โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 15-August-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : BANGKOK POST
No new Covid cases
ไม่มีผู้ติดเชื้อ Covid รายใหม่

No new infections of coronavirus disease (Covid-19) were reported in Thailand on Saturday, leaving the total at 3,376 cases and 58 deaths.
ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายใหม่ (โควิด -19) ในประเทศไทยในวันเสาร์ ทำให้มีผู้ติดเชื้อคงที่ 3,376 ราย เสียชีวิต 58 ราย

Of the total infections, 3,193 have recovered including 20 who were discharged over the past 24 hours, or 94.6%, and 125 patients are in hospitals, the Centre for Covid-19 Situation Administration announced on Saturday.
จากการติดเชื้อทั้งหมด, มี 3,193 คน หายป่วยแล้วรวมถึง 20 คน ออกจากโรงพยาบาลในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา, หรือเป็นจำนวน 94.6% และผู้ป่วย 125 รายอยู่ในโรงพยาบาล, ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ประกาศเมื่อวันเสาร์

คำศัพท์ข่าว
- announced (announced ) = ประกาศ
- discharge = ได้รับอนุญาตให้ออกจาก โรงพยาบาล/ สถานการณ์คุมตัว
- disease = เชื้อโรค, โรค
- leaving (leave) = ปล่อย, ละทิ้ง (ในข่าวปล่อยให้ตัวเลขมีค่าเท่าเดิม โดยไม่เพิ่ม หรือลดลง)
- recovered (recover) = ฟื้นตัว, หายป่วยสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Irish fishermen rescue 2 paddleboarders missing at sea for 15 hours
ชาวประมงไอริชช่วยคนพายเรือ 2 คนที่หายไปในทะเลเป็นเวลา 15 ชั่วโมง

A fisherman and his son have been praised for saving the lives of two young paddleboarders who were found clinging to a lobster pot after going missing off the west coast of Ireland for 15 hours.
ชาวประมงคนหนึ่ง และลูกชายของเขาได้รับการยกย่องในการช่วยชีวิตนักพายเรือเด็กวัยรุ่นสองคน ที่พบว่าติดอยู่ที่อุปกรณ์ดักกุ้งก้ามกราม หลังจากหายไปจากชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์เป็นเวลา 15 ชั่วโมง

คำศัพท์ข่าว
- cling = ติด, ติดแน่น
- coast = ริมทะเล, ชายฝั่ง
- fisherman = ชาวประมง
- found (find) = พบ, เจอ
- lobster pot = อุปกรณ์ดักกุ้งก้ามกรามของชาวประมง
- missing = สูญหาย, สาบสูญ
- paddleboarder = นักแจวเรือ, คนพายเรือ
- praised (praise) = ยกย่อง
- young = อายุน้อย, เด็กวัยรุ่น

- west coast of Ireland = ชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์

เนื้อหาข่าว ชาวประมง พ่อและลูกชาย ได้ช่วยชีวิตหญิงสาววัยรุ่น 2 คนที่สูญหายจากชายฝั่ง เป็นเวลา 15 ชั่วโมงสำนักข่าว : บีบีซี
Coronavirus: Thousands return to UK to beat France quarantine
Coronavirus: หลายพันคนกลับไปสหราชอาณาจักร เพื่อรอดพ้นการกักตัวจากฝรั่งเศส

Thousands of holidaymakers have rushed back to the UK in a bid to avoid quarantine measures imposed on France, which came into force on Saturday.
นักท่องเที่ยวหลายพันคนรีบเดินทางกลับสหราชอาณาจักร เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการกักตัวที่บังคับใช้กับฝรั่งเศส ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันเสาร์

The 14-day isolation requirement from 04:00 BST also applied to people arriving from the Netherlands, Monaco, Malta, Turks and Caicos, and Aruba.
กำหนดการกักตัว 14 วัน เริ่มใช้จากเวลา 04:00 ตามเวลามาตราฐานประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ ยังใช้กับผู้ที่เดินทางมาจากเนเธอร์แลนด์, โมนาโก, มอลตา, เติกส์ และเคคอส และอารูบา

