โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 19-May-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNA (Twitter)
แหล่งข่าว : CNA (website)
COVID-19 vaccine tourism emerges in Thailand as demand grows
การท่องเที่ยวเพื่อวัคซีนโควิด-19 เกิดขึ้นในประเทศไทยตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น

BANGKOK: Thais who do not want to wait for the COVID-19 vaccine distribution from their government have opted for a new option to get it overseas.
กรุงเทพฯ: คนไทยที่ไม่ต้องการรอการแจกจ่ายวัคซีน COVID-19 จากรัฐบาลได้เลือกใช้ทางเลือกใหม่ในการรับวัคซีนที่ต่างประเทศ

The growing demand for vaccination amid a new wave of outbreaks in the country has given rise to tour packages which let customers join the vaccination queue abroad and choose from a greater variety of vaccines to build their immunity against the coronavirus.
ความต้องการการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นท่ามกลางการระบาดระลอกใหม่ในประเทศ ทำให้เกิดหลายแพ็คเกจทัวร์ที่ให้ลูกค้าได้เข้าร่วมคิวฉีดวัคซีนในต่างประเทศและได้เลือกจากวัคซีนที่หลากหลายชนิดกว่าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโคโรนา

“People who opt for this don’t want to wait in Thailand any longer. If they have a choice and can afford the vaccination, they choose to pay instead of waiting because they don’t know for how long they’d have to do that,” said Mr Rachphol Yamsaeng, managing director of Unithai Trip.
“คนที่เลือกทางนี้ไม่ต้องการรอในประเทศไทยอีกต่อไป หากพวกเขามีทางเลือกและสามารถจ่ายค่าวัคซีนได้พวกเขาเลือกที่จะจ่ายแทนการรอ เพราะไม่รู้ว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหน” คุณรัชพล แย้มแสง กรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิไทยทริป กล่าว

His company recently began to advertise organised trips from Thailand to the United States, offering overseas holidays with a twist.
เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ของเขาเริ่มโฆษณาการจัดทริปจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาโดยนำเสนอวันหยุดในต่างประเทศพร้อมด้วยความพิเศษ

Starting from about US$2,300 per person, the packaged tour includes a 10-day journey where customers not only get to travel around Los Angeles, San Francisco and Las Vegas but also receive the Johnson & Johnson single-dose COVID-19 vaccine.
เริ่มต้นที่ประมาณ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนทัวร์แบบแพ็กเกจรวมการเดินทาง 10 วันซึ่งลูกค้าไม่เพียง แต่จะได้เดินทางไปทั่วลอสแองเจลิส,ซานฟรานซิสโกและลาสเวกัสเท่านั้น แต่ยังได้รับวัคซีน COVID-19 แบบฉีดครั้งเดียวของ Johnson & Johnson ด้วย

“So many people have called – hundreds of them – but 80 per cent of them don’t have a US visa. This is despite me having said they need it to join as they won’t be able to travel otherwise,” Mr Rachphol told CNA.
“มีคนจำนวนมากโทรมา จำนวนหลายร้อย แต่ร้อยละ 80 ไม่มีวีซ่าสหรัฐอเมริกา แม้ว่าผมจะได้บอกไปแล้วว่า พวกเขาจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าร่วมไม่อย่างนั้นพวกเขาจะไม่สามารถเดินทางไปที่อื่นได้” นายรัชพลกล่าวกับ CNA

Unithai Trip is one of a few travel companies in Thailand that offer COVID-19 vaccination in their tour packages.
ยูนิไทยทริป เป็นหนึ่งใน บริษัทท่องเที่ยวไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่เสนอการฉีดวัคซีน COVID-19 อยู่ในแพ็คเกจทัวร์

According to Mr Rachphol, several customers were finalising their travel plans with his firm and a few others have already departed for the US since last week.
จากข้อมูลของคุณรัชพล มีลูกค้าหลายรายกำลังตัดสินใจยืนยันแผนการเดินทางกับบริษัทของเขาและอีกสองสามรายได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

Most of his clients are families who paid for private tours.
ลูกค้าของเขาส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่จ่ายเงินสำหรับทัวร์ส่วนตัว

