โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 01-August-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Guardian
Thailand bans sharing of news that ‘causes public fear’ amid pandemic criticism
ประเทศไทยห้ามแชร์ข่าว 'สร้างความหวาดกลัวแก่สาธารณะ' ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องโรคระบาด

Measures condemned by media and rights groups as attempt to shut down negative news reports
มาตรการนี้ถูกประณามโดยสื่อและกลุ่มสิทธิว่า(รัฐ)พยายามปิดกั้นรายงานข่าวด้านลบ

The Thai government has outlawed sharing news that “causes public fear”, even if such reports are true, as officials face mounting criticism over their handling of the pandemic.

รัฐบาลไทยห้ามแชร์ข่าวที่ “สร้างความหวาดกลัวให้กับสาธารณชน” แม้ว่ารายงานดังกล่าวจะเป็นเรื่องจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเกี่ยวกับการจัดการโรคระบาด

On Thursday, the government tightened an emergency decree imposed more than a year ago that initially targeted false news.
เมื่อวันพฤหัสบดี รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินที่เข้มงวดกว่าปีก่อนที่เริ่มแรกมุ่งเป้าไปที่ข่าวเท็จ

The latest restrictions forbid people from distributing “information causing public fear”, or from sharing “distorted information causing misunderstanding which affects national stability”.
ข้อจำกัดล่าสุดห้ามไม่ให้ผู้ใดเผยแพร่ “ข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวของประชาชน” หรือจากการแบ่งปัน “ข้อมูลที่บิดเบือนทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ”

The measures have been widely condemned by media groups and rights experts as attempts to shut down negative news reports and silence debate.
มาตรการดังกล่าวถูกประณามอย่างกว้างขวางจากกลุ่มสื่อและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิ เนื่องจากพยายามปิดรายงานข่าวเชิงลบและปิดปากไม่ให้โต้แย้ง

Sunai Phasuk, senior researcher on Thailand in Human Rights Watch’s Asia division, described it as a “serious blow” to press freedom in the country.
สุนัย ผาสุก นักวิจัยอาวุโสของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียของฮิวแมนไรท์วอทช์ บรรยายว่ามันเป็น “การโจมตีอย่างรุนแรง” ที่จะกดเสรีภาพสื่อในประเทศ

“I think the government realises it is now facing a credibility crisis because of this disastrous response to the Covid situation, but instead of trying to find better solutions, more efficient solutions, it chooses to gag anyone from speaking about its failures,” he said. “This provision doesn’t care about accuracy or whether it is true or false.”
“ผมคิดว่ารัฐบาลตระหนักดีว่าขณะนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตความน่าเชื่อถือ เพราะการจัดการที่ไม่ประสบผลสำเร็จเลยต่อสถานการณ์โควิด แต่แทนที่จะพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่า หรือวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รัฐบาลกลับเลือกที่จะปิดปากไม่ให้ใครพูดถึงความล้มเหลว” เขากล่าว “บทบัญญัตินี้ไม่ได้สนใจเรื่องความถูกต้องหรือว่ามันเป็นเป็นจริงหรือเท็จหรือไม่”

Under the regulations, if false content is spread online, the country’s broadcasting regulator will contact internet service providers to identify the individual’s IP address and block their internet access.
ภายใต้ข้อบังคับ หากเนื้อหาเท็จถูกแพร่กระจายทางออนไลน์ หน่วยงานควบคุมการแพร่ภาพกระจายเสียงของประเทศจะติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อระบุที่อยู่ IP ของบุคคลและปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

Internet providers who fail to comply will be deemed to have breached the requirements of their operating licences, and action will be taken against them.
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกถือว่าละเมิดข้อกำหนดของใบอนุญาตดำเนินการ และจะมีการดำเนินการกับพวกเขา

Sunai said he feared the measures would be used against online reporters and critics who use social media to share political news and commentaries that do not flatter the government.
สุนัยกล่าวว่า เขากลัวว่ามาตรการดังกล่าวจะถูกนำมาใช้กับนักข่าวและนักวิจารณ์ออนไลน์ที่ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อแชร์ข่าวการเมืองและข้อคิดเห็นที่ไม่ยกยอรัฐบาล

