบภัยพิบัติ

17 earthquake (เอิร์ธเควค)(n) = แผ่นดินไหว

18 epicenter/epicentre (n) = ศูนย์กลาง, ศูนย์กลางที่เกิดเหตุ

19 even as (phrase) = ในเวลาเดียวกัน(ใช้เน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน)

20 extent (n) = ขอบเขต, พื้นที่ครอบคลุม

21 fore shock แผ่นดินไหวนำ, แผ่นดินไหวขนาดเล็กก่อนที่จะรุนแรงมากขึ้น

22 hardest-hit (compound) = ผลกระทบหนักที่สุด

23 hazardous (adj) = เป็นอันตราย, เสี่ยงอันตราย

24 hit (v) = ตี, ฟาด, ถล่ม, โจมตี

25 immediate (adj) = ทันที/ทันต่อเหตุการณ์(ณ ปัจจุบันของเวลาดังกล่าว)

26 imperil (อิม-เพ-ริล)(v) = ทำให้เกิดอันตราย

27 irregularity (n) = ความผิดปกติ, การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ

28 landslide (n) = ดินถลม, ดินสไลด์

29 lethal (adj) = ถึงตาย (ร้ายแรงเพียงพอที่จะทำให้เสียชีวิต)

30 magnitude (แม็ก-นิ-จูด/แม็ก-นิ-ทิว-ด)(n) = ขนาด/ระดับ

31 minor earthquake (n) = แผ่นดินไหวเล็กน้อย

32 mitigation (n) = การบรรเทา, การผ่อนคลาย

33 natural disaster (n) = ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

34 neighboring (adj) = อยู่ใกล้กัน, อยู่ถัดไป, อยู่ข้างเคียงกัน

35 parameter (n) = ค่า/ตัวเลขหรือปัจจัยที่วัดได้

36 potential (adj) = น่าจะ, อาจะเป็นไปได้, มีความเป็นไปได้ในภายภาคหน้า

37 powerful (adj) = มีอำนาจมาก, ที่มีอิทธิพล, ทรงพลัง

38 quake(คเวค)(n) = การสั่นสะเทือน, แผ่นดินไหว (รูปย่อของ earthquake)

39 raze (v) = ทำลาย, รื้อถอน, สร้างความเสียหาย

40 rock (v) = โยกเยก, เขย่า, ทำให้ตกใจ/คุกคาม, ทำให้เป็นทุกข์

41 rubble (n) = ซากปรักหักพัง

42 severe/devastating earthquake (n) = แผ่นดินไหวรุนแรง/ทำลายล้าง (สร้างความเสียหายจำนวนมาก)

43 shallow (adj) = ตื้น, ผิวเผิน, ไม่ลึก

44 simulation (n) = การจำลอง

45 strike/struck/struck (Irregular-Verb) = ตี/ฟาด/กระแทก(ก่อให้เกิดความเสียหายฉับพลันรุนแรง)

46 strong earthquake (n) = แผ่นดินไหวรุนแรง

47 structural (adj) = เกี่ยวกับโครงร่าง, เกี่ยวกับโครงสร้าง

48 surrounding (adj) = บริเวณโดยรอบ

49 temporary (adj) = ชั่วคราว

50 tremor (เทระ-เมอ)(n) = การสั่นสะเทือน, แผ่นดินไหวเกี่ยวกับผู้คน
- agency (เอเจนซี่) = หน่วยงาน, องค์กร, ตัวแทน

- assist (v) = ช่วย, ช่วยเหลือ

- body (n) = ร่าง

- casualty (แคฉอวลทิ) (n) = ผู้บาดเจ็บหนักหรือเสียชีวิตในเหตุการณ์

- condolence (n) = แสดงความเสียใจ (เกี่ยวกับการสูญเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสียชีวิต)

- corpse (คอพซ) (n) = ศพ

- crematorium (n) = เตาเผาศพ, ที่เผาศพ

- death toll (n) = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิต

- evacuate (v) = อพยพ

- evacuation (n) = การอพยพ

- harm (v) = ทำอันตราย, ทำให้บาดเจ็บ
- homeless (adj) = ซึ่งไร้บ้าน

- inspector (n) = ผู้ตรวจ, เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

- jammed (adj) = เบียดเสียด, ติดขัดไม่สามารถขยับได้
- populated (adj) = ซึ่งมีคนพำนักอยู่, ซึ่งมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่

- security (n) = ความปลอดภัย, ความมั่นคง

- statement (n) = แถลงการณ์(การแสดงออกทางความคิดอย่างเปิดเผย)

- survivor (n) = ผู้รอดชีวิต

- toll (n) = จำนวนผู้เคราะห์ร้าย (บาดเจ็บ,เสียชีวิต,ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ)

- tragic (adj) = อนาถใจ, น่าเศร้าใจ

- trap (v) = ติดแหงก, ติดค้างไปไหนไม่ได้, ติดอยู่ในที่เกิดเหตุ

- trap (vt) = ทำให้ติดค้างไปไหนไม่ได้/ติดอยู่ในที่เกิดเหตุ

- trapped (adj) = ติดค้างไปไหนไม่ได้, ติดอยู่ที่เกิดเหตุ(ในข่าวหมายถึงติดอยู่ในสถานที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว)
- victim (n) = เหยื่อ, ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้ประสบเคราะห์

#แท็กคำศัพท์เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

เมนูคำศัพท์

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับไข้หวัดนก

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับผู้หญิง


เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ

เมนูคำศัพท์เกี่ยวกับโรคโควิด

No comments:

Post a Comment