โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 10-June-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
India closes all tiger reserves after Covid outbreaks in zoos
อินเดียปิดเขตสงวนเสือทั้งหมด หลังมีการระบาดของโควิดในสวนสัตว์

The Indian government has ordered the temporary closure of all tiger reserves to tourism, after a spate of Covid-19 outbreaks in zoos around the country.
รัฐบาลอินเดียสั่งปิดเขตสงวนเสือเพื่อการท่องเที่ยวชั่วคราว หลังเกิดการระบาดของโควิด-19 ในสวนสัตว์ทั่วประเทศ

The National Tiger Conservation Authority, an agency under the government's environmental ministry, issued its order on Monday after the death of a Covid-positive lioness a few days prior.
สำนักงานอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้กระทรวงสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล ออกคำสั่งเมื่อวันจันทร์หลังจากการตายของสิงโตตัวหนึ่งที่ติดเชื้อโควิดเมื่อสองสามวันก่อน

"This latest instance of a zoo animal getting infected by Covid-19 once again indicates the high likelihood of disease transmission from affected human beings to captive wild animals," said the order. "A similar transmission may also happen in tiger reserves."
“ตัวอย่างล่าสุดที่มีสัตว์ในสวนสัตว์ติดเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง บ่งชี้ว่ามีโอกาสสูงที่จะมีการแพร่โรคจากมนุษย์ที่มีเชื้อไปยังสัตว์ป่าที่ถูกขังอยู่” คำสั่งระบุ "การแพร่เชื้อที่คล้ายกันก็อาจเกิดขึ้นในเขตสงวนเสือได้"

To prevent tigers and other wildlife from getting infected, all tiger reserves must close for tourism activities until further notice, the order said.
เพื่อป้องกันไม่ให้เสือโคร่งและสัตว์ป่าอื่น ๆ ติดเชื้อ เขตสงวนเสือโคร่งทั้งหมดต้องปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม, คำสั่งระบุ

Tigers are an endangered species and fewer than 4,000 remain on Earth, according to the World Wildlife Fund (WWF).
เสือเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และเหลือน้อยกว่า 4,000 ตัวบนโลก ตามข้อมูลของกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)

Several thousand tigers live in reservations in India, which has seen its population increase in recent years thanks to conservation efforts including expanded forest cover and penalties of jail time for killing the animals.
เสือโคร่งหลายพันตัวอาศัยอยู่ในเขตสงวนในอินเดีย ซึ่งได้เห็นว่าประชากรของมันเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากความพยายามในการอนุรักษ์ รวมถึงการขยายพื้นที่ป่าและโทษจำคุกสำหรับการฆ่าสัตว์

The latest outbreak took place at the Arignar Anna Zoological Park, also known as the Vandalur Zoo, in the southeastern city of Chennai, the Tamil Nadu state government said in a news release.
การระบาดครั้งล่าสุดเกิดขึ้นที่สวนสัตว์ Arignar Anna หรือที่รู้จักในชื่อสวนสัตว์ Vandalur ในเมืองเชนไนที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้, รัฐบาลของรัฐทมิฬนาฑูกล่าวในการแถลงข่าว

A number of Asiatic lions, an endangered species numbering only in the hundreds, had shown symptoms of the disease in the zoo.
สิงโตเอเชียจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์มีจำนวนไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้น ได้แสดงอาการของโรคในสวนสัตว์

On Thursday, a symptomatic 9-year-old lioness named Neela died.
เมื่อวันพฤหัสบดี สิงโตตัวเมียอายุ 9 ขวบชื่อนีลาเสียชีวิต

It remains unclear whether Covid-19 was the direct cause of the animal's death.
ยังไม่ชัดเจนว่าโควิด-19 เป็นสาเหตุโดยตรงของการเสียชีวิตของสัตว์หรือไม่

Zoo officials and a team of vets immediately quarantined all the lions and started treating them with antibiotics.
เจ้าหน้าที่สวนสัตว์และทีมสัตวแพทย์กักกันสิงโตทั้งหมดทันที และเริ่มรักษาพวกมันด้วยยาปฏิชีวนะ

