โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, May 25, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 25-May-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Thaipbsworld
3,226 new COVID-19 infections and 26 deaths recorded today in Thailand
ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ 3,226 ราย เสียชีวิต 26 ราย ในประเทศไทย

Thailand recorded 3,226 new COVID-19 cases and 26 more deaths today (Tuesday), as the virus continues to spread with no clear sign of slowing down, according to the Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA).
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ 3,226 ราย และเสียชีวิตอีก 26 ราย ในวันนี้ (อังคาร) ในขณะที่ไวรัสยังคงแพร่กระจายโดยไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะชะลอตัวลงตามข้อมูลของ Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA)

Of the new infections, 872 are in Bangkok alone and 882 are prison inmates.
ในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 872รายอยู่ในกรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียว และจำนวน 882รายเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ

Cumulative infections, since the first case early last year, have soared to 135,439, pushing Thailand’s world ranking, in terms of total infections, from 140th last year to 86th.
การติดเชื้อสะสมตั้งแต่ผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อต้นปีที่แล้ว ได้เพิ่มขึ้นเป็น 135,439ราย ผลักดันอันดับโลกของไทยในช่วงการติดเชื้อทั้งหมด จากอันดับที่ 140 เป็นขึ้นเป็นอันดับที่86

Total recoveries have increased by 3,094 today, to 89,194.
ยอดผู้ป่วยที่ฟื้นเป็นปกติเพิ่มขึ้น 3,094รายในวันนี้ เพิ่มเป็น 89,194ราย

45,413 people are still being treated in hospitals, of whom 1,187 are severe cases, including 399 who are on ventilators. The total national death toll is 832. Cumulative infections, since April 1st, are 106,576, with fatalities reaching 738.
45,413รายยังคงได้รับการรักษาในโรงพยาบาล 1,187รายในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยวิกฤติ รวมถึง 399รายที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ยอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศอยู่ที่ 832รายการติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนอยู่ที่ 106,576รายโดยมีผู้เสียชีวิตถึง 738ราย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- be severe case = ผู้ป่วยวิกฤติ, ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
- prison inmate = ผู้ต้องขังในเรือนจำ
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- reach (v) = เข้าถึง, ไปถึง
- recover (v) = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- spread (v) = กระจาย, แพร่, แพร่เชื้อ
- treat (v.) = รักษา, บำบัดรักษา, ดูแลปฏิบัติต่อ...
- ventilator (n) = เครื่องช่วยหายใจ

Bangkok Post : Thailand logs 26 Covid deaths, 3,226 cases Tuesday

Nationthailand : Thailand logs 26 deaths, 3,226 new casesแหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
Military detain Mali’s president, prime minister and defence minister
ทหารควบคุมตัวประธานาธิบดี, นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาลี

Military officers in Mali detained the president, prime minister and defence minister of the interim government on Monday, deepening political chaos just months after a military coup ousted the previous president, multiple sources told Reuters.
หลายแหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์ว่า เจ้าหน้าที่ทหารในประเทศมาลีได้ควบคุมตัวประธานาธิบดี, นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลชั่วคราวเมื่อวันจันทร์ ทำให้ความวุ่นวายทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้นอีก ทั้งนี้เพียงไม่กี่เดือนหลังจากการทำรัฐประหารโดยกองทัพขับไล่ประธานาธิบดีคนก่อน

President Bah Ndaw, Prime Minister Moctar Ouane and defence minister Souleymane Doucoure were all taken to a military base in Kati outside the capital Bamako, hours after two members of the military lost their positions in a government reshuffle, the diplomatic and government sources said.
ประธานาธิบดี Bah Ndaw, นายกรัฐมนตรี Moctar Ouane และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม Souleymane Doucoure ทั้งหมดถูกนำตัวไปที่ฐานทัพในเกติ นอกเมืองหลวงบามาโกหลายชั่วโมง หลังจากสมาชิกสองคนของทหารสูญเสียตำแหน่งในการสับเปลี่ยนรัฐบาล, แหล่งข่าวทางการทูตและรัฐบาลกล่าว

Their detentions followed the military ouster in August of President Ibrahim Boubacar Keita.
การควบคุมตัวของพวกเขามีขึ้นหลังจากทหารขับไล่ประธานาธิบดีอิบราฮิม บูบาการ์ คีตา เมื่อเดือนสิงหาคม