The measures come as Thailand struggles to contain a worsening Covid outbreak that has overwhelmed hospitals and caused economic misery.
มาตรการดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ประเทศไทยกำลังดิ้นรนเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่เลวร้ายลง ซึ่งล้นโรงพยาบาลและก่อให้เกิดความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจ

The government has faced particular criticism over its delayed vaccination campaign: roughly 5% of the population is fully vaccinated. Online, images have circulated of people dying on the street, fuelling public anger towards the government.
รัฐบาลได้เผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะในเรื่องแผนการฉีดวัคซีนล่าช้า โดยมีประมาณ 5% ของประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว และมีภาพของผู้คนที่เสียชีวิตบนท้องถนนเผยแพร่เวียนอยู่บนโลกออนไลน์ ทำให้ประชาชนเกิดความโกรธเคืองต่อรัฐบาล

Officials have warned the public over publishing such images, and cracked down on celebrities who criticised the government’s response.
เจ้าหน้าที่ได้เตือนประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพดังกล่าว และปราบปรามคนดังที่วิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของรัฐบาล

Tipanan Sirichana, of the Office of the prime minister’s secretariat, said on Thursday that citizens who violated the emergency decree or the nation’s computer crimes act while commenting on the Covid situation could face fines or jail.
ทิพานันท์ ศิริชานา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีเรื่องพลเมืองที่ฝ่าฝืนพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือทำอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ของประเทศ ในขณะที่การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 อาจต้องถูกปรับหรือจำคุก

People should check the source of social media images before sharing them, she said, adding: “You may become involved with the distribution of distorted information which creates chaos and discourages people who are working.”
ผู้คนควรตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพในสื่อสังคมออนไลน์ก่อนที่จะเผยแพร่ภาพเหล่านั้น, เธอกล่าวเสริมว่า “คุณอาจกลายเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน ซึ่งสร้างความวุ่นวายและทำให้ผู้ที่กำลังทำงานอยู่เสียกำลังใจ”

Deputy police spokesman Colonel Kissana Phathanacharoen said that while “quite a few” images shared online had shown Covid victims who have died on the streets, there were also “many [instances of] distorted information out there”. One image circulated online was of a drunk person, he said.
พ.ต.อ. กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกตำรวจ กล่าวว่า แม้จะมีภาพของผู้เสียชีวิตจากโควิดบนท้องถนน"ค่อนข้างน้อย" ที่เผยแพร่ทางออนไลน์ แต่ก็มีหลาย "[ตัวอย่าง] ข้อมูลที่บิดเบือนอยู่ด้วย" มีภาพหนึ่งที่เผยแพร่เวียนอยู่บนออนไลน์เป็นคนเมา, เขากล่าว

“Authorities have been working around the clock with the ministry of digital economy and society to crack down on those who have malicious intent,” he added.
“เจ้าหน้าที่ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมตลอดเวลา เพื่อปราบปรามผู้ที่มีเจตนาร้าย” เขากล่าวเสริม

He said the emergency measure would not be used to target truthful reporting. “If you share real information, but that information causes chaos to society, that’s absolutely fine,” Kissana said.
เขากล่าวว่ามาตรการฉุกเฉินจะไม่ถูกนำมาใช้กับรายงานที่เป็นความจริง “ถ้าคุณแชร์ข้อมูลจริง แต่ข้อมูลนั้นทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคม ก็ไม่เป็นไร”, กฤษณะ กล่าว

Over recent weeks, officials have targeted online influencers and celebrities who have criticised their handling of the country’s worsening outbreak.
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้มีอิทธิพลทางออนไลน์ และคนดังที่วิพากษ์วิจารณ์การรับมือกับการระบาดที่เลวร้ายลงในประเทศ

The teenage rapper Danupa Khanatheerakul, known as Milli, paid 2,000 baht (£44) after she was accused of defaming the prime minister, Prayuth Chan-ocha, when criticising the government response.
แร็ปเปอร์วัยรุ่น ดนุภา คณาธีรกุล หรือที่รู้จักในชื่อ มิลลิ ได้จ่ายเงิน 2,000 บาท (44 ปอนด์) หลังจากที่เธอถูกกล่าวหาว่าใส่ร้ายนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของรัฐบาล

Yutthalert Sippaphak, a prominent film director, is also reportedly facing a complaint, while Miss Grand Thailand 2020, Patcharporn Chantharapradit, said she had received a police summons.
มีรายงานว่า ยุทธเลิศ สิปปะภาคย์ ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังก็กำลังเจอกับการฟ้องร้องด้วย ขณะที่นางสาวพัชรพร จันทรประดิษฐ์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 กล่าวว่า เธอได้รับหมายเรียกจากตำรวจแล้ว

On Friday, 17,345 cases of Covid-19 were reported, with 117 deaths. The country’s total fatalities have risen to 4,679, up from fewer than 100 deaths just four months ago.
เมื่อวันศุกร์ มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 17,345 ราย เสียชีวิต 117 ราย จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 4,679 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากผู้เสียชีวิตน้อยกว่า 100 รายเพียงเมื่อ 4 เดือนก่อนนี้เอง

The latest wave has been driven by the more infectious Delta variant, and exacerbated by the delayed vaccination programme.
คลื่นลูกล่าสุดได้รับแรงผลักดันจากไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าที่ทำให้ติดเชื้อได้มากขึ้น และถูกทำให้รุนแรงขึ้นจากแผนการฉีดวัคซีนที่ล่าช้า

คำศัพท์ข่าว
- accuracy (n) = ความถูกต้อง
- comply (v) = ปฏิบัติตาม, ยินยอมปฏิบัติตาม
- condemn (v) = ตำหนิ, ประณาม, วิจารณ์อย่างแรง
- contain (v) = ควบคุม, จำกัดบริเวณ
- Covid situation = สถานการณ์โควิด, สถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด
- credibility (n) = ความน่าเชื่อถือ
- credibility crisis = วิกฤตความน่าเชื่อถือ, สถานการณ์เสื่อมศรัทธา
- deem (v) = ลงความเห็นว่า, มองว่า, รู้สึกว่า, ถือว่า
- disastrous (adj) = ภัยพิบัติ, ความหายนะ
- discourage = ทำให้ท้อแท้, ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้ไม่อยาก (ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)
- distorted (adj) = ผิดเพี้ยน, บิดเบี้ยว
- emergency decree = ประกาศภาวะฉุกเฉิน (สถานการณ์ที่รัฐบาลใช้อำนาจพิเศษ และสิทธิของประชาชนมักถูกจำกัด)
- forbid = ห้าม, ประกาศห้าม (ระบุว่าสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎกฎหมายหรือประเพณี)
- gag (v) = ปิดปาก, อุดปาก
- individual’s IP address = หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ของผู้ใช้อินเตอร์(สามารถระบุถึงเจ้าของเครื่องได้)
- internet service provider = ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- misery (n) ความทุกข์ยาก, ความลำบาก
- mounting (adj) = ที่เพิ่มขึ้น
- negative news report = การรายงานข่าวเชิงลบ
- outlaw (v) = ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย, ห้ามมี/ ห้ามทำ(เพราะผิดกฏหมาย)
- realise (v) = ตระหนัก, รับรู้, รู้ตัว
- serious blow = เหตุการณ์เลวร้าย, ผลเสียร้ายแรง
- stability (n) = ความมั่นคง, ความสเถียร
- wave (n) = คลื่น, สิ่งที่กระทบ (มักใช้ในความหมายในเชิงลบ กระทบ, กระแทก, สถานการณ์เลวร้าย)

กระแสความไม่พอใจ เมื่อรัฐพยายามปิดปากประชาชน และวัคซีนที่ควรฉีดให้แพทย์ถูกจำกัดด้วยข้ออ้างต่าง ๆของรัฐบาล
#ม็อบ1สิงหา
- หลี่แช
"เสียงที่เริ่มดัง"

- Twitter.com
แท็กดังกระแสในโลกออนไลน์ #ม็อบ1สิงหา #ไล่ประยุทธ์ #WhatsHappeningInThailand

- Hein Naing Soe
Motorists are assembling today at Victory Monument to call for Gen

- Erich Parpart
Some photos from the #CarMob at Ratchaprasong today.

