โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 29-November-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Bangkok Post
Thailand logs 11 new Covid imports Sunday
ประเทศไทยนำเข้าผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 11 รายการในวันอาทิตย์

The government recorded 11 new imported cases of the novel coronavirus on Sunday for an accumulated total in Thailand of 3,977, with no new deaths
รัฐบาลบันทึกรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 11 ราย เมื่อวันอาทิตย์ สำหรับยอดผู้ติดเชื้อสะสมในไทยนั้นอยู่ที่ 3,977 รายโดยไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่

, as no infections were found connected to a Thai woman who travelled around Chiang Mai while showing symptoms of Covid-19 after sneaking across the border from Myanmar.
เนื่องจากไม่พบการติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับหญิงไทยที่เดินทางไปทั่วเชียงใหม่ขณะแสดงอาการของโรคโควิด -19 หลังจากแอบข้ามพรมแดนจากเมียนมา

The Centre for Covid-19 Situation Administration said seven of the 11 new patients were Thais while four were foreign nationals.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่าผู้ป่วยรายใหม่ 7 ใน 11 รายเป็นคนไทยในขณะที่ 4 รายเป็นชาวต่างชาติ

The Thais -- all asymptomatic -- included a monk who flew back from the United States via Qatar on Nov 14.
คนไทย - ทุกคนไม่แสดงอาการ - รวมถึงพระที่บินกลับจากสหรัฐอเมริกาผ่านกาตาร์เมื่อ 14 พฤศจิกายน

Four Thai nationals returned to the kingdom on Nov 21: two male students from Libya via Qatar, a man from Mozambique via Ethiopia, and a woman from Italy via Qatar.
ชาวไทย 4 คนเดินทางกลับราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน : นักเรียนชาย 2 คน จากลิเบียผ่านทางกาตาร์ชาย, คนหนึ่งมาจากโมซัมบิกผ่านเอธิโอเปียและผู้หญิงจากอิตาลีผ่านกาตาร์

คำศัพท์ข่าว
- accumulated (adj) = สะสม, สั่งสมรวม
- accumulated total = ยอดสะสม, จำนวนสะสมรวม
- asymptomatic = ไม่แสดงอาการ, ไม่มีอาการ (อาการป่วยของโรค)
- novel = แปลกใหม่, ต่างจากเดิม, แหวกแนว (มีความหมาย ที่แปลกใหม่กว่า new)
- novel coronavirus = ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
- patient = ผู้ป่วย
- sneaking across = แอบเข้าในประเทศ, ลักลอบเข้าประเทศ
- symptom = อาการ, อาการป่วยสำนักข่าว : บีบีซี
Khachaturyan sisters: A murder trial that shocked Russia
Khachaturyan sister: การพิจารณาคดีฆาตกรรมที่ทำให้รัสเซียตกใจ

The case of three teenage girls accused of killing their father has sent shockwaves through Russia.
คดีของเด็กสาววัยรุ่น 3 คนที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าพ่อของพวกเขาได้ส่งคลื่นช็อกไปทั่วรัสเซีย

Krestina, Angelina and Maria Khachaturyan were arrested after their father died of multiple wounds, inflicted with a knife and a hammer.
Krestina, Angelina และ Maria Khachaturyan ถูกจับหลังจากพ่อของพวกเธอเสียชีวิตจากบาดแผลหลายแห่งถูกทำร้ายด้วยมีดและค้อน

They said they’d suffered years of emotional and sexual abuse in his hands.
พวกเธอกล่าวว่าพวกเธอต้องทนทุกข์ทรมานจากการล่วงละเมิดทางอารมณ์และทางเพศหลายปีในมือของพ่อ

Opinion has been divided over whether the girls acted in self-defence or it was a murder.
ความคิดเห็นถูกแบ่งออกว่าเด็กผู้หญิงทำเพื่อป้องกันตัวเองหรือเป็นการฆาตกรรม

The case has highlighted a major problem of domestic violence in Russia; according to the Interior Ministry up to 40% of all serious crimes are committed at home.
คดีดังกล่าวได้ทำปัญหาสำคัญของความรุนแรงในครอบครัวในรัสเซียเด่นชัดขึ้น ตามที่กระทรวงมหาดไทยระบุว่ามากถึง 40% ของอาชญากรรมร้ายแรงทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้าน

A film by Tatiana Ospennikova and Ekaterina Venediktova of BBC Russian.
ภาพยนตร์โดย Tatiana Ospennikova และ Ekaterina Venediktova จากบีบีซีรัสเซีย

BBC 100 Women names 100 influential and inspirational women each year and shares their stories.
BBC 100 Women เสนอชื่อผู้หญิงที่มีอิทธิพลและสร้างแรงบันดาลใจ 100 คนในแต่ละปีและแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขา

Find us on Facebook, Instagram and Twitter, and use BBC100Women.
พบกับเราบน Facebook, Instagram และ Twitter และใช้ # BBC100Women

คำศัพท์ข่าว
- committed = กระทำผิด
- influential = ผู้มีอิทธิพลทางด้านจิตใจ, ผู้คนที่มีชื่อเสียง
- inspirational = แรงบันดาลใจ
- murder = การฆาตกรรม
- self-defence = ป้องกันตัวเอง
- sexual abuse = การคุกคามทางเพศ
- suffered (suffer) = ประสบ, เป็นทุกข์, ทนทุกข์สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
In Japan, more people died from suicide last month than from Covid in all of 2020.
ในญี่ปุ่น ผู้คนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในเดือนที่แล้วมากกว่าการเสียชีวิตจากโควิดในปี2020 ทั้งปี

And women have been impacted most
และส่วนมากเป็นผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ

Tokyo(CNN)Eriko Kobayashi has tried to kill herself four times.
โตเกียว(CNN) เอริโกะ โคบายาชิ เคยพยายามปลิดชีวิตตัวเองมาสี่ครั้ง

The first time, she was just 22 years old with a full-time job in publishing that didn't pay enough to cover her rent and grocery bills in Tokyo.
ครั้งแรก ตอนที่เธออายุแค่22ปี มีงานทำเต็มเวลาในสำนักพิมพ์ที่จ่ายค่าตอบแทนให้เธอแต่ไม่มากพอที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านและของใช้ส่วนตัวในโตเกียว

"I was really poor," said Kobayashi, who spent three days unconscious in hospital after the incident.
"ฉันจนจริงๆ ",โคบายาชิบอก, เธอผู้ใช้เวลาสามวันอยู่ในโรงพยาบาลโดยไม่รู้สึกตัวหลังจากเกิดเหตุการณ์
Now 43, Kobayashi has written books on her mental health struggles and has a steady job at an NGO.
ตอนนี้ในวัย43ปี, โคบายาชิได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับความผิดปกติของสุขภาพทางจิตของตัวเธอ และมีงานทำแห่งใหม่ที่NGO

But the coronavirus is bringing back the stress she used to feel.
แต่โคโรนาไวรัสนำความตึงเครียดแบบที่เธอเคยรู้สึกกลับมา

"My salary was cut, and I cannot see the light at the end of the tunnel," she said.
"ฉันถูกลดเงินเดือน,และฉันมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ",เธอกล่าว "

"I constantly feel a sense of crisis that I might fall back into poverty."
ฉันรู้สึกสัมผัสได้เรื่อย ๆ ถึงวิกฤติที่จะทำให้ฉันกลับไปยากจนเหมือนเก่า

Experts have warned that the pandemic could lead to a mental health crisis.
ผู้เชี่ยวชาญได้เคยเตือนแล้วว่าการระบาดอาจทำให้เกิดวิกฤติของสุขภาพจิต

Mass unemployment, social isolation, and anxiety are taking their toll on people globally.
การว่างงานจำนวนมาก, การโดดเดี่ยวทางสังคม และภาวะจิตวิตก กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นทั่วโลก

In Japan, government statistics show suicide claimed more lives in October than Covid-19 has over the entire year to date.
ในประเทศญี่ปุ่น,รัฐบาลได้แสดงสถิติการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในเดือนตุลาคมมีจำนวนมากกว่าการเสียชีวิตจากโควิดจนถึงขณะนี้ทั้งปี

The monthly number of Japanese suicides rose to 2,153 in October, according to Japan's National Police Agency.
จำนวนชาวญี่ปุ่นที่ฆ่าตัวตายสูงถึง 2,153 คนในเดือนตุลาคม,จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น

As of Friday, Japan's total Covid-19 toll was 2,087, the health ministry said.
ขณะที่ในวันศุกร์จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดทั้งหมดมี 2,087ราย , รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าว

Japan is one of the few major economies to disclose timely suicide data -- the most recent national data for the US, for example, is from 2018.
ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในสองสามประเทศเศรษฐกิจหลัก ที่เปิดเผยข้อมูลการฆ่าตัวตายในเวลานี้--ข้อมูลล่าสุดของอเมริกา,ยกตัวอย่าง,เป็นข้อมูลปี2018

The Japanese data could give other countries insights into the impact of pandemic measures on mental health, and which groups are the most vulnerable.
ข้อมูลของญี่ปุ่นอาจทำให้ประเทศอื่นๆได้มองเห็นเบื้องลึกถึงผลกระทบจากการระบาด ทำการประเมินสุขภาพทางจิต และกลุ่มใดที่มีความเสี่ยงมากที่สุด

"We didn't even have a lockdown, and the impact of Covid is very minimal compared to other countries ... but still we see this big increase in the number of suicides," said Michiko Ueda, an associate professor at Waseda University in Tokyo, and an expert on suicides.

"พวกเราไม่ได้มีแม้แต่การล๊อคดาวน์ ,และผลกระทบจากโควิดก็น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ...แต่เราก็ยังเห็นตัวเลขการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย", มิกิโกะ ยูเอดะ, รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย Waseda ในโตเกียว, และผู้เชี่ยวชาญด้านการฆ่าตัวตายกล่าว

"That suggests other countries might see a similar or even bigger increase in the number of suicides in the future."
นั่นชี้ให้เห็นว่าประเทศอื่นๆอาจจะได้เห็นจำนวนการฆ่าตัวตายที่คล้ายกันหรือแม้แต่มากกว่านี้ได้ในอนาคต

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- anxiety = ความวิตกกังวล
- constantly = อย่างต่อเนื่อง
- disclose = เปิดเผยต่อสาธารณะ
- suicide = การฆ่าตัวตาย
- toll = การสูญเสีย
- unconscious = หมดสติ


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


1 ความคิดเห็น:

  1. I'm  here to share my testimony of what a good trusted loan company did for me. My name is Nikita Tanya, from Russian and I’m a lovely mother of 3 kids I lost my funds on trying to get a loan it was so hard for me and my children, I went online to seek for a loan assistance  all hope was lost until one fateful day when I met this friend of mine who recently secured a loan from a very honest man Mr, Benjamin. She introduced me to this honest loan officer Mr, Benjamin  who helped me get a loan within 5 working days, I will forever be grateful to Mr Benjamin, for helping me get back on my feet again. You can contact Mr Benjamin via email: 247officedept@gmail.com    they do not know I’m doing this for them, but i just have to do it because a lot of people are out there who are in need of a loan assistance  please come to this honest man  and  you can be save as well .WhatsApp:(+1 989-394-3740)

    ตอบลบ