The development could exacerbate instability in the West African country where violent Islamist groups linked to al Qaeda and Islamic State control large areas of the desert north.
การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจทำให้ความไม่มั่นคงในประเทศแอฟริกาตะวันตกทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งที่นั่นมีกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามที่นิยมความรุนแรงซึ่งเชื่อมโยงกับอัลกออิดะห์และรัฐอิสลามที่ควบคุมพื้นที่ขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของทะเลทราย

Political instability and military infighting have complicated efforts by Western powers and neighbouring countries to prop up to the impoverished nation, contributing to regional insecurity.
ความไม่มั่นคงทางการเมืองและการแย่งชิงทางทหาร ทำให้ความพยายามในการประคับประคองประเทศที่ยากจนจากมหาอำนาจตะวันตกและประเทศใกล้เคียงมีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงในภูมิภาค

The United Nations' mission in Mali called for the group's "immediate and unconditional" release and said those who hold the leaders would have to answer for their actions.
องค์การสหประชาชาติที่ปฏิบัติภารกิจในมาลีเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวทั้งกลุ่ม "โดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข" และกล่าวว่าบรรดาผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้นำจะต้องตอบเรื่องการกระทำนี้ของพวกเขา

A delegation from the top regional decision-making body ECOWAS will visit Bamako on Tuesday to help resolve the "attempted coup", ECOWAS, the U.N., African Union, European Union and several European countries said in a joint statement.
คณะผู้แทนจากประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก(ECOWAS) ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดระดับภูมิภาค จะไปเยือนบามาโกในวันอังคารเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา "พยายามก่อรัฐประหาร", ECOWAS, สหประชาชาติ, สหภาพแอฟริกา, สหภาพยุโรปและหลายประเทศในยุโรปกล่าวในแถลงการณ์ร่วม

"The international community rejects in advance any act imposed by coercion, including forced resignations," the group said.
"ประชาคมระหว่างประเทศปฏิเสธการกระทำใด ๆ ที่กำหนดโดยการบีบบังคับรวมถึงการบังคับให้ลาออก", กลุ่มกล่าว

The U.S. State Department called in a statement for the "unconditional release of those currently being held".
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯขอให้ร่วมมือในแถลงการณ์เพื่อ "การปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีเงื่อนไข"

Ndaw and Ouane had been tasked with overseeing an 18-month transition back to civilian rule after the August takeover, but they appear to have moved against the military's control over a number of key positions.
Ndaw และ Ouane ได้รับมอบหมายให้ดูแลการเปลี่ยนผ่าน 18 เดือนกลับไปสู่การปกครองของพลเรือนหลังจากการยึดอำนาจในเดือนสิงหาคม แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะต่อต้านการควบคุมของทหารในตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง

"The sacking of the pillars of the coup was an enormous misjudgement," a senior former Malian government official told Reuters. "The actions are probably aimed at getting them back in their jobs."
“ การปลดเสาหลักของการรัฐประหารเป็นการตัดสินที่ผิดอย่างใหญ่หลวง” อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลมาลีกล่าวกับรอยเตอร์ "การกระทำดังกล่าวอาจมีเป้าหมายเพื่อให้พวกเขากลับมาในตำแหน่งงาน"

คำศัพท์ข่าว
- coercion = การบีบบังคับ, (กระทำที่ทำให้ใครบางคนทำสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการ)
- enormous (adj) = มหึมา, มหาศาล, ที่ใหญ่โตมโหฬาร
- impose (v) = ประกาศบังคับใช้, กำหนดบังคับใช้(กฏ, กฏหมาย)
- military base = ฐานทัพทหาร
- pillar = แท่งเสาคาน, แท่งเสาหลัก
- sacking = การไล่ออก
- takeover = ยึดอำนาน
- unconditional = ปราศจากเงื่อนไข
- civilian rule = การปกครองโดยพลเรือน
- misjudgement = การตัดสินใจ
- 18-month (compound) = ระยะเวลา18เดือน
- resolve (v) = แก้ปัญหา, คลี่คลาย
- transition back to = เปลี่ยนผ่านกลับไปสู่
- delegation = คณะผู้แทน, คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนกลุ่ม
- instability = ความไม่มั่นคง, ความไม่สเถียรแหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
Cryogenic tank manufacturer Chart Industries Inc on Monday faced the first trial over the failure of one of its tanks at a San Francisco fertility clinic that destroyed thousands of eggs and emrbyos.
บริษัท Cryogenic Chart Industries Inc ผู้ผลิตถังแช่แข็งเผชิญกับการพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ เกี่ยวกับความผิดพลาดของแทงค์ใบหนึ่งในคลินิกเพื่อการเจริญพันธุ์ในซานฟรานซิสโก ที่ทำลายไข่และตัวอ่อนจำนวนหลายพัน

