โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 7, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 07-February-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : ThaiEnquirer
Daily Covid-19 cases drop below 300
โควิด -19 รายวันลดลงต่ำกว่า 300 ราย

Thailand’s government said on Sunday that it had found 237 new coronavirus cases in the past 24 hours.
รัฐบาลไทยแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าพบผู้ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 237 รายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Of those, 225 were local infections and 12 were found in quarantine facilities, according to the Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA).
ในจำนวนนี้, 225 รายเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศและ 12 รายพบในสถานที่กักตัว, ตามข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (CCSA)

This was the first drop below 300 in almost two weeks and Dr Panprapa Yongtrakul, CCSA’s deputy spokeswoman, said the increased efforts in conducting proactive tests are still ongoing with more than 10,000 proactive tests being done per day.
นี่เป็นครั้งแรกที่ลดลงต่ำกว่า 300 ในรอบเกือบสองสัปดาห์และ แพทย์หญิงปานประภา ยงตระกูล รองโฆษกCCSA กล่าวว่า ความพยายามในการทดสอบเชิงรุกเพิ่มขึ้นยังคงดำเนินต่อไปโดยมีการทดสอบเชิงรุกมากกว่า 10,000 รายต่อวัน

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- local infection = ติดเชื้อภายในท้องถิ่น (ในข่าวหมายถึงภายในประเทศ)
- proactive test = การทดสอบเชิงรุก
- quarantine = (ควอแรนทีน)กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- quarantine facilities (quarantine facility) = สถานที่กักตัวสำนักข่าว : DW
Thailand: Can a name change bring good fortune?
ประเทศไทย: การเปลี่ยนชื่อจะทำให้โชคดีได้หรือไม่?

In Thailand, many people believe that a new name could be the solution to their misfortune.
ในประเทศไทยมีหลายคนเชื่อว่าชื่อใหม่อาจเป็นวิธีแก้ปัญหาความโชคร้ายของพวกเขา
Some Thais alter their names numerous times during their lifetime.
คนไทยบางคนเปลี่ยนชื่อหลายครั้งในช่วงชีวิตของพวกเขา

Twenty-year-old Sarocha felt being at a low point in her life following a series of "unlucky" events, especially in her love life.
สโรชาวัยยี่สิบปีรู้สึกว่าชีวิตตกต่ำหลังจากเหตุการณ์ "โชคร้าย" หลายเหตุการณ์โดยเฉพาะในชีวิตรักของเธอ

In the hope of breaking out of her cycle of heartache and finally finding "Mr. Right," she decided that having a more "auspicious" name could alter her fortune.
ด้วยความหวังที่จะหลุดพ้นจากวงจรแห่งความเสียใจและในที่สุดก็ได้พบ "Mr. Right" เธอจึงตัดสินใจว่าการมีชื่อที่ "เป็นมงคล" มากกว่านี้อาจเปลี่ยนโชคลาภ

"After my parents broke up I was in a series of bad relationships. I went to see a fortune teller and figured my name was the problem," Sarocha told DW.
“ หลังจากที่พ่อกับแม่เลิกกันฉันมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหลายครั้งฉันไปพบหมอดูและคิดว่าชื่อของฉันคือปัญหา” สโรชาบอกกับ DW

Opting for a name change in the hope that it might improve future prospects may sound like a drastic step, but it is common practice in Thailand.
การเลือกเปลี่ยนชื่อด้วยความหวังว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในอนาคตอาจฟังดูเป็นก้าวย่างที่เปลี่ยนแปลงมหาศาล แต่เป็นเรื่องธรรมดาในประเทศไทย

Some Thais even opt to change both their first and last name simultaneously.
คนไทยบางคนเลือกที่จะเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลพร้อมกัน

There are many reasons that compel Thais to change their names — from chronic health issues, to financial troubles or a stagnanting career.
มีสาเหตุหลายประการที่กดดันให้คนไทยเปลี่ยนชื่อ -- ตั้งแต่ปัญหาสุขภาพเรื้อรังจนถึงปัญหาทางการเงินหรืออาชีพที่ซบเซา

Thais may decide to change their names during childhood or later in life as adults.
คนไทยอาจตัดสินใจเปลี่ยนชื่อในช่วงวัยเด็กหรือหลังจากนั้นในชีวิตตอนที่เป็นผู้ใหญ่

While some countries such as Iceland and Denmark have a list of approved names to choose from, most Thais usually consult a fortune teller or a local monk for an auspicious, tailor-made name.
ในขณะที่บางประเทศเช่นไอซ์แลนด์ และเดนมาร์กมีรายชื่อที่ได้รับการรับรองให้เลือก แต่คนไทยส่วนใหญ่มักจะปรึกษาหมอดู หรือพระในท้องถิ่นเพื่อขอชื่อที่เป็นมงคล

