โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 22-October-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Bangkok Post
Arrivals from 7 countries found infected
ขาเข้าจาก 7 ประเทศพบผู้ติดเชื้อ

The government on Thursday reported 10 new cases of novel coronavirus infection, all quarantined arrivals from Belgium, Japan, the Netherlands, Taiwan, Turkey, the United Kingdom and Yemen, raising the total to 3,719.
เมื่อวันพฤหัสบดี รัฐบาลรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 10ราย, ทั้งหมดเป็นผู้กักตัวเข้ามาจากเบลเยียม, ญี่ปุ่น, เนเธอร์แลนด์, ไต้หวัน, ตุรกี, สหราชอาณาจักร, และเยเมน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 3,719 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration said there were two cases each from the Netherlands, UK and Yemen, and one each from Belgium, Japan, Taiwan and Turkey.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 กล่าวว่ามีประเทศละสองราย จากเนเธอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร และเยเมน และอีกประเทศละหนึ่งราย มาจากเบลเยียม, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน และตุรกี

The patients from the Netherlands are Thai women. One is a maid aged 52 who arrived on Oct 10 on the same flight as five previously confirmed cases. Her infection was confirmed on day 11 after her arrival.
ผู้ป่วยจากเนเธอร์แลนด์เป็นหญิงไทย มีหนึ่งคนเป็นแม่บ้านอายุ 52ปี ซึ่งเดินทางมาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ด้วยเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันก่อนหน้านี้ 5ราย การติดเชื้อของเธอได้รับการยืนยันในวันที่ 11 หลังจากมาถึง

The other is a masseuse aged 55 who returned on Oct 17 and tested positive for Covid-19 on day 3.
อีกคนเป็นหมอนวดอายุ 55ปี ซึ่งกลับมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม และตรวจพบเชื้อโควิด -19เป็นบวกในวันที่ 3

คำศัพท์ขาว
- novel coronavirus = ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่


สำนักข่าว : AFP
A statue of a woman by Lebanese artist Hayat Nazer -- made out of broken glass, rubble and a damaged clock marking the time (6:08 PM) of the mega explosion at the port of Beirut -- is placed opposite the blast site in the Lebanese capital
รูปปั้นผู้หญิงโดยศิลปินชาวเลบานอน Hayat Nazer ซึ่งทำจากเศษแก้ว, เศษหิน และนาฬิกาที่ชำรุด ซึ่งหยุดที่เวลา (18:08 น.) ของการระเบิดครั้งใหญ่ที่ท่าเรือเบรุต - ตั้งอยู่ตรงข้ามจุดระเบิดใน เมืองหลวงของเลบานอน


คำศัพท์ขาว
- blast = การระเบิด
- blast site = สถานที่เกิดการระเบิด
- capital = เมืองหลวง
- damaged clock = นาฬิกาที่พังเสียหาย
- explosion = การปะทุ, การระเบิด
- marking = ระบุพิกัด, ระบุเวลา, ทำให้เป็นจุดสังเกตุ
- mega = ใหญ่, ขนาดใหญ่
- mega explosion = การระเบิดขนาดใหญ่
- opposite = ตรงข้าม
- port = ท่าเรือ
- statue = รูปปั้นสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Covid: Bolsonaro says Brazil will not buy Chinese-made vaccine
โควิด: Bolsonaro กล่าวว่าบราซิลจะไม่ซื้อวัคซีนที่จีนเป็นผู้ผลิต


Brazilian President Jair Bolsonaro has said his government will not buy a Chinese-made Covid-19 vaccine, a day after his health minister said it would be added to the immunisation programme.
Jair Bolsonaro ประธานาธิบดีบราซิลกล่าวว่ารัฐบาลของเขาจะไม่ซื้อวัคซีน Covid-19 ที่ผลิตในจีน, หนึ่งวันหลังจากที่รัฐมนตรีสาธารณสุขของเขากล่าวว่า วัคซีนถูกจะเพิ่มเข้าไปในแผนงานสร้างภูมิคุ้มกัน

