โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 17-May-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : บีบีซี (Twitter)
แหล่งข่าว : บีบีซี (website)
Thailand: Record number of Covid cases as prison clusters grow
ประเทศไทย: สถิติผู้ติดเชื้อโควิดมากเป็นประวัติการณ์จากคลัสเตอร์ในเรือนจำที่เพิ่มขึ้น

Thailand has seen its highest number of daily Covid cases, with the majority of the new infections stemming from the country's overcrowded prisons.
ประเทศไทยได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดในแต่ละวัน โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เกิดจากเรือนจำที่แออัดของประเทศ

Some 6,853 prisoners make up for 9,635 of Monday's new cases - more than double the previous daily record.
นักโทษ 6,853 คนเป็นส่วนหนึ่งของผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 9,635 คนในวันจันทร์ ซึ่งมากกว่าสองเท่าของสถิติวันก่อนหน้านี้

Thailand admitted there were growing clusters in jails after several prominent activists tested positive.
ไทยยอมรับว่ามีกลุ่มติดเชื้อใหม่ที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นในเรือนจำ หลังจากนักเคลื่อนไหวที่มีชื่อเสียงหลายคนตรวจพบว่าติดเชื้อ

The country has managed to keep coronavirus numbers low for the last year, but saw a huge spike last month.
ประเทศได้บริหารจัดการเพื่อรักษาจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาให้อยู่ในระดับต่ำในปีก่อน แต่ก็ได้พบการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเดือนที่แล้ว

A total of 111,082 cases have been reported since the beginning of the pandemic.
มีรายงานผู้ป่วยรวม 111,082 ราย นับตั้งแต่มีการเริ่มต้นของการแพร่ระบาดใหญ่

The previous highest daily total was 4,887 on 13 May, according to Johns Hopkins University.
ยอดรวมสูงสุดประจำวันก่อนหน้านี้คือ 4,887 ในวันที่ 13 พฤษภาคม, ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins

It also reported 25 new deaths on Monday, bringing the total number of fatalities to 614.
นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่ 25 รายในวันจันทร์ ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่ 614 คน

How many inmates are infected?
ผู้ต้องขังติดเชื้อกี่คน?

According to the Thai government, almost half of those tested across eight prisons were found to have Covid-19 - 10,748 out of 24,537 inmates.
จากข้อมูลของรัฐบาลไทย มีเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อในเรือนจำ 8 แห่งพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เป็นตัวเลข10,748 คนจากผู้ต้องขังทั้งหมด 24,537 คน

In the worst-hit prison, in the northern province of Chiang Mai, some 61% of inmates tested positive.
ในเรือนจำที่ได้รับผลกระทบเลวร้ายที่สุด อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ทางภาคเหนือ มีผู้ต้องขัง 61% ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ

But a Corrections Department official told reporters at a press conference on Monday that not much could be done "in reality".
แต่เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์กล่าวกับผู้สื่อข่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก"ในความเป็นจริง"

"Even though there's a command from the Corrections Department director-general for everyone to wear a mask 24 hours a day, in reality it can't be done because (inmates) would have to take a shower and eat.
“ แม้ว่าจะมีคำสั่งจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในความเป็นจริงก็ไม่สามารถทำได้เพราะ (ผู้ต้องขัง) จะต้องอาบน้ำและรับประทานอาหาร

Some are taken out to courts and have to eat there. No one can eat with their mask on," said deputy director-general Dr Veerakit Harnparipan.
บางคนถูกนำตัวออกไปที่ศาล และต้องกินที่นั่นไม่มีใครสามารถกินโดยสวมหน้ากากได้” รองอธิบดีดร.วีรกิจ หาญปริพันธ์ กล่าว

"What has happened is something beyond the Corrections Department's capacity because we can't turn down new inmates," Dr. Veerakit added.
“ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของกรมราชทัณฑ์เพราะเราไม่สามารถปฏิเสธผู้ต้องขังใหม่ได้” นพ. วีระกิตติ์กล่าวเพิ่มเติม

However, the Corrections Department added that 12,000 vaccine doses had been secured for inmates and they were trying to procure more. The quarantine period for new prisoners has now been increased to 21 days and testing has been ramped up.
อย่างไรก็ตามกรมราชทัณฑ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับจัดสรรวัคซีน 12,000 โดสสำหรับผู้ต้องขังและพวกเขากำลังพยายามจัดหาเพิ่มเติม ระยะเวลากักกันนักโทษใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 21 วันและมีการตรวจเชื้อเพิ่มขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- at a press conference = ที่งานแถลงข่าว
- beyond = นอกเหนือ, เกินเลย, พ้นเขต
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- deputy (n) = รอง, ตำแหน่งรอง
- dose = โดส, ปริมาณยา หรือวัคซีน
- inmate(อิน-เมท) = ผู้ที่ถูกกักบริเวณในเรือนจำ
- make up = เป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง
- overcrowded (adj) = แออัดเกินไป
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- procure (v) = จัดซื้อ, จัดหา
- ramped up = เสริม, ยกระดับ
- tested positive = ทดสอบได้ผลเป็นบวก, มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ
- turn down = ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับแหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
The Seychelles is 60% vaccinated, but still infections are rising. That's not as bad as it sounds
ประเทศเซเชลส์ได้รับการฉีดวัคซีน 60% แต่ยังคงมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น นั่นไม่เลวร้ายอย่างที่คิด

