โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, January 2, 2023

คำศัพท์เกี่ยวกับผู้หญิงรวมศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าว    
Tense จากข่าว
Adjective
    Adverb
Adverb_ly
    Adjective

1 all-female (compound) = หญิงล้วน, ทั้งหมดเป็นหญิง
2 assault (n, v) = ทำร้าย, โจมตี, ล่วงละเมิด
3 ban (v) = ห้าม, สั่งห้าม
4 brave Iranian women = สตรีชาวอิหร่านผู้กล้าหาญ
5 chemical attack (n) = การโจมตีด้วยเคมี(ในข่าวหมายถึงวางยาพิษนักเรียนหญิง)
6 compulsory (adj) = ซึ่งต้องกระทำ/ภาคบังคับ(ไม่สมัครใจ)
7 female (adj) = เพศหญิง
8 female lawyer (n) = ทนายความหญิง
9 female university student (n) = นักศึกษาที่เป็นผู้หญิง
10 feminine (adj) = มีคุณสมบัติหรือรูปร่างหน้าตาตามประเพณีของสตรี
11 feminism (adj, n) = สตรีนิยม, การสนับสนุนสิทธิสตรีบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันของเพศ
12 feminist (n) = ผู้สนับสนุนสิทธิสตรี (ผู้สนับสนุนให้ผู้หญิงมีสิทธิ และโอกาสเช่นเดียวกับผู้ชาย)
13 gorgeous (adj) = สวยงาม มีเสน่ห์น่าสนใจมาก
14 handmaid uniform (n) = ชุดแม่บ้าน, เครื่องแบบแม่บ้าน
15 International Women's Day = วันสตรีสากล
16 lady (n) = สุภาพสตรี (คำที่สุภาพ, โบราณหรือมีฐานะทางสังคมสูงส่งของผู้หญิง)
17 oppression (n) = การกดขี่(การปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมเป็นเวลานาน)
18 poisoning (n) = การวางยาพิษ
19 school children (n) = เด็กนักเรียน(พหูพจน์)
20 schoolchild (n) = เด็กนักเรียน
21 schoolgirl/school girl (n) = เด็กนักเรียนหญิง
22 stop harassing women = หยุดคุกคามผู้หญิง
23 subject (v) = บังคับ, ควบคุม
24 witness (v) = เป็นพยาน, ให้การเป็นพยาน
25 women's rights = สิทธิสตรี

วลีจากข่าว
- I can’t breathe = ฉันหายใจไม่ออก
- lack of freedom in the society = ขาดเสรีภาพในสังคม
- Long live the free women of Iran = เสรีภาพของสตรีแห่งอิหร่านจงเจริญ
- who lost loved ones = ผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

แท็ก
- #8march
- #Woman_life_freedom
- #SaveIranianSchoolgirls
- #Healthcareprofessionals
- #woman_life_freedom
- #Mahsa_Amini
- #IranianSchoolgirls
- #ICantBreath
- #WomanLifeFreedom
#คำศัพท์เกี่ยวกับผู้หญิง

No comments:

Post a Comment