โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 31-July-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว :BBC
Covid: Pulse oxygen monitors work less well on darker skin, experts say
โควิด: ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดทำงานได้ดีน้อยลงสำหรับคนผิวคล้ำ

A device designed to spot early signs of dangerous falls in oxygen levels in Covid patients works less well in those with darker skin, experts are warning.
ผู้เชี่ยวชาญกำลังเตือนว่า อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับสัญญาณแรกเริ่มของระดับออกซิเจนที่ลดลงจนเป็นอันตรายในผู้ป่วยโควิดทำงานได้ดีน้อยลงในผู้ที่มีผิวคล้ำ

NHS England and medicines regulator, the MHRA, say pulse oximeters may sometimes overestimate oxygen levels.
หน่วยงานระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ และ MHRA ผู้ควบคุมกำกับยา กล่าวว่าบางครั้งเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอาจประเมินระดับออกซิเจนสูงเกินไป

The devices beam light through the blood, and skin pigmentation may affect how light is absorbed, they say.
พวกเขากล่าวว่า อุปกรณ์ดังกล่าวจะฉายลำแสงผ่านเลือด และการสร้างเม็ดสีของผิวหนังอาจส่งผลต่อเรื่องแสงถูกดูดซับไปอย่างไร

Anyone with concerns is advised to look for changes over time rather than relying on a single reading.
ผู้มีข้อกังวลได้รับคำแนะนำให้มองดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งแทนที่จะอาศัยการอ่านค่าเพียงครั้งเดียว

NHS England is issuing updated guidance, advising patients from black, Asian and other ethnic minority groups to continue using pulse oximeters, but to seek advice from a healthcare professional.
NHS England กำลังออกคู่มือที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การแนะนำผู้ป่วยที่มาจากคนผิวดำ, ชาวเอเชียและกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ให้ใช้เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต่อไป แต่จะต้องขอคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

An NHS Health and Race Observatory report published in March recommended that the MHRA should carry out an urgent review into the use of pulse oximeters.
รายงานของหน่วยงานระบบบริการด้านสุขภาพและหอสังเกตการณ์กลุ่มเชื้อชาติ ที่เผยแพร่ในเดือนมีนาคมแนะนำว่า องค์กรกำกับดูแลยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของอังกฤษ(MHRA) ควรดำเนินการทบทวนอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับการใช้เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

The devices have been used increasingly during the coronavirus pandemic, both in hospital and within the community.
มีการใช้อุปกรณ์นี้มากขึ้นในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัส ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน

In people with Covid-19, oxygen levels in the blood can drop to dangerously low levels without them noticing - a condition known as "silent hypoxia".
ในผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ระดับออกซิเจนในเลือดอาจลดลงถึงระดับต่ำจนเป็นอันตรายโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นภาวะที่เรียกว่า "ภาวะพร่องออกซิเจนแบบไม่แสดงอาการ"

คำศัพท์ข่าว
- absorb (v) = รับไว้, ซึมซับ, ดูดกลืน
- affect (v) = ส่งผลกระทบ, กระทบกระเทือน
- beam light = ฉายลำแสง, ส่องแสงผ่าน
- device (n) = อุปกรณ์
- guidance (n) = แนวทางปฏิบัติ
- issue (v) = ให้, จัดหาให้, ประกาศ, ออก (สิ่งที่เป็นทางการ)
- MHRA = หน่วยงานกำกับดูแลยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของอังกฤษ
- National Health Service (NHS) = ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ
- overestimate (v) = ประเมินค่าสูงไป
- oximeter (n) = เครื่องมือวัดสัดส่วนของออกซิเจนในเลือดฮีโมโกลบิน
- pulse (n) = พัลส์, สัญญาณแบบลูกคลื่น, จังหวะ, ชีพจร
- rely on = พึ่งพา, พึ่งพาอาศัย
- skin pigmentation = เม็ดสี, สีผิว

- Nationalworld
Pulse oxygen monitors less accurate on darker skin, experts say

- TheNationalNews
Pulse alert for Covid patients work less well on dark skin, UK warns

- Inews
NHS changes blood oxygen monitor guidance as review finds they don’t work as well for black and Asian patients

หมายเหตุ สีผิวจะส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ การวัดออกซิเจนในเลือดโดยจับที่นิ้วของผู้ป่วย ก็จะสามารถบอกได้ว่าออกซิเจนในร่างกายมีปริมาณเท่าใด ซึ่งจะช่วยการวินิจฉัยภาวะร่างกายเบื้องต้นของผู้ป่วยได้ดี


แหล่งข่าว :CNN
Giant robots create sport-inspired art during the Olympics
หุ่นยนต์ยักษ์สร้างงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกีฬาในช่วงโอลิมปิก

Interpreting the motion of athletes, these 1.3 tonne robots create daily unique artworks in a gravel garden inspired by ancient Japanese traditions.
หุ่นยนต์sหนัก 1.3 ตันเหล่านี้ตีความการเคลื่อนไหวของนักกีฬา สร้างสรรค์ผลงานศิลปะประจำวันในสวนหินกรวดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีญี่ปุ่นโบราณ

We've got 15 tonnes of gravel.
เรามีกรวด 15 ตัน

We've got four 1.3-tonne robots.
เรามีหุ่นยนต์หนัก 1.3 ตันสี่ตัว

They are very calmly creating a Zen garden in the middle of downtown Tokyo.
พวกหุ่นยนต์กำลังสร้างสวนหินญี่ปุ่นในใจกลางเมืองโตเกียวอย่างสงบ