The president said the vaccine has not yet finished its trials.
ประธานาธิบดีกล่าวว่า วัคซีนนั้นยังไม่ได้มีการทดสอบถึงขั้นสำเร็จผล

"The Brazilian people will not be anyone's guinea pig," he said.
"คนบราซิลจะไม่ยอมเป็นหนูตะเภาของใคร" เขากล่าว

Brazil has been one of the countries worst affected by coronavirus.
บราซิลเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาอย่างเลวร้ายที่สุด

It has had nearly 5.3 million confirmed cases - the third highest tally in the world after the US and India - and is second only to the US in terms of deaths, with nearly 155,000 registered so far, according to data collated by Johns Hopkins University.
ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วเกือบ 5.3 ล้านรายซึ่ง - เป็นจำนวนที่สูงเป็นอันดับสามของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาและอินเดีย - และเป็นรองเพียงสหรัฐอเมริกาในแง่ของการเสียชีวิต, ที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้ถูกบันทึกแล้วเกือบ 155,000ราย, ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins

คำศัพท์ขาว
- added = เพิ่ม, เสริม
- affected = ผลกระทบ
- after = ต่อจาก, ตามหลัง, หลังจาก
- collated = ตรวจเทียบ, ตรวจทาน, เก็บรวบรวม
- health minister = รัฐมนตรีสาธารณสุข
- immunisation = การก่อภูมิคุ้มกัน
- it = มัน (ในข่าวใช้กล่าวถึงวัคซีน)
- Jair Bolsonaro (ฌาอีร์ โบลโซนาโร) = ประธานาธิบดีของบราซิล
- Sinovac/ Sinovac Biotech = ชิโนแวค ไบโอเทค เป็นบริษัทผู้ผลิตวัคซีนสัญชาติจีน
- so far = ที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้
- term = วาระ, หัวข้อ, แง่ปม
- trial = เป็นการทดลอง
- worst = แย่, เลวร้ายที่สุดสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website
Thailand lifts emergency measures aimed at stopping protests
ไทยยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อหยุดการประท้วง

Food trucks are seen ahead of an anti-government protest in Bangkok, Thailand October 21, 2020.
มีการพบเห็นรถบรรทุกอาหารนำหน้าขบวนประท้วงต่อต้านรัฐบาลในกรุงเทพฯ ประเทศไทยเมื่อ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Thailand’s government on Thursday ordered the removal of emergency measures imposed a week earlier to try to end months of protests against Prime Minister Prayuth Chan-ocha and the monarchy, a statement said.
เมื่อวันพฤหัสบดี รัฐบาลไทยได้สั่งให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ประกาศใช้เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้เพื่อพยายามยุติการประท้วงต่อต้านนายกรัฐมนตรีประยุทธจันทร์โอชา และสถาบันกษัตริย์ที่มีมาหลายเดือน, จากคำกล่าวในแถลงการณ์

The measures, which had prompted even bigger demonstrations, will be lifted from 12 p.m. (0500 GMT).
มาตรการที่กระตุ้นให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่นี้, จะถูกยกเลิกตั้งแต่เวลา 12.00 น. (0500 GMT)

“The current violent situation that led to the announcement of the severe situation has eased and ended to a situation in which government officials and state agencies can enforce the regular laws,” the statement published in the official Royal Gazette said.
" ปัจจุบันเหตุการณ์ร้ายแรงอันเป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงได้คลี่คลายความรุนแรงและยุติลง โดยอยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการบังคับใช้มาตรการตามที่กำหนดในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว " ,คำแถลงดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ

คำศัพท์ข่าว
- announcement = คำแถลงการณ์, การประกาศ
- anti-government = ต่อต้านรัฐบาล
- ease = คลี่คลาย, ผ่อนปรน
- emergency measures = มาตรการฉุกเฉิน
- enforce = บังคับ
- imposed = ประกาศบังคับใช้, กำหนดบังคับใช้(กฏ, กฏหมาย)
- prompted = กระตุ้น, ก่อให้เกิด
- protest = การปะท้วง
- Royal Gazette = หนังสือราชกิจจานุเบกษา
- severe = ร้ายแรง, สาหัส
- severe situation = สถานการณ์ร้ายแรง
- statement = คำแถลงการณ์
- state agencies (state agency) = หน่วยงานของรัฐ
- violent situation = สถานการณ์ความรุนแรงสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
India is facing a double health threat this winter: pollution and the pandemic

อินเดียกำลังเผชิญกับภัยคุกคามด้านสุขภาพซ้ำซ้อนในฤดูหนาวนี้: มลภาวะและการระบาด

A familiar scene is taking place in northern India.
ภาพที่คุ้นเคยกำลังเกิดขึ้นทางตอนเหนือของอินเดีย

Vast fields burn, flames engulfing bare stalks of already-harvested crops.
ไฟไหม้ทุ่งนากว้างใหญ่เปลวเพลิงลุกท่วมต้นพืชที่เก็บเกี่ยวแล้ว

Billowing smoke travels across state borders.
ควันลอยโขมงข้ามพรมแดนของรัฐ

In towns and cities, the air is thick with yellow haze.
ในเมืองเล็กๆและเมืองใหญ่หลายแห่ง มีอากาศหนาทึบด้วยควันสีเหลือง

Stubble burning, the practice of intentionally setting fire to cultivated fields to prepare the land for its next crop, is one of the chief drivers of India's so-called annual pollution season, which begins each winter.
การเผาตอซัง, กระทำด้วยความตั้งใจจุดไฟในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเตรียมที่ดินสำหรับการเพาะปลูกครั้งต่อไป, เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักของฤดูมลพิษประจำปีของอินเดียซึ่งจะเริ่มขึ้นในแต่ละฤดูหนาว

It is especially bad in cities like the capital New Delhi, where smog from the burning crop fields, vehicular emissions, power plants, construction sites, and smoke from Diwali firecrackers combine to create a toxic cloud that lingers until spring.
มันยิ่งเลวร้ายเป็นพิเศษในตัวเมืองใหญ่ๆอย่างนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศ, ที่ซึ่งควันจากการเผาพื้นที่เพาะปลูก, การเผาไหม้จากยานพาหนะ, โรงไฟฟ้า, สถานที่ก่อสร้าง และควันดอกไม้ไฟจากเทศกาลดิวาลี ได้รวมกันสร้างเมฆพิษที่จะลอยอยู่ไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิ

คำศัพท์ข่าว
- city = เมืองขนาดใหญ่ มีประชาการหนาแน่น
- construction sites = สถานที่ก่อสร้าง
- crop = พืชผล, ผลผลิต
- Diwali = เทศกาลดิวาลี, เทศกาลแห่งแสงสว่าง (การจุดตะเกียงดินเล็กๆ จำนวนมากข้ามคืน)
- emissions = การปล่อยก๊าซเสียสู่ท้องฟ้า
- firecracker = พลุ, ปะทัด, ดอกไม้ไฟ
- power plant = โรงไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า)
- smog = หมอกควัน, ควันพิษ, ฝุ่นควัน
- smoke = ควัน, ควันไฟ
- stubble = ตอซัง, ต้นข้าวที่เกี่ยวรวงออกแล้ว (หลังจากเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวแล้ว)
- taking place = เกิดเหตุ
- town = เมืองขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก, ชุมชน, หมู่บ้าน
- toxic = มีพิษ, เป็นพิษ
- toxic cloud = หมอกควันพิษ
- vehicular emission = การปล่อยก๊าซเสียจากยานพาหนะ


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น