โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 01-October-2020

\

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : Bangkok Post
Five imported Covid-19 cases
โควิด -19 ที่ เข้ามาจากต่างประเทศ 5 ราย

The latest coronavirus cases include a Brazilian volleyball player and his wife, and a trader from India.
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ล่าสุด รวมทั้งนักวอลเลย์บอลชาวบราซิล กับภรรยา และผู้ค้าจากอินเดีย

The Centre for Covid-19 Situation Administration said among the new cases was a 28-year-old couple who arrived from Brazil on Monday. The man is a volleyball player.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 กล่าวว่า ในจำนวนใหม่คือคู่สามีภรรยาอายุ 28 ปีที่เดินทางมาจากบราซิลเมื่อวันจันทร์ ชายคนดังกล่าวเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล

They stayed at an alternative state quarantine facility in Bangkok and tested positive a day after their arrival.
พวกเขาพักที่สถานกักตัวทางเลือกของรัฐ ในกรุงเทพฯ และทดสอบพบว่าติดเชื้อ หนึ่งวันหลังจากเดินทางมาถึง

They were asymptomatic and were admitted at a private hospital in the capital.
พวกเขาไม่มีอาการ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในเมืองหลวง


คำศัพท์ข่าว
- admitted (admit) = รับ, ให้เข้า, การรับเข้า, อนุญาตให้เข้า, รับเข้ารักษาในโรงพยาบาล
- among = ในหมู่, ท่ามกลาง, ในจำนวน
- an alternative state quarantine facility = สถานกักตัวของของรัฐทางเลือก
- arrival = การเดินทางมาถึง
- asymptomatic ไม่มีอาการ, ไม่แสดงอาการของโรค
- private hospital = โรงพยาบาลเอกชน
- tested positive = ตรวจพบว่ามีเชื้อ, ผลทดสอบเป็นบวก
- trader = ผู้ค้า
- positive = ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- volleyball player = นักกีฬาวอลเลย์บอล

- were admitted = ได้รับอนุญาตให้เข้ารักษาในโรงพยาบาล (Passive Voice)สำนักข่าว : South China Morning Post (SCMP)
China contained Covid-19. Now, hundreds of millions of people there are about to go on vacation at the same time
เชื้อโควิด -19ถูกจีนควบคุมแล้ว ตอนนี้, ผู้คนหลายร้อยล้านคนกำลังจะไปเที่ยวพักผ่อนในเวลาเดียวกัน


Hong Kong (CNN) — China is on the move again. As October 1 arrives, hundreds of millions of people are expected to pack highways, trains and planes for the National Day holiday, one of the busiest times for travel in the world's most populous country.
ฮ่องกง (CNN) - จีนเดินหน้าอีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมมาถึงผู้คนหลายร้อยล้านคน คาดว่าจะแออัดกันที่ทางหลวง, รถไฟ และเครื่องบิน สำหรับวันหยุดวันชาติ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดสำหรับการเดินทางในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก

The eight-day Mid-Autumn Festival break is China's first major holiday since it emerged from the coronavirus outbreak.
ช่วงหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์แปดวัน เป็นวันหยุดสำคัญครั้งแรกของจีนนับตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา

While life has largely returned to normal in recent months, the upcoming "Golden Week" holiday will be an ambitious test of China's success in taming the virus -- and a much-awaited boost to its economic recovery.
ในขณะที่ชีวิตส่วนใหญ่กลับสู่สภาวะปกติในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา , วันหยุด "สัปดาห์ทอง" ที่กำลังจะมาถึงนี้จะเป็นการทดสอบความใฝ่ฝันของจีน ในความสำเร็จต่อการควบคุมไวรัส -- และการรอคอยที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัว

Last year, a total of 782 million domestic trips were made during the holiday, generating nearly 650 billion yuan ($95 billion) of tourism revenue, according to the Ministry of Culture and Tourism.
เมื่อปีที่แล้ว, มีการเดินทางภายในประเทศทั้งหมด 782 ล้านครั้ง ในช่วงวันหยุด, ซึ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเกือบ 650,000 ล้านหยวน (95,000 ล้านดอลลาร์), ตามข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- ambitious = มักใหญ่, ทะเยอทะยาน, มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
- awaited (await) = รอคอย
- billion = ล้าน, เงินล้าน
- boost = ผลักดันขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น
- break = หยุด
- domestic (adj) ภายใน, ภายในครอบครัว, ภายในประเทศ
- domestic trip = การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
- emerged (emerge) = โผล่ออกมา, ปรากฏตัว, มีตัวตน
- generating (generate) = สร้าง, ผลิต, ทำให้เกิดขึ้น
- major (adj) = สำคัญ, หลัก
- Ministry of Culture and Tourism = กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
- most = ที่สุด, สุดขีด, มากที่สุด
- National Day holiday = วันหยุดวันชาติ
- nearly = เกือบ, เกือบจะ, เกือบถึง
- outbreak (n) = การะบาด, การแพร่เชื้อ
- pack (v) = เบียด, อัด, รวมกลุ่ม
- taming (tame) = ทำให้เชื่อง
- the busiest times = ช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุด
- tourism revenue = รายได้ของการท่องเที่ยว
- upcoming = ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น, ซึ่งกำลังจะมา
- yuan = หยวน, เงินหยวน


- are expected = ถูกคาดว่า (Passive Voice)สำนักข่าว : South China Morning Post (SCMP)
สำนักข่าว : South China Morning Post (SCMP)
Why are Chinese students so good at maths?
ทำไมนักเรียนจีนจึงเก่งคณิตศาสตร์

It’s a stereotype played out on the big screen and the presidential campaign trail.
สภาพโดยรวมที่ปรากฏบนหน้าจอขนาดใหญ่ และเส้นทางการหาเสียงของประธานาธิบดี

But is there any truth in the notion?
แต่ว่ามีความจริงในความคิดนี้หรือไม่?

Some students and teachers in Asia say there is something to it: ‘All my Chinese students are just the next level above’
นักเรียนและครูบางคนในเอเชียบอกว่ามีก็มีอะไรทำนองนั้น: "นักเรียนจีนของฉันทุกคนอยู่ในระดับที่เหนือกว่าปกติ"

In The Big Short, the 2015 film about the days leading up to the subprime mortgage crisis, a Deutsche Bank executive played by Ryan Gosling is in a meeting with potential clients.
ใน The Big Short ภาพยนตร์ปีค.ศ. 2015 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันที่นำไปสู่วิกฤตสินเชื่อ, ผู้บริหาร Deutsche Bank ที่รับบทโดย Ryan Gosling กำลังประชุมกับผู้ที่น่าจะเป็นลูกค้า

To prove his point, he casually points to his quant — “my math specialist” — and asks people in the room if they notice anything different about him.
เพื่อพิสูจน์ประเด็นของเขาเขาชี้ไปที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณของเขา -“ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ของผม” - และถามคนในห้องว่าพวกเขาสังเกตเห็นอะไรที่แตกต่างเกี่ยวกับเขาหรือไม่

The punchline: He’s Asian.
นี่คือหมัดเด็ด: เขาเป็นคนเอเชีย

The stereotype that Asians, particularly Chinese people, are good at maths is so pervasive that one-time Democratic presidential candidate Andrew Yang made it a central feature of his campaign.
มุมมองที่ว่าชาวเอเชียโดยเฉพาะคนจีนเก่งคณิตศาสตร์นั้นกระจายไปทั่ว จนแอนดรูว์ หยาง ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตครั้งหนึ่ง นำมาเป็นจุดเด่นของการหาเสียงของเขา

“The opposite of Donald Trump is an Asian guy who likes math,” he frequently told rally-goers.
“ สิ่งที่ตรงกันข้ามกับโดนัลด์ทรัมป์ คือคนเอเชียที่ชอบคณิตศาสตร์”, เขาพูดบ่อยกับผู้ชุมนุม

Students and teachers in Asia feel there is some truth in the stereotype.
นักเรียนและครูในเอเชียรู้สึกว่า โดยรวมๆ แล้วก็มีความจริงบางอย่าง

“I think at math competitions, then it’s true,” says Chu Cheuk-hei, a 15-year-old student in Hong Kong who competes in international maths competitions.
“ผมคิดถึงตอนที่แข่งคณิตศาสตร์, แล้วมันก็เป็นเรื่องจริง”, Chu Cheuk-hei, นักเรียนอายุ 15 ปีในฮ่องกงที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติกล่าว

“Chinese or Asian students normally do perform better than other students.”
“ โดยปกติแล้วนักเรียนจีนหรือเอเชียจะมีผลการเรียนดีกว่านักเรียนคนอื่น ๆ ”

Not every Chinese student is good at maths, cautions Alex Dutton, a physics and maths tutor in Hong Kong, “but in general, all my Chinese students are just the next level above all the non-Chinese.”
ไม่ใช่นักเรียนจีนทุกคนที่จะเก่งคณิตศาสตร์, Alex Dutton ครูสอนพิเศษฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ในฮ่องกงติง “ แต่โดยทั่วไปแล้วนักเรียนจีนของผมทุกคนจะเรียนอยู่ในระดับที่เหนือกว่าเด็กที่ไม่ใช่ชาวจีน”

