โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 14-July-2020

สำนักข่าว บีบีซี
Florida is fast becoming America's latest Covid-19 epicentre.
ฟลอริดากำลังกลายเป็นศูนย์กลางของ Covid-19 ล่าสุดของอเมริกา

The surge in the Sunshine State has been linked in part to younger Americans - but that doesn't mean there's no cause for concern.
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในมลรัฐแห่งแสงตะวัน มีการเชื่อมโยงถึงส่วนที่เป็นชาวอเมริกันอายุน้อย - แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีสาเหตุที่ต้องกังวล

คำศัพท์ข่าว
- cause = สาเหตุ
- concern = ห่วงใย, กังวล
- epicentre = ศูนย์กลางระบาด
- younger = ผู้อายุน้อย
- surge = การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

- Florida = รัฐฟลอริดา เป็นรัฐที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา
- Sunshine State (ซันไชน์สเตต ) = “มลรัฐแห่งแสงตะวัน” (เป็นชื่อเล่นของรัฐฟลอริด้า) เนื่องจากเป็นรัฐที่มีสภาพอากาศที่อบอุ่นและมีแสงแดดมากเนื้อหาข่าวฟลอริดามีค่าเฉลี่ยเกือบ 10,000 รายต่อวันในสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมรัฐทำลายสถิติแห่งชาติโดยรายงานมีผู้ติดเชื้อ 15,300 คนในหนึ่งวัน
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ชาวฟลอริเดียกว่า 4,200 คนเสียชีวิต
วันที่ 9 กรกฎาคมโดยมีผู้ป่วยมากกว่า 400 รายที่ต้องการการรักษา และมีผู้เสียชีวิตสูงสุดประจำวันของรัฐโดยมี 120 คนรวมถึงเด็กหญิงอายุ 11 ปีที่เสียชีวิตเนื่องจากไวรัส


สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น
What happens when cruise ships retire
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรือสำราญอำลาวงการ

Hundreds of cruise ships usually traverse the world's waters, but right now -- with the cruise industry on an indefinite hold due to the coronavirus pandemic -- they're mostly laid up at sea with no passengers.
- เรือสำราญหลายร้อยลำมักจะเดินทางข้ามน่านน้ำของโลก แต่ในขณะนี้ - เนื่องด้วยอุตสาหกรรมเรือสำราญที่ไม่มีกำหนดการเดินเรือ เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา เรือส่วนใหญ่ถูกจอดไว้ในทะเลโดยไม่มีผู้โดยสาร

คำศัพท์ข่าว
- cruise industry = อุตสาหกรรมเรือสำราญ
- due to = เนื่องมาจาก
- hundreds = หลายร้อย
- industry = อุตสาหกรรม
- indefinite = เวลาที่ไม่แน่อน
- laid up(lay up) = นอนพักฟื้น
- mostly(adv) ส่วนใหญ่
- pandemic = การระบาดใหญ่ของโรค
- retire = อำลาวงการ
- right now = ตอนนี้
- usually = ปกติ

- hold = จับ, ยึด, จับจอง, ยึดครอง
- indefinite = เวลาที่ไม่แน่อน
- indefinite hold = เวลาที่ไม่ได้ถูกกำนด/ จับจอง

เนื้อหาข่าว หมายถึงเรือสำราญต้องจอดพักเพื่อรอสถานการณ์คลี่คลาย เนื่องจากไม่มีผู้โดยสารจับจองการทัวร์


สำนักข่าว BANGKOK POST
Rayong tourism industry dismayed by Egyptian saga
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยองท้อใจต่อนักรบชาวอียิปต์


The tourism sector in Rayong has expressed concerns that the case of an Egyptian soldier who tested positive for Covid-19 will further damage their businesses and are urging authorities to help restore public confidence.
ภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองได้แสดงความกังวลกรณีของทหารอียิปต์ที่ตรวจพบการติดเชื้อโรค Covid-19 จะทำให้ธุรกิจของพวกเขาเสียหายมากไปกว่านี้ และขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชน

คำศัพท์ข่าว
- confidence = ความมั่นใจ
- concern = ความกังวล, ความห่วงใย
- dismay(dismayed) = ท้อใจ, ผิดหวัง
- express = แสดงออก, แสดงความรู้สึก (เขียน, พูดออกมา, ออกอาการ)
- further = มากไปกว่านี้
- positive = เป็นบวก(มี)
- sector ภาคเศรษฐกิจ
- tested(test) = สอบ, ทดสอบ
- publicเพื่อประชาชน, ของประชาชน
- saga = ตำนาน/ นิทานเกี่ยว/ เรื่องเล่าที่ยืดยาวกับนักรบ, (ข่าวนี้หมายถึงทหาร)

