โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, February 8, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 08-February-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Bangkok Post
186 new Covid cases Monday, just 35 from active testing
ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 186 รายในวันจันทร์ มีเพียง 35 รายพบจากการตรวจเชิงรุก

The government on Monday recorded 186 new coronavirus cases, for an accumulated total of 23,557 since the pandemic began a year ago.
เมื่อวันจันทร์ รัฐบาลได้บันทึกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 186 ราย, ทำให้ยอดสะสมรวมเป็น 23,557 ราย นับตั้งแต่การระบาดใหญ่เริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว

No new deaths were reported, leaving the toll at 79.
ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่, ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่คงเดิมที่ 79 ราย

คำศัพท์ข่าว
- accumulated total = ยอดสะสม, จำนวนสะสมรวม
- active testing = การตรวจหาเชื้อเชิงรุก
- pandemic = (แพนเดมิค) การระบาดครั้งใหญ่, มีการแพร่กระจายทั่วพื้นที่/ ทั่วโลก
- test (v) = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- toll = การสูญเสีย, จำนวนที่เสียหาย, จำนวนผู้สูญเสียสำนักข่าว : Nationthailand
186 new Covid-19 cases reported, mostly in Samut Sakhon
มีรายงานผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 186 ราย, ส่วนใหญ่อยู่ในสมุทรสาคร

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Monday reported 186 new cases.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) ในวันจันทร์รายงานผู้ป่วยใหม่ 186 ราย

Ten overseas travellers tested positive in quarantine facilities.
นักท่องเที่ยวต่างชาติสิบคนทดสอบพบว่าติดเชื้อในสถานกักตัว

As of Monday, the number of confirmed cases in Thailand had risen to 23,557.
ณ วันจันทร์, จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 23,557 ราย

Of these, 21,006 had been contracted locally, including 13,383 who were found via proactive testing, while 2,551 were returnees.
ในจำนวนนี้ติดเชื้อในประเทศ 21,006 ราย รวมถึง 13,383 รายที่ถูกตรวจพบจากการทดสอบเชิงรุก, ขณะที่ 2,551 รายเป็นผู้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศ

According to Worldometer, as of 10am on Monday, the number of confirmed cases globally had risen to 106.68 million (up by 345,735), 78.53 million have recovered, 25.83 million are active cases (103,758 in severe condition) and 2.33 million have died (up by 7,783).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น. ของวันจันทร์จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 106.68 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 345,735) , 78.53 ล้านรายได้รับการรักษาหายป่วยแล้ว, 25.83 ล้านรายเป็นผู้ป่วยยังมีเชื้ออยู่ (103,758 รายในอาการที่รุนแรง) และ 2.33 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้นจากเดิม 7,783 ราย)

Thailand ranks 115th on the global list of most cases.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 115 ของผู้ป่วยมากที่สุดของโลก

The US has the most cases with 27.61 million, followed by India 10.84 million, Brazil 9.52 million, Russia 3.97 million and the United Kingdom 3.95 million.
สหรัฐฯอยู่อันดับสูงสุดด้วยจำนวน 27.61 ล้านราย รองลงมาคืออินเดีย 10.84 ล้านราย, บราซิล 9.52 ล้านราย, รัสเซีย 3.97 ล้านราย และสหราชอาณาจักร 3.95 ล้านราย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- confirmed case = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- globally (adv) = ทั่วโลก
- quarantined = กักตัว, กักกัน, กักบริเวณ
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุดสำนักข่าว : ThaiEnquirer (Twitter)
สำนักข่าว : ThaiEnquirer (Twitter)
Thailand discovers 186 new coronavirus cases in the past 24 hours.
ไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา186 รายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

141 via tests at medical facilities
141 รายจากการตรวจหาเชื่อที่สถานพยาบาล

35 through proactive tests (mostly in Samut Sakhon)
35 จากการตรวจหาเชื่อเชิงรุก (ส่วนใหญ่อยู่ในสมุทรสาคร)

10 in quarantine facilities
10 รายในสถานที่กักตัว

คำศัพท์ข่าว
- proactive test = การตรวจหาเชื้อเชิงรุก
- test (v) = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
India glacier burst: Rescue workers looking for 177 people feared dead in Uttarakhand
ธารน้ำแข็งอินเดียถล่ม : เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังค้นหา 177 คน เกรงเสียชีวิตในอุตตราขัณฑ์