- Prachatai English
The #Carmob protest at Bangkok is taking place with a purpose to have the PM resign


แหล่งข่าว : CNN
แหล่งข่าว : CNN
What you need to know about the Delta variant if you're pregnant
สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับไวรัสกลายพันธุ์เดลต้า หากคุณกำลังตั้งครรภ์

(CNN)The Delta variant of Covid-19 is dominating cases worldwide, and health officials in some countries are sounding alarm over its impact on pregnant women.
(CNN) สายพันธุ์เดลต้าของโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดทั่วโลก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในบางประเทศก็ส่งเสียงเตือนถึงผลกระทบที่มีต่อสตรีมีครรภ์

Several of England's top health officials issued a joint statement on Friday urging pregnant women to get vaccinated against the coronavirus.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงของอังกฤษหลายคนออกแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันศุกร์ เรียกร้องให้สตรีมีครรภ์รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา

They pointed to new data showing that 98% of expectant mothers admitted to the hospital with Covid-19 in the country since May were unvaccinated.
พวกเขาชี้ไปยังข้อมูลใหม่ที่แสดงให้เห็นว่า 98% ของสตรีมีครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคโควิด-19 ในประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นผู้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

The World Health Organization (WHO) has also previously said that infected, pregnant women face an increased risk of developing severe Covid-19 compared with non-pregnant women of a similar age.
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าสตรีมีครรภ์ที่ติดเชื้อมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น เมื่อเทียบกับสตรีที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ในวัยใกล้เคียงกัน

One concern is that risk might be even higher with the Delta strain, which has been shown to be more contagious and can cause more severe disease compared to the earlier variants of the virus.
ข้อกังวลประการหนึ่งคือความเสี่ยงอาจยิ่งสูงขึ้นด้วยสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าและอาจทำให้เกิดโรครุนแรงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ก่อนหน้าของไวรัส

Here's what you need to know.
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้

Is Delta more dangerous if you're pregnant?
เดลต้าอันตรายมากขึ้นถ้าคุณกำลังตั้งครรภ์ใช่มั้ย?

The Delta variant is more contagious and can cause more severe disease for everyone, including pregnant women.
ไวรัสสายพันธุ์เดลต้าติดต่อได้ง่ายกว่าและอาจทำให้เกิดโรคที่รุนแรงขึ้นสำหรับทุกคน รวมทั้งสตรีมีครรภ์

The latest data gathered by the UK Obstetric Surveillance System (UKOSS) showed the number of pregnant women that are being admitted to hospital with Covid-19 is increasing in the UK due to the Delta strain.
ข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมโดยระบบเฝ้าระวังทางสูติกรรมแห่งสหราชอาณาจักร (UKOSS) แสดงจำนวนหญิงตั้งครรภ์ ที่กำลังเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องด้วยโควิด-19 กำลังเพิ่มขึ้นในสหราชอาณาจักรจากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้า

"Compared to the original Covid virus the new variants (alpha and then delta) caused progressively more severe disease in pregnant women," Andrew Shennan, professor of obstetrics at King's College London, said in a statement to the UK's Science Media Centre. "This included need for ventilation, intensive care admission and pneumonia, more than 50% more likely to occur," he added.
"เมื่อเปรียบเทียบกับไวรัสโควิดดั้งเดิม สายพันธุ์ใหม่ (อัลฟาและเดลต้า) ทำให้เกิดโรคที่รุนแรงขึ้นในสตรีมีครรภ์" Andrew Shennan ศาสตราจารย์ด้านสูติศาสตร์ที่วิทยาลัยคิง คอลเลจ ลอนดอน กล่าวในการแถลงต่อศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ของสหราชอาณาจักร "ซึ่งรวมถึงความจำเป็นในการช่วยหายใจ การรับเข้าเป็นผู้ป่วยหนัก และปอดบวม ซึ่งมีโอกาสเกิดมากขึ้นกว่า 50%" เขากล่าวเสริม

The data collected by UKOSS show that around 33% of women in hospital with Covid-19 needed respiratory support and that 15% needed intensive care.
ข้อมูลที่รวบรวมโดย UKOSS แสดงให้เห็นว่าประมาณ 33% ของผู้หญิงในโรงพยาบาลที่ติดเชื้อโควิด-19 ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และ 15% ต้องการการดูแลอย่างเข้มข้น

The UKOSS data only includes pregnant women. However, the group said that while the increase in hospitalizations was broadly in line with the current rise in Covid-19 hospital admissions in the UK's general population, the data highlights an increase among pregnant women needing care for acute symptoms.
ข้อมูลของระบบเฝ้าระวังทางสูติกรรมแห่งสหราชอาณาจักร(UKOSS) รวมเฉพาะสตรีมีครรภ์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มดังกล่าวกล่าวว่าแม้การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นนั้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19 ในประชากรทั่วไปของสหราชอาณาจักรในปัจจุบันอย่างมาก แต่ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของสตรีมีครรภ์ที่ต้องการการดูแลอาการเฉียบพลัน

What about risks to the baby?
แล้วความเสี่ยงต่อทารกล่ะ?

Previous studies have shown that Covid-19 infection raises the risk of negative outcomes for both the mother and the baby.
การศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มความเสี่ยงของผลลัพธ์ด้านลบสำหรับทั้งแม่และลูก

These risks include preeclampsia, infections, admission to hospital intensive care units and even death.
ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงภาวะครรภ์เป็นพิษ การติดเชื้อ การเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล และแม้กระทั่งการเสียชีวิต

คำศัพท์ข่าว
- broadly (adv)= อย่างกว้างขวาง
- cause (v) = ก่อให้เกิด, ส่งผลให้เกิด, เป็นต้นเหตุ เป็นสาเหตุ
- collect (v) = รวบรวม, เก็บรวบรวม, สะสม
- dominate (v) ครอบงำ, ปกครอง, มีอำนาจเหนือ
- more (adj, adv) = เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น
- outcome (n) = ผลลัพธ์
- preeclampsia = ภาวะครรภ์เป็นพิษ
- respiratory (adj) = เกี่ยวกับการหายใจ, ระบบทางเดินหายใจ
- sound(v) = เปล่งเสียง, ประกาศ, ส่งเสียง
- strain (n) = สายพันธุ์
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์


แหล่งข่าว : Reuters
แหล่งข่าว : Reuters
As cases surge, Thai hospital uses containers to store bodies
ผู้ติดเชื้อพุ่ง รพ.ไทยใช้ตู้คอนเทนเนอร์เก็บศพ

Health care workers move a dead body to a container after a hospital morgue overwhelmed by COVID-19 deaths begun to store bodies in refrigerated containers, as the country struggles to deal with its biggest outbreak to date, in Pathum Thani, Thailand July 31, 2021.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปที่ตู้คอนเทนเนอร์ หลังจากโรงเก็บศพในโรงพยาบาลท่วมท้นไปด้วยผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เริ่มที่จะเก็บศพไว้ในตู้เก็บของที่มีเครื่องทำความเย็น ในขณะที่ประเทศกำลังดิ้นรนเพื่อรับมือกับการระบาดครั้งใหญ่ที่สุด ในจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2021

BANGKOK, July 31 (Reuters) - A Thai hospital morgue overwhelmed by COVID-19 deaths has begun storing bodies in refrigerated containers, resorting to a measure it last took in a devastating 2004 tsunami, as the country grapples with its biggest coronavirus outbreak.
กรุงเทพฯ 31 ก.ค. (สำนักข่าวรอยเตอร์) - ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลในไทยซึ่งเต็มไปด้วยผู้เสียชีวิตจากโควิด-19ได้เริ่มเก็บศพในตู้เก็บของควบคุมอุณหภูมิ เป็นการเลือกใช้มาตรการที่เคยใช้กับเหตุการณ์สึนามิที่สร้างความเสียหายร้ายแรงเมื่อปี ค.ศ. 2004 ในขณะที่ประเทศกำลังต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสครั้งใหญ่ที่สุด

Thailand on Saturday reported a daily record of 18,912 new cases and a record of 178 new deaths, bringing total accumulated cases to 597,287 and 4,857 fatalities.
ในวันเสาร์ ประเทศไทยรายงานผู้ป่วยใหม่ 18,912 ราย เสียชีวิต 178 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยสะสมรวม 597,287 รายและเสียชีวิต 4,857 ราย

At Thammasat University Hospital near the capital Bangkok, a 10-freezer morgue usually handles up to seven autopsies a day.
ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใกล้กรุงเทพฯเมืองหลวง โรงเก็บศพขนาด 10 ตู้แช่แข็งมักจะต้องรับถึงเจ็ดศพต่อวัน

