โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, February 6, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 06-February-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Nationthailand
490 new Covid-19 cases reported
มีรายงานผู้ป่วย Covid-19 รายใหม่ 490 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Friday reported 490 new cases, ten of them were returnees and travellers in quarantine facilities.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) เมื่อวันศุกร์รายงานผู้ป่วยใหม่ 490 ราย, โดยสิบรายเป็นผู้เดินทางกลับและผู้เดินทางที่อยู่ในสถานกักตัว

According to Worldometer, as of 10am on Saturday, the number of confirmed cases globally had risen to 105.9 million (up by 481,790), 77.52 million have recovered, 104,997 in severe condition and 2.3 million have died (up by 14,246).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น. ของวันเสาร์, จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 105.9 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 481,790ราย), 77.52 ล้านรายฟื้นตัวหายป่วยแล้ว, 104,997 รายมีอาการรุนแรง, และ 2.3 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้นจากเดิม 14,246ราย)

Thailand ranks 115th on the global list of most cases, which is topped by the US with 27.4 million, followed by India 10.81 million, Brazil 9.44 million, Russia 3.93 million and the UK 3.91 million.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 115 ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดของโลก, ซึ่งมีจำนวน 27.4 ล้านรายในสหรัฐอเมริกา, ตามมาด้วยอินเดีย 10.81 ล้านราย, บราซิล 9.44 ล้านราย, รัสเซีย 3.93 ล้านราย, และอังกฤษ 3.91 ล้านราย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- confirmed case = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- global= โลก
- globally (adv) = ทั่วโลก
- quarantined = กักตัว, กักกัน, กักบริเวณ
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุดแหล่งข่าว : Bangkok Post
490 new Covid-19 cases, 479 local
Covid-19 รายใหม่ 490 รายในพื้นที่ 479 ราย

A total of 490 new Covid-19 cases — 479 local infections and 11 imported — were reported on Saturday, raising the total to 23,134 with no new deaths.
มีรายงานผู้ป่วย Covid-19 รายใหม่ 490 ราย - ติดเชื้อในประเทศ 479 รายและเข้ามาจากต่างประเทศ 11 รายเมื่อวันเสาร์, ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 23,134 รายโดยไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่

Global Covid-19 cases went up by 481,790 in 24 hours to 105.9 million.
ผู้ป่วยโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 481,790 รายในช่วง 24 ชั่วโมง เป็น 105.9 ล้านราย

The worldwide death toll rose by 14,246 to 2.3 million.
ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากเดิม 14,246 รายเป็น 2.3 ล้านราย

The US had the most cases at 27.4 million, up by 126,125. Thailand ranked 115th.
สหรัฐฯมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 27.4 ล้านราย, เพิ่มขึ้น 126,125 ไทยอยู่อันดับที่ 115
คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิต
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- local infection case = ติดเชื้อภายในท้องถิ่น (ในข่าวหมายถึงภายในประเทศ)
- worldwide (adj) = ทั่วโลกแหล่งข่าว :CNA
Thailand to get COVID-19 vaccine from Asia after EU export control, minister says
ไทยจะได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 จากเอเชียหลังสหภาพยุโรปควบคุมการส่งออกรัฐมนตรีกล่าว

BANGKOK: Thailand will import the first doses of AstraZeneca's vaccine from Asia after Europe enforced export controls, the country's health minister said on Thursday (Feb 4).
กรุงเทพฯ: ไทยจะนำเข้าวัคซีน AstraZeneca จำนวนแรกจากเอเชียหลังจากยุโรปบังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออก, รัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศไทย กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (4 ก.พ. )

The European Union (EU) last week set restrictions on the export of vaccines from the bloc through to March to ensure it will secure the supplies it had bought in advance, including shots from AstraZeneca.
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหภาพยุโรป (EU) ได้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับการส่งออกวัคซีนจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปไปจนถึงเดือนมีนาคม เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้วัคซีนตามที่ได้ซื้อไว้ล่วงหน้าจากหลายแหล่งรวมถึงจาก AstraZeneca

