โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

reject แปลว่า ปฏิเสธ, บอกปัด

- Taiwanese president strongly rejects China’s sovereignty claims, likely setting the stage for the worsening of ties between Taipei and Beijing
ประธานาธิบดีไต้หวันปฏิเสธอย่างแข็งขันต่อการอ้างสิทธิ์อธิปไตยของจีนซึ่งอาจเป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทเปและปักกิ่งแย่ลง

- เครดิต สำนักข่าวรอยเตอร์(Twitter)
คำศัพท์
- Beijing = ปักกิ่ง (เมืองหลวงของจีน)
- Taipei = ไทเป (เมืองหลวงของไต้หวัน)
- claim = อ้าง, กล่าวอ้าง
- reject = ปฏิเสธ, บอกปัด
- sovereignty = อธิปไตย, อำนาจรัฐาธิปัตย์, อำนาจกษัตริย์
- likely แนวโนม, อาจเป็นไปได้
- setting = ทิศทาง, ลักษณะ
- stage = ช่วงเวลา, ตอนที่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น