โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, February 12, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 12-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว : New York Times
Australia Declares Koalas an Endangered Species
ออสเตรเลียประกาศให้โคอาล่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

Years of drought, fires and habitat loss have drastically reduced the population of the iconic marsupial.
หลายปีที่แห้งแล้ง, ไฟไหม้ และการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยได้ลดจำนวนประชากรของสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องที่เป็นสัญลักษณ์ลงอย่างมาก

SYDNEY, Australia — The Australian government on Friday declared the koala an endangered species, as drought, bush fires, disease and habitat loss have drastically reduced the numbers of an animal that is an emblem of the country’s unique wildlife.
ซิดนีย์, ออสเตรเลีย — เมื่อวันศุกร์ รัฐบาลออสเตรเลียประกาศให้โคอาลาเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากความแห้งแล้ง, ไฟป่า, โรคภัย และการสูญเสียถิ่นที่อยู่ ได้ลดจำนวนสัตว์ที่เป็นสัตว์ป่าอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศลงอย่างมาก

The announcement, by the country’s environment minister, came two years after a parliamentary inquiry predicted that koalas could be extinct by 2050 without urgent government intervention.
การประกาศดังกล่าวโดยรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของประเทศ มีขึ้นสองปีหลังจากการไต่สวนของรัฐสภาที่คาดการณ์ว่าโคอาล่าอาจสูญพันธุ์ได้ภายในปี 2050 หากไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาลอย่างเร่งด่วน

Reclassification from vulnerable to endangered does not require the Australian government to take any special action. But it separately announced that it would adopt a recovery plan for the koala issued by the country’s environmental department.
การจัดประเภทใหม่จากเสี่ยงสูญพันธุ์ไปเป็นใกล้สูญพันธุ์ไม่จำเป็นต้องให้รัฐบาลออสเตรเลียดำเนินการพิเศษใดๆ แต่รัฐบาลได้ประกาศแยกต่างหากว่าจะใช้แผนฟื้นฟูสำหรับโคอาล่าที่ออกโดยกรมสิ่งแวดล้อมของประเทศ

That plan would aid the creation of laws protecting koalas and their natural woodland habitats.
แผนดังกล่าวจะช่วยในการสร้างกฎหมายคุ้มครองโคอาล่าและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมัน

Additionally, Prime Minister Scott Morrison announced last month that the government would commit 50 million Australian dollars ($35.7 million) over four years to koala recovery and conservation efforts.
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี สกอตต์ มอร์ริสัน ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่ารัฐบาลสัญญาว่าจะให้การสนับสนุนเงินทุน 50 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (35.7 ล้านดอลลาร์) ในระยะเวลาสี่ปีเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์โคอาล่า

The plight of the koala gained global attention in 2019 when bush fires raged over millions of acres in Australia, blackening the animal’s habitats.
ชะตากรรมของโคอาล่าได้รับความสนใจจากทั่วโลกในปี ค.ศ. 2019 เมื่อไฟป่าโหมกระหน่ำพื้นที่หลายล้านเอเคอร์ในออสเตรเลีย ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยของสัตว์กลายเป็นสีดำทะมึน

A report commissioned by the World Wildlife Fund-Australia estimated that 60,000 koalas had been “killed, injured or affected in some way.”
รายงานที่ได้รับมอบหมายจากกองทุนสัตว์ป่าโลก-ออสเตรเลีย ประมาณการว่าโคอาล่า 60,000 ตัว “ถูกฆ่า บาดเจ็บ หรือได้รับผลกระทบในทางใดทางหนึ่ง”

คำศัพท์ข่าว
- commissioned by = ได้รับมอบหมาย(Passive Voice)
- commit (v) = ให้คำมั่น/สัญญาว่าจะให้การสนับสนุน(ในข่าวหมายถึงให้เงินทุน)
- conservation (n) = สงวน, อนุรักษ์, การเก็บรักษา
- drastically (adv) อย่างฮวบฮาบ อย่างรวดเร็ว
- emblem = สัญลักษณ์, เครื่องหมาย (สิ่งของที่สัญลักษณ์เป็นตราเฉพาะของประเทศ, องค์กร ฯล)
- endangered (adj) = ใกล้สูญพันธุ์
- gain (v) = ได้รับเพิ่มขึ้น(สิ่งที่ต้องการ/ประโยชน์/โอกาส)
- habitat (n) = แหล่ง/ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ถิ่นพำนักของสัตว์
- iconic (adj) = มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่ง
- intervention (n) = การแทรกแซง/ ก้าวก่าย/ ยื่นมือเข้าช่วย
- inquiry (n) = การไต่สวนหาข้อเท็จจริง
- intervention (n) = การแทรกแซง/ ก้าวก่าย/ ยื่นมือเข้าช่วย
- marsupial (n) = จำพวกสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องสำหรับเลี้ยงลูก
- parliamentary (adj) = เกี่ยวกับรัฐสภา
- plight (n) = ชะตากรรม(สถานการณ์ที่เลวร้ายและยากลำบาก)
- predict (v) = คาดว่า, คาดการณ์
- rage (v) = ลุกลาม, ปะทุอย่างรุนแรง
- unique (adj) = เอกลักษณ์(ไม่ซ้ำ, ไม่เหมือนใคร)
- woodland (n) = บริเวณที่เป็นป่าแหล่งข่าว : NBC News
Australia's minister for the environment cited drought, fires and a shrinking habitat as reasons for the koalas' conservation status change from vulnerable to endangered.

No comments:

Post a Comment