โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 30-November-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Coronavirus cases fell by roughly 30% during England's lockdown
ผู้ป่วยโคโรนาไวรัสมีจำนวนลดลงประมาณ30%ระหว่างการล๊อคดาวน์ของอังกฤษ

(CNN)Coronavirus cases dropped by around 30% in England during the country's second national lockdown, researchers say.
(CNN)ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสลดลงประมาณ30%ในอังกฤษระหว่างการล๊อคดาวน์ทั่วประเทศครั้งที่สอง,นักวิจัยกล่าว

Swab tests on more than 105,000 people showed that Covid-19 infections are declining in England, according to an interim report from the Real-time Assessment of Community Transmission (REACT) program.
การตรวจเชื้อในคนจำนวนกว่า105,000 แสดงผลว่าการติดเชื้อโควิด-19กำลังลดลงในอังกฤษ, อ้างอิงจากรายงานโดยโปรแกรมการประเมินการแพร่เชื้อในชุมชนแบบเรียลไทม์

The report includes results from home coronavirus tests taken between November 13 and 24, and shows that "an estimated 0.96% of England's population has the virus, or around 1 in 100 people."
รายงานนี้รวมผลจากการตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสที่บ้านระหว่างวันที่13-24 พฤศจิกายน และแสดงให้เห็นว่า 0.96%ของประชากรชาวอังกฤษมีเชื้อไวรัสโคโรนา หรือประมาณ 1คน ใน100คนมีการติดเชื้อ

"This is roughly a 30% drop in the number of infections compared with previous findings, where more than 1 in 80 or 1.3% of people had the virus as of 2nd November," according to the researchers from Imperial College London and Ipsos MORI.
ตัวเลขคร่าวๆคือมีการติดเชื้อลดลง30% เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ ที่มีการติดเชื้อมากกว่า 1คน ต่อ 80 คน หรือ1.3%ของประชากรมีเชื้อไวรัส เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน,ข้อมูลโดยนักวิจัยจากวิทยาลัยImperial กรุงลอนดอนและ Ipsos MORI

The four-week national lockdown in England, which saw non-essential businesses close and residents told not to mix with other households, began on November 5 and will end on Wednesday.
การล๊อคดาวน์ทั่วประเทศเป็นเวลาสี่สัปดาห์, มีการปิดธุรกิจที่ไม่จำเป็น ผู้อยู่อาศัยได้รับการบอกให้งดการปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวอื่น ,เริ่มตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน และจะสิ้นสุดในวันพุธนี้

It came after the UK experienced a second wave of infection, which particularly affected regions in the north of England.
สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากสหราชอาณาจักรประสบกับคลื่นลูกที่สองของการติดเชื้อ ซึ่งมีผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพื้นที่ทางตอนเหนือของอังกฤษ

The government introduced a localized system for the country, under which regions where infections were high were placed under tighter restrictions than other areas.
รัฐบาลนำมาตรการระบบเฉพาะพื้นที่มาใช้กับประเทศ ภายใต้เงื่อนไข พื้นที่ที่มีการติดเชื้อมากจะอยู่ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดกว่าพื้นที่อื่นๆ

England will return to a tiered system on Wednesday.
อังกฤษจะกลับไปใช้ระบบตามความเสี่ยงในวันพุธนี้

"We're seeing a fall in infections at the national level and in particular across regions that were previously worst affected.
"เรากำลังเห็นการติดเชื้อลดลงในระดับประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลที่เลวร้ายที่สุด

These trends suggest that the tiered approach helped to curb infections in these areas and that lockdown has added to this effect," said Paul Elliott, the director of the program at Imperial.
แนวโน้มแบบนี้บอกเราว่าการใช้มาตราการตามลำดับความรุนแรงช่วยควบคุมการติดเชื้อในพื้นที่เหล่านี้ และการล๊อคดาวน์ก็ช่วยทำให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น Paul Elliott ผู้อำนวยการโครงการ วิทยาลัยImperialกล่าว


คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- approach = การเข้าถึง, การเข้าใกล้
- curb = ควบคุม, จำกัด
- estimate = คาดคะเน, ประมาณการ
- household = ครัวเรือน, หลังคาเรือน
- interim = ชั่วคราว
- ompare = เปรียบเทียบ
- particular = เจาะจง, โดยเฉพาะ
- resident = ผู้อยู่อาศัย
- tiered approach = การทำจากเล็กไปใหญ่, ลำดับความสำคัญ
- trend = แนวโน้มสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
South Korea reports more than 500 new Covid-19 cases for the third day
เกาหลีใต้รายงานผู้ป่วย Covid-19 ใหม่มากกว่า 500 ราย เป็นวันที่สาม

South Korea reported 504 coronavirus cases on Saturday, marking the third consecutive day of more than 500 cases in a row, the nation’s Disease Control and Prevention Agency (KDCA) announced.
เกาหลีใต้รายงานผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 504 รายเมื่อวันเสาร์ซึ่งนับเป็นวันที่สามที่มีผู้ป่วยมากกว่า 500 รายติดต่อกัน ,สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (KDCA) ประกาศ

Of those, 486 are locally transmitted cases and 18 are imported, added the KDCA.
นอกจากนี้ KDCAรายงานเพิ่มว่า, ในจำนวนนี้ 486 รายเป็นการติดเชื้อภายในประเทศและนำเข้า 18 ราย

The new cases bring the national tally to 33,375 coronavirus cases.
ผู้ป่วยรายใหม่นี้ทำให้ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ทั่วประเทศมีจำนวน 33,375 ราย

South Korea also reported six additional coronavirus deaths, taking the national death toll to 522.
เกาหลีใต้ยังรายงานผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสเพิ่มอีก 6 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตทั้งประเทศ 522 คน

The nation’s capital Seoul logged 178 new coronavirus cases on Saturday, according to the City Government.
กรุงโซลเมืองหลวงของประเทศมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 178 รายเมื่อวันเสาร์

Increased restrictions: Seoul has been under Level 2 social distancing measures since Tuesday.
ข้อจำกัด ที่เพิ่มขึ้น: โซลอยู่ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมระดับ 2 ตั้งแต่วันอังคาร

The rise in cases comes ahead of the country’s national college entrance exam, which nearly 500,000 students are expected to sit.
การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อนี้เกิดขึ้นก่อนการสอบเข้าเรียนต่อวิทยาลัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าสอบเกือบ 500,000 คน

On Friday, the KDCA urged people to “cancel all meetings” in light of the upsurge in coronavirus cases.
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา KDCA ได้เรียกร้องให้ประชาชน“ ยกเลิกการประชุมพบปะทั้งหมด” เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยไวรัสโคโรนา

On Thursday, the Defense Ministry implemented a Level 2.5 social distancing protocol, the second-highest level of alert applicable to all military bases.
เมื่อวันพฤหัสบดี, กระทรวงกลาโหมได้ใช้โปรโตคอลระยะห่างทางสังคมระดับ 2.5, ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับสองของการแจ้งเตือนที่ใช้กับฐานทัพทั้งหมด

Under that level, all vacations and off-base travel are suspended, in-person meetings and events are banned, and religious services are switched to online.
ภายใต้ระดับดังกล่าว วันหยุดพักผ่อนและการเดินทางนอกฐานทัพทั้งหมดจะถูกระงับ การประชุมและงานต่างๆเป็นการส่วนตัวจะถูกห้ามและบริการทางศาสนาจะเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์

The alert level was announced after a cluster of 68 coronavirus cases was detected at a recruit training centre on Thursday.
มีการประกาศระดับการแจ้งเตือนหลังจากตรวจพบกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 68 รายที่ศูนย์ฝึกอบรมการรับสมัครเมื่อวันพฤหัสบดี

The Defense Ministry says 20 additional cases were found in the military on Saturday.
กระทรวงกลาโหมระบุว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก 20 รายในกองทัพเมื่อวันเสาร์

