โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 07-April-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
Japan's powerful patriarchy often sidelines women. Fixing that won't be easy
ระบบสังคมญี่ปุ่นที่ผู้ชายเป็นใหญ่มักไม่ให้งานสำคัญกับผู้หญิง การแก้ปัญหานี้ไม่ง่าย

Tokyo(CNN)There was the Tokyo 2020 official who floated the idea of an "Olympig" creative campaign with plus-sized model Naomi Watanabe. An Olympic chief who resigned after making sexist remarks about women.
โตเกียว(CNN) เจ้าหน้าที่ของงาน โตเกียว2020 ผู้เสนอความคิดแคมเปญ Olympig กับนางแบบร่างใหญ่นาโอมิ วาตานาเบะ ซึ่งผู้เป็นประธานโอลิมปิกได้ลาออกหลังจากกล่าวเรื่องขำขันดูแคลนรูปลักษณ์เพศหญิง

And a Japanese governor who recommended men go grocery shopping during the pandemic because women take too long.
และผู้ว่าราชการจังหวัดของญี่ปุ่นแนะนำให้ผู้ชายไปซื้อของใช้ในบ้านในช่วงมีโรคระบาด เพราะว่าผู้หญิงใช้เวลานานเกินไป

Just last week, a Japanese city manager sparked outrage when he gave a speech telling new employees to "play around" to remedy the country's plunging birth rate.
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เอง ผู้จัดการเมืองได้จุดประกายความโกรธเคืองเมื่อเขากล่าวให้แนะนำแก่เหล่าลูกจ้างใหม่ว่า "ให้มีความสัมพันธ์กัน" เพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่องอัตราเกิดของประเทศต่ำ

For decades, gaffe-prone men in positions of power have caused embarrassment and sparked outrage among younger generations and women in patriarchal Japan, which is ranked 120 out of 156 countries in the World Economic Forum's latest Global Gender Gap Index -- between Angola and Sierra Leone.
เป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ที่ผู้ชายในตำแหน่งที่มีอำนาจมีแนวโน้มของการใช้คำพูดเสียมารยาท ทำให้เกิดความน่าอับอายและจุดความโกรธเคืองในหมู่คนรุ่นอ่อนวัยกว่าและผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่นที่ผู้ชายเป็นใหญ่ โดยดัชนีช่องว่างระหว่างชายและหญิงครั้งล่าสุดในการสัมนาเศรษฐกิจโลกอยู่ในลำดับที่ 120จาก156 ประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างประเทศแองโกลาและเซียร์รา ลีโอน

As of 2020, only 15% of senior and leadership posts were held by women, according to the Global Gender Report.
ในปี2020 จากรายงานของGlobal Gender Report มีผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำหรือหัวหน้าเพียง15%

And with only 14% of seats in Japan's parliament occupied by women, and most lawmakers aged between 50 to 70, male boomers dominate political and business life in the country.
และมีตำแหน่งที่นั่งในสภาเพียง 14% ที่เป็นของผู้หญิง และสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50 ถึง70ปี โดยผู้ชายยุคบูมเมอร์เป็นหลักทางการเมืองและธุรกิจของประเทศ

Experts say some men of that generation carry beliefs that women are best left at home, or should attend meetings but remain silent.
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าผู้ชายจำนวนมากในยุคนั้นมีความเชื่อว่าควรให้ผู้หญิงอยู่ที่บ้านจะดีที่สุด หรือไม่ก็พบปะสังสรรค์เพื่อนฝูง แต่ควรทำตัวเงียบๆไว้เหมือนเดิม