But the latest wave of the coronavirus pandemic means it now has to deal with more than 10 bodies daily.
แต่ระลอกล่าสุดของการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา ทำให้ขณะนี้ต้องรับมือกับกว่า 10 ศพต่อวัน

"There's not enough space, so we bought two containers for bodies' storage," Pharuhat Tor-udom, a director of the hospital, told Reuters, adding the containers cost about 250,000 baht ($7,601) each.
“มีพื้นที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นเราจึงซื้อตู้คอนเทนเนอร์สองตู้สำหรับเก็บศพ” พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวกับรอยเตอร์ และกล่าวเสริมว่าตู้คอนเทนเนอร์มีราคาประมาณ 250,000 บาทต่อตู้ ($7,601)

Almost 20% of bodies with an unidentified cause of death later tested positive for COVID-19, overwhelming the morgue and medical staff, he said.
ศพเกือบ 20% ที่ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตต่อมามีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก ทำให้ห้องเก็บศพล้นหลามและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีงานท่วมท้น, เขากล่าว

"During the tsunami, we used containers to store bodies waiting to be autopsied for identification. But we haven't had to do that (again) until now," Pharuhat said.
“ในช่วงที่เกิดสึนามิ เราใช้ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเก็บศพเพื่อรอการชันสูตรระบุตัวตน แต่เรายังไม่เคยต้องทำอย่างนั้น(ซ้ำอีก) มาจนถึงตอนนี้”, พฤหัสกล่าว

There were several bodies kept in one container on Saturday, waiting to be retrieved by their relatives, he said.
มีศพหลายศพถูกเก็บไว้ในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันในวันเสาร์ ซึ่งรอญาติของศพไปเก็บกลับคืนมา เขากล่าว

"What makes us feel extremely sad is that we were not able to help people who died because of lacking access to medical treatment," he added.
“สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าอย่างมากคือเราไม่สามารถช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลได้”, เขากล่าวเสริม

Hospitals in Bangkok and the surrounding provinces are running out of capacity due to the surge in infections.
โรงพยาบาลในกรุงเทพและจังหวัดที่อยู่ใกล้รอบๆกำลังขาดแคลนพื้นที่เก็บเนื่องจากการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- morgue (n) = ที่เก็บศพ, ห้องเก็บศพ
- devastating (adj) = ทำลายล้าง, ทำให้สะเทือนใจ
- 10-freezer = แช่แข็งได้10หน่วย
- usually (adv) = โดยปกติ
- run out of + noun = หมด, ไม่เหลือ
- relative (n) = ญาติ
- extremely (adv) = อย่างมาก, สุดขั้ว
- test positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มี, เจอ, มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ
- overwhelmed by COVID-19 deaths = เต็มไปด้วยผู้เสียชีวิตจากโควิด-19(Passive Voice)
- Health care worker = บุคลากรทางการแพทย์
- autopsy (n) = การชันสูตรศพ, การผ่าศพ
- unidentified cause = ยังไม่ได้ระบบุสาเหตุ
- handle (v) = จัดการ, ดำเนินการ, รับมือ(จัดการปัญที่ยุ่งยาก)
- be retrieved by = ถูกนำกลับคืนไป(Passive Voice)
- refrigerated container (n) = ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ
- retrieve (v) = ได้กลับคืนมา, นำกลับคืนมา
- surrounding (adj) = บริเวณโดยรอบ, ที่รายล้อมอยู่โดยรอบ
- surge (n) = พุ่งขึ้น, ทะลุขึ้น, พรั่งพรู, การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- identification (n) = ระบุตัวตน, จำแนกว่าเป็นใคร
- grapple (v) = ปลุกปล้ำ, ต่อสู้ (ความยากลำบาก/ สถานการณ์เลวร้าย)
- lacking (adj) = ขาด, ขาดแคลน
- be not able to = ไม่สามารถ

หมายเหตุPharuhat Tor-udom = พฤหัส ต่ออุดม

แหล่งข่าว : Trtworld
Thai hospital uses containers to store bodies – latest updates

แหล่งข่าว : CNA
As COVID-19 cases surge, Thai hospital uses containers to store bodies

แหล่งข่าว : Chinadailyhk
As cases surge, Thai hospital uses containers to store bodies

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น