โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 13-October-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Two Thai returnees bring cases to 3,643
ผู้ส่งกลับชาวไทย 2 คนนำคดีมาสู่ 3,643 ราย

The government on Tuesday reported two new cases of the coronavirus disease 2019 — Thai men from Sweden and the United States who were in quarantine — raising the total to 3,643.
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมารัฐบาลรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 2รายของโรคโคโรนาไวรัส 2019 -- ชายไทยจากสวีเดน และสหรัฐอเมริกาที่ถูกกักตัว -- ทำให้ยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 3,643ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration said the new case from Sweden was a worker aged 52 who arrived on Oct 5 via Qatar.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากสวีเดน คือคนงานอายุ 52ปี ที่เดินทางมาถึงกาตาร์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม

He was quarantined in Bangkok and his infection was confirmed by the first test on Saturday, which was day 5 after his arrival.
เขาถูกกักตัวในกรุงเทพฯ และได้รับการยืนยันการติดเชื้อโดยการทดสอบครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่ 5 หลังจากที่เขามาถึง

On the following day, he had a runny nose and lost the sense of smell.
ในวันต่อมา, เขามีอาการน้ำมูกไหล และสูญเสียความรู้สึกของกลิ่น

He was admitted to Vajira Hospital in Bangkok.
เข้ารับการรักษาที่วชิรพยาบาลในกรุงเทพฯ

คำศัพท์ข่าว
- a runny nose = น้ำมูกไหล
- admitted (admit) = ยอมรับ, อนุญาตให้เข้า, รับไว้เป็นผู้ป่วยใน
- disease = โรค
- lost the sense of smell = สูญเสียความรู้สึกของการรับรู้กลิ่น
- returnee = ผู้เดินทางกลับ
- quarantine = กักตัว, กักกัน, กักบริเวณ
- raising (raise) = เลื่อนขึ้น, ผลักดันขึ้น, ระดม, ช่วยจัดหาสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Mainland China reports first local COVID-19 infections in nearly two months
จีนแผ่นดินใหญ่รายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศครั้งแรกในรอบเกือบสองเดือน

BEIJING (Reuters) - Mainland China reported its first locally transmitted COVID-19 infections in nearly two months, as Qingdao launched a city-wide testing drive after discovering new cases linked to a hospital designated to treat imported infections.
ปักกิ่ง (รอยเตอร์) - จีนแผ่นดินใหญ่รายงานการระบาดของ COVID-19 ในประเทศเป็นครั้งแรก ในรอบเกือบสองเดือน, ขณะที่ชิงเต่าเปิดตัวการทดสอบการติดเชื้อทั่วเมือง หลังจากพบผู้ป่วยรายใหม่ที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลที่กำหนดให้รักษาผู้ติดเชื้อที่เข้ามาจากต่างประเทศ

The National Health Commission said in a statement that a total of 13 COVID-19 infections were reported in mainland China on Oct. 12, down from 21 a day earlier.
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวในแถลงการณ์ว่า มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งหมด 13รายในจีนแผ่นดินใหญ่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ลดลงจาก 21วันก่อนหน้า

Seven of the new cases were imported infections that originated from overseas, while all six local cases were reported in the eastern province of Shandong, where Qingdao is located.
ผู้ป่วยรายใหม่ 7 รายเป็นผู้ติดเชื้อนำเข้าที่มาจากต่างประเทศ, ในขณะที่ผู้ป่วยในท้องถิ่นทั้ง 6 รายได้รับรายงานในมณฑลซานตงทางตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองชิงเต่า

คำศัพท์ข่าว
- a city-wide testing drive = การทดสอบการติดเชื้อทั่วเมือง (จีนใช้โปรเจคนี้ เพื่อระดมค้นหาผู้ติดเชื้อทั่วเมือง)
- a hospital designated = โรงพยาบาลที่ถูกกำหนด
- discovering = การค้นพบ
- earlier = ก่อนหน้านี้, ช่วงที่ผ่าน
- imported infection = ผู้ติดเชื้อที่เข้ามาจากต่างประเทศ
- launched = เปิดตัว
- linked to = เชื่อมโยงถึง, เกี่ยวข้องกับ
- locally (adv) = ในพื้นที่, ในท้องถิ่น, ภายในเมือง, ภายในประเทศ
- located = ตั้งอยู่, ตั้งอยู่ในพื้นที่
- Mainland China = จีนแผ่นดินใหญ่
- originated (originate) = เริ่มต้นขึ้น
- overseas(n) = ต่างประเเทศ, นอกประเทศ
- Qingdao = เมืองชิงเต่า(อยู่ในประเทศจีน)
- statement = คำแถลงการณ์
- The National Health Commission = สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
- treat (v.) = รักษา, บำบัดรักษา, ปฏิบัติต่อ...
- total = ยอดรวม, จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมด
- transmitted = ส่ง, ส่งถ่าย, แพร่กระจาย, ระบาดสำนักข่าว : บีบีซี
Covid reinfection: Man gets Covid twice and second hit 'more severe'
การติดเชื้อ Covid ซ้ำ: ผู้ชายได้รับ Covid สองครั้งและครั้งที่สอง 'รุนแรงกว่า'


A man in the United States has caught Covid twice, with the second infection becoming far more dangerous than the first, doctors report.
ชายคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ติดเชื้อโควิดสองครั้งโดยการติดเชื้อครั้งที่สองนั้นอันตรายกว่าครั้งแรกมาก, แพทย์รายงาน

The 25-year-old needed hospital treatment after his lungs could not get enough oxygen into his body.
คนวัย 25 ปีต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หลังจากปอดรับออกซิเจนเข้าร่างกายไม่เพียงพอ

