โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 23-May-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Thaipbsworld
Thailand’s COVID-19 3rd wave surpasses 100,000 cases on Sunday
COVID-19 คลื่นลูกที่ 3 ของไทยทะลุ 100,000 รายในวันอาทิตย์

COVID-19 infections, since the outbreak of the third wave in April, have crossed the 100,000 line to 100,637 today, with 3,382 new cases and 17 more deaths being logged, according to the CCSA.
การติดเชื้อ COVID-19 นับตั้งแต่การระบาดของระลอกที่สามในเดือนเมษายน ได้ข้ามเส้น 100,000 ไปที่ 100,637 ในวันนี้ ,CCSA ระบุว่ามีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 3,382 รายและผู้เสียชีวิตอีก 17 ราย

Of today’s new infections, 2,917 are locally-transmitted cases, 1,325 are among those under observation and treatment, 460 are inmates and five are foreign arrivals in quarantine.
จากผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มี 2,917 รายเป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 1,325 รายอยู่ในกลุ่มผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตและการรักษา 460 รายเป็นผู้ต้องขัง และ 5 รายเป็นชาวต่างชาติที่ถูกกักกัน

44,189 are still being treated in hospitals, including 18,615 in general hospitals and 25,574 in field hospitals.
44,189 คนยังคงได้รับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึง 18,615 ในโรงพยาบาลทั่วไปและ 25,574 ในโรงพยาบาลสนาม

1,210 are severe cases and 412 are on ventilators.
1,210 รายเป็นผู้ป่วยที่อาการรุนแรงและ 412 ราย อยู่กับเครื่องช่วยหายใจ

Of the fatalities today, 15 are in Bangkok and 1 each in Chiang Mai and Songkhla.
ในจำนวนผู้เสียชีวิตในวันนี้ 15 รายอยู่ในกรุงเทพฯและ 1 รายในเชียงใหม่และสงขลา

Bangkok recorded 983 new cases today, bringing the total infections since April 1st to 33,745.
กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 983 รายในวันนี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็น 33,745 ราย

Illegal crossings from neighbouring countries are still rampant, with 241 illegal immigrants arrested since yesterday, said the Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA) Spokesman Taweesin Visanuyothin, adding that security forces have been instructed by the CCSA to step up border patrols, including the use of drones, to intercept people attempting to cross the border illegally.
การลักลอบข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้อพยพผิดกฎหมาย 241 คนที่ถูกจับกุมตั้งแต่เมื่อวานนี้ โฆษกของศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โควิด -19 (CCSA) ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน กล่าวเพิ่มเติมว่ากองกำลังรักษาความปลอดภัยได้รับคำสั่งจาก CCSA ให้เร่งลาดตระเวนชายแดนซึ่งรวมถึง การใช้โดรนเพื่อสกัดกั้นผู้ที่พยายามข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- among = ท่ามกลาง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- border patrol = การเฝ้าระวังชายแดน, การตรวจตาบริเวณชายแดน
- cross (v) = ข้าม, ผ่าน
- illegal (adj) = ผิดกฎหมาย, นอกกฎหมาย
- illegal immigrant = ผู้อพยพที่ผิดกฏหมาย
- illegally (adv) = อย่างผิดกฎหมาย
- inmate(อิน-เมท) = ผู้ต้องขัง, ผู้ที่ถูกกักบริเวณในเรือนจำ
- intercept (v) = สกัด(ไม่ให้ถึงปลายทาง)
- neighboring (adj) = อยู่ใกล้กัน, อยู่ถัดไป, อยู่ข้างเคียงกัน
- rampant = รุกลาม, กำเริบ, รุนแรงจนควบคุมไว้ไม่ได้
- step up = ก้าวขึ้น, เดินหน้า, ลุยต่อ, ดำเนินการเพิ่ม
- treatment (n) = การปฏิบัติต่อ, การบำบัดรักษา
- instruct (v) = สั่ง, บอก (อย่างเป็นทางการ)

แหล่งข่าว : Bangkok Postแหล่งข่าว : รอยเตอร์
Thailand to tighten border controls after detecting South African COVID-19 variant
ไทยคุมเข้มชายแดนหลังตรวจพบไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้

Thai border controls will tighten after the discovery of three local cases of the South African COVID-19 variant stemming from illegal border crossings, authorities said on Sunday, as the country grapples to contain its worst coronavirus outbreak yet.
การควบคุมชายแดนของไทยจะเข้มงวดขึ้น หลังจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธ์ุโควิด-19 ที่มีต้นกำเนิดที่แอฟริกาใต้สามรายในพื้นที่ จากการผ่านชายแดนอย่างผิดกฎหมาย, เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ ในขณะที่ประเทศกำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่เลวร้ายที่สุด

