โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, December 21, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 21-December-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
Fossil of a giant millipede reveals 'the biggest bug that ever lived'
ฟอสซิลของกิ้งกือยักษ์เผยให้เห็น 'สัตว์พวกเดียวกับแมลงที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยอยู่บนโลก'

(CNN)A fossil of a giant millipede found on a beach in northern England has revealed the "biggest bug that ever lived," paleontologists say.
(สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น) ฟอสซิลของกิ้งกือยักษ์ที่ถูกพบบนชายหาดในตอนเหนือของอังกฤษ ได้เผยถึง "สัตว์พวกเดียวกับแมลงที่ขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่", นักบรรพชีวินวิทยากล่าว

The fossil was discovered in January 2018 in a chunk of sandstone that had fallen from a cliff onto the beach at Howick Bay in Northumberland. The rock had cracked open, revealing the fossil.
ฟอสซิลนี้ถูกพบในเดือนมกราคม ปี 2018 ในก้อนหินทรายที่ตกลงมาจากหน้าผาบนชายหาดที่อ่าวฮาวิกค์ ในมณฑลนอร์ธัมเบอร์แลนด์ หินก้อนนั้นแตกออกและเผยให้เห็นฟอสซิล

"It was a complete fluke of a discovery," said Neil Davies, a lecturer in sedimentary geology at the University of Cambridge's department of earth sciences, who said the fossil was spotted by a former doctoral student.
"มันเป็นความฟลุ๊คอย่างที่สุดของการค้นพบนี้", นีล เดวีส์ อาจารย์สอนธรณีวิทยาการตกตะกอนของพื้นโลก ที่กรมวิทยาศาสตร์โลกมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ผู้กล่าวว่าฟอสซิลถูกสังเกตุเห็นโดยอดีตนักศึกษาปริญญาเอก

"It was an incredibly exciting find, but the fossil is so large it took four of us to carry it up the cliff face," said Davies in a news statement.
"มันเป็นการพบที่น่าตื่นเต้นอย่างเหลือเชื่อ แต่ฟอสซิลนั้นมีขนาดใหญ่จริง ๆ มันต้องให้เราสี่คนยกขึ้นไปบนหน้าผา", เดวีส์ กล่าวในการแถลงข่าว

The fossilized remains of the creature, named Arthropleura, dated from the Carboniferous Period about 326 million years ago. That's over 100 million years before the rise of the dinosaurs.
ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นฟอสซิลของสิ่งมีชีวิต ซึ่งตั้งชื่อว่าอาร์โธรพลูรา ได้รับการระบุว่ามาจากยุคคาร์โบนิเฟอรัสเมื่อราว 326 ล้านปีก่อน นั่นคือกว่า 100 ล้านปีก่อนมีไดโนเสาร์เกิดขึ้น

When alive, the creature was estimated to have been 55 centimeters (22 inches) wide and up to 2.63 meters (8.6 feet) in length, weighing 50 kilograms (110 pounds). That would make it the largest-known invertebrate of all time -- larger than ancient sea scorpions that previously held this title, the statement said. Invertebrates are animals with no backbone.
ตอนที่ยังอยู่ สิ่งมีชีวิตนี้ได้ถูกประมาณว่ามีความกว้างลำตัว 55 เซ็นติเมตร(22 นิ้ว) และยาวถึง 2.63 เมตร(8.6 ฟุต) และมีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม(110 ปอนด์) นั่นจะทำให้มันเป็นสัตว์ข้อปล้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่แรกมา ซึ่งใหญ่กว่าแมงป่องทะเลโบราณที่ก่อนหน้านี้ได้ขึ้นชื่ออยู่, คำแถลงระบุ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคือพวกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกที่หลัง
"This is definitely the biggest bug that ever lived," Davies confirmed via email.
นี่เป็นสัตว์พวกเดียวกับแมลงที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีอยู่อย่างแน่นอน, เดวีส์ ยืนยันทางอีเมล