(CNN)At least 177 people are missing and 20 have died in northern India after part of a Himalayan glacier fell into a river sending a devastating avalanche of water, dust and rocks down a mountain gorge, and crashing through a dam.
CNN) อย่างน้อยมี 177 คนสูญหาย, และเสียชีวิต 20 คน ในภาคเหนือของอินเดียหลังจากส่วนหนึ่งของธารน้ำแข็งหิมาลายันตกลงไปในแม่น้ำส่งให้มวลน้ำมหาศาลพร้อมเศษดินและหินถล่มลงมาจากหุบเขาและกระแทกเขื่อนแตก

Rescue teams worked through the night to find survivors trapped under the debris.
ทีมกู้ภัยทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้เศษซาก

Most of the missing are workers from two hydroelectric projects in Uttarakhand's Chamoli district, which were hit by the avalanche.
ผู้สูญหายส่วนใหญ่เป็นคนงานจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่งในเขตชาโมลีของรัฐอุตตราขัณฑ์ซึ่งถูกหิมะถล่ม

Footage from Sunday's disaster shows a fast-moving wall of water and rocks barreling down a narrow gorge and smashing through a dam at the smaller hydroelectric project before surging downstream, wiping out buildings trees and people.
ภาพจากภัยพิบัติเมื่อวันอาทิตย์แสดงให้เห็นกำแพงน้ำและโขดหินที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในช่องเขาแคบ ๆ และชนทำลายเขื่อนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กก่อนที่จะไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็ว กวาดล้างสิ่งปลูกสร้างต้นไม้และผู้คน

คำศัพท์ข่าว
- avalanche = ก้อนหิมะถล่มจากภูเขา (มีบางสิ่งจำนวนมากตกมาด้วย ดิน, หิน, ก้อนน้ำแข็ง )
- barrel (v) = คลื่อนไหวด้วยความรวดเร็ว
- debris = เศษซากปรักหักพัง, ซากสิ่งของที่ถูกทำลาย
- devastate (v) = ทำลายล้าง, สร้างความเสียหายรุนแรง
- disaster = ภัยพิบัติ
- fast-moving (adj) = เคลื่อนที่อย่างเร็ว
- glacier = ธารน้ำแข็ง
- gorge = หุบเขา, ช่องหุบเขา (ปกติมีลำธารน้ำระหวางหุบเขา)
- mountain gorge = ลำธารน้ำช่องหุบเขา
- smash (v) = ตีแตก, ชนอย่างแรง
- survivor (n.) = ผู้รอดชีวิต, ผู้มีชิวิตรอด
- Uttarakhand = รัฐอุตตราขัณฑ์ในอินเดียสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
China’s tech giants face new anti-monopoly rules
ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนต้องเผชิญกับกฎใหม่ในการต่อต้านการผูกขาด

The guidelines, which formalise draft laws released in November, come as reglators try to crack down on anti-competitive behaviour.
แนวทางปฏิบัติซึ่งทำเป็นร่างกฎหมายอย่างเป็นทางการออกมาในเดือนพฤศจิกายน เกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลพยายามปราบปรามพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน

The rules are aimed at stopping China’s e-commerce giants Alibaba and JD.com from abusing their dominant market position.
กฎดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้ง Alibaba และ JD.com ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซของจีนจากการใช้ตำแหน่งทางการตลาดที่โดดเด่นของตนในทางที่ผิด

Specifically, the rules stop e-commerce platforms from forcing vendors to deal exclusively with them.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎจะหยุดแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไม่ให้บังคับให้ผู้ขายทำการค้าขายเฉพาะกับพวกเขา

China’s State Administration for Market Regulation (SAMR) wants to stop price-fixing, predatory pricing and unreasonable trading conditions.
หน่วยงานกำกับดูแลตลาดของจีน (SAMR) ต้องการหยุดการตรึงราคา, การกำหนดเพื่อกำจัดคู่แข่ง และเงื่อนไขการซื้อขายที่ไม่สมเหตุสมผล