คำศัพท์ข่าว
- approved = ได้รับการรับรองแล้ว
- auspicious = เป็นมงคล (ฤกษ์งามยามดี, เป็นลางดี, รุ่งเรือง)
- childhood = วัยเด็ก
- chronic เป็นประจำ, เรื้อรัง - (ของโรคความเจ็บปวดหรือปัญหา)
- compel = บังคับ, กดดัน
- drastic = เป็นเรื่องราวใหญ่โต, มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
- figure (v) = ไตร่ตรอง, ประเมิน, คิดคำนวณ
- heartache = ความเสียใจ, ความโศกเศร้า, ความปวดร้าวใจ
- low point = จุดต่ำ, จุดตกต่ำ
- prospect = โอกาส, ความหวังข้างหน้า
- simultaneously (adv) = พร้อมๆ กัน, ในเวลาเดียวกัน, ควบคู่กันไปสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Viewpoint: From Ethiopia's Tigray region to Yemen, the dilemma of declaring a famine
มุมอง: จากภูมิภาคทิเกรย์ของเอธิโอเปียไปจนถึงเยเมน, ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในการประกาศทุพภิกขภัย

Every day, more and more reports of starvation trickle out of the Tigray region of Ethiopia that has been hit by conflict.

ทุกวันมีรายงานเกี่ยวกับความอดอยากมากขึ้นเรื่อย ๆ จากภูมิภาคทิเกรย์ของเอธิโอเปียที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

On Wednesday, Mark Lowcock, chief of humanitarian affairs at the United Nations, warned of a deteriorating humanitarian crisis in which aid still wasn't reaching many affected people.
เมื่อวันพุธ, Mark Lowcock หัวหน้าฝ่ายกิจการด้านมนุษยธรรมขององค์การสหประชาชาติ, เตือนถึงวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่ทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก

Farming in Tigray's rocky soils has long been a precarious endeavour, made worse over the last year by a plague of locusts.
การทำฟาร์มในดินที่แข็งเป็นหินของทิเกรย์เป็นความบากบั่นที่ไม่มีความมั่นคงและถูกทำให้เลวร้ายลงกว่าปีที่แล้ว ด้วยภัยพิบัติจากฝูงตั๊กแตน

At the close of the growing season in September last year, international food security assessments were that 1.6 million of Tigray's seven million people were relying on food aid to survive.
เมื่อสิ้นฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนกันยายนปีที่แล้ว การประเมินความมั่นคงด้านอาหารระหว่างประเทศพบว่า 1.6 ล้านคนจาก 7 ล้านคนของประชากรทิเกรย์ พึ่งพาความช่วยเหลือด้านอาหารเพื่อความอยู่รอด

Conflict broke out on 4 November between forces from the region's now-ousted ruling party, the Tigray People's Liberation Front (TPLF), and federal troops following sharp differences over the political make-up of the federal government.
ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนระหว่างกองกำลังจากพรรคที่ถูกขับไล่ ในขณะนี้คือแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิเกรย์ (TPLF) กับกองกำลังของรัฐบาลกลางหลังจากมีความแตกต่างอย่างชัดเจนในทางการเมืองของรัฐบาลกลาง

Most of Tigray has been sealed off from the world since then.
ทิเกรย์ส่วนใหญ่ถูกปิดกั้นจากโลกภายนอกตั้งแต่นั้นมา

Aid agencies are beginning to send their staff back in, and what they describe is disturbing: hospitals ransacked, people living in fear unable to obtain food or money, deaths from hunger and treatable illnesses.
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือเริ่มส่งเจ้าหน้าที่กลับเข้าไปและสิ่งที่พวกเขาบรรยายน่าเป็นกังวล : โรงพยาบาลถูกรื้อค้น, ผู้คนที่อาศัยอยู่ด้วยความหวาดกลัวไม่สามารถหาอาหารหรือเงินได้, การเสียชีวิตจากความอดอยากและความเจ็บป่วย

Some Tigrayans who are able to make phone calls tell of massive looting, burning of crops, and literally millions of people beyond the reach of humanitarian aid.
ชาวไทเกรย์บางคนที่สามารถโทรศัพท์แจ้งให้ทราบถึงการปล้นสะดมครั้งใหญ่การเผาพืชผล และผู้คนนับล้านที่ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

In a leaked internal memo from 8 January, humanitarian staff from the UN, aid agencies and local government warned that hundreds of thousands were at risk of starving to death.
ในบันทึกภายในที่รั่วไหลออกมาตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมจาก UN หน่วยงานช่วยเหลือและรัฐบาลท้องถิ่นเตือนว่าหลายแสนคนมีความเสี่ยงที่จะอดตาย

They reported that they could not reach 99% of those in need - a number that aid agencies estimate is 4.5 million - more than 60% of Tigray's population.
พวกเขารายงานว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าถึง 99% ของผู้ที่ต้องการ - จำนวนที่หน่วยงานช่วยเหลือประเมินคือ 4.5 ล้านคนซึ่งมากกว่า 60% ของประชากรของทิเกรย์