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- boomer (Baby Boomers) = คนที่เกิดปีค.ศ. 1946-1964 (บางครั้งอาจระบุว่าปีค.ศ.1943-1964)
- caus(v) = ก่อให้เกิด, ส่งผลให้เกิด, เป็นต้นเหตุ เป็นสาเหตุ
- dominate (v) ครอบงำ, ปกครอง, อยู่เหนือ, มีอำนาจเหนือ
- embarrassment = ความอับอาย, ความขวยเขิน
- float (v) = เสนอแผน, ลอยขึ้น
- generation = ยุค, รุ่น, สมัย
- lawmaker = ผู้บัญญัติกฎหมาย, สมาชิกรัฐสภา
- outrage (n) = โกรธแค้นอย่างรุนแรง
- pandemic = (แพนเดมิค) การระบาดครั้งใหญ่ ขยายวงกว้างข้ามพื้นที่/ ทุกพื้นที่/ ระบาดทั่วโลก
- parliament = รัฐสภา
- play around = เล่นไปทั่ว, สำส่อน, มั่วเซ็กส์
- remedy (v) = รักษา, แก้ไข
- sexist = เหยียดเพศหญิง, มีอคติเพศหญิงสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
North Korea reportedly won't participate in Tokyo Olympic Games
มีรายงานว่าเกาหลีเหนือจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียว

Seoul (CNN)North Korea has reportedly decided drop out of the forthcoming Tokyo Olympics due to concerns its athletes could contract coronavirus.
โซล (CNN) มีรายงานว่าเกาหลีเหนือตัดสินใจออกกลางคันจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวที่กำลังจะมาถึงเนื่องจากกังวลว่านักกีฬาอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้

North Korea decided to sever almost all of its ties with the outside world in 2020 to prevent an influx of coronavirus cases.
เกาหลีเหนือตัดสินใจตัดความสัมพันธ์กับโลกภายนอกเกือบทั้งหมดในปี 2563 เพื่อป้องกันการไหลบ่าของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

The country has not reported a major outbreak of Covid-19, and there have been no indications one has taken place, though experts doubt Pyongyang's claim the country has not seen a single case of the virus.
ประเทศเกาหลียังไม่ได้รายงานการระบาดครั้งใหญ่ของ Covid-19 และไม่มีข้อบ่งชี้ใด ๆ เกิดขึ้น, แม้วาผู้เชี่ยวชาญจะแคลงใจว่ากรุงเปียงยางอ้างว่าประเทศนี้ไม่ได้พบเห็นไวรัสเลยแม้แต่รายเดียว

Foreign diplomats and aid workers have also fled the country en masse in recent months, citing shortages of goods and extreme restrictions on daily life, according to the Russian Embassy in Pyongyang.

นักการทูตต่างชาติและบรรดาเจ้าหน้าที่องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือได้หลบหนีออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา, โดยอ้างว่าสินค้าขาดแคลนและมีข้อจำกัดในชีวิตประจำวันที่เข้มงวดอย่างมาก, จากข้อมูลของสถานทูตรัสเซียในกรุงเปียงยาง

According to a report published Tuesday on DPRK Sports, a state media outlet focused on sports affairs, North Korean officials announced that the country would not be participating in this summer's Games in order to "protect players from the world public health crisis caused by Covid-19." ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ DPRK Sports สื่อของรัฐที่ให้ความสำคัญกับกิจการกีฬาเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือประกาศว่าประเทศจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฤดูร้อนนี้เพื่อ "ปกป้องผู้เล่นจากวิกฤตสาธารณสุขโลกที่เกิดจากโควิด - 19. "

The decision was made by the DPRK (Democratic People's Republic of Korea) Olympic Committee, which held a video conference meeting with committee members and sports officials on March 25 in Pyongyang, DPRK Sports reported.
การตัดสินใจของคณะกรรมการโอลิมปิก DPRK (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี) ซึ่งจัดการประชุมทางวิดีโอกับสมาชิกคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กีฬาเมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่กรุงเปียงยาง DPRK Sports รายงาน

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- aid (n) = ความช่วยเหลือ
- doubt (v) = สงสัย, กังขา, คลางแคลง
- drop out = ลาออกกลางคัน, หยุดเรียนกลางคัน
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- extreme (adj) = ที่สุด, ที่สุดโต่ง, ที่รุนแรงที่สุด
- good (n) = สินค้า, สิ่งของ
- indication = เครื่องบ่งชี้, สัญญาณเตือน
- influx = การหลั่งไหล, การไหลบ่า
- media outlet = สำนักข่าวหรือสื่อต่างๆ
- participate (v) = เข้าร่วม, เข้ามีส่วนร่วม
- shortage (n) = ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ
- state media outlet = สื่อของรัฐ
- taken place (take place) = เกิดเหตุ


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น