Prices range from US$2,300 per person for a group of eight travellers to US$3,700 per person for a group of two.
ราคาตั้งแต่ 2,300 เหรียญสหรัฐต่อคน สำหรับกลุ่มผู้เดินทางแปดคน ถึงราคา 3,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนสำหรับกลุ่มสองคน

These include hotel accommodation in the US, private transport, entry fees for tourist attractions and a service charge for liaising with the Thai embassy to obtain certificates of entry, which are required for their return to Thailand.
ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึงโรงแรมที่พักในสหรัฐอเมริกา ขนส่งส่วนตัว ค่าธรรมเนียมเข้าสำหรับสถานที่ท่องเที่ยว และค่าบริการในการติดต่อประสานงานกับสถานทูตไทยเพื่อรับใบรับรองการเข้าประเทศ ซึ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย

As for the vaccination, the appointment will be confirmed prior to the clients' departure from Thailand.
สำหรับการฉีดวัคซีนจะได้รับการยืนยันการนัดหมายก่อนที่ลูกค้าจะเดินทางออกจากประเทศไทย

“We’ll take care of everything from start to finish,” said Mr Rachphol, who also flew to get a COVID-19 vaccine jab in the US earlier this week.
“เราจะดูแลทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบ” คุณรัชพลซึ่งบินไปรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสหรัฐฯเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- accommodate (v) = ให้ที่พักพิง, จัดที่อยู่ให้, ให้ที่พักพิง, ปรับให้เข้ากับ
- advertise (v) = โฆษณา, ประชาสัมพันธ์
- appointment = การนัดพบ
- departure (v) = การออกเดินทาง
- entry fee = ค่าธรรมเนียม
- liaise (v) = ติดต่อประสานงาน
- obtain (v) = ต้องมี, ต้องได้รับ, ต้องผ่าน
- opt (v) = เลือก, ตัดสินใจ
- per person = ต่อคน, ต่อหนึ่งคน
- required (adj) = จำเป็น, จำเป็นต้องมี, จำเป็นต้องใช้
- tourist attraction = สถานที่ท่องเที่ยว
- with a twist = ที่มีอะไรพิเศษ, แตกต่างไปบ้างในทางที่ดี
- single-dose (adj) = แบบฉีดครั้งเดึยว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าว : Indiatodayแหล่งข่าว : Bloomberg (Twitter)
แหล่งข่าว : Bloomberg (website)
Thailand Said to Plan $22 Billion Borrowing for Covid Relief
ไทยกล่าวว่าจะวางแผนกู้ยืมเงิน 22 พันล้านดอลลาร์เพื่อบรรเทาสถานการณ์จากโควิด

Cabinet said to clear additional debt to mitigate Covid impact
คณะรัฐมนตรีบอกว่าจะใช้เงินที่กู้มาเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด

Thailand cut growth forecast this week as outbreak worsens
ประเทศไทยปรับลดคาดการณ์การเติบโตในสัปดาห์นี้เนื่องจากการระบาดของโรคแย่ลง

Thailand plans to borrow an additional 700 billion baht ($22.3 billion) to fund measures to counter the worst wave of Covid-19 outbreak to hit Southeast Asia’s second-largest economy, people familiar with the matter said.
ประเทศไทยมีแผนจะกู้เงินเพิ่มอีก 700,000ล้านบาท (22.3 พันล้านดอลลาร์) เพื่อใช้สนับสนุนมาตรการรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งเลวร้ายที่สุดที่ทำลายประเทศเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กล่าว

A meeting of the cabinet chaired by Prime Minister Prayuth Chan-Ocha on Tuesday approved the new borrowing plan from the finance ministry, the people said, declining to be identified before a public announcement.
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทร์โอชา เป็นประธานเมื่อวันอังคาร ได้อนุมัติแผนการกู้เงินครั้งใหม่ของกระทรวงการคลังโดยปฏิเสธที่จะระบุถึงแผนก่อนที่จะประกาศต่อสาธารณะ

The government proposes to spend 400 billion baht of the new borrowing to help various sections of the society affected by the new outbreak, while 270 billion baht will be used to revive the economy, the people said.
รัฐบาลเสนอใช้เงิน 4 แสนล้านบาทจากการกู้ครั้งใหม่เพื่อช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งใหม่ ในขณะที่อีก 2.7 แสนล้านบาทจะใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ, พวกเขากล่าว

