โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 22-June-2021

บทความชั่วคราว (กำลังเช็ค-แปล)

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : รอยเตอร์
Thai temple says construction of giant Buddha statue visible across Bangkok nearly complete
วัดไทยระบุว่า การก่อสร้างพระพุทธรูปยักษ์ที่มองเห็นได้ทั่วกรุงเทพฯ ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว

BANGKOK, June 21 (Reuters) - A Thai temple building a 69-metre-tall (230 ft) Buddha statue that will be visible across Bangkok said construction was nearly complete but its opening may be pushed back to ปีค.ศ. 2022 due to delays caused by the coronavirus pandemic.
กรุงเทพฯ 21 มิถุนายน (รอยเตอร์) - วัดไทยแห่งหนึ่งกำลังสร้างพระพุทธรูปสูง 69 เมตร(230 ฟุต) ที่จะมองเห็นได้ทั่วกรุงเทพฯกล่าวว่า การก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จแต่การเปิดอาจถูกเลื่อนออกไปเป็นปี 2022 เนื่องจากความล่าช้าที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา

The Royal Wat Paknam Phasi Charoen temple on the outskirts of Bangkok dates back to 1610 and is located on a island created by canals flowing from the Chao Phraya river.
วัดปากน้ำภาษีเจริญอยู่ในเขตชานเมืองของกรุงเทพฯ มีอายุย้อนไปถึงปี ค.ศ. 1610 และตั้งอยู่บนเกาะที่เกิดจากลำคลองที่ไหลมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา

Work on the statue, which is as tall as a 20-storey building, started in 2017 and should be completed this year, but due to the coronavirus pandemic the official opening may be pushed back to 2022, said temple spokesman Pisan Sangkapinij.
งานสร้างรูปปั้นซึ่งสูงเท่ากับอาคาร 20 ชั้น เริ่มต้นในปีค.ศ.2017 และน่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ แต่เนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส การเปิดอย่างเป็นทางการอาจถูกเลื่อนออกไปเป็นปีค.ศ. 2022 นายพิศาล สังคพินิจ โฆษกวัด กล่าว

The Phra Buddha Dhammakāya Thepmongkhon statue, made of copper and painted gold, sits in a seated lotus posture.
พระพุทธรูป พระพุทธธรรมกายเทพมงคล ทำจากทองแดงและทาสีทอง นั่งอยู่ในท่าปางสมาธิ

Parts were produced in China before being shipped to Thailand to be assembled.
ชิ้นส่วนถูกผลิตในประเทศจีนก่อนที่จะส่งมายังประเทศไทยเพื่อประกอบ

It should be visible from all parts of the raised train line that spans the capital Bangkok, said Pisan.
พระพุทธรูปน่าจะมองเห็นได้จากทุกส่วนของเส้นทางรถไฟยกระดับที่มีทั่วเมืองหลวงกรุงเทพฯ, พิศาลกล่าว

Using $16 million worth of donations, the temple decided to build the statue to honour Buddhism and also as a tribute to former abbot Luang Pu Sodh Candasaro who helped develop the temple as a renowned centre for meditation, he said.
การใช้เงินบริจาค 16 ล้านเหรียญให้คุ้มค่า ทางวัดจึงตัดสินใจสร้างพระพุทธรูปขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระพุทธศาสนา และเป็นถวายบูชาแด่อดีตเจ้าอาวาสหลวงปู่สด จันทสโร ที่ช่วยพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการทำสมาธิที่มีชื่อเสียง, เขากล่าว

The statue has drawn double the number of visitors to the temple than usual, he said, and the temple was expecting more once Thailand's borders, closed due to the pandemic, are reopened to tourists.
รูปปั้นดึงดูดผู้มาเยี่ยมชมวัดมากกว่าปกติสองเท่า เขาพูด และวัดก็คาดว่าจะมากขึ้นอีกเมื่อพรมแดนของประเทศไทยที่ถูกปิดเนื่องจากโรคระบาดได้กลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้อีกครั้ง

The tallest Buddha statue in Thailand is the Phra Buddha Maha Nawamin statue in Ang Thong province that is 92 metres high.
พระพุทธรูปที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ พระพุทธมหานวมินทร์ในจังหวัดอ่างทอง ที่สูง 92 เมตร