Dena Sharp of Girard Sharp, a lawyer for the plaintiffs, said in her opening statement in San Francisco federal court that the Georgia-based company knew of defects in its tank long before the March 4, 2018 failure caused it to implode "like a crushed soda can," leaving patients' lives "irreversibly changed."
ดีน่า ชาร์ป จากบริษัทเจอราร์ด ชาร์ป ทนายความของโจทก์กล่าวในแถลงการณ์เปิดของเธอในศาลรัฐบาลกลางซานฟรานซิสโกว่า บริษัทที่ตั้งอยู่ในจอร์เจียทราบถึงข้อบกพร่องของถังมานานก่อนวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 2018 ความผิดพลาดทำให้มันระเบิด "เหมือนกระป๋องโซดาถูกบด", ทิ้งให้ชีวิตผู้ป่วย” เปลี่ยนไปอย่างไม่อาจกลับคืนได้

"None of those people can turn back the biological clock to where they were before that day," she said.
“ไม่มีใครเหล่านั้นเลยที่สามารถย้อนนาฬิกาชีวิตกลับไปยังจุดที่พวกเขาอยู่ก่อนวันนั้นได้” เธอกล่าว

John Duffy of Swanson, Martin & Bell, a lawyer for Chart, said the failure happened because employees at San Francisco's Pacific Fertility Center ignored alarms and used the tanks improperly, overriding its built-in "fail safe" technology.
จอห์น ดัฟฟี จากบริษัท Swanson, Martin & Bell ทนายความของ Chart กล่าวว่า ความล้มเหลวเกิดขึ้นเนื่องจากพนักงานจ้างที่ ศูนย์เพื่อการเจริญพันธุ์แปซิฟิกของซานฟรานซิสโก เพิกเฉยต่อการเตือนและใช้ถังอย่างไม่เหมาะสม, เกินกำลังเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยทีติดอยู่กับแทงค์

"If our product is malfunctioning, call somebody or get the backup freezer," he said. "Don't keep using it."
"หากผลิตภัณฑ์ของเราทำงานผิดปกติให้โทรหาใครสักคนหรือขอแทงค์แช่แข็งสำรอง" เขากล่าว "อย่าใช้มันต่อไป"

Hundreds of people sued the clinic and Chart following the tank failure.
หลายร้อยคนฟ้องคลินิกและบริษัทชาร์ท หลังจากมีความล้มเหลวของถังนี้

Pacific Fertility and its parent company Prelude Fertility Inc previously got claims against them sent to arbitration, leaving Chart as the only defendant in court.
คลินิกเพื่อการเจริญพันธุ์แปซิฟิกและพรีลูดการเจริญพันธ์ุที่เป็นบริษัทแม่ ได้รับการเรียกร้องค่าชดเชยที่ส่งไปยังอนุญาโตตุลาการก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้บริษัทชาร์ทเป็นจำเลยเพียงผู้เดียวในศาล

U.S. District Judge Jacqueline Scott Corley last June denied a motion by the plaintiffs to certify the case as a class action, ruling that their injuries varied too widely, instead ordering individual trials.
แจ๊คเคอลิน สกอตต์ คอร์ลีย์ ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐ, เมื่อเดือนมิถุนายน ได้ปฏิเสธการเคลื่อนไหวของโจทก์เพื่อรับรองว่าคดีนี้เป็นการดำเนินการแบบกลุ่ม โดยตัดสินว่าการบาดเจ็บของพวกเขาแตกต่างกันมากเกินไป จึงมีคำสั่งให้พิจารณาคดีเป็นรายบุคคล