Thailand will still import the first 50,000 of 150,000 "early doses" of the AstraZeneca vaccine later this month, just not from Europe as previously planned, said Public Health Minister Anutin Charnvirakul.
ไทยจะยังคงนำเข้าวัคซีนจาก AstraZeneca 50,000 โดสแรกจากทั้งหมด 150,000 โดสในปลายเดือนนี้, เพียงแต่ไม่ใช่จากยุโรปตามที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้, อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีสาธารณสุขกล่าว

"The producer will source the vaccine from another supply chain outside of the EU," minister of public health Anutin Charnvirakul told reporters.
"ผู้ผลิตจะจัดหาวัคซีนจากซัพพลายเชนอื่นนอกสหภาพยุโรป" อนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวกับผู้สื่อข่าว

"It will be from somewhere in Asia," he said without elaborating because he said otherwise there was a risk of another intervention to safeguard supplies.
“ มันจะมาจากที่ไหนสักแห่งในเอเชีย” เขากล่าวโดยไม่ได้อธิบายให้ละเอียด เพราะเขาบอกว่ามิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงที่จะมีการแทรกแซงเพื่อปกป้องวัคซีนอีก
คำศัพท์ข่าว
- as planned = ตามแผนที่วางไว้
- bloc (n) = กลุ่ม, หมู่
- dose = ปริมาณยา หรือวัคซีน ที่ให้ต่อครั้ง (ในข่าวหมายถึง ปริมาณวัคซีน)
- elaborate (v) = อธิบายเพิ่มเติม, ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
- ensure (v) = รับรอง, ประกัน, ทำให้มั่นใจ
- intervention = การแทรกแซง, การทำให้สถานการณ์ผิดอย่างเดิม
- otherwise = มิฉะนั้น
- previously (adv) = ก่อนหน้านี้
- safeguard (v) = ปกป้อง, คุ้มครอง, อารักขา
- secure (v) ได้รับ, ได้มาซึ่ง, ปกป้อง, รักษาผลประโยชน์
- source (v) = จัดหาแหล่ง ( แหล่งที่มา, ต้นทาง, ต้นตอ)แหล่งข่าว : รอยเตอร์
Thai shelter for disabled stray dogs threatened by pandemic
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดพิการไทยถูกคุกคามจากการแพร่ระบาด

CHONBURI, Thailand (Reuters) - With tails wagging to a chorus of barks and yelps, more than two dozen dogs attached to wheels that support their disabled hind legs scramble along a rocky path, taking their daily exercise.
ชลบุรี, ไทย (รอยเตอร์) - ด้วยหางที่กระดิกไปตามเสียงเห่าและเสียงร้องสุนัขมากกว่ายี่สิบสี่ตัว ที่ถูกติดอยู่กับล้อเพื่อรองรับขาหลังที่พิการของพวกมัน วิ่งไปตามเส้นทางหิน, นำพวกมันไปออกกำลังกายทุกวัน

Mostly victims of accidents, the 27 dogs are being nursed back to health at a shelter in Thailand’s province of Chonburi southeast of the capital, Bangkok.
ส่วนใหญ่เป็นเหยื่อของอุบัติเหตุ, สุนัขทั้ง 27 ตัวกำลังได้รับการดูแลให้มีสุขภาพแข็งแรง ที่สถานสงเคราะห์ในจังหวัดชลบุรีทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร

“It’s almost like they have no idea that they have a disability and once you put them in the wheelchair for the first time, it’s like there’s no learning curve,” said shelter official Christopher Chidichimo.
“ มันแทบจะเหมือนกับว่าพวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเขามีความพิการ และเมื่อคุณเอานั่งวีลแชร์เป็นครั้งแรกมันก็เหมือนกับว่าไม่ต้องมีช่วงการเรียนรู้ใด ๆ ” Christopher Chidichimo เจ้าหน้าที่ศูนย์พักพิงกล่าว