คำศัพท์ข่าว
- 20-storey (compound) = ยี่สิบชั้น
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- be located = ตั้งอยู่(บริเวณ)
- Buddha statue = รูปปั้นพระ
- build (v) = ก่อสร้าง, ปลูกสร้าง
- completed (adj) = เสร็จสมบูรณ์
- construction (n) = การก่อสร้าง
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- honour (v) = ให้เกียรติแก่
- meditation = ทำสมาธิ, เจริญกรรมฐาน
- outskirts = ชานเมือง
- painted (adj) = ทาสี, ทาเคลือบ
- pandemic แพนเดมิค (n) = การระบาดครั้งใหญ่, มีการแพร่กระจายทั่วพื้นที่/ ทั่วโลก
- posture = ท่าทางของรางกาย, ปาง(ยืน, นั่ง, นอน)
- push back = ดันกลับ, ทำให้ล่าช้า
- renowned (adj) = ที่มีชื่อเสียง
- statue = รูปปั้น, รูปหล่อ, รูปแกะสลัก
- temple spokesman = โฆษกวัด
- tribute = เครื่องบรรณาการ, เครื่องบูชา, สิ่งที่มอบให้ด้วยความชื่นชม เคารพ อาลัย
- visible (adj) = ที่มองเห็นได้
- worth = มีค่า, มูลค่าแหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
Drinking coffee of any type cuts risk for liver problems, study says
การศึกษาระบุว่า การดื่มกาแฟทุกประเภทลดความเสี่ยงต่อปัญหาตับ

(CNN)Drinking up to three or four cups of caffeinated or decaffeinated coffee a day reduces your risk of developing and dying from chronic liver diseases, a new study found.
(สำนักเข่าวCNN)การดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนหรือไม่มีคาเฟอีนวันละสามหรือสี่ถ้วยช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นและเสียชีวิตจากโรคตับเรื้อรัง, พบจากการศึกษาใหม่

Coffee drinkers were 21% less likely to develop chronic liver disease, 20% less likely to develop chronic or fatty liver disease, and 49% less likely to die from chronic liver disease than non-coffee drinkers, according to the study published Monday in the journal BMC Public Health.
ผู้ดื่มกาแฟมีโอกาสเป็นโรคตับเรื้อรังน้อยลง21%, มีโอกาสเกิดโรคตับเรื้อรังหรือไขมันพอกตับน้อยลง 20% และมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคตับเรื้อรังน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟถึง 49% ตามผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร BMC Public Health เมื่อวันจันทร์

"Coffee is widely accessible, and the benefits we see from our study may mean it could offer a potential preventative treatment for chronic liver disease," said study author Dr. Oliver Kennedy, who is on the medical faculty of the University of Southampton in the UK, in a statement.
"กาแฟเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง และประโยชน์ที่เราเห็นจากการศึกษาของเราอาจหมายความว่ามันอาจให้ความเป็นไปได้ในการรักษาเชิงป้องกันสำหรับโรคตับชนิดเรื้อรัง”, ดร.โอลิเวอร์ เคนเนดี้ คณะแพทย์มหาวิทยาลัยเซาแทมป์ตันในสหราชอาณาจักร ผู้เขียนงานศึกษา กล่าวในแถลงการณ์

"This would be especially valuable in countries with lower income and worse access to healthcare and where the burden of chronic liver disease is highest," Kennedy said.
“นี่จะเป็นสิ่งมีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้น้อย และมีการเข้าถึงบริการสุขภาพที่แย่มาก และที่ที่โรคตับเรื้อรังเป็นภาระมากที่สุด”, เคนเนดีกล่าว

Liver cancer on rise
มะเร็งตับเพิ่มขึ้น

Risk factors for liver disease include drinking alcohol, obesity, diabetes, smoking, hepatitis B and C infections, and having nonalcoholic fatty liver disease, which is the buildup of extra fat in liver cells that is not caused by alcohol.
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคตับได้แก่ การดื่มแอลกอฮอล์ โรคอ้วน โรคเบาหวาน การสูบบุหรี่ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี และโรคไขมันพอกตับที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นการสะสมของไขมันมากเกินไปในเซลล์ตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์

Diagnoses of nonalcoholic fatty liver disease, which strikes people who are obese, overweight, or who have diabetes, high cholesterol or high triglycerides, have more than doubled over the past 20 years, according to the American Liver Foundation, affecting up to 25% of Americans.
การวินิจฉัยโรคไขมันพอกตับที่ไม่เกิดจากแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นในคนอ้วน, น้ำหนักเกิน, หรือผู้ที่เป็นเบาหวาน, คอเลสเตอรอลสูงหรือไตรกลีเซอไรด์สูง เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา, อ้างอิงข้อมูลจากมูลนิธิ American Liver Foundation ซึ่งพบถึง 25% ของชาวอเมริกัน