- positive = เป็นบวก(มี)
- tested positive = ตรวจแล้วพบว่ามี
- tested positive for the coronavirus = ตรวจแล้วพบว่ามีเชื้อไวรัสโคโรนา
- tested positive for Covid-19 = ตรวจแล้วพบว่ามีเชื้อโรค Covid-19สำนักข่าว ข่าวสด : www.khaosodenglish.com

Colleagues of Pilot Found With Virus Were Allowed to Leave Quarantine
เพื่อนร่วมงานของนักบินที่พบเชื้อไวรัสได้รับอนุญาตให้ออกจากการกักตัว

BANGKOK — An Egyptian airman who tested positive for the coronavirus was part of a group who was permitted to leave their quarantine facility and visit public venues in Rayong province, officials said Monday.
กรุงเทพฯ - นักบินชาวอียิปต์ที่มีเชื้อไวรัสโคโรนา นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากสถานกักตัวและไปเยี่ยมชมแหล่งที่มีคนพลุกพล่านในจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันจันทร์

คำศัพท์ข่าว
- colleagues = เพื่อนร่วมงาน
- Egyptian airman
- facility = สิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกจัดเตรียมไว้(อุปกรณ์, สถานที่, สิ่งก่อสร้าง) ในข่าวนี้หมายถึงสถานที่
- official = เจ้าหน้าที่
- leave = ออกจาก
- part of = ส่วนหนึ่ง
- permitted(permit) = ยินยอม, อนุญาติ
- public venue = แหล่งที่มีคนพลุกพล่าน
- positive = เป็นบวก(มี)ฃ
- quarantine = การกักตัว
- tested(test) = สอบ, ทดสอบ
- venue = สถานที่พบปะ, สถานที่ที่จัดงาน
- visit = เยี่ยมชม
- who = ผู้ซึ่ง(ใช้เป็นคำเชื่อมประโยค)


สำนักข่าว ข่าวสด : www.khaosodenglish.com
School Holds Class in Tents After Losing Funds in Pandemic
โรงเรียนจัดชั้นเรียนในเต็นท์หลังจากสูญเสียเงินทุนในการแพร่ระบาดใหญ่

MAHA SARAKHAM — Students in the northeastern province of Maha Sarakham on Monday had to take their lessons in tents after their school’s funds were slashed due to the coronavirus pandemic, officials said.
มหาสารคาม - นักเรียนในจังหวัดมหาสารคามทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันจันทร์ต้องเข้าเรียนในเต๊นท์หลังจากเงินทุนของโรงเรียนของพวกเขาถูกตัด เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนาเจ้าหน้าที่กล่าว

The makeshift classrooms were set up at Ban Ta Puan Sang Saeng, where director Vorawit Mitrawong said the school had the 44-year-old wooden building to clear the way for a new one, but the budget for it was suspended amid the ongoing health crisis.
ห้องเรียนชั่วคราวถูกจัดตั้งขึ้นที่บ้านตาพวนสร้างแซ่ง ซึ่งผู้อำนวยการวรวิทย์มิตรวงศ์กล่าวก่อนหน้านี้ว่าโรงเรียนได้รื้ออาคารไม้อายุ 44 ปีเพื่อทางสำหรับอาคารใหม่ แต่งบประมาณถูกระงับท่ามกลางสถานการณ์ด้านสุขภาพที่วิกฤติอย่างต่อเนื่อง

คำศัพท์ข่าว
- demolished(demolish) = รื้อ, ทำลาย
- director = ผู้อำนวยการ
- makeshift = ชั่วคราว
- ongoing = อย่างต่อเนื่อง
- previously = ก่อนหน้านี้
- province = จังหวัด
- slash(slashed) = เชือด, เฉือน, หั่น, ตัด (ในข่าวนี้หมายถึง ตัดงบประมาณ)

- new(adj) = ใหม่
- one = หนึ่ง (แต่ในข่าวนี้เป็นสรรพนาม แทนคำว่า อาคาร)
- new one = อาคารหลังใหม่
- to clear the way for a new one = เพื่อจะเปิดทางให้อาคารหลังใหม่

- was suspended = ถูกระงับ
- northeastern province = จังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือ
- Ban Ta Puan Sang Saeng = บ้านตาพวนสร้างแซ่ง

- wooden(adj) = สร้างจากไม้
- building (n) = อาคาร, ตึก
- wooden building = อาคารที่สร้างจากไม้

เนื้อหาข่าว
เปิดเทอมใหม่ นักเรียนต้องเรียนในเต็นท์ เนื่องจากอาคารไม้หลังเก่าถูกรื้อเพื่อสร้างใหม่ แต่เงินงบประมาณสร้างตึกใหม่ถูกรัฐบาลตัดไปใช้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ

ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด
เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น