คำศัพท์ข่าว
- also = นอกจากนี้
- applied (apply) = ประยุกต์ใช้, นำมาใช้
- beat = ต่อสู้, ชนะ (ในข่าวหมายถึง เอาชนะรอดพ้นการถูกกักตัว)
- bid = พยายาม
- BST = มีหลายความหมาย ในข่าวหมายถึงมาตรฐานเวลาในโซนยุโรป
- holidaymaker = นักท่องเที่ยว, คนที่มีวันพักผ่อน
- imposed (impose) = กำหนด, บังคับใช้
- rushed (rush) = ถึง, เข้าถึง
- Thousands = ผู้คนจำนวนหลายพัน
- quarantine measures = มาตรการกักตัวต่าง ๆ
- which came into force = ที่ซึ่งมีผลบังคับใช้

เนื้อหาข่าว ผลกระทบมาจาก อังกฤษสั่งปิดประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวของอังกฤษ ต้องรีบกลับ ก่อนที่จะเข้าประเทศไม่ได้สำนักข่าว : บีบีซี
Thailand protests: Risking it all to challenge the monarchy
การประท้วงในประเทศไทย : เสี่ยงอย่างแรงกับการท้าทายสถาบันกษัตริย์

A growing movement among students เสี่ยงอย่างแรงhas been calling for political reform in Thailand.
การเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่นักศึกษา เรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมืองในประเทศไทย

In recent days, the protests have taken a surprising turn, writes an analyst in London for the BBC.
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา การประท้วงได้เปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดใจ, นักวิเคราะห์ในลอนดอนเขียนถึง BBC

On a stage at an out-of-town campus of one of Thailand's top universities, a young woman with wavy long hair and owlish spectacles steps forward, through a dramatic cloud of dry-ice, and reads out a 10-point manifesto to a crowd of cheering students.
บนเวทีที่วิทยาเขตนอกเมืองของมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย หญิงสาวผมยาวหยักศก และแว่นตาที่โตเป็นนกฮูกก้าวออกมาจากกลุ่มควันจากน้ำแข็งแห้ง และอ่านแถลงการณ์ 10 ข้อ ต่อหน้ากลุ่มนักศึกษากองเชียร์

คำศัพท์ข่าว
- a dramatic cloud of dry-ice = ควันแสงสี (ไอจากน้ำแข็งแห้ง ที่ใช้ประกอบเวที)
- calling for (call for) = เรียกร้อง
- manifesto =การประกาศ
- owlish (adj) = เหมือนนกเค้าแมว
- read out = อ่านแถลงการณ์, ประกาศอย่างเป็นทางการ, แถลงสรุปประเด็นอย่างเป็นทางการ)
- reads out a 10-point manifesto = อ่านแถลงการณ์ 10 ข้อ (อย่างเป็นทางการ)
- spectacle = ภาพที่ปรากฏ, ปรากฏการณ์
- wavy long hair = ผมยาวหยักศกสำนักข่าว : www.thethaiger.com
British embassy in Thailand issues advice over student demonstrations
สถานทูตอังกฤษในประเทศไทย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแสดงออกของนักเรียน

The British Embassy has issued travel advice that applies to all foreigners living in Thailand.
สถานทูตอังกฤษได้ออกคำแนะนำการเดินทางให้กับชาวต่างชาติทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

The ‘advice’ refers to the escalation of the student and activist anti-government protests.
"คำแนะนำ" หมายถึงการระดับของการประท้วงต่อต้านรัฐบาลของนักศึกษา และนักเคลื่อนไหว

In the past, generally, these situations don’t end well once there is a critical mass and the government, via the Army, decide to step in.
ที่ผ่านมา, โดยทั่วไปสถานการณ์เหล่านี้ไม่ได้จบลงด้วยดี เมื่อบานปลายถึงจุดวิกฤติ , รัฐบาลโดยกองทัพ, ตัดสินใจก้าวเข้ามาจัดการ

But at this stage the tone of both sides has been peaceful.
แต่ในขั้นตอนนี้ท่าทีของทั้งสองฝ่ายสงบลงแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- British Embassy = สถานทูตอังกฤษ
- critical = สำคัญอย่างยิ่ง (เพราะสถานการณ์ในอนาคตจะได้รับผลกระทบ)
- demonstration = การประท้วง
- escalation (n) = การเพิ่มขึ้น, การยกระดับ, การเลวร้ายลง
- foreigner = ชาวต่างชาติ
- issue (v) = ให้, จัดหาให้ (สิ่งที่เป็นทางการ)
- over = เกี่ยวกับ
- student = นักเรียน, นักศึกษา
- peaceful = สงบสุข, สันติ
- mass = มวลสาร, กลุ่มก้อน, มหาศาล
- tone = ท่าที
- tone of both sides = ท่าทีของทั้งสองฝ่าย


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น