คำศัพท์ข่าว
- access (n) = การเข้าถึง
- accessible (adj) = ที่เข้าถึงได้
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- be caused by = ต้นเหตุเกิดจาก, ถูกกระทำให้เกิดเหตุโดย (Passive Voice)
- benefit (n) = ประโยชน์
- buildup (n) = การรวมพล, การเสริมกำลัง, การสร้างเสียงสนับสนุน
- caffeinated (adj) = ที่มีคาเฟอีน
- cut (v) = ตัด, หั่น, ลดทอน
- decaffeinated (adj) = ปราศจากคาเฟอีน, ไม่มีคาเฟอีน
- diabetes (n) = โรคเบาหวาน(ร่างกายผลิตหรือตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินบกพร่อง ทำให้การเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตผิดปกติและระดับกลูโคสในเลือดและปัสสาวะสูงขึ้น)
- disease (n) = โรค
- especially (adv) = โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- extra (n) = พิเศษ, เพิ่มเติม, ใหญ่กว่า
- factor (n) = ปัจจัย, ส่วนประกอบ, ตัวประกอบ
- fatty (n) = ไขมัน
- healthcare (n) = การบริการสุขภาพ
- hepatitis (n) = โรคตับอักเสบ
- less (adv) = น้อย, เล็กน้อย
- likely (adj) = น่าจะเป็นไปได้, มีแนวโน้ม
- liver disease (n) = โรคตับ
- lower income (n) = รายได้ต่ำ, รายได้น้อย
- obese (adj) = อ้วน
- obesity (n) = โรคอ้วน (น้ำหนักมากเกินจนเป็นผลเสียต่อสุขภาพ)
- offer (v) = เสนอ, เสนอให้, หยิบยื่นให้, ยื่นข้อเสนอให้
- overweight (adj) = น้ำหนักเกิน
- potential (adj) = น่าจะ, อาจะเป็นไปได้, มีความเป็นไปได้ในภายภาคหน้า
- preventative (n) การป้องกัน
- risk factor (n) = ปัจจัยเสี่ยง
- triglyceride (n) = ไตรกลีเซอไรด์
- type (n) = ชนิด, รูปแบบ
- valuable (n) = ของล้ำค่า, มีราคา, มีความหมาย, สำคัญ
- widely (adv) = แพร่หลาย, อย่างกว้างขวาง
- worse (adj) = แย่ลง, แย่กว่า

- Phillyvoice : Drinking coffee reduces risk of liver disease and cancer, study shows

- Guardian : Drinking coffee may cut risk of chronic liver disease, study suggests

- Standard UK : Drinking coffee may cut risk of chronic liver disease, study finds

- Foxnew : Drinking coffee of any type cuts risk for liver problems, study says

- Newsnationusa : Drinking coffee of any type cuts risk for liver problems, study says

- Latestnews : Drinking coffee of any type cuts risk for liver problems, study saysแหล่งข่าว : บีบีซี (Twitter)
แหล่งข่าว : บีบีซี (Website)
South Africa gems that sparked rush are quartz not diamonds
อัญมณีแอฟริกาใต้ที่ทำให้เกิดการมะรุมมะตุ้มเป็นแร่ควอตซ์ไม่ใช่เพชร

The South African government says that stones found in a village last month are not diamonds but quartz.
รัฐบาลแอฟริกาใต้กล่าวว่า หินที่พบในหมู่บ้านเมื่อเดือนที่แล้วไม่ใช่เพชร แต่เป็นแร่ควอตซ์

A cattle herder first uncovered the stones in KwaZulu-Natal province.
คนเลี้ยงโคได้ค้นพบหินก้อนแรกในจังหวัดควาซูลู-นาตาล

It prompted thousands to rush to KwaHlathi village, more than 300km (186 miles) south-east of Johannesburg.
ทำให้คนหลายพันคนเร่งรีบกรูกันไปที่หมู่บ้านควาฮลาธี ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองโจฮันเนสเบิร์กไปทางตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 300 กม.(186 ไมล์)