About 30 billion baht will be set aside to finance medical supplies and vaccines to contain the latest outbreak, they said.
เงินประมาณ 3 หมื่นล้านบาท จะถูกสำรองไว้เพื่อเป็นทุนค่าเวชภัณฑ์และวัคซีนเพื่อควบคุมการระบาดครั้งล่าสุด

Surge in cases threatens Thailand's economic recovery
กรณีที่เกิดขึ้นเป็นภัยคุกคามต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

The fresh borrowing can be completed before Sept. 30 next year, and is on top of an ongoing 1-trillion baht debt plan authorized by the cabinet last year to fund pandemic relief measures, they said.
การกู้ใหม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 กันยายนปีหน้า และเป็นส่วนเพิ่มเติมต่อเนื่องกับแผนก่อหนี้ 1 ล้านล้านบาทโดยได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปีที่แล้ว เพื่อใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนมาตรการบรรเทาการระบาด, คณะรัฐมนตรีกล่าว

Kulaya Tantitemit, a spokesperson for the Finance Ministry and head of its Fiscal Policy Office, declined to comment.
กุลยา ตันติมิตร โฆษกกระทรวงการคลังและหัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

Anucha Burapachaisri, a government spokesman also declined to comment.
นอกจากนี้ อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล ก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

Thailand’s public debt-to-gross domestic product ratio may rise to 58.6% by September with the additional borrowing, but would still be below the nation’s 60% debt ceiling, the people said.
อัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทยอาจเพิ่มขึ้นเป็น 58.6% ภายในเดือนกันยายนด้วยการกู้ยืมเพิ่มเติม แต่จะยังต่ำกว่าเพดานหนี้ 60% ของประเทศ

The government will need to issue an emergency law that needs to be endorsed by the king before the public debt management office can begin raising fresh debt, they said.
รัฐบาลจะต้องออกกฎหมายฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรับรองจากกษัตริย์ ก่อนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะสามารถเริ่มต้นการก่อหนี้ใหม่ได้, พวกเขากล่าว

คำศัพท์ข่าว
- a public announcement = การประกาศต่อสาธารณะ
- affected by = ได้รับผลกระทบจาก
- cabinet = คณะรัฐมนตรี
- chair (v) = ทำหน้าที่เป็นประธาน
- chaired by = ทำหน้าทีเป็นประธานโดย
- contain (v) = ควบคุม, ควบคุมไม่ให้กระจาย
- endorse(v) = รับรอง,เห็นชอบ
- familiar with = คุ้นเคยกับ
- finance (v) = จัดหาเงินทุนให้
- forecast = ทำนาย, การพยากรณ์, การคาดการณ์
- fresh (adj) = สด, ร้อนๆ, ใหม่ล่าสุด
- issue (v) = ออก, ออกแถลงการ, ออกประกาศ, ออกหนังสือ, ออกคำสั่ง
- ongoing = ต่อเนื่อง
- people familiar with the matter = "คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้" (ใช้เพื่ออ้างถึงผู้มีข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ)
- propose (v) = เสนอ
- relief (n v) = บรรเทา, การช่วยให้พ้นภัย
- revive (v) = ฟื้นฟู, รื้อฟื้นขึ้นใหม่, ฟื้นขึ้นมาใหม่
- set aside = สำรองไว้, กันไว้ให้กับ
- various (adj) = ต่างๆ, หลาย, หลากหลายแหล่งข่าว : Dailymail (Twitter)
แหล่งข่าว : Dailymail (website)
Both Pfizer and Moderna Covid vaccines work against the Indian variant, Dr Fauci reveals
วัคซีนโควิดของทั้ง Pfizer และ Moderna สามารถต้านเชื้อสายพันธุ์อินเดียได้, ดร. Fauci เผย

With a Pfizer or Moderna vaccine, you're protected against the variant currently fueling India's COVID surge
ด้วยวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดิร์นน่า คุณจะได้รับการปกป้องจากไวรัสกลายพันธุ์ที่กำลังทำให้เกิดการระบาดอย่างมากของโควิดในอินเดีย