One of the most vaccinated countries in the world is experiencing a Covid-19 outbreak.
หนึ่งในประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากที่สุดในโลกกำลังประสบกับการระบาดของโรคโควิด -19

While other nations struggle to secure enough vaccines, the Seychelles is in the enviable position of having already fully immunized more than 61.4% of the population.
ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ต่อสู้เพื่อให้มีวัคซีนเพียงพอ แต่เซเชลส์อยู่ในสถานะที่น่าอิจฉาที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่แล้วมากกว่า 61.4% ของประชากร

But that hasn't been enough to stop the spread of Covid.
แต่นั่นยังไม่เพียงพอที่จะหยุดการแพร่ระบาดของโควิด

Over the past month, case numbers have been rising in the Indian Ocean archipelago, prompting authorities to impose restrictions in the country of 98,000 people. Data released Thursday shows there are more than 2,700 active cases.
ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย ทำให้ทางการต้องกำหนดข้อจำกัดในประเทศที่มีประชากร 98,000 คน โดยข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่มากกว่า 2,700 ราย

Of the current active cases, 33% have been fully vaccinated, according to the Ministry of Health.
จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในปัจจุบันมีจำนวน 33% ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว

On face value, the fact the Seychelles, with such high vaccination coverage, is still facing an outbreak calls into question whether countries can inoculate themselves out of the pandemic.
ว่ากันตามความจริง เป็นความจริงที่ว่าเซเชลส์ซึ่งมีความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนที่สูงเช่นนี้ ยังคงเผชิญอยู่กับการแพร่ระบาด จึงทำให้มีคำถามขึ้นว่าประเทศต่างๆ จะสามารถฉีดวัคซีนให้ตัวเองรอดพ้นจากการแพร่ระบาดได้หรือไม่

Experts and local officials, however, say the Seychelles outbreak isn't a sign the vaccines aren't working.
อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่าการระบาดในเซเชลส์นั้นไม่ใช่สัญญาณที่แสดงว่าวัคซีนไม่ได้ผล

Either way, the tropical nation is a reminder that even countries with high levels of vaccination can't drop their guard.
ไม่ว่าจะเป็นทางใด ประเทศในเขตร้อนก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้แต่ประเทศที่มีการฉีดวัคซีนในระดับสูงก็ไม่สามารถการ์ดตกได้

The situation in Seychelles
สถานการณ์ในเซเชลส์

Just over a month ago, the Seychelles was so confident with its Covid-19 handling that it dropped restrictions for most tourists.
เพียงแค่เดือนเศษที่ผ่านมา ชาวเซเชลส์มีความมั่นใจอย่างมากกับการรับมือกับโควิด-19 นั่นทำให้ประเทศลดข้อจำกัดสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

With few cases and a mass vaccination campaign underway, the tourist-dependent country reopened its borders to almost all international travelers, meaning anyone with a negative PCR test could enter the country without quarantining.
มีผู้ป่วยเพียงไม่กี่ราย และกำลังดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนจำนวนมาก, ประเทศที่พึ่งพานักท่องเที่ยวได้เปิดพรมแดนให้กับนักเดินทางต่างชาติเกือบทั้งหมด หมายความว่าใครก็ตามที่มีการทดสอบ PCR ไม่พบเชื้อสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักกัน

It was a crucial step for a country where tourism directly or indirectly generates about 72% of GDP and employs more than 30% of the population. By that point, the country had reported fewer than 3,800 cases and 16 deaths.
นับเป็นก้าวสำคัญของประเทศที่มีการท่องเที่ยวโดยทางตรงหรือทางอ้อมเป็นแหล่ง GDP ประมาณ 72% และมีการจ้างงานมากกว่า 30% ของประชากร

Since then, total cases have more than doubled to 9,184 cases and 32 deaths, according to Ministry of Health figures released at a press conference Thursday.
ตั้งแต่นั้นมาจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเป็น 9,184 รายและเสียชีวิต 32 รายตามตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดเผยในงานแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

It's not clear what led to the spread, although Sylvestre Radegonde, the minister for foreign affairs and tourism, said the virus had likely been in the country all along and had spread as vaccination made people more complacent.
ยังไม่ชัดเจนว่าอะไรนำไปสู่การแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม ซิลเวสเตร ราเดกอนเด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการท่องเที่ยวกล่าวว่า ไวรัสน่าจะอยู่ในประเทศมาตลอดและแพร่กระจายเนื่องจากการฉีดวัคซีนทำให้ผู้คนชะล่าใจมากขึ้น

Improved contact tracing and testing had also helped authorities catch more cases.