คำศัพท์ข่าว
- abuse (v) = (อะบิ้วสฺ) ละเมิด, ข่มเหง, รังแก, ใช้อำนาจในทางที่ผิด
- condition (n) = สภาวะ, เงื่อนไข
- dominant (n) = เด่น,เหนือกว่า
- exclusively (adv) = เฉพาะ, แต่ผู้เดียว
- formalise (UK) = ทำให้เป็นทางการ
- formalize (US) = ทำให้เป็นทางการ
- predatory (adj) = นักล่า
- pricing = การตั้งราคา, การกำหนดราคา
- predatory pricing = การตั้งราคาเพื่อกำจัดคู่แข่ง
- release (v) = ปล่อยออก, เปิดเผย, ปล่อยข่าว, ปล่อยผลงาน
- trading (n) = การค้าขาย, การแลกเปลี่ยน
- unreasonable = ไม่สมเหตุสมผลสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Myanmar coup: Police use water cannon as thousands strike
รัฐประหารเมียนมา: ตำรวจใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง เนื่องจากมีคนหลายพันประท้วง

Thousands are taking part in a third day of street protests, calling for the release of elected leader Aung San Suu Kyi and for democracy to be restored.
ผู้คนหลายพันเข้าร่วมการประท้วงบนท้องถนนเป็นวันที่สาม เรียกร้องให้ปล่อยตัวนางอองซานซูจี ผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งและคืนประชาธิปไตย

State TV has warned protesters that action will be taken if they threaten public safety or the "rule of law".
ทีวีของรัฐเตือนผู้ประท้วงว่า จะมีการดำเนินการหากพวกเขาคุกคามความปลอดภัยของประชาชนหรือ "หลักนิติธรรม"

It comes a day after Myanmar saw its largest protest in more than a decade.
หนึ่งวันหลังจากที่เมียนมาร์เห็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ

Last week the military seized power after claiming without evidence that an earlier election was fraudulent.
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพเข้ายึดอำนาจหลังจากอ้างโดยไม่มีหลักฐานว่า การเลือกตั้งก่อนหน้านี้เป็นการฉ้อโกง

They also declared a year-long state of emergency in Myanmar, also known as Burma, and power has been handed over to commander-in-chief Min Aung Hlaing.
นอกจากนี้พวกเขายังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา 1 ปีในเมียนมา, หรือที่เรียกว่าพม่า, และได้ส่งมอบอำนาจให้กับมินอองหล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Ms Suu Kyi and senior leaders of her National League for Democracy Party (NLD), including President Win Myint, have been put under house arrest.
นางซูจีและผู้นำระดับสูงของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) รวมถึงประธานาธิบดี วินมินต์ ถูกกักบริเวณอยู่ภายในบ้าน

คำศัพท์ข่าว
- earlier (adj) = ก่อนหน้านี้, ช่วงที่ผ่าน, ตั้งแต่แรก, ช่วงต้นๆ
- evidence (n) = หลักฐาน
- fraudulent (adj) = ซึ่งฉ้อโกง
- hand over = ยื่นให้, มอบให้สำนักข่าว : บีบีซี
Africa Eye has been investigating the treatment of sex workers in Sierra Leone and uncovered a world where many are abused, trafficked and even killed.
Africa Eye กำลังตรวจสอบการปฏิบัติต่อผู้ให้บริการทางเพศในเซียร์ราลีโอน และเปิดเผยโลกที่หลายคนถูกทารุณกรรม, ค้ามนุษย์และแม้กระทั่งถูกฆ่า

In the city of Makeni, a group of sex workers, led by a woman called Lady P, are on a mission to fight for justice and to improve their rights.
ในเมือง Makeni กลุ่มคนขายบริการทางเพศนำโดยผู้หญิงชื่อ Lady P กำลังปฏิบัติภารกิจต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและส่งเสริมสิทธิของพวกเขา

Although sex work is not illegal in the country, these women are seen as immoral outcasts and receive little support from the government or society.
แม้ว่างานบริการทางเพศจะไม่ผิดกฎหมายในประเทศ แต่ผู้หญิงเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นพวกนอกคอกที่ผิดศีลธรรมและได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยจากรัฐบาลหรือสังคม

And, as Tyson Conteh reports, their survival has been made even more precarious since the coronavirus pandemic.
และจากการรายงานของ Tyson Conteh การรอดชีวิตของพวกเขานั้นเสี่ยงยิ่งกว่าเดิมนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา


As the money dries up, the risk increases.
เมื่อเงินแห้งขอด, ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น

Most see no choice but to carry on.
ส่วนใหญ่มองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากทำมันต่อไป

Many have children to provide for and no partner or husband around to help.
หลายคนมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูและไม่มีคู่ครองหรือสามีคอยช่วยเหลือ

Isa ta is a 21-year-old single mother who turned to sex workaged 14.
Isa ta เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอายุ 21 ปีที่เข้ามาทำงานทางเพศตั้งแต่อายุ 14