The first local case of the South African variant, known as B.1.351, was detected on May 4 in a 32-year-old Thai man after he was visited by family who entered Thailand from Malaysia through an informal border crossing, the director-general of the disease control department said.
อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่รู้จักกันในชื่อ B.1.351 เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ในชายไทยอายุ 32 ปีหลังจากมีครอบครัวที่ลักลอบผ่านชายแดนเข้าประเทศไทยมาเยี่ยม

Movement of people has been restricted in the affected district and only two other cases of the South African variant, out of 81 cases, have been detected there since the start of May, Opas Karnkawinpong said.
มีการจำกัดการเคลื่อนย้ายของผู้คนในตำบลที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อ และมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้คนอื่นอีกเพียง 2 รายที่ตรวจพบจากทั้งหมด 81 รายตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา, โอภาส การกวินพงศ์ กล่าว

"The South African variant discovered is similar to those found in Malaysia," Opas said.
"ไวรัสสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่ค้นพบนั้นคล้ายคลึงกับที่พบในมาเลเซีย" โอภาสกล่าว

While there are concerns the variant may threaten the efficacy of COVID-19 vaccines, Opas said mass inoculations will still be effective in reducing the severity and rate of fatality from the disease.
ในขณะที่มีความกังวลว่า ไวรัสกลายพันธุ์นี้อาจทำให้ลดประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 แต่โอภาสกล่าวว่าการฉีดวัคซีนจำนวนมากจะยังคงมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตจากโรค

The Thai government said it will increase manpower, checkpoints and electric surveillance along all land borders and order officials to be tougher on the trafficking of illegal migrants.
รัฐบาลไทยกล่าวว่าจะเพิ่มกำลังคน, จุดตรวจและเฝ้าระวังทางระบบอิเลคทรอนิก ตามแนวพรมแดนทั้งหมด และสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่องการค้าแรงงานข้ามชาติอย่างผิดกฎหมาย

Authorities in Bangkok have also prohibited movement of labourers at construction workers' camps after 11 camps were among 30 active clusters in the Thai capital.
นอกจากนี้ ผู้มีอำนาจหน้าที่ทางการในกรุงเทพมหานครยังห้ามเคลื่อนย้ายคนงานในแคมป์คนงานก่อสร้าง หลังจากที่แคมป์ 11 แห่งอยู่ใน 30 คลัสเตอร์ในเมืองหลวงของไทย

The government COVID-19 task force has asked construction companies to take care of their workers by providing food and provisions during this period.
หน่วยงานค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19ของรัฐบาล ได้ขอให้ บริษัทก่อสร้างดูแลคนงานโดยจัดหาอาหารและเสบียงในช่วงเวลานี้

There are around 409 workers camps around Bangkok where city authorities say 62,169 workers live, about half who are migrant labourers.
มีแคมป์คนงานประมาณ 409 แห่งทั่วกรุงเทพฯซึ่งทางการของเมืองระบุว่ามีคนงานอาศัยอยู่ 62,169 คน โดยประมาณครึ่งหนึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ

Movement restrictions have also been imposed on markets and call centres around Bangkok.
นอกจากนี้ยังกำหนดข้อจำกัดการเคลื่อนย้ายในตลาดและศูนย์บริการทั่วกรุงเทพฯ

Thailand on Sunday reported 3,382 new coronavirus cases and 17 new deaths, bringing the total to 129,500 cases and 776 fatalities since the pandemic started last year.
ในวันอาทิตย์ ประเทศไทยรายงานมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 3,382 รายและเสียชีวิตรายใหม่ 17 ราย ทำให้ยอดรวมเป็น 129,500 รายและเสียชีวิต 776 รายนับตั้งแต่เกิดการระบาดเมื่อปีที่แล้ว

คำศัพท์ข่าว
- among = ท่ามกลาง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- be imposed on + n = ถูกประกาศบังคับใช้
- checkpoint = จุดตรวจ, ด่านตรวจ
- concern (n) = ความกังวล
- construction worker = คนงานก่อสร้าง
- contain (v) = ควบคุม, ควบคุมไม่ให้กระจาย, จำกัดบริเวณ
- efficacy (n) = ความมีประสิทธิภาพ, ความสามารถ
- electric surveillance = การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจดูเฝ้าระวัง
- grapple (v) = ปลุกปล้ำ, ต่อสู้ (พยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้มา)
- impose (v) = ประกาศบังคับใช้, กำหนดบังคับใช้(กฏ, กฏหมาย)
- inoculation (n) = การฉีดวัคซีน
- labourer = แรงงาน, ลูกจ้าง, คนใช้แรงงาน
- manpower = กำลังคน, คนที่สามารถทำงานได้
- prohibit (v) = ห้ามอย่างเป็นทางการตามกฎหมายกฎหรืออำนาจอื่น ๆ
- surveillance = การตรวจตรา, การเฝ้าระวัง, การเฝ้าตรวจตราอย่างเข้มงวด
- task force = หน่วยงานเฉพาะกิจ, คณะทำงานเฉพาะกิจ
- tighten (v) = ทำให้แน่น, ทำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
WATCH: China is rolling out regulations making people sort their trash as the country aims to reuse 60% of its urban household waste by 2025
WATCH: จีนออกข้อบังคับที่ทำให้ผู้คนคัดแยกขยะของพวกเขา เนื่องจากประเทศนี้ตั้งเป้าที่จะนำขยะ60%จากครัวเรือนในเขตเมืองกลับมาใช้ซ้ำภายในปี ค.ศ.2025