The shelter, run by a foundation called The Man That Rescues Dogs, was set up by a Swede who moved to Chonburi in 2002 and was so dismayed by the poor condition of strays that he started caring for them after work.
ศูนย์พักพิงที่ดำเนินการโดยมูลนิธิชื่อ The Man That Rescues Dogs ก่อตั้งขึ้นโดยชาวสวีเดนที่ย้ายมาที่ชลบุรีในปีค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) และรู้สึกสลดใจกับสภาพที่น่าสงสารของสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของที่เขาเริ่มดูแลพวกมันหลังเลิกงาน

But its future is now in doubt, after the coronavirus pandemic led to a 40% drop in donations and slashed the number of foreign visitors.
แต่อนาคตของมันยังน่าสงสัย หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้ยอดบริจาคลดลง 40% และมีจำนวนผู้เยี่ยมชมชาวต่างชาติน้อยลง

“The donations are very important, and the volunteers and visitors are equally important, because they come and spread our message,” said Chidichimo, who is a sponsorship coordinator at the shelter.
“การบริจาคมีความสำคัญมากและอาสาสมัคร, และผู้มาเยี่ยมเยียนก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน, เพราะพวกเขามาเผยแพร่ข่าวสารของเรา”, Chidichimoผู้ประสานงานการสนับสนุนที่ศูนย์พักพิงกล่าว

The shelter spends more than $1,300 each day to care for more than 600 dogs and feed 350 more that live on the streets.
ศูนย์พักพิงใช้เงินมากกว่า 1,300 ดอลลาร์ในแต่ละวันเพื่อดูแลสุนัขมากกว่า 600 ตัวและให้อาหารอีก 350 ตัวที่อาศัยอยู่ตามท้องถนน

Its volunteers also look after paralysed and disabled dogs, including physiotherapy sessions, but scarce funds have forced it to suspend a monthly campaign to spay and neuter strays.
อาสาสมัครยังดูแลสุนัขที่เป็นอัมพาตและพิการรวมถึงการทำกายภาพบำบัด แต่เงินทุนที่หายากทำให้ต้องระงับแคมเปญทำหมันสุนัขจรจัดที่มีทุกเดือน

Thailand, estimated to have more than 800,000 stray cats and dogs in 2017, could see their number reach 2 million by 2027 and 5 million in 20 years unless it takes some steps to control numbers, livestock authorities says.
ประมาณการว่าในประเทศไทยมีแมวและสุนัขจรจัดมากกว่า 800,000 ตัวในปี 2560 อาจได้เห็นจำนวนถึง 2 ล้านตัวภายในปี 2570 และ 5 ล้านตัวภายใน 20 ปี เว้นแต่จะดำเนินการบางอย่างเพื่อควบคุมตัวเลข, เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์กล่าว

For now, the disabled dogs in Chonburi enjoy their daily rambles.
ตอนนี้สุนัขพิการในจังหวัดชลบุรีมีความสุขกับการเดินเตร่ทุกวัน

“They are eager for us to strap them up,” said dog handler Phanuphong Borphuak, referring to the canine mobility aids.
“ พวกมันกระตือรือร้นที่จะให้เราใส่สายรัดให้”, นายภานุพงษ์ บวร กล่าวโดยกล่าวถึงเครื่องมือช่วยในการเคลื่อนไหวของสุนัข
“They run very fast, we humans can’t keep up with them.”
“พวกมันวิ่งเร็วมากมนุษย์อย่างเราตามไม่ทัน”

คำศัพท์ข่าว
- canine (เคไนน์) = สุนัข
- disability = ความพิการ
- equally (adv) = อย่างเท่าเทียมกัน
- mobility = การเคลื่อนที่ได้ง่าย, การเคลื่อนไหว
- physiotherapy = กายภาพบำบัด
- ramble = พูดคุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย
- scarce = ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, หายาก
- shelter = ที่หลบภัย, ที่พักชั่วคราว, โรงเลี้ยงสัตว์, สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์
- sponsorship = ผู้อุปถัมภ์, ผู้สนับสนุน, ผู้ทำการโฆษณาออกสื่อ
- stray = สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ, สัตว์ที่หลงทางแหล่งข่าว :ABS-CNB
K-pop for the planet: Fans of South Korean stars take up climate activism
K-pop สำหรับโลกใบนี้ : แฟน ๆ ของดาราเกาหลีใต้ร่วมกันเคลื่อนไหวเรื่องสภาพอากาศ

Tech-savvy fans use social media to spur change
แฟน ๆ ที่ถนัดเรื่องเทคโนโลยีใช้โซเชียลมีเดียเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง

K-pop sensation Blackpink promotes COP26 climate summit
กลุ่มผู้ชื่นชอบศิลปินเพลงเกาหลี Blackpink ส่งเสริมการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศ COP26

Campaigns help disaster-hit communities, protect forests
แคมเปญช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ, และปกป้องป่าไม้

From petitioning to save forests to raising cash for disaster victims, a growing army of K-pop fans worldwide has emerged as the latest force in the global fight against climate change.
จากการเรียกร้องให้รักษาป่าไปจนถึงการหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกองทัพแฟน ๆ เคป๊อปที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกได้กลายเป็นกองกำลังล่าสุดในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

Young and tech-savvy, K-pop lovers have used their social media power to take up political causes, including mobilizing funds for the Black Lives Matter movement in the United States last year and supporting Thailand's pro-democracy protests.
คนรุ่นเยาว์ผู้ชื่นชอบเคป๊อปและเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี ได้ใช้พลังโซเชียลมีเดียเพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเมืองรวมถึงการระดมทุนเพื่อการเคลื่อนไหว Black Lives Matter ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้วและสนับสนุนการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยของไทย

But the group is now increasingly vocal on climate change, shining a youth spotlight on environmental issues that get relatively little attention in some parts of the world.

แต่ปัจจุบันกลุ่มนี้ได้ส่งเสียงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้น แสงสปอร์ตไลท์กำลังส่องไปที่คนรุ่นใหม่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ยังได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยในบางส่วนของโลก

"K-pop fans are mostly millennials and from the Gen-Z generation - we want to fight for our future," said Indonesian student Nurul Sarifah, 21, who set up the Kpop4Planet movement in mid-January.
“แฟนเพลงเคป๊อปส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นมิลเลนเนียล และจากคนรุ่น Gen-Z - เราต้องการต่อสู้เพื่ออนาคตของเรา” นูรุลซาริฟาห์นักศึกษาชาวอินโดนีเซียวัย 21 ปีผู้ก่อตั้งขบวนการ Kpop4Planet กล่าวเมื่อกลางเดือนมกราคม

คำศัพท์ข่าว
- army = กองทัพ, ทหาร, ทหารบก
- cause = สาเหตุ, ต้นเหตุ, ต้นสายปลายเหตุ
- disaster victim = เหยื่อจากภัยพิบัติ
- fan (n) = แฟน, คนที่ชื่นชอบ(เพลง, บอล, ภาพยนต์, ศิลปิน)
- Generation Z (เจเนอเรชั่น ซี)
- spur (v) = กระตุ้น
- take up = เริ่มทำ, เริ่มจัดการ, เริ่มดำเนินการ
- tech-savvy (adj) = ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแหล่งข่าว :บีบีซี
Millennials, baby boomers or Gen Z: Which one are you and what does it mean?
คนรุ่นมิลเลนเนียล, เบบี้บูมเมอร์ หรือ Gen Z: คุณคือคนไหนและหมายถึงอะไร?