คำศัพท์ข่าว
- affair = กิจธุระ, เรื่องราว, กรณียกิจ
- affected (affect) = ผลกระทบ, กระทบกระเทือน
- conflict = ความขัดแย้ง
- declaring (declare) = ประกาศ
- deteriorating (adj) = เสื่อม, โทรม, ทรุดลง, แย่ลงเรื่อย ๆ
- dilemma = ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
- endeavour = ความพยายาม, บากบั่น
- famine = ขาดแคลนอาหารมาก
- hit = ตี, ต่อย, กระทบ, กระแทก (มักถูกใช้ในความหมายว่า "ได้รับผลกระทบ")
- plague = การระบาด
- precarious = ที่ไม่ปลอดภัย, ไม่มั่นคง, ใกล้อันตราย
- reach (v) = เข้าถึง, ไปถึง, สามารถที่จะได้รับการติดต่อสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
'No room for debate or compromise' as Hong Kong introduces sweeping national security rules for schools
'ไม่เปิดโอกาสสำหรับการอภิปรายหรือประนีประนอม' ขณะที่ฮ่องกงเริ่มใช้กฎความมั่นคงแห่งชาติกับโรงเรียนทั่วฮ่องกง

Hong Kong (CNN)Hong Kong has introduced sweeping new restrictions for how schools operate, months after the Beijing government imposed a new national security law giving authorities wide-ranging powers to crack down on vaguely defined political crimes.
ฮ่องกง (CNN) ฮ่องกงได้เปิดตัวข้อจำกัดใหม่ ๆ สำหรับการดำเนินงานของโรงเรียน, หลายเดือนหลังจากที่รัฐบาลปักกิ่งได้ออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเมืองที่กำหนดความหมายไว้อย่างคลุมเครือ

For years, parents and students in the semi-autonomous city have feared a shift toward China-style "patriotic education," with a previous attempt to introduce such a curriculum defeated by mass protests in 2012.
หลายปีที่ผ่านมา, ผู้ปกครองและนักเรียนในเมืองกึ่งปกครองตนเองต่างกลัวการเปลี่ยนแปลงสู่ ​​"การศึกษาปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ"แบบจีน ด้วยเคยมีความพยายามนำเอาหลักสูตรมาใช้ก่อนหน้านี้แต่ต้องพ่ายแพ้ไปจากการประท้วงครั้งใหญ่ในปีค.ศ 2012

The new rules, coming in the wake of both the new security law and a crackdown on the city's opposition movement, go far beyond what was previously mooted.
กฎใหม่เหล่านี้, ตามมาหลังจากมีการใช้ทั้งกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่และกฏหมายปราบปรามการต่อต้านการเคลื่อนไหวโดยฝ่ายตรงข้ามของเมือง ซึ่งเกินเลยกว่าที่เคยพูดคุยไว้ก่อนหน้านั้น

In a circular issued to schools Thursday, the city's Education Bureau (EDB) said that "as far as national security is concerned, there is no room for debate or compromise."
ในหนังสือเวียนที่ส่งถึงโรงเรียนเมื่อวันพฤหัสบดี, สำนักงานการศึกษาของเมือง (EDB)กล่าวว่า "ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติจะไม่เปิดโอกาสให้พูดอภิปรายหรือประนีประนอม"

A spokesman for the bureau said that in accordance with the national security law, "preventive efforts should be accorded priority in order to minimize the need for suppression and punishment."
โฆษกสำนักงานการศึกษากล่าวว่า ตามกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ “ ความพยายามในการปกป้อง ควรเป็นไปตามลำดับความสำคัญเพื่อลดความจำเป็นในการปราบปรามและการลงโทษให้น้อยที่สุด”

"Schools have a significant role to play" in this, he added.
“ โรงเรียนมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้” เขากล่าวเสริม

คำศัพท์ข่าว
- as far as = ในส่วน, เท่าที่
- China-style (adj) = รูปแบบของจีน, สไตล์จีน
- curriculum = หลักสูตร, หลักสูตรของโรงเรียน
- compromise = อะลุ้มอล่วย, ออมชอม, ยอมความ, ประนีประนอม
- debate = การอภิปราย, การโต้วาที
- defeated = ที่พ่ายแพ้
- fear (v) กลัว, หวาดกลัว, หวั่นเกรง
- go far beyond = เกินกว่าที่คิด, เกินความจำเป็น, เกินขีดจำกัด
- impose (v) = ประกาศบังคับใช้, กำหนดบังคับใช้(กฏ, กฏหมาย)
- in the wake of = เกิดขึ้นหลังจาก, เพราะเหตุ...
- introduce (v) = แนะนำให้รู้จัก, ริเริ่ม, เริ่มดำเนินการ
- issue (v.) = ออก, ออกประกาศ, ออกคำสั่ง
- moot (v) = เสนอความคิดหรือหัวข้อเพื่อการอภิปราย
- no room = ไม่มีพื้นที่, ไม่มีที่ว่าง/ ช่องทาง/ โอกาส
- patriotic = ความรักชาติ
- patriotic education = การศึกษาปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ
- semi-autonomous (adj) = กึ่งซึ่งปกครองตนเอง
- shift (n) = การเปลี่ยนแปลง
- sweeping (adj) = ฉับพลัน, รุนแรง, กว้างขวาง (มีผลกระทบสำคัญ)
- toward = ไปสู่, ไปต่อ, ไปยัง, มุ่งไปข้างหน้า
- vaguely (v) = คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน
- wide-ranging (compound) = กว้างใหญ่, ไพศาล, มากมาย


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment