โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 20-May-2020


- เครดิต สำนักข่าวรอยเตอร์(Website)
- เครดิต สำนักข่าวรอยเตอร์(Twitter)
- Monkeys are infected with COVID-19 develop immunity in studies, a positive sign for vaccines
จากการศึกษา ลิงที่ติดเชื้อ COVID-19 จะสร้างภูมิคุ้มกัน, ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับวัคซีน

คำศัพท์ขา่ว
- positive = เป็นบวก, มีอยู่
- sign = สัญลักษณ์, สัญญาณ
- infected(adj.) = ที่ติดเชื้อ, ที่ติดโรค
- immunity = ภูมิคุ้มกัน, ภูมิต้านทานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น