Dr. Fauci cited several recent studies on that variant at the White House COVID briefing today, including new research from NYU that looked at the variant's spike protein
ดร.Fauci อ้างถึงการศึกษาเกี่ยวกับไวรัสกลายพันธ์ุหลายฉบับในช่วงล่าสุด ในการบรรยายสรุปเรื่องโรคโควิดที่ทำเนียบขาววันนี้ รวมถึงงานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก(NYU) ที่ศึกษาโปรตีนหนามของไวรัสกลายพันธุ์
The variant from India may outcompete other variants, but vaccinations can help the U.S. avoid a surge
ไวรัสที่กลายพันธุ์จากอินเดียอาจมีความเหนือกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ แต่การฉีดวัคซีนสามารถช่วยให้สหรัฐฯหลบหลีกการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้

60 percent of US adults have had at least one dose as of today
60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งโดส ณ วันนี้

COVID-19 vaccines made by Pfizer and Moderna work against the variant that emerged in India - known as B.1.617 - and drove its catastrophic recent surge, according to a new study from New York University.
วัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์และโมเดิร์นน่า สามารถต่อต้านไวรัสกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในอินเดียหรือที่เรียกกันว่า B.1.617 และทำให้เกิดหายนะในการติดเชื้อพุ่งขึ้นเมื่อเร็วๆนี้, อ้างอิงจากผลการศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก

Both of the mRNA vaccines will neutralize the variant's spike protein, the infectious surface part of the virus that lets it invade human cells, despite a concerning mutation.
วัคซีน mRNA ทั้งสองชนิดจะทำให้โปรตีนหนามของไวรัสกลายพันธุ์ซึ่งเป็นส่วนผิวของไวรัสทำให้มีการติดเชื้อและทำให้มันเข้าสู่เซลล์ของมนุษย์ได้หมดฤทธิ์ แม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มีความกังวลก็ตาม

This study indicates 'another very strong reason why we should be getting vaccinated,' Dr Anthony Fauci said during a Tuesday White House press briefing, where he presented the findings.
การศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึง 'อีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญว่าทำไมเราควรรับการฉีดวัคซีน' ดร.แอนโธนี ฟอซี กล่าวนำเสนอผลการค้นพบในระหว่างการแถลงข่าวของทำเนียบขาวเมื่อวันอังคาร

While the B.1.617 variant is more contagious and may be outcompeting other variants elsewhere in the world, the U.S. should be able to beat it through continued vaccination.
ในขณะที่สายพันธุ์ B.1.617 ทำให้ติดต่อได้มากกว่าและอาจมีความรุนแรงกว่าไวรัสที่กลายพันธุ์อื่น ๆ ในโลก แต่สหรัฐฯควรจะเอาชนะมันได้ด้วยการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

The U.S. reported its first case of B.1.617, the variant that emerged in India, in early April.
สหรัฐรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัส B.1.617 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในอินเดีย รายแรกของประเทศเมื่อต้นเดือนเมษายน

Stanford researchers found this variant in northern California.
นักวิจัยจากสแตนฟอร์ดพบไวรัสกลายพันธุ์นี้ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย

Since then, cases have been detected in Iowa, Nevada, and other states. Several of these cases are linked to international travel - causing the Biden administration to ban travel from India.
ตั้งแต่นั้นมาได้ตรวจพบผู้ป่วยในไอโอวา เนวาดาและรัฐอื่น ๆ ผู้ติดเชื้อหลายคนเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้คณะรัฐบาลของไบเดนสั่งห้ามการเดินทางจากอินเดีย

Some of these variant cases were identified in Americans who had not recently traveled, however - indicating that the B.1.617 variant is already spreading through U.S. communities.
มีผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์บางรายที่ถูกพบในชาวอเมริกันที่ไม่ได้เดินทางเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าไวรัสสายพันธุ์ B.1.617 กำลังแพร่กระจายไปในชุมชนของสหรัฐอเมริกาแล้ว

According to the CDC, the B.1.617 variant makes up an estimated 0.7 percent of cases in the U.S. as of April 24.
จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ ประเมินว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ B.1.617 คิดเป็นประมาณ 0.7 เปอร์เซ็นต์ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 24 เมษายน

Modeling estimates put the variant at an estimated 1.1 percent as of May 8.
การประมาณการแบบจำลอง จะมีไวรัสกลายพันธุ์อยู่ที่ประมาณ 1.1 เปอร์เซ็นต์ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม

Since variant data are always reported with a delay, the true number of B.1.617 cases in the country may be higher - especially in the states where these cases have been reported so far.
เนื่องจากข้อมูลของไวรัสกลายพันธ์ุ มักรายงานด้วยความล่าช้า จำนวนที่แท้จริงของผู้ติดเชื้อ B.1.617 ในประเทศจึงอาจสูงกว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐที่มีการรายงานผู้ติดเชื้อเหล่านี้จนถึงขณะนี้

The World Health Organization classified this variant as a 'variant of concern' on May 10.
องค์การอนามัยโลกจัดให้ไวรัสกลายพันธุ์ชนิดนี้เป็น 'สายพันธุ์ที่น่ากังวล' เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม

The WHO said this variant has a higher rate of transmission - meaning it can spread more quickly and easily from person to person.
B.1.617 มีความสามารถเหนือกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ในอินเดีย รวมถึง B.1.1.7 (ไวรัสสายพันธุ์จากสหราชอาณาจักร)

B.1.617 has outcompeted other variants in India, including B.1.1.7 (the variant from the UK).
B.1.617 มีความสามารถเหนือกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ในอินเดียรวมถึง B.1.1.7 ( ไวรัสที่กลายพันธุ์จากสหราชอาณาจักร)

This new variant has mutations in its spike protein that allows it to more easily enter new cells.
ไวรัสที่สายพันธุ์ใหม่นี้มีการกลายพันธุ์ในส่วนโปรตีนหนามที่ช่วยให้เข้าสู่เซลล์ใหม่ได้ง่ายขึ้น

Early evidence about B.1.617 and a related variant, B.1.618 - which also emerged in India - also suggested that vaccines and other common COVID treatments may not work against these strains.
หลักฐานเบื้องต้นมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับ B.1.617 และสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง B.1.618 ซึ่งเกิดขึ้นในอินเดียเช่นกัน มีการตั้งข้อสังเกตุว่าวัคซีนและการรักษาโควิดทั่วไปอื่น ๆ อาจไม่ได้ผลกับสายพันธุ์เหล่านี้

But we now have good news: the Pfizer and Moderna vaccines already in use in the U.S. work well against this concerning variant.
แต่ตอนนี้เรามีข่าวดี: วัคซีนไฟเซอร์และโมเดิร์นน่าที่ใช้อยู่แล้วในสหรัฐอเมริกาทำงานได้ดีกับไวรัสกลายพันธุ์ที่น่ากังวลพวกนี้

คำศัพท์ข่าว
- also (adv) = นอกจากนี้ ...ก็ยัง...(อีกด้วย)
- briefing = ระยะเวลาสั้นๆ , บรรยายสรุป, การสรุปแบบสั้นๆ, คำแถลงการณ์สั้น
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- catastrophic = เหตุร้ายกาจ, ให้ผลหายนะอย่างใหญ่หลวง
- elsewhere = ที่อื่น, นอกพื้นที่
- emerge (v) = ออกมา, ปรากฏตัว, โผล่ออกมา, โผล่ออกจาก, ปรากฏออกมา
- estimate = ประเมิน, ประมาณการ
- fuel (v) = เติมเชื้อ, ก่อให้เกิดความเลวร้าย
- identify (v) = ระบุ, แยกแยะ, วินิจฉัยว่าใช่
- make up = คิดเป็น, เป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง
- may (Modal Verb) = อาจจะ (การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริย V1 เสมอ)
- mutation = การกลายพันธุ์
- neutralize (v) = ทำให้เป็นกลาง, ต่อต้าน(ทำให้บางสิ่งไม่ได้ผลหรือไม่เป็นอันตราย โดยการเปลียนสถานะ)
- outcompete (v) = ได้ผลลัพธ์เหนือกว่า (มีความสามารถเหนือกว่า)
- since (conj) = เนื่องจาก
- so far (โซฟา ) = จนถึงขณะนี้, จนถึงตอนนี้, ที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้
- strain = สายพันธุ์
- surge (n) = การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, กระแสที่พุ่งขึ้น
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์
- work (v) = ทำงาน, ใช้การได้
- work against = ตอบโต้, ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น