You’ve heard it all before: millennials are lazy, baby boomers are mega-rich and as for Generation Z, they see more of their phone screen than their own family.
คุณเคยได้ยินเรื่องทั้งหมดนี้มาก่อน: คนรุ่นมิลเลนเนียลเป็นคนขี้เกียจ, คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ร่ำรวยมหาศาล และสำหรับคนรุ่น Z พวกเขาเห็นหน้าจอโทรศัพท์มากกว่าคนในครอบครัว

But what do these different labels actually mean, and do any of the stereotypes attached to them contain any grains of truth?
แต่จริงๆแล้วคำบรรยายที่แตกต่างกันเหล่านี้หมายถึงอะไร, และทัศนคติมุมมองแบบเหมารวมที่มีต่อเขาเหล่านั้นเป็นความจริงบ้างหรือไม่?

Dr Alexis Abramson, an expert in what are known as ‘generational cohorts’, says we define generations because “when you are born affects your attitudes, your perceptions, your values, your behaviours.”
Dr Alexis Abramson ผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่รู้จักกันว่า "กลุ่มคนตามรุ่น" กล่าวว่าเรากำหนดคนรุ่นต่างๆเพราะ "คุณเกิดเมื่อไร ก็จะส่งผลต่อทัศนคติการรับรู้ค่านิยมพฤติกรรมของคุณ"

This means that each of them has their own characteristics. Let's take a look at them.
นั่นหมายความว่าแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ลองมาดูพวกเขา

The Silent Generation รุ่นเงียบ

This is the first defined generational group.
นี่คือกลุ่มเจเนอเรชันแรกที่กำหนดไว้

It refers to those born between 1926 and 1945, so these are people who lived through World War Two.
มันหมายถึงคนที่เกิดระหว่างปีค.ศ. 1926 ถึง 1945 ดังนั้นคนเหล่านี้คือคนที่ดำรงชีวิตผ่านสงครามโลกครั้งที่สอง

The name comes from an article in Time magazine from the 1950s, and alludes to the fact that the children of this generation were taught to be seen and not heard.
ชื่อนี้มาจากบทความในนิตยสาร Time ตั้งแต่ปี 1950 และกล่าวถึงความจริงที่ว่าเด็ก ๆ ในยุคนี้ถูกสอนให้เป็นผู้ดูไม่ใช่นักฟัง

According to Dr Abramson, this group are:
ตามที่ดร. อับรามสันกลุ่มนี้ ได้แก่ :

disciplined
มีวินัย

value-oriented and loyal เน้นคุณค่าและภักดี

interested in direct communication, so enjoy speaking in person as opposed to via technology
สนใจในการสื่อสารโดยตรงดังนั้นชอบที่พูดคุยกันต่อหน้าแทนที่จะใช้เทคโนโลยี

เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
Generation X

The Resolution Foundation thinktank defines Gen X as those born between 1966 and 1980.
ถังความคิด Resolution Foundation ให้คำจำกัดความของ Gen X ว่าเป็นคนที่เกิดระหว่างปี 1966 ถึง 1980

They grew up in a time when technology was advancing fast, but it wasn’t nearly as readily available as it is today.
พวกเขาเติบโตมาในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่แทบจะไม่พร้อมใช้งานเหมือนในปัจจุบัน

Because of this, this generation straddles both the digital and non-digital world, and understands the importance of both. Dr Abramson says these people are:
เพราะเหตุนี้, คนรุ่นนี้จึงอยู่ในทั้งโลกดิจิทัลและไม่ใช้ดิจิทัลและเข้าใจถึงความสำคัญของทั้งสองอย่าง ดร. อับรามสันกล่าวว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่:

resourceful
มีไหวพริบ

logical
มีตรรกะเหตุผล

good problem-solvers
เป็นนักแก้ปัญหาที่ดี
Millennials (Generation Y)
Millennials (เจนเนอเรชั่น Y)

This is the cohort you’ve probably heard the most about.
นี่คือกลุ่มประชากรตามรุ่นที่คุณอาจเคยได้ยินมากที่สุด

It’s not entirely certain where the generation starts and ends, but it’s approximately those born from 1980 to 1995.