They have taken samples from the lions, tigers, and other large mammals to send for testing, hoping that genetic sequencing can reveal which strain of the virus infected the lions.
พวกเขาได้เก็บตัวอย่างจากสิงโต เสือโคร่ง และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อื่นๆ เพื่อส่งไปทดสอบหาเชื้อ โดยหวังว่าการจัดลำดับพันธุกรรมจะสามารถบอกได้ว่าไวรัสสายพันธุ์ใดที่สิงโตติดเชื้อ

The chief minister of Tamil Nadu, M. K. Stalin, visited the zoo on Sunday to review the situation with a number of other minister and wildlife authorities.
เอ็ม.เค. สตาลิน มุขมนตรีรัฐทมิฬนาฑู เยือนสวนสัตว์เมื่อวันอาทิตย์ เพื่อทบทวนสถานการณ์ร่วมกับรัฐมนตรีและหน่วยงานด้านสัตว์ป่าอีกจำนวนหนึ่ง

Stalin ordered officials to ensure all zoo staff and animal handlers received vaccinations, and to "provide the best treatment to infected lions," said the release.
สตาลินสั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่าทีมงานสวนสัตว์และผู้ดูแลสัตว์ทุกคนได้รับวัคซีนแล้ว และ "ให้การรักษาที่ดีที่สุดแก่สิงโตที่ติดเชื้อ", ข่าวระบุ

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- agency (เอเจนซี่) = หน่วยงาน, องค์กร, ตัวแทน
- antibiotic (adj) = เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ, เกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อ
- captive = (adj)ที่ถูกกักกัน (n) นักโทษ
- endanger (v) = ทำอันตราย, ทำให้ตกอยู่ในอันตราย
- endangered (adj) = ใกล้สูญพันธุ์ (ใช้กับสิ่งมีชีวิต)
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- instance(n) = เหตุการณ์ (ที่เป็นตัวอย่าง/ที่ชี้ให้เห็น)
- likelihood = ความเป็นไปได้
- mammal (n) = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
- National Tiger Conservation Authority(n) = หน่วยงานอนุรักษ์เสือแห่งชาติ
- quarantine (n, v) = (ควอแรนทีน) กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- reservation(n) = เขตอนุรักษ์ เขตสงวน
- reserves (n) = สงวน กันไว้ สำรองไว้
- spate (n) = จำนวนมากมักใช้กับสิ่งไม่พึงประสงค์ ,น้ำท่วม/ ล้น
- strain (n) = สายพันธุ์

ชื่อเมือง/ รัฐในข่าว
Etawah = เมืองเอตะวาห์อยู่ในรัฐอุตตรประเทศ
Jaipur = เมืองชัยปุระอยู่ในรัฐราชสถาน
Tamil Nadu(n) = ทมิฬ นาฑู เป็นรัฐของอินเดียแหล่งข่าว : Guardian
Half of adults in UK watched porn during pandemic, says Ofcom
ครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ในสหราชอาณาจักรดูหนังโป๊ระหว่างการระบาดใหญ่, เว็บไซต์Ofcom ระบุ
Research shows PornHub has bigger audience than BBC News – and people increasingly live lives online
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ PornHub มีผู้ชมมากกว่า BBC News – และผู้คนใช้ชีวิตออนไลน์มากขึ้น

Half the adult population of the UK watched online pornography during the pandemic, according to a projection by Ofcom.
ครึ่งหนึ่งของประชากรผู้ใหญ่ในสหราชอาณาจักรดูสื่อลามกออนไลน์ระหว่างการระบาดใหญ่ ตามการคาดการณ์ของเว็บไซต์ Ofcom

The media regulator found that 26 million individuals viewed adult material in September 2020.
ผู้ควบคุมสื่อพบว่ามี 26 ล้านคนดูเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในเดือนกันยายน ปีค.ศ. 2020

By far the most popular site was PornHub, which was visited by 15 million people – 50% of men, and 16% of women, with internet access – giving the site a far larger audience than mainstream television channels such as Sky One, ITV4 and BBC News.
เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแบบนำลิ่วคือ PornHub ซึ่งมีผู้เข้าชม 15 ล้านคนเป็น 50% ผู้ชายและ 16% ของผู้หญิง ด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทำให้ไซต์มีผู้ชมมากกว่าช่องทีวีกระแสหลักเช่น เช่น Sky One, ITV4 และ BBC News

The figures rise substantially among younger age groups, with a third of young women and three-quarters of young men visiting PornHub in the four weeks covered by the research.
ตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมากในกลุ่มอายุน้อยลง โดยหนึ่งในสามของหญิงสาวและสามในสี่ของชายหนุ่มเข้าชมเว็บไซต์ PornHub ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ทำการวิจัย

Ofcom also quoted PornHub’s own claims that the average UK visitor spent 10 minutes and 20 seconds on the site – an attention time that would be envied by many mainstream outlets.
เว็บไซต์ Ofcom ยังพูดถึงคำกล่าวอ้างของ PornHub อีกด้วยว่าผู้เยี่ยมชมในสหราชอาณาจักรโดยเฉลี่ยใช้เวลา 10 นาที 20 วินาทีบนไซต์ ซึ่งเป็นเวลาให้ความสนใจที่ร้านค้ากระแสหลักหลายแห่งจะต้องอิจฉา

The figures were contained in Ofcom’s annual report on the country’s online media consumption habits, which has traditionally focused on mainstream sites such as Facebook and YouTube.
ตัวเลขดังกล่าวมีอยู่ในรายงานประจำปีของ Ofcom เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อออนไลน์ของประเทศ ซึ่งเน้นที่เว็บไซต์กระแสหลักเช่น Facebook และ YouTube

But this year the regulator decided to broaden its research to include pornography because many adult sites are likely to come under Ofcom’s responsibilities as part of forthcoming plans to regulate video-sharing platforms and oversee online safety.
แต่ปีนี้หน่วยงานกำกับดูแลได้ตัดสินใจขยายขอบเขตการวิจัยรวมพวกภาพสื่อลามกอนาจาร เพราะเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่จำนวนมากมักจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ Ofcom ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อควบคุมแพลตฟอร์มการแชร์วิดีโอและดูแลความปลอดภัยทางออนไลน์

Despite the growth of online pornography in the UK, the sector remains lightly regulated with little public understanding of the large and very profitable companies that run the leading sites.
แม้จะมีการเติบโตของภาพสื่อลามกอนาจารออนไลน์ในสหราชอาณาจักร แต่ภาคส่วนนี้ยังคงได้รับการควบคุมไม่มาก และด้วยความเข้าใจของสาธารณชนเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับบริษัทขนาดใหญ่และได้ผลกำไรมากมายที่บริหารงานเว็บไซต์ชั้นนำเหล่านี้

Three of the most popular pornography sites in the UK – PornHub, Redtube, and YouPorn – are owned by a single Canadian company called MindGeek.
ไซต์ลามกอนาจารที่ได้รับความนิยมสูงสุดสามแหล่งในสหราชอาณาจักร ได้แก่เว็บไซต์ PornHub, Redtube และ YouPorn ล้วนเป็นของบริษัท MindGeek ในแคนาดาเพียงแห่งเดียว

คำศัพท์ข่าว
- adult (n) = ผู้ใหญ่, วัยผู้ใหญ่,โตเต็มวัย
- annual (adj) = รายปี, ประจำปี
- audience = ผู้ชม, ผู้ดู
- broaden (v) = ขยับขยาย, เพิ่มขอบเขต
- by far = ทิ้งห่าง, ทิ้งขาด, ขาดลอย (เน้นว่ามากกว่าเยอะ)
- consumption = บริโภค (การกิน, การใช้)
- envy (v) = ริษยา, อิจฉาตาร้อน, อิจฉาริษยา
- far larger = จำนวนมาก
- figure (n) = ตัวเลข, จำนวนเลข
- forthcoming (adj) = ที่กำลังจะมาถึง
- growth (n) = การเติบโต, การเพิ่มขึ้น
- habit (n) = กิจวัตร, สิ่งที่เป็นนิสัย, สิ่งที่ทำเป็นประจำ
- half of = ครึ่งหนึ่ง
- leading (adj) = ชั้นนำ, ชั้นหนึ่ง, ชั้นแนวหน้า
- lightly (adv) = เล็กน้อย, เบาบาง, นุ่มนวล
- likely (adv) = น่าจะเป็นไปได้
- mainstream (n) = ทางสำคัญ, ทางหลัก, หลักสำคัญ
- oversee (v) = (past form: oversaw) ตรวจตรา, คุมงาน, ควบคุม
- platform = แพลตฟอร์ม, โปรแกรม, พื้นที่ใช้งานด้านเทคโนโลยี (ในข่าวหมายถึง เว็บออนไลน์ต่างๆ)
- pornography = สื่อลามกอนาจาร (ภาพ เรื่องเขียน หนังและศิลปะที่ทำให้ผู้คนรู้สึกตื่นเต้นทางเพศอย่างไม่เหมาะสม)
- quote (v) = กล่าวอ้าง, อ้างคำพูด, ระบุถึงคำที่เคยกล่าวไว้, ยกคำมากล่าวใหม่
- regulate (v) = ควบคุม, กำหนด, ออกกฎ, วางระเบียบ
- responsibility (n) = ความรับผิดชอบ
- sector = ภาค, ส่วน, ส่วนพื้นที่
- substantially (adv) = อย่างมาก, เป็นชิ้นเป็นอัน
- three-quarters + of = (compound)สามในสี่ของ
- traditionally (adv) = ตามจารีตประเพณี, ตามธรรมเนียม, สิ่งที่ตามที่ปฏิบัติกันมา
- would be envied by = อาจถูกอิจฉาโดย (Passive Voice)แหล่งข่าว : บีบีซี
Tigray conflict: ‘We have no food, we face death’
ความขัดแย้งไทเกรย์: 'เราไม่มีอาหาร เราต้องเผชิญกับความตาย'
People in a district of Ethiopia's Tigray region have told the BBC they are on the verge of starvation.
ผู้คนในเขตไทเกรย์ของเอธิโอเปียบอกกับ BBC ว่าพวกเขาเข้าใกล้ความอดอยากแล้ว

"We don't have anything to eat," a man in Qafta Humera said, saying their crops and livestock had been looted during seven months of war.
“เราไม่มีอะไรจะกิน” ชายคนหนึ่งในเมือง Qafta Humera กล่าว โดยกล่าวว่าพืชผลและปศุสัตว์ของพวกเขาถูกปล้นไปในช่วงสงคราม 7 เดือน

He added that they were being prevented from seeking aid by a militia fighting with government forces.
เขาเสริมว่าพวกเขากำลังถูกขัดขวางไม่ให้ขอความช่วยเหลือจากกองทหารอาสาสมัครที่ต่อสู้กับกองกำลังของรัฐบาล

The testimony comes as UN chief António Guterres has warned that parts of Tigray are on the brink of famine.
การแถลงเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่นายแอนโต นิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติเตือนว่าพื้นที่บางส่วนของเมืองไทเกรย์กำลังอยู่ในภาวะอดอยาก

A conflict erupted in November between the Ethiopian government and Tigrayan rebels, forcing close to two million people from their homes in Tigray, a region that was already food insecure.
ความขัดแย้งปะทุขึ้นในเดือนพฤศจิกายนระหว่างรัฐบาลเอธิโอเปียกับกลุ่มกบฏชาวไทเกรย์ ทำให้ผู้คนเกือบ 2 ล้านคนต้องจากบ้านของพวกเขาในไทเกรย์ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ไม่มั่นคงด้านอาหารอยู่แล้ว

The Ethiopian authorities insist that order is now being restored across the region and humanitarian access expanded.
ทางการเอธิโอเปียยืนยันว่าขณะนี้ความสงบเรียบร้อยทั่วทั้งภูมิภาคกำลังได้รับการฟื้นฟู และการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมได้ขยายกว้างขึ้น

But last week, the UN warned of a repeat of Ethiopia's devastating 1984 famine and called for an immediate ceasefire in Tigray.
แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สหประชาชาติได้เตือนว่าจะมีขาดแคลนอาหารครั้งร้ายแรงของเอธิโอเปียเหมือนในปี ค.ศ.1984 อีกครั้งหนึ่งและเรียกร้องให้หยุดยิงทันทีในเมืองไทเกรย์

What are conditions like?
สภาพการณ์เป็นอย่างไร?

"We are civilians, our crops and cattle have been taken by the armed men," one farmer in his 60s said.
“เราเป็นพลเรือน พืชผลและปศุสัตว์ของเราถูกคนที่มีอาวุธยึดไป” ชาวนาในวัย 60ปีคนหนึ่งกล่าว

"They took from me around 30 cows and oxen - there are some who lost 100-200 head of cattle."
“พวกเขาเอาวัวไปจากฉันประมาณ 30 ตัว มีบางคนที่สูญเสียวัวควายไป 100-200 ตัว”

Another farmer, in his 40s, told the BBC: "We were eating small remains of crops that we managed to hide, but now we don't have anything.
ชาวนาอีกคนในวัย 40 กว่าๆ บอกกับ BBC ว่า “พวกเรากินพืชผลที่เหลืออยู่เล็กน้อยที่เราเก็บซ่อนไว้ได้ แต่ตอนนี้เราไม่มีอะไรแล้ว

"Nobody has given us any aid. Almost everyone is on the verge of death - our eyes are affected by the hunger, the situation is perilous.
“ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเราเลย เกือบทุกคนใกล้ตาย สายตาของเราได้รับผลกระทบจากความหิวโหย เป็นสถานการณ์ที่อันตรายมาก

"Death is knocking on our door. You can see the hunger on the face of each of us."
“ความตายกำลังมาเคาะประตูบ้านของพวกเรา คุณจะมองเห็นความหิวโหยบนใบหน้าของเราแต่ละคน”

คำศัพท์ข่าว
- be restored = ได้รับการฟื้นฟู (Passive Voice)
- cattle = วัว-ควาย (คำใช้เรียกโดยรวมของ สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ที่มีเขาและกีบเช่น วัว ควาย กระทิง, จามรี
- ceasefire (n) = การหยุดยิง, การพักรบ
- devastate (v) = ทำลายล้าง, สร้างความเสียหาย
- erupt (v) = ปะทุ, ระอุ, เกิดขึ้น, ยกระดับ, ทวีความรุนแรง
- famine (n) = ความขาดแคลนอาหาร, ความอดอยาก
- humanitarian(adj) = มีมนุษยธรรม, มีเมตตา
- hunger (n) = ความหิวโหย (รู้สึกไม่สบายที่เกิดจากการขาดอาหารควบคู่ไปกับความปรารถนาที่จะกิน)
- immediate (adj) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- insecure = ไม่มั่นคง (ขาดความมั่นใจ, ไม่ปลอดภัย )
- isolated (adj) = ที่ห่างไกล, โดดเดี่ยว, แยกออกมา ตั้งอยู่เดี่ยวๆ
- livestock (n) = ปศุสัตว์ (สัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม เช่น วัว แกะ ไก่ และหมู)
- loot (v) = ปล้นสะดม(โดยเฉพาะช่วงความวุ่นวายทางการเมือง, สงคราม, ภัยพิบัติ )
- militia = ทหารอาสา (กลุ่มคนธรรมดาที่ได้รับการฝึกฝนเป็นทหารเพื่อต่อสู้ในเหตุฉุกเฉิน)
- occupy (v) = จับจอง, อาศัยอยู่ใน, ครอบครอง, ปักหลักชุมนุม
- people living = ชาวบ้านทำมาหากิน, ชาวบ้านดำรงค์ชีวิตอยู่
- perilous (adj) = เต็มไปด้วยอันตราย
- pro-government (compound) = ที่สนับสนุนรัฐบาล
- rebel = กบฏ, คนหัวรั้น, คนที่พยายามต่อต้านรัฐบาลโดยใช้กำลัง
- starvation (n) = การอด, การอดอาหาร, ไม่มีอาหารกิน
- testimony = การแถลงโดยเปิดเผย, พูดอย่างเป็นทางการ, คำให้การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาล
- Tigray = เมืองไทเกรย์อยู่ทางตอนเหนือของเอธิโอเปีย
- Tigrayan = ชาวไทเกรย์, คนในเขตจังหวัดไทเกรย์
- verge (n) = ริมถนน, ริมทางเดิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น