โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, February 27, 2023

สหรัฐและจีนโต้กันเรื่องต้นเหตุเชื้อโควิดจากเมืองหวู่ฮั่นเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ข่าวสั้นรายวัน
     ข่าวรายวัน
ข่าวการเมือง
     ข่าวเดียวกัน
ข่าวโควิด-19
     ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Sky News
New US intelligence is suggesting an accidental laboratory leak in China was most likely the cause of the COVID-19 pandemic.
ข่าวกรองล่าสุดของสหรัฐฯ กำลังชี้ให้เห็นว่าอุบัติเหตุการรั่วไหลจากห้องปฏิบัติการในจีนมีความเป็นไปได้มากที่สุดจะเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของโควิด-19

คำศัพท์ข่าว
- accidental (แอคซิเดนแท็ล ) (adj) = โดยบังเอิญ, เป็นอุบัติเหตุ
- most (adj, adv) = โดยมาก, ส่วนมาก
- suggest (v) = ชี้ให้เห็น, ให้คำชี้แนะ, ให้ข้อชวนคิด
- likely (adj, adv) = มีแนวโน้ม, อาจเป็นไปได้

หมายเหตุ ข่าวกรองอื่น ๆ ยังคงแตกแยกกันในเรื่องที่มาของไวรัสและการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น


สำนักข่าว : New York Times
China accused the U.S. of politicizing the coronavirus pandemic after reports that the Energy Department had concluded with “low confidence” that an accidental laboratory leak in Wuhan had likely triggered the spread of Covid worldwide.
จีนกล่าวหาสหรัฐฯ ว่าทำให้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นเรื่องการเมือง หลังจากมีรายงานที่กระทรวงพลังงานได้สรุปด้วย “ความมั่นใจต่ำ” ว่าการรั่วไหลโดยบังเอิญของห้องปฏิบัติการในเมืองอู่ฮั่นมีแนวโน้มที่จะจุดชนวนการแพร่ระบาดของโควิดไปทั่วโลก

คำศัพท์ข่าว
- accuse (v) = กล่าวหา, ตั้งข้อสงสัย
- conclude (v) = สรุปผล, ลงความเห็น
- confidence (n) = ความมั่นใจ, ความมั่นใจเชื่อมั่น
- politicize (v) = ทำให้เป็นการเมือง(ทำให้กิจกรรมหรือเหตุการณ์กลายเป็นลักษณะทางการเมือง)

No comments:

Post a Comment