ไม่แน่ใจว่าคนรุ่นนั้นจะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ใด แต่เป็นช่วงที่เกิดในช่วงปีค.ศ. 1980 ถึง 1995

They’re often described as ‘lazy’ in the media and that they spend all the money they should be saving for a house on avocado toast, but they’re also the first generation to be “digital natives”, as Dr Abramson describes them.
พวกเขามักถูกบรรยายว่า 'ขี้เกียจ' ในสื่อและพวกเขาใช้เงินทั้งหมดที่ควรจะประหยัดสำหรับซื้อบ้านไปกับขนมปังปิ้งอะโวคาโด, แต่พวกเขายังเป็นคนรุ่นแรกที่เป็น“ ชนชาติดิจิทัล” ตามที่ดร. อับรามสันอธิบายไว้

She thinks this makes them extremely self-sufficient, as they no longer have to rely on others to solve their problems or teach them things - they have the internet for that.
เธอคิดว่าสิ่งนี้ทำให้พวกเขามีความพึ่งพาตัวเองอย่างมาก, เนื่องจากพวกเขาไม่มีอะไรต้องพึ่งพาผู้อื่นในการแก้ปัญหาหรือสอนสิ่งต่างๆ - พวกเขามีอินเทอร์เน็ตสำหรับสิ่งนั้นอยู่แล้ว

Other defining characteristics include:
คุณลักษณะคำจำกัดความอื่น ๆ ได้แก่ :

confident
มั่นใจ

curious
อยากรู้อยากเห็น

- questioning authority - Dr Abramson thinks that this can be perceived quite badly by some of the older generations, who would be less likely to do so
ผู้ใช้สิทธิในการตั้งคำถาม - ดร. อับรามสันคิดว่าบางคนอาจถูกมองว่าค่อนข้างแย่จากคนรุ่นก่อน ซึ่งดูจะทำเรื่องแบบนี้น้อยกว่า

Generation Z
เจนเนอเรชั่น Z

There are a few conflicting ideas about where this generation starts.
มีแนวคิดที่ขัดแย้งกันเล็กน้อยเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของคนรุ่นนี้

Pew Statistics says 1997, Statistics Canada says 1993, and the Resolution foundation says 2000.
Pew Statistics บอกว่าปีค.ศ 1997, Statistics Canada บอกว่าปีค.ศ 1993, และ Resolution foundation บอกว่าปีค.ศ 2000

Wherever it really begins though, we can safely say this group is young, and has never known a life without tech.
ไม่ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนจริงๆเราสามารถพูดได้อย่างปลอดภัยว่ากลุ่มนี้ยังเด็กและไม่เคยรู้จักชีวิตที่ปราศจากเทคโนโลยี

That might be why their alternative name (coined by American psychologist Dr Jean Twenge) is iGen.
นั่นอาจเป็นสาเหตุที่ชื่ออื่นของพวกเขา (สร้างคำใหม่ โดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน Dr Jean Twenge) คือ iGen

Some of their characteristics include:
ลักษณะบางอย่าง ได้แก่ :

ambitious ทะเยอทะยาน

digital-natives ชาวดิจิทัลโดยกำเนิด
confident = มั่นใจ

คำศัพท์ข่าว
- as opposed to = rather than/instead of = ตรงส่วนนี้ไม่ใช่ส่วนนั้น (ใช้เน้นว่าตรงส่วนที่ระบุเท่านั้นไม่ใช่ที่อื่น)
- coin (v) = สร้างคำหรือวลีใหม่
- contain (v) = ควบคุมไม่ให้กระจาย, จำกัดบริเวณ, กักเก็บ
- perceived = ได้รับการมองว่า
- readily (adv) = พรักพร้อม
- stereotype = เหมารวม, สภาพโดยรวม, ภาพลักษณ์ (ทัศนคติโดยรวมของกลุ่ม)
- straddle (v) = ไม่ก้าวผ่าน, นั่งคร่อม, ถ่างขาอยู่ทั้งสองด้าน (ในข่าวหมายถึง อยู่ระหว่าง2ช่วงเวลา)
- sufficient = เพียงพอ
- self-sufficient = พึ่งตัวเอง, พอเลี้ยงตัวเองได้

No comments:

Post a Comment