The trial that began Monday involves five plaintiffs - three women who lost eggs frozen in the tank, and a couple who lost embryos.
การพิจารณาคดีที่เริ่มขึ้นในวันจันทร์เกี่ยวข้องกับโจทก์ 5 คน - ซึ่งมีผู้หญิง 3 คนที่สูญเสียไข่แช่แข็งในถังและคู่สามีภรรยาที่สูญเสียตัวอ่อน

Sharp told jurors that the tank was designed with a faulty weld that made it prone to leaking the liquid nitrogen used to keep the eggs and embryos at super cold temperatures.
ชาร์ปบอกกับคณะลูกขุนว่า แทงค์ได้รับการออกแบบด้วยรอยเชื่อมที่ไม่ถูกต้องซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของไนโตรเจนเหลวที่ใช้เก็บไข่ และตัวอ่อนในอุณหภูมิที่เย็นจัด

คำศัพท์ข่าว
- arbitration = อนุญาโตตุลาการ (กลุ่มบุคคลที่สาม ที่คู่กรณีเลือกให้เป็นผู้ชี้ขาด)
- biological (adj) = ทางชีววิทยา, ชีวภาพ
- biological = พ่อแม่จริง
- couple (n) = คู่รัก
- cryogenic (adj) = ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่ทำให้อุณหภูมิต่ำมากจนเยือกแข็ง, เกี่ยวกับการแช่แข็งร่างศพเพื่อรอเทคโนโลยีคืนชีพในอนาคต
- defendant = จำเลย
- emrbyo = ตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตจากการปฏิสนธิ เช่นของมนุษย์นับจากการปฏิสนธิไม่เกินสัปดาห์ที่ 8)
- fail safe (n, adj.) = เทคโนโลยีป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์
- faulty weld = การเชื่อมที่ผิดพลาด
- improperly (adv) = ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร
- liquid nitrogen (n) = ไนโตรเจนเหลว
- malfunction (v) = ทำงานผิดปกติ
- overide (v) = ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับคำสั่ง/ คำแนะนำ/ ความคิดเห็น
- overiding (adj) = มาก/สำคัญเป็นพิเศษ
- prone (v) = ที่มีแนวโน้ม
- super cold temperature = อุณหภูมิที่เย็นจัด
- trial (n) = การพิจารณาและตัดสินคดี, ประสบการณ์ที่ยากลำบากแหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Website)
California governor highlights record $2 billion wildfire preparedness budget
ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเน้นย้ำเตรียมงบประมาณรับมือไฟป่ามูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์

California, heading into a wildfire season expected to surpass last year's unprecedented rash of conflagrations, has already mobilized a larger firefighting force than ever before, as the governor calls for a record $2 billion fire-safety budget.
แคลิฟอร์เนียซึ่งกำลังเข้าสู่ฤดูไฟป่าที่คาดว่าจะยิ่งกว่าการลุกลามอย่างไม่เคยปรากฏในปีก่อน และได้เคลื่อนกองกำลังดับเพลิงขนาดใหญ่กว่าที่เคยมีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ผู้ว่าการรัฐต้องการงบประมาณด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยสูงเป็นประวัติการณ์มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์

Governor Gavin Newsom highlighted his wildfire preparedness budget during an appearance on Monday with the head of the California Department of Forestry and Fire Protection (CalFire), days after the Biden administration unveiled its plan to improve fire prevention in U.S. national forests.
ผู้ว่าการรัฐ Gavin Newsom ได้เน้นให้เห็นถึงการเตรียมงบประมาณในการรับมือไฟป่าของเขา ในระหว่างการปรากฏตัวเมื่อวันจันทร์ร่วมกับหัวหน้ากรมป่าไม้และการป้องกันอัคคีภัยของแคลิฟอร์เนีย (CalFire) หลายวันหลังจากที่คณะบริหารของไบเดน เปิดเผยแผนการเพื่อปรับปรุงการป้องกันไฟในป่าสงวนแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา

As Southern California moves into peak fire season in the midst of a drought gripping much of the U.S. West, authorities have documented 1,000-plus more wildfires across the state so far this year than had erupted by the same point in 2020, Newsom said.
ในขณะที่แคลิฟอร์เนียตอนใต้ก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูไฟไหม้ชุก ท่ามกลางความแห้งแล้งที่เกาะติดพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก และจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้บันทึกการเกิดไฟป่าไปแล้วกว่า 1,000 ครั้งทั่วทั้งรัฐ โดยในปีนี้มากกว่าที่เกิดขึ้น ณ จุดเดียวกันในปี 2020, Newsom กล่าว

Last year marked the heaviest wildfire season on record in California in terms of total acreage burned, with more than 4 million acres (1.6 million hectares) and over 10,000 homes and other structures laid to waste.
ปีที่แล้วถือเป็นฤดูไฟป่าที่หนักที่สุดเป็นประวัติการณ์ในแคลิฟอร์เนีย ในส่วนที่เกี่ยวข้องของพื้นที่ทั้งหมดที่ถูกเผาโดยมีพื้นที่มากกว่า 4 ล้านเอเคอร์ (1.6 ล้านเฮกตาร์) และบ้านและโครงสร้างอื่น ๆ กว่า 10,000 หลังถูกทิ้งให้สูญเปล่า

At least 33 lives were lost. Over 10 million acres (4 million hectares) went up in flames across several Western states.
อย่างน้อย 33 ชีวิตสูญหาย พื้นที่กว่า 10 ล้านเอเคอร์ (4 ล้านเฮกตาร์) ลุกเป็นไฟไปทั่วหลายรัฐทางตะวันตก

The devastating outbreak of fires was stoked by months of increasingly frequent and prolonged bouts of extreme heat, drought, wind and lightning storms that scientists point to as a consequence of climate change.
การปะทุของไฟที่ทำให้เกิดหายนะ ถูกสุมขึ้นจากความร้อนรุนแรง ความแห้งแล้ง ลมและพายุฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นบ่อยและยาวนานหลายเดือน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- administration = การบริหาร
- acreage = หน่วยวัดพื้นที่เป็นเอเคอร์
- bout (n) = ระยะหนึ่ง, พักหนึ่ง, ช่วงเวลานึง
- budget (n) = งบประมาณ
- call for = เรียกร้อง
- climate change = การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
- conflagration (n) = อัคคีภัย, เพลิงไหม้ (ไฟไหม้ลุกลามทำลายที่ดินหรือทรัพย์สินจำนวนมาก)
- consequence (n) = ผลที่ตามมา, ผลลัพธ์ที่จะเกิดภายหลัง
- devastating (adj) = ทำลายล้าง, ทำให้สะเทือนใจ
- erupt (v) = ปะทุ, ระอุ, เกิดขึ้น, ก่อตัวขึ้น
- fire-safety (compound) = ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
- frequent = บ่อย, ถี่
- go up in flames = ลุกเป็นไฟ (การเผาไหม้หรือถูกทำลายด้วยไฟ)
- governor = ผู้ว่า, ผู้ว่าการ, ผู้ว่าการรัฐ, ผู้ว่าราชการจังหวัด
- grip (v) = จับไว้แน่น, เกาะติดอย่างแน่นหนา, มีผลกระทบสูง
- head into = เคลื่อนเข้าสู่
- heaviest (adj) = ใหญ่มากที่สุด, หนักมาก
- highlight (v) = เน้นให้เห็น, ทำให้เป็นจุดสังเกตุ
- improve = ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น
- in terms of something = ในส่วนที่เกี่ยวข้องของ
- laid to waste = ถูกทิ้งให้สูญเปล่า, ปล่อยทิ้งให้เสียหาย
- midst (n) = ท่ามกลาง
- mobilize (v) = ระดมพล
- outbreak (n) = การปะทุ, การระบาด (เกิดความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว สงคราม/ โรคภัย)
- peak = จุดสูงสุด, ยอดสูงสุด, จำนวนที่สูงที่สุด
- preparedness = ความพร้อมรับสถานการณ์, การเตรียมพร้อม
- prolonged (adj) = ยืดเยื้อ, ยาวนานกว่าปกติ
- stoked = ให้ความร้อนสูง, แผดเผา
- surpass = เกินกว่า, มากกว่า, เหนือกว่า
- than ever before = กว่าที่เคยมีก่อนหน้านี้
- unprecedented (adj) = เป็นประวัติการ, อย่างไม่เคยมีมาก่อน, ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
- unveil (v) = เปิดป้าย, เปิดงาน, เปิดผ้าคลุม (อย่างเป็นทางการ)
- wildfire season = ฤดูกาลไฟป่า

No comments:

Post a Comment