But after conducting tests, officials have said the stones are quartz crystals, which are far less valuable.
แต่หลังจากทำการทดสอบ เจ้าหน้าที่ได้กล่าวว่าหินเหล่านี้เป็นผลึกแร่ควอทซ์ ซึ่งมีค่าน้อยกว่ามาก

After feldspar, quartz is the most abundant mineral in the Earth's crust.
รองจากเฟลด์สปาร์ ควอตซ์เป็นแร่ธาตุที่มีมากที่สุดในเปลือกโลก

"The tests conducted conclusively revealed that the stones discovered in the area are not diamonds," a local government statement reportedly said.
“การทดสอบได้รับการสรุปผลเป็นที่แน่นอนแล้วว่าหินที่ค้นพบในพื้นที่นั้นไม่ใช่เพชร”, แถลงการณ์ของรัฐบาลท้องถิ่นระบุ

The rush occurred in one of South Africa's poorest regions.
ความเร่งรีบเกิดขึ้นในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของแอฟริกาใต้

The country - which already suffers from high levels of economic inequality - has seen a surge in joblessness amid the ongoing coronavirus pandemic.
ประเทศ ที่มีความทุกข์ยากจากความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจในระดับสูงอยู่แล้ว ได้พบกับการว่างงานเพิ่มขึ้นท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสที่กำลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง

According to Johns Hopkins University data, South Africa has recorded more cases than any other country on the continent, with 1.8 million confirmed infections and nearly 60,000 deaths reported.
จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ แอฟริกาใต้มีสถิติผู้ป่วยมากกว่าประเทศอื่นในทวีปนี้ โดยมีผู้ติดเชื้อยืนยัน 1.8 ล้านราย และรายงานผู้เสียชีวิตเกือบ 60,000 ราย

คำศัพท์ข่าว
- abundant (adj) = อื้อซ่า, มากมาย, อุดมสมบูรณ์
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- already (adv) = แล้ว, เรียบร้อยแล้ว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- conclusively (adv) = อย่างแน่นอน, ตรวจสอบแล้วไร้ข้อสงสัย
- conduct (v) = ดำเนินการ, จัดการ, ลงมือทำ
- continent (n) = ทวีป, ภูมิภาค
- far (adj, adv) = ไกล, ห่างไกล
- far less valuable มูลค่าที่ห่างไกล, มีค่าน้อยกว่ามาก
- herder = ผู้คุมฝูงสัตว์, คนเลี้ยงสัตว์, คนเลี้ยงวัว-ควาย
- inequality (n) = ความไม่เท่าเทียมกัน, ความไม่เสมอภาค
- less (adj, adv) = น้อย, เล็กน้อย
- occur (v) = เกิดขึ้น, ปรากฎขึ้น, บังเกิดขึ้น, อุบัติขึ้น
- ongoing (n) = อย่างต่อเนื่อง
- revealed (adj) = ซึ่งเปิดเผยแล้ว, เผยออกมาแล้ว
- rush (n) = การรีบเร่ง, ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, ตาลีตาเหลือก
- rush (v) = รีบรุด, มุ่งไปอย่างเร่งด่วน
- spark (v) = ก่อให้เกิด, จุดประเด็น, จุดประกาย
- suffer (v) = ประสบ, ประสบความเดือดร้อน, ทนทุกข์
- valuable (adj) = มูลค่า, คุณค่า

อธิบายแกรมมาร์
far less valuable ความหมายคือ : มูลค่าที่ห่างไกล, มีค่าน้อยกว่ามาก
far และ lessทั้งสองเป็นคำประเภท adv จึงสามารถวางซ้อนกันได้ ซึ่งทำหน้าที่ขยาย valuable ที่เป็นคำ adj

- ABC : Mystery gemstones that sparked South Africa diamond rush just quartz crystals

- Aljazeera : Gems discovered in South Africa are ‘quartz, not diamonds’

- BBC : South Africa gems that sparked rush are quartz not diamonds

- Dailymail : Diamonds aren't forever: Gems that sparked diamond-rush in South Africa turn out to be quartz

- Insider : Thousands of people flocked to a South African village digging for diamonds, only to find out they were quartz

- Taipeitimes : South Africa gemstones are quartz, not diamonds

- Guardian : Stones that sparked ‘diamond’ rush in South Africa are just quartz

- Ndtv : Mysterious Gemstones Sparked A 'Diamond Rush' In South Africa. Then...

- Manilastandard : S. African mystery stones are quartz and not diamonds

- worldnews : Gems that sparked diamond-rush in South Africa turn out to be quartz

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น