This robotic installation in Tokyo's Ueno Park interprets the motion of athletes to create dynamic works of art
การติดตั้งหุ่นยนต์นี้ในสวนอุเอโนะของโตเกียวก็เพื่อแปลการเคลื่อนไหวของนักกีฬาให้เป็นผลงานศิลปะแบบไดนามิก

Jason Bruges (Artist)

It's inspired by classic Japanese dry landscape, Zen gardens with the very carefully placed rocks, and the raking is done by a series of industrial robots.
มัน(งานศิลป)ได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิประเทศที่แห้งแล้งแบบคลาสสิกของญี่ปุ่น เป็นสวนแบบเซนที่มีหินที่ถูกจัดวางอย่างระมัดระวัง และการลากเส้นที่ทำโดยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหลายตัว

I just thought that this would be quite an extraordinary thing in obviously, the home of both of these things
ผมแค่คิดว่านี่จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างพิเศษ โดยเป็นที่อยู่ของทั้งสองงานนี้ได้อย่างชัดเจน

Aptly named "The Constant Gardeners," it's part of a Tokyo-wide art festival running in parallel to the Olympics
มีการตั้งชื่อได้เหมาะเจาะว่า "The Constant Gardeners" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะทั่วโตเกียวที่ดำเนินควบคู่ไปกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

We are essentially taking video footage of the athletes in their different disciplines.
เรากำลังถ่ายภาพวิดีโอแบบตามธรรมชาติของเหล่านักกีฬาในการฝึกฝนต่างๆของพวกเขา

We take that movement and apply it to generate wonderful swirls and movement in these streamlined motions.
เราเอาการเคลื่อนไหวนั้นมา แล้วนำไปใช้สร้างการหมุนวนและการเคลื่อนไหวในท่าทางที่พริ้วไหวเหล่านี้

Over three years in the making, the project began with extensive testing in the UK before arriving Tokyo.
กว่าสามปีในการสร้าง โครงการนี้เริ่มต้นด้วยการทดสอบอย่างกว้างขวางในสหราชอาณาจักรก่อนมาถึงโตเกียว

I always consider myself a little bit like a conductor, so I'm working with an orchestra.
ผมมักจะคิดว่าตัวเองมีความคล้ายกับผู้ควบคุมวงอยู่นิดหน่อย ดังนั้นผมจึงทำงานกับวงออเคสตรา

The robots are part of that, as are my fantastic team.
หุ่นยนต์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้น เช่นเดียวกับทีมที่ยอดเยี่ยมของผม

We have technologists, creatives, 3-D designers, programmers, software developers, all working as a collaborative team.
เรามีนักเทคโนโลยี, ครีเอทีฟ, นักออกภาพแบบสามมิติ, โปรแกรมเมอร์, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ทุกคนมีการทำงานเหมือนร่วมเป็นทีมเดียวกัน

We're using machine vision, algorithms, computers to help us process thousands of frames.
เราใช้มุมมองเห็นของเครื่องจักร, อัลกอริทึม, คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเราประมวลผลภาพหลายโครงร่าง

We've been testing many, many times how these robots move, how it interacts with the gravel and what kind of effect that creates.
เราได้ทำการทดสอบหลายครั้งมากๆว่าหุ่นยนต์เหล่านี้เคลื่อนไหวอย่างไร และมันทำอย่างไรกับกรวดและมีผลการสร้างออกมาแบบไหน

Seeing it on the ground after all this effort has been fantastic and people are queuing up to walk around this piece and contemplate, photograph, film.
การได้เห็นมันบนพื้นดินหลังจากความพยายามทั้งหมดนั้นยอดเยี่ยมมาก และผู้คนก็เข้าคิวเดินชมงานชิ้นนี้และเพ่งมองด้วยความสนใจ ถ่ายภาพนิ่ง เละถ่ายวิดีโอ

I just want people to go into their future with that feeling of calm, find a place where they can reflect and enjoy and stop.
ผมแค่อยากให้คนเดินไปสู่อนาคตของพวกเขาด้วยความรู้สึกสงบนั้น และค้นหาที่ที่พวกเขาสามารถไต่ตรองและเพลิดเพลินและหยุดนิ่งได้

คำศัพท์ข่าว
- algorithm (n) = อัลกอริธึม, ชุดของคำสั่งที่สร้างไว้ตามขั้นตอน
- calmly (adv) = อย่างใจเย็น, อย่างสงบ
- collaborative (adj) = (ร่วมมือร่วมใจ) หลายคนที่ทำงานร่วมกัน
- contemplate (v) = มองอย่างครุ่นคิด, เพ่งมองดูอย่างสนใจ
- effort (n) = ความพยายาม
- fantastic (adj) = เยี่ยมยอด, วิเศษ
- gravel (n) = กรวด, ก้อนกรวด, หินกรวด
- in parallel = ขนานกัน, ทำควบคู่กัน, ดำเนินพร้อมกัน
- interpret (v) = ตีความ, แปลความหมาย
- queuing up = เข้าคิว, ต่อแถว
- reflect (v) = สะท้อน, สะท้อนให้เห็น
- streamlined (adj) = ที่ซึ่งปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้น
- ton/ tons/ tonnes = ตัน/ หลายตัน
- vision (n) = การมองเห็น, ทัศนวิสัย
- wonderful (adj) = มหัศจรรย์, ยอดเยี่ยม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น