China hope to re-use 60% of its trash by 2025 after failing to meet targets, its top commission says
จีนหวังว่าจะนำ 60% ของขยะกลับมาใช้ใหม่ ภายในปี 2568 หลังจากไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย, คณะกรรมาธิการสูงสุดกล่าว

Regulators are struggling to deal with growing volumes of waste as rising urban populations consume more and leave most major cities surrounded by rings of landfill
หน่วยงานกำกับดูแลกำลังดิ้นรนเพื่อจัดการกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น จากประชากรในเมืองที่เพิ่มขึ้นบริโภคมากขึ้น และทำให้เมืองใหญ่ ๆ ล้อมรอบไปด้วยหลุมฝังกลบขยะ

But China is now rolling out regulations making people sort their trash
แต่ตอนนี้จีนกำลังออกข้อบังคับที่ทำให้ผู้คนต้องแยกขยะของตัวเอง

Singled-use plastics and non-recyclable packaging waste are being restricted too
พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและขยะบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ก็จะถูกจำกัดด้วยเช่นกัน

China also banned imports of foreign in 2018
และจีนยังห้ามนำเข้าจากต่างประเทศในปี ค.ศ. 2018 อีกด้วย

คำศัพท์ข่าว
- also (adv) = นอกจากนี้ ...ก็ยัง...(อีกด้วย)
- commission = คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ
- consume (v) = กิน, ใช้, บริโภค
- landfill = หลุมฝังกลบ, สถานที่ฝังกลบ
- non-recyclable (compound) = ที่ไม่สามารถนำใช้ใหม่ได้, ใช้ครั้งเดียว
- re-use = นำกลับมาใช้ใหม่
- roll out = เปิดตัว, เริ่มทำ, คลี่แผ่ออก, เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
- sort (v) = จัดเรียง, แยกแยะ
- urban (adj) = ในเมือง, เกี่ยวกับเมือง
- waste (n) = ของเสีย, กากจากของที่ใช้แล้วแหล่งข่าว : Guardian (Twitter)
แหล่งข่าว : Guardian (Website)
Twenty-one dead as extreme weather hits ultramarathon in China
มีผู้เสียชีวิต 20รายจากสภาพอากาศรุนแรงถล่มการแข่งขันอุลตร้ามาราธอนในประเทศจีน

Hail, freezing rain and high winds hit runners at high-altitude, 100km race in Yellow River stone forest in Gansu province
ลูกเห็บ, ฝนเยือกแข็งและลมแรงเข้าโจมตีนักวิ่งบนพื้นที่สูงระหว่างการแข่งขันระยะทาง100 กม. ในป่าหินแม่น้ำเหลืองในมณฑลกานซู

Twenty-one people have died after hail, freezing rain and high winds hit runners taking part in a 100km (62-mile) ultramarathon in a mountainous part of northern China.
มีผู้เสียชีวิตแล้วยี่สิบเอ็ดคนหลังจากลูกเห็บ ฝนเยือกแข็งและลมแรงพัดกระหน่ำใส่นักวิ่งที่เข้าร่วมในอุลตร้ามาราธอน 100 กม.(62 ไมล์)ในพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือของจีน

More than 700 rescuers and army personnel used thermal-imaging drones and radar detectors to try to find runners caught by the storm in the race in Yellow River stone forest near Baiyin in north-western Gansu province, officials said.
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและทหารกองทัพมากกว่า 700 คนใช้โดรนถ่ายภาพความร้อน และเครื่องตรวจจับเรดาร์เพื่อพยายามหานักวิ่งที่โดนพายุในการแข่งขันในป่าหินแม่น้ำเหลืองใกล้เมือง ไป่หยินที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ในมณฑลกานซู, เจ้าหน้าที่กล่าว

Twenty-one people died and eight were injured, officials from Baiyin told a news briefing.
มีผู้เสียชีวิตยี่สิบเอ็ดคนและบาดเจ็บแปดคน, เจ้าหน้าที่จากเมืองไป่หยินกล่าวบรรยายสรุปข่าว