การเพิ่มการติดตามหาผู้สัมผัสเชื้อและการตรวจหาเชื้อ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถพบผู้ติดเชื้อได้มากขึ้นด้วย

"Over the last few months, after vaccination, people have seen that anybody getting infected is not getting seriously sick, nobody is dying, nobody is getting a lot of complications," he said.
“ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาหลังจากการฉีดวัคซีน ผู้คนได้เห็นว่าใครก็ตามที่ติดเชื้อไม่ได้ป่วยหนัก ไม่มีใครเสียชีวิต ไม่มีใครมีอาการแทรกซ้อนมากนัก” เขากล่าว

People in the islands -- who he said love to party -- have been socializing without taking precautions. "People have let down their guard."
ผู้คนในหมู่เกาะ - ที่เขาบอกว่าชอบปาร์ตี้ - สังสรรค์กันโดยไม่ระมัดระวัง "ผู้คนการ์ดตก"

The Seychelles is relying on China-made Sinopharm and Covishield, the AstraZeneca vaccine made in India.
เซเชลส์กำลังพึ่งพาวัคซีน Sinopharm และ Covishield ที่ผลิตในจีน และวัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตในอินเดีย

Of all fully vaccinated people, 57% received Sinopharm, which was given to those ages 18 to 60, while 43% took Covishield, which was given to those over 60.
จากผู้ที่ได้รับวัคซีนครบทุกคนมี 57% ได้รับวัคซีนของ Sinopharm ซึ่งใช้กับผู้ที่มีอายุ 18 ถึง 60 ปีในขณะที่ 43% รับวัคซีนของ Covishield ซึ่งใช้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี

Around 37% of positive cases from the week to May 8 had been fully vaccinated, the government said, although it has not released data on which vaccines they received.
รัฐบาลกล่าวว่าประมาณ 37% ของผู้ที่ตรวจพบเชื้อจากสัปดาห์ถึงวันที่ 8 พฤษภาคมได้รับวัคซีนครบแล้ว แม้ว่าจะไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่พวกเขาได้รับ

The government hasn't released data on the age breakdown of Covid-19 patients.
รัฐบาลยังไม่เปิดเผยข้อมูลตามอายุของผู้ป่วยโควิด -19

Around 20% of those who were admitted to hospital for treatment had been vaccinated, but their cases weren't serious, the Ministry of Health said Monday.
มีประมาณ 20% ของผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว แต่กรณีของพวกเขาอาการไม่หนัก กระทรวงสาธารณสุขกล่าวเมื่อวันจันทร์

Almost none of the critical and severe cases requiring intensive care had been vaccinated, and no one who has been vaccinated has died of Covid-19.
แทบไม่มีผู้ป่วยรายใดที่วิกฤติและมีอาการหนักจนต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มข้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และไม่มีใครที่ได้รับการฉีดวัคซีนเสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19

Radegonde said Thursday that only two people in the country are in intensive care.
ราเดียกอนเด กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า มีเพียงสองคนในประเทศที่อยู่ในการดูแลแบบผู้ป่วยหนัก

"The conclusion is that the vaccines are protecting the people. Those who have been vaccinated are not developing any complications," Radegonde said. "We remain confident that the vaccines -- both of them -- have helped the country. Things would have been worse."
“ สรุปก็คือวัคซีนป้องกันประชาชน ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใด ๆ "ราเดกอนเดกล่าว “ เรายังคงมั่นใจว่าวัคซีน - ทั้งสองนี้ได้ช่วยประเทศ ไม่งั้นสิ่งต่างๆคงจะแย่กว่านี้ "

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- almost (adv) = เกือบ, แทบจะ, ส่วนมาก
- although = แม้ว่า, อย่างไรก็ตาม
- although = แม้ว่า, อย่างไรก็ตาม
- breakdown (n) = การย่อยข้อมูล, การวิเคราะห์, การแบ่งออกเป็นส่วน
- complacent (adj) = ชะล่า, พึงพอใจ, มั่นใจและผ่อนคลายเกินไป
- crucial step = ขั้นตอนที่สำคัญ, ก้าวที่สำคัญ
- employ = การจ้างงาน
- enviable (adj) = น่าอิจฉา
- indirectly (adv) = โดยทางอ้อม
- intensive care = แผนกผู้ป่วยหนัก
- negative = ผลที่เป็นลบ (ผลทดสอบที่ระบุว่าไม่มีเชื้อ/ ไม่ติดโรค)
- outbreak (n) = การะบาด, การแพร่เชื้อ
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- positive case = ผู้ป่วยที่ผลตรวจหาเชื้อเป็นบวก, ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
- seriously (adv) = อย่างจริงจัง
- Seychelles = เซเชลส์ (ประเทศในแอฟริกาตะวันออก)
- tourist-dependent (adj) = ที่พึ่งพาการท่องเที่ยว
- treatment (n) = การปฏิบัติต่อ, การบำบัดรักษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น