โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 20-July-2020

สำนักข่าว บีบีซี
Coronavirus:Are mutations making it more infectious?
Coronavirus:การกลายพันธุ์ทำให้ติดเชื้อมากกว่าเดิมหรือไม่

University College Hospital in London, where the changing virus is being studied
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคอลเลจในกรุงลอนดอน กำลังมีศึกษาไวรัสที่มีเปลี่ยนแปลง
The coronavirus that is menacing the world right now is not the same as the coronavirus that first emerged in China.
ไวรัสโคโรนา ที่คุกคามโลกในขณะนี้ไม่เหมือนกับ ไวรัสโคโรนา ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในประเทศจีน

Sars-Cov-2, the official name of the virus that causes the disease Covid-19, and continues to blaze a path of destruction across the globe, is mutating.
Sars-Cov-2 คือชื่ออย่างเป็นทางการของไวรัสที่ทำให้เกิดโรค Covid-19 และยังคงทำลายล้าง สร้างความเสียหายไปทั่วโลกในขณะที่กำลังกลายพันธุ์

คำศัพท์ข่าว
- across = ทั่ว, เต็มพื้นที่
- blaze = เผาไหม้, ทำลายล้าง, สร้างความเสียหาย
- changing = การเปลี่ยนแปลง
- destruction = การทำลาย, ภาวะที่ถูกทำลาย
- cause = ก่อให้เกิด, ทำให้มี
- disease = โรค, เชื้อโรค
- emerged (emerge) = โผล่, ปรากฏ
- first = ครั้งแรก
- globe = โลก
- mutation = การกลายพันธุ์, การเปลี่ยนรูป
- menacing (menace) = คุกคาม, เป็นอันตราย
- official = อย่างเป็นทางการ
- right now = ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้
- the same as เหมือนกับ...

- Sars-Cov-2 = ชื่ออย่างเป็นทางการของไวรัสที่ทำให้เกิดโรค Covid-19

ชื่อของไวรัสโคโรนา ที่กำลังระบาดนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการในปัจจุบันคือ SARS-CoV-2 ส่วนชื่อของโรคติดเชื้อชนิดนี้เรียกว่า COVID-19
COVID-19
- CO = corona
- VI = virus
- D = disease
- 19 = 2019 (หมายถึงปีที่เริ่มระบาด)


สำนักข่าว New York Times
Brazil Health Workers May Have Spread Coronavirus to Indigenous People
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของบราซิลอาจแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาไปยังคนพื้นเมือง

Many people assigned to care for the Indigenous have been infected, exposing remote communities to the virus.
เจ้าหน้าที่จำนวนมากที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลชนพื้นเมืองนั้น เป็นผู้ที่ติดเชื้อไวรัสซะเอง, และทำให้ชุมชนห่างไกลนั้นสัมผัสกับไวรัส

Health workers say they have been plagued by insufficient testing and protective gear.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากการทดสอบและอุปกรณ์ป้องกันที่ไม่เพียงพอ

คำศัพท์ข่าว
- assigned (assign) = มอบหมาย, สั่งงาน
- care for = ดูแล, ปกป้องบางคน และจัดหาสิ่งที่ต้องการให้ โดยเฉพาะคนที่อายุน้อยหรือป่วย
- communities (community) = หมู่บ้าน, ชุมชน
- exposed (expose) เปิดเผย, ไม่ได้รับการคุ้มครอง, การติดต่อโดยตรงกับสิ่งที่เป็นอันตราย
- Indigenous(adj, n) = ชนพื้นเมือง
- infected (infect) = ติดเชื้อ
- insufficient = ขาดแคลน, ไม่พอเพียง
- people = ผู้คน, ประชาชน (ในข่าวนี้หมายถึงกลุ่มเจ้าหนัาที่ด้านสุขภาพ)
- protective gear = อุปกรณ์ป้องกัน
- plagued (plague) = ทำให้ยุ่งยาก, ลำบากมานาน, ทำให้เกิดภัย
- remote (adj) = ห่างไกล
- remote communities (remote community) = หมู่บ้านที่ห่างไกล

เนื้อหาข่าว เจ้าหน้าด้านสุขภาพที่ดูแลชนเผาพื้นเมืองให้ปลอดเชื้อไวรัส แต่กลับอาจเป็นผู้แพร่เชื้อให้กับชนเผ่า เนื่องจากมีรายงานว่า เจ้าหน้าจำนวนมากติดเชื้อและไม่แสดงอาการ และได้เข้าไปในชุมชนเผ่าพื้นเมืองโดยที่หน้ากากและอุปกรณ์ป้องการแพร่เชื้อไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่บางคนต้องจัดหา-ซื้ออุปกรณ์เอง

สำนักข่าว บีบีซี
Hong Kong: UK set to suspend extradition treaty with ex-colony
ฮ่องกง: สหราชอาณาจักรเตรียมระงับสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับอดีตอาณานิคม

Police officers detain protesters in Hong Kong during a rally against the new national security law
เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ประท้วงในฮ่องกงในระหว่างการชุมนุมต่อต้านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่

Foreign Secretary Dominic Raab is expected to suspend the UK's extradition treaty with Hong Kong later amid rising tensions between London and Beijing.
รัฐมนตรีต่างประเทศโดมินิกแรบคาดว่าจะระงับสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนของอังกฤษกับฮ่องกงในอนาคต, ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างลอนดอนและปักกิ่ง

It follows the controversial national security law imposed in the Chinese territory, and the decision to ban Huawei from the UK's 5G network.
เป็นผลตามมาจากข้อขัดแย้งเรื่องกฎหมายความมั่นคง ซึ่งบังคับใช้ในดินแดนจีน และการตัดสินใจที่จะห้ามหัวเว่ยจากเครือข่าย 5G ของสหราชอาณาจักร

คำศัพท์ข่าว
- extradition = การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
- amid = ท่ามกลาง
- between = ระหว่าง
- controversial (adj) = ที่ขัดแย้งกัน
- decision = การตัดสินใจ
- detain = ควบคุมตัว
- follow = ตาม, เจริญรอย, เอาอย่าง
- Foreign Secretary = รัฐมนตรีต่างประเทศ
- impose = กำหนด, บังคับใช้
- later = หลังจากนี้, ภายหลัง, ในภายภาคหน้า
- national security law = กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ
- rallied (rally) = ชุมนุม, รวมตัว, ชุมนุมประท้วง, รวมตัวกันประท้วง
- rising tensions = ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น
- set to = พร้อม
- suspend = ระงับ
- tension = ความตึงเครียด
- territory = ดินแดน, อาณาเขต

- Beijing = กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงประเทศจีน
- London = กรุงลอนดอน เมืองหลวงประเทศอังกฤษ
- treaty = สนธิสัญญา


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด
เมนู:รวมศัพท์ข่าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น