คำศัพท์ข่าว
- anything = ใด ๆ, อะไร ๆ
- ask (v) = ถาม
- big screen = จอภาพขนาดใหญ่
- campaign (แคมเปญ) = รณรงค์, เผยแพร่, โฆษณา, หาเสียง (ในข่าวหมายถึง หาเสียง)
- campaign trail = เส้นทางการหาเสียง
- presidential campaign trail = เส้นทางการหาเสียงของประธานาธิบดี
- casually = อย่างเรื่อยๆ, อย่างธรรมดา, อย่างไม่สนใจ
- client (n) = ลูกค้า
- different = สิ่งที่แตกต่าง
- leading up (lead up) = นำไปสู่
- mortgage = การจำนอง
- notice (v) = สังเกตุ
- notion = แนวคิด, ความคิด, ความเชื่อ
- pervasive = ซึ่งกระจายไปทั่ว
- played (play) = เล่น, แสดง
- played out (play out) = แสดงผล
- point = จุด, ประเด็น
- points to = ชี้ไปที่, ชี้ประเด็น
- potential (adj) = อาจจะเป็น, อาจเป็นไปได้, สามารถเป็นได้
- potential client = ผู้ที่กำลังจะมาเป็นลูกค้า
- presidential (adj) = เกี่ยวกับประธาน, เกี่ยวกับประธานาธิบดี
- prove = พิสูจน์
- quant (slang) = ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
- specialist = ผู้เชี่ยวชาญ
- stereotype = เหมารวม, สภาพโดยรวม, ภาพลักษณ์ (ทัศนคติโดยรวมของกลุ่ม)
- subprime = ซับไพรม์, กำแพงเงินกู้, มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (การปล่อยสินเชื่อ/ เงินกู้ โดยตั้งเงื่อนไขที่ไม่เอื้ออำนวย เช่นอัตราดอกเบี้ยสูง)
- subprime mortgage crisis = วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
Archaeologists discover Iron Age massacre, frozen in time
นักโบราณคดีค้นพบการสังหารหมู่ในยุคเหล็ก, ถูกแช่แข็งในเวลาต่อมา

Archaeologists have uncovered evidence of an Iron Age massacre, frozen in time for thousands of years until excavation
นักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานของการสังหารหมู่ในยุคเหล็ก, ซึ่งถูกแช่แข็งเป็นเวลาหลายพันปีจนกระทั่งมีการขุดค้น

Discovered in 1935 and first excavated in 1973, the ancient town of La Hoya in northern Spain's Basque Country was destroyed in a violent attack between 350 and 200 BC.
ค้นพบในปีค.ศ. 1935 และขุดค้นครั้งแรกในปี 1973, เมืองโบราณ La Hoya อยู่ในเมืองบาสก์ ตอนเหนือของประเทศของสเปน ถูกทำลายจากการโจมตีอย่างรุนแรงระหว่าง 350 ถึง 200 ปีก่อนคริสตกาล

The town was never reoccupied, and those who died in the attack remained where they had fallen until the town was excavated.
เมืองนี้ไม่เคยถูกยึดอีกเลย, และผู้ที่เสียชีวิตจากการโจมตียังคงอยู่ในจุดที่พวกเขาล้มลงเสียชีวิตไปจนกระทั่งเมืองถูกขุดค้น


คำศัพท์ข่าว
- ancient town = เมืองโบราณ
- discover = ค้นพบ
- excavation = การขุดค้น
- fallen (fall) = ล้มลง, เสียชีวิต, ล้มลงเสียชีวิต
- in time = ทันเวลา, ช่วงเวลาหนึ่ง ช่วงเวลาหนึ่งหลังจากผ่านไปนานพอสมควร
- Iron Age = ยุคเหล็ก (ยุคที่อาวุธและเครื่องมือถูกสร้างขึ้นจากเหล็ก และการนำไปใช้ในอุตสาหกรรม)
- massacre = การสังหารหมู่
- remained (remain) = ยังคง
- reoccupied (reoccupy) = ยึดครองสถานที่เดิมอีกครั้ง

- was excavated = ถูกขุดค้น (Passive Voice)
- was destroyed = ถูกทำลาย (Passive Voice)

เนื้อหาข่าว นักโบราณคดีค้นพบหลักฐานการสังหารหมู่ในหมู่บ้านยุคเหล็กของหมู่บ้าน La Hoya ทางตอนเหนือของสเปน

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น