“At around noon, the high-altitude section of the race between 20-31km was suddenly affected by disastrous weather.
“ในเวลาประมาณเที่ยง ส่วนที่เป็นพื้นที่สูงของการแข่งขันระยะทางระหว่าง กม.ที่ 20-31 ก็ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เลวร้ายขึ้นมาอย่างกะทันหัน

In a short period of time, hailstones and ice rain suddenly fell in the local area, and there were strong winds.
ในช่วงเวลาสั้น ๆ จู่ๆก็มีพายุลูกเห็บและฝนน้ำแข็งตกลงมาในพื้นที่และมีลมแรง

The temperature sharply dropped,” Baiyin city mayor, Zhang Xuchen, said on Sunday.
อุณหภูมิลดฮวบลงอย่างเร็ว” Zhang Xuchen นายกเทศมนตรีเมืองไป่หยินกล่าวเมื่อวันอาทิตย์

Rescue teams were dispatched but at around 2pm, weather conditions worsened and the race was immediately called off as local authorities sent more rescuers to help, Zhang added.
ทีมกู้ภัยถูกส่งไป แต่ในเวลาประมาณ 14.00 น. สภาพอากาศเลวร้ายลงและการแข่งขันถูกยกเลิกทันที ขณะที่ทางการท้องถิ่นส่งหน่วยกู้ภัยมาช่วยเพิ่มขึ้น, Zhang กล่าวเสริม

“This incident is a public safety incident caused by sudden changes in weather in a local area,” he said, adding that provincial authorities will further investigate its cause.
“เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยสาธารณะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของสภาพอากาศในพื้นที่” เขากล่าวและเสริมว่าทางการจังหวัดจะสอบสวนหาสาเหตุต่อไป

Temperatures in the mountainous terrain dropped further overnight on Saturday, Xinhua news agency said, making search and rescue “more difficult”.
อุณหภูมิในพื้นที่ภูเขาลดลงอีกในช่วงกลางคืนของวันเสาร์, สำนักข่าวซินหัวกล่าว ทำให้การค้นหาและกู้ภัย "ยากขึ้น"

Gansu, one of China’s poorest regions, borders Mongolia to the north and Xinjiang to the west.
กานซูหนึ่งในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดของจีนมีพรมแดนติดกับมองโกเลียทางเหนือและซินเจียงทางทิศตะวันตก

Deadly floods and landslides have hit the province in the past, with mudslides reportedly killing well over 1,000 people in one town in 2010.
ในอดีตเคยเกิดน้ำท่วมและดินถล่มร้ายแรงในมณฑลนี้ โดยมีรายงานว่าดินโคลนถล่มคร่าชีวิตผู้คนกว่า 1,000 คนในเมืองเดียวเมื่อปีค.ศ. 2010

It is also prone to earthquakes.
นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดแผ่นดินไหว

Yellow River Stone Forest is famous for its rugged mountain scenery marked by stone stalagmites and pillars, and is used as a location in many Chinese television shows and movies, according to the China Daily.
ป่าหินแม่น้ำเหลืองมีชื่อเสียงในด้านทิวทัศน์ภูเขาที่ขรุขระ มีทั้งหินงอกหินย้อยและเสาหิน และถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำในรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ของจีนหลายเรื่องตามรายงานของสื่อจีนไชนา เดลิ

Its rock formations are believed to be 4 billion years old. Xinhua said a total of 172 people were taking part in the race.
เชื่อกันว่าการก่อตัวของหินมีอายุถึง 4 พันล้านปี สำนักข่าวซินหัวกล่าวว่ามีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 172 คน

คำศัพท์ข่าว
- altitude = ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
- be called off = ถูกยกเลิก
- be dispatched to = ถูกส่งไป
- disastrous weather= สภาพอากาศที่เลวร้าย
- formation = การก่อตัว, การขึ้นรูป
- further = เพิ่มเติม, เพิ่มมากขึ้น, มากไปกว่านี้
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- in the past = ในอดีต
- incident (n) = เหตุการณ์
- news agency = สำนักข่าว
- overnight = ข้ามคืน
- pillar = หินย้อย, แท่งหินย้อย, แท่งเสาคาน, แท่งเสาหลัก
- rugged (adj) = ขรุขระ, ตะปุ่มตะป่ำ
- scenery = ทัศนียภาพ
- stalagmite (n) = หินงอก (ก้อนหินที่ชี้ขึ้นจากพื้นถ้ำ )
- suddenly (adv) = อย่างกระทันหัน, ทันทีทันใด, ไม่ทันตั้งตัว
- take part in = เข้าร่วม, มีส่วนร่วม
- ultramarathon (อุลตร้ามาราธอน ) = การแข่งขันวิ่งระยะไกลที่ยาวกว่ามาราธอน (ซึ่งมีระยะทาง 26 ไมล์ 385 หลา / 42.195 กม.)
- worsen (v) = แย่ลง, ทรุดลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น