Reinfections remain rare and he has now recovered.
การติดเชื้อซ้ำยังคงมีไม่มาก และตอนนี้เขาดีขึ้นแล้ว

But the study in the Lancet Infectious Diseases raises questions about how much immunity can be built up to the virus.
แต่การศึกษาใน Lancet Infectious Diseases ทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับ จำนวนภูมิคุ้มกันที่มากเพียงใดจึงจะสามารถสร้างความเสียหายต่อไวรัสได้

The man from Nevada had no known health problems or immune defects that would make him particularly vulnerable to Covid.
ชายจากเนวาดาไม่มีปัญหาสุขภาพหรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง ที่จะทำให้เขาเสี่ยงต่อโรคโควิดโดยเฉพาะ

คำศัพท์ข่าว
- immunity (n) = ภูมิคุ้มกัน
- immune (adj) = ภูมิคุ้มกัน, คงทน, ปลอดภัย, พ้นอันตราย
- immune defect = ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- built up = การสะสม, ก่อตัวขึ้น (เพิ่มขึ้นทีละน้อย โดยทั่วไปจะเป็นสิ่งที่เป็นผลในแง่ลบ นำไปสู่ปัญหาหรือวิกฤต)
- defect (n) = ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย
- particularly =
- einfection = การติดเชื้อซ้ำ
- severe = รุนแรง, สาหัส
- vulnerable (adj) = เสี่ยง, อ่อนแอสำนักข่าว : NEW YORK POST
Georgia sees record turnout, long lines on first day of early voting
จอร์เจียพบการชุมนุมมากเป็นประวัติการณ์, เข้าแถวเป็นแถวยาวในวันแรกของการลงคะแนนล่วงหน้า

Georgia’s first day of early voting on Monday drew a record turnout and long lines at certain polling places, a report said.
รายงานระบุว่า วันแรกของการลงคะแนนก่อนกำหนดของจอร์เจียในวันจันทร์ ทำให้มีผู้เข้าร่วมมากเป็นประวัติการณ์และต่อแถวยาวในสถานที่เลือกตั้งบางแห่ง, รายงานกล่าว

Nearly 127,000 voters in the Peach State cast their ballots on Columbus Day, The Wall Street Journal reported, citing Georgia’s secretary of state’s office.
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกือบ 127,000 คนใน Peach State ลงคะแนนในวันโคลัมบัส, The Wall Street Journal รายงาน, โดยอ้างถึงเลขาธิการสำนักงานของรัฐจอร์เจีย

“Georgia is seeing record turnout for early voting because of excitement and enthusiasm,” Walter Jones, spokesman for Georgia Secretary of State Brad Raffensperger, told the newspaper. “Long lines are to be expected.”
“จอร์เจียพบการออกมาเลือกตั้งล่วงหน้ามากเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากความตื่นเต้น และความกระตือรือร้น” วอลเตอร์ โจนส์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย แบรดแรฟเฟนสเพอร์เกอร์, กล่าวกับหนังสือพิมพ์ “คาดว่าจะต้องมีการเข้าคิวกันยาว”

คำศัพท์ข่าว
- ballot = บัตรเลือกตั้ง
- early voting = การลงคะแนนล่วงหน้า
- enthusiasm = ความกุลีกุจอ, ความกระตือรือร้น, ความศรัทธาอย่างแรงกล้า
- record (adj) = มากเป็นประวัติการณ์, ในระดับที่สูงขึ้นกว่าที่เคยทำได้มาก่อน
- turnout = จำนวนคนที่ออกมาโหวต, จำนวนคนที่มาร่วมงาน( ไปลงคะแนนเลือกตั้ง)สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Paramedics test jet suit that can fly up mountains
แพทย์ทดสอบเจ็ทสูทที่บินขึ้นภูเขาได้

An ambulance service in the UK's Lake District has tested a new jet suit that could help "save lives."
บริการรถพยาบาลใน Lake District ของสหราชอาณาจักรได้ทดสอบเจ็ตสูทรุ่นใหม่ที่สามารถช่วย "รักษาชีวิต" ได้

The world's first jet suit-wearing paramedic could be coming to the hilly terrain of the Lake District in the United Kingdom.
แพทย์ที่สวมชุดเจ็ทสูทครั้งแรกของโลก กำลังเดินทางมาถึงภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาของ Lake District ในสหราชอาณาจักร

Using the 1050 brake horsepower jet suit, a 25-minute hike was reduced to a flight lasting just 90 seconds, according to the Great North Air Ambulance Service (GNAAS), which collaborated on the project with jet suit manufacturer Gravity Industries.
ด้วยการใช้ชุดเจ็ท 1050แรงม้า, การไต่เขา 25นาทีจึงลดลงเหลือเพียง 90วินาทีตามข้อมูลของ Great North Air Ambulance Service (GNAAS) ซึ่งร่วมมือในโครงการกับผู้ผลิตเจ็ทสูท Gravity Industries

The jet suit could be a game changer given the treacherous geographical features in the area, which is popular with hikers.
เจ็ทสูทอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ปลอดภัย, ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่นิยมของนักเดินทางไกล

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- brake horsepower = แรงม้า, กำลังเครื่องยนต์ที่ประเมินโดยการวัดแรงที่จำเป็นในการเบรก
- collaborated (collaborate) = ร่วมมือ
- game changer = ตัวเปลี่ยนเกม, ตัวพลิกสถานการณ์
- hike = การไต่เขา
- paramedic = แพทย์หน่วยฉุกเฉิน, ทีมแพทย์ช่วยชีวิต
- treacherous = ไม่ปลอดภัย, อันตราย ไม่น่าไว้ใจ


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น