คำศัพท์ข่าว
- Arthropleura = สกุลของกิ้งกือที่สูญพันธุ์, กิ้งกือยักษ์โบราณ
- Carboniferous period = ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
- chunk (n) = ก้อนที่แข็ง หนา แน่น ๆ
- cliff face (n) = หน้าผา
- date (v) = ระบุวัน
- definitely (adv) = อย่างแน่นอน
- earth sciences = วิทยาศาสตร์โลก, โลกวิทยา, โลกศาสตร์
- fluke = ฟลุ๊ค, บังเอิญ, พยาธิ
- geology (n) = ธรณีวิทยา
- incredibly (adv) = อย่างเหลือเชื่อ, อย่างไม่น่าเชื่อ
- lecturer (n) = อาจารย์ผู้บรรยาย, อาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
- millipede (มิลลิปิด) (n) = กิ้งกือ, สัตว์พันเท้า
- paleontologist = นักบรรพชีวินวิทยา
- sandstone (n) = หินทราย, หินตะกอน (ที่ประกอบด้วยเม็ดทรายหรือควอตซ์ที่ประสานเข้าด้วยกัน โดยทั่วไปจะมีสีแดง เหลือง หรือน้ำตาล )
- sedimentary (adj) = เป็นตะกอน
แหล่งข่าว : Reurters
Omicron infections appear no less severe than Delta; COVID-19 lowers sperm count, motility
การติดเชื้อโอมิครอนรุนแรงกว่าเดลต้าแทบไม่น่าเชื่อ; โควิด-19 ทำให้จำนวนอสุจิและการเคลื่อนไหวลดลง

Dec 20 (Reuters) - The following is a summary of some recent studies on COVID-19.
20 ธันวาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - ต่อไปนี้เป็นบทสรุปของงานศึกษาล่าสุดหลายฉบับเกี่ยวกับโควิด-19

They include research that warrants further study to corroborate the findings and that has yet to be certified by peer review.
ซึ่งรวมถึงงานวิจัยที่ให้การรับรองทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อค้นพบ และที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากการตรวจทวนงานโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ

Omicron infections no less severe based on early UK data
การติดเชื้อโอมิครอนมิได้รุนแรงน้อยลง โดยพิจารณาจากข้อมูลของสหราชอาณาจักรในช่วงแรก

Infections caused by the Omicron variant of the coronavirus do not appear to be less severe than infections from Delta, according to early data from the UK.
การติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอน ไม่ดูเหมือนรุนแรงน้อยกว่าการติดเชื้อจากเดลต้า ตามข้อมูลเบื้องต้นจากสหราชอาณาจักร

Researchers at Imperial College London compared 11,329 people with confirmed or likely Omicron infections with nearly 200,000 people infected with other variants.
นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอนได้เปรียบเทียบ 11,329 คนที่ได้รับการยืนยันหรือมีแนวโน้มติดเชื้อโอมิครอน กับผู้ติดเชื้อจากสายพันธุ์อื่นๆ เกือบ 200,000 คน

So far, according to a report issued ahead of peer review and updated on Monday, they see "no evidence of Omicron having lower severity than Delta, judged by either the proportion of people testing positive who report symptoms, or by the proportion of cases seeking hospital care after infection."
จนถึงตอนนี้ ตามรายงานที่ออกมาล่วงหน้าก่อนการทบทวนงานโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ และปรับข้อมูลเมื่อวันจันทร์ พวกเขาเห็นว่า "ไม่มีหลักฐานของโอมิครอนว่ามีความรุนแรงต่ำกว่าเดลต้า โดยพิจารณาจากสัดส่วนของผู้ติดเชื้อที่รายงานว่ามีอาการ หรือตามสัดส่วนของผู้ป่วยที่เสาะหาการรักษาในโรงพยาบาลหลังการติดเชื้อ”

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- based on = ตั้งอยู่บน, ยึดถือเป็นหลัก, โดยพิจารณาจาก
- compare (v) = เปรียบเทียบ
- corroborate (v) ยืนยัน, ทำให้แน่ใจ(ให้ข้อมูลหรือหลักฐานสนับสนุน)
- count (n) = จำนวน
- early (adj) = เบื้องต้น, แต่แรก
- evidence (n) = หลักฐาน
- judge (v) = พิจารณา, ตัดสิน
- likely (adj, adv) = น่าจะ, มีแนวโน้ม, อาจเป็นไปได้
- motility (n) = การเคลื่อนไหวเอง (เป็นความสามารถของสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง)
- nearly (adv) = เกือบจะ, แทบจะ
- peer review (n) = การตรวจสอบบทความโดยคณะผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา
- proportion (n) = สัดส่วน
- severity (n) = มุม/ด้าน/สถานการณ์ความรุนแรง
- issue (v) = ประกาศ, ออกแถลงการณ์

No comments:

Post a Comment