Health care: The central government is also in the process of reviewing healthcare protocol for patients suffering from coronavirus, in case of future bed shortages in hospitals.
การดูแลสุขภาพ: รัฐบาลกลางยังอยู่ระหว่างการทบทวนโปรโตคอลการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคโคโรนาไวรัสในกรณีที่โรงพยาบาลขาดแคลนเตียงในอนาคต

On Saturday, the government announced that it completed an initial stage review for providing home care for coronavirus patients with mild symptoms and for children infected with the virus.
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารัฐบาลประกาศว่าได้เสร็จสิ้นการทบทวนขั้นต้นสำหรับการให้การดูแลที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโคโรนาไวรัสที่มีอาการเล็กน้อยและสำหรับเด็กที่ติดเชื้อไวรัส

Further discussions on the move are ongoing with experts, the government health official added.
การหารือเกี่ยวกับการดำเนินการต่อไปกำลังทำร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลกล่าวเสริม

คำศัพท์ข่าว
- add = เสริม, เพิ่มเติม, กล่าวเสริม, ให้ข้อมูลเพิ่ม
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต
- upsurge = การเพิ่มขึ้น
- ongoing = ต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้งสำนักข่าว : Khaosodenglish
Pro-Reform Protesters Rally Outside King’s Army Unit
ผู้ประท้วงสนับสนุนการปฏิรูปรวมตัวกัน ภายนอกหน่วยทหารของกษัตริย์

Thailand’s indefatigable pro-democracy activists took to Bangkok’s streets again Sunday, this time to protest the army as they push forward with their campaign for sweeping reforms, including to the nation’s monarchy.
นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่ไม่ย่อท้อของประเทศไทยออกเดินไปตามท้องถนนในกรุงเทพฯอีกครั้ง ในวันอาทิตย์, คราวนี้เพื่อประท้วงกองทัพ ในขณะที่พวกเขาเดินหน้ารณรงค์เพื่อการปฏิรูปอย่างกว้างขวางรวมถึงสถาบันกษัตริย์ของประเทศด้วย

Around 800 protesters marched to the base of the 11th Infantry Regiment, which is closely associated with the country’s royal palace.
ผู้ประท้วงราว 800 คนเดินขบวนไปยังฐานของกรมทหารราบที่ 11 ซึ่งมีความใกล้ชิดกับเขตพระราชฐานของประเทศ

Their number grew to well over 1,000 as they settled in for speeches by protest leaders.
จำนวนของผู้ประท้วงเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 คน ในขณะที่พวกเขาเข้าร่วมการปราศรัยของผู้นำการประท้วง

An advance group of protesters had already pulled away two decrepit buses that had been used to block the entrance to the base and removed strands of razor wire.
กลุ่มแนวหน้าของผู้ประท้วงได้ดึงรถบัสเก่า ๆ สองคันที่ใช้ปิดกั้นทางเข้าฐานและเอารั้วลวดหนามหีบเพลงออก

A large contingent of riot police, several rows deep, stood their ground in front of the gate but no violence was reported by the end of the rally.
ตำรวจปราบจลาจลจำนวนมาก ยืนเรียงอยู่หลายแถวด้านใน บริเวณหน้าประตู แต่ไม่มีรายงานความรุนแรงเมื่อสิ้นสุดการชุมนุม

คำศัพท์ข่าว
- 11th Infantry Regiment = กรมทหารราบที่11
- contingent = พวก, เหล่า, กองทหาร
- decrepit = เก่าแก่,เสื่อมเพราะการใช้มาก, อ่อนกำลังด้วยวัยชรา
- indefatigable = ไม่ย่อท้อ
- in front of = เบื้องหน้า, ตรงข้าม
- march = เดินขบวน
- razor wire = รั้วลวดหนามใบมีดโกน, รั้วลวดหนามหีบเพลง (เพราะลักษณะยืดขยายคล้ายหีบเพลง)
- riot police = ตำรวจปราบจลาจล
- royal palace = เขตพระราชฐาน
- settled in (set in) = เข้ามาสู่, บังเกิดขึ้น
- sweeping = กว้างขวาง, กว้างใหญ่ไพศาล, มีผลกระทบมาก


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น