When she became pregnant her boy friend left her.
เมื่อเธอตั้งท้องเพื่อนชายของเธอก็ทิ้งเธอไป

All this sacrifice, I do ti for my daughter.
การเสียสละทั้งหมดนี้ฉันทำเพื่อลูกสาวของฉัน

I have been through so much pain on the streets.
ฉันเคยผ่านความเจ็บปวดมากมายบนท้องถนน

I want my daughter to become a lawyer to fight for me and for others who are taken advantage of.
ฉันต้องการให้ลูกสาวของฉันเป็นทนายความเพื่อต่อสู้เพื่อตัวฉันและคนอื่น ๆ ที่ถูกเอาเปรียบ

To not be paid after sex, that is what it is to be a sex worker.
การไม่ได้รับค่าจ้างหลังมีเพศสัมพันธ์, นั่นก็คือ อะไรที่เป็นคนงานทางเพศ

It's a job that can cost them their life.
มันเป็นงานที่อาจมีค่าเป็นชีวิตพวกเขา

They cut off her feet and other bodyparts.
พวกเขาตัดเท้าและร่างกายส่วนอื่น ๆ ของเธอทิ้ง

I beg you to fight this for me. I beg you to help me.
ฉันขอร้องให้คุณต่อสู้เพื่อฉัน ฉันขอร้องให้คุณช่วยฉัน

Yesterday, they took a girl near Makama and cut her up, so we are afraid to go with men.
เมื่อวานพวกเขาพาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปแถว Makama และตัดเธอเป็นชิ้น ดังนั้นเราจึงกลัวที่จะไปกับพวกผู้ชายหลายคนค่ะ

This is a story of a group of women striving for a better life, but is there any hope?
นี่เป็นเรื่องราวของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่พยายามดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น แต่มีความหวังอยู่บ้างมั้ย?

I'm still praying to God for me to see her alive.
ฉันยังคงภาวนาต่อพระเจ้าให้ฉันเห็นว่าเธอยังมีชีวิตอยู่

คำศัพท์ข่าว
- immoral = ผิดศีลธรรม
- outcast = คนนอกคอก (บุคคลที่ถูกปฏิเสธจากสังคมหรือกลุ่มสังคม)
- uncover (v) = เปิดเผยสำนักข่าว : Independent
UK suffering ‘absolutely disgusting’ dog poo plague amid coronavirus pandemic
สหราชอาณาจักรกำลังเป็นทุกข์อย่างหนักจากอึสุนัขอัน 'น่าขยะแขยงอย่างแท้จริง' ที่กระจายไปทั่วท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

Local media across Britain report on apparent surge in abandoned poo bags
สื่อท้องถิ่นทั่วสหราชอาณาจักรรายงานเรื่องถุงอึสุนัขที่ถูกทิ้งไว้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

Britain appears to be suffering from an escalating dog mess crisis, with local media outlets across the country reporting on the “plague of pooch poo bags” accompanying the coronavirus pandemic.
ดูเหมือนว่าสหราชอาณาจักรกำลังได้รับความทุกข์อย่างสาหัสจากวิกฤตอีสุนัขที่เพิ่มขึ้นมาก, โดยสื่อท้องถิ่นทั่วประเทศรายงานเกี่ยวกับ "ถุงใส่อึสุนัขที่พบกระจายไปทั่ว" พร้อมกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

The Gloucestershire Gazette on Friday said dozens of its readers had complained about local “poo hotspots” getting worse during the national lockdown, possibly due to the dramatic rise in UK dog ownership over the past year.
หนังสือพิมพ์รายวัน Gloucestershire Gazette กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าผู้อ่านหลายสิบคนบ่นเกี่ยวกับ "พื้นที่เดือดร้อนจากอึ" ในท้องถิ่นยิ่งแย่ลงในช่วงที่ประเทศถูกล๊อคดาวน์, ซึ่งอาจเป็นผลจากการมีเจ้าของสุนัขในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา

“Never understood why someone would go to the trouble of bagging their dog mess and then not just dispose of it properly and hang it off a tree or something ... subhuman scum!” one reader said.
“ ไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมบางคนถึงมีปัญหาในการเก็บอึสุนัขของตัวเองใส่ถุงและก็ทิ้งมันให้ถูกต้อง และก็ไม่แค่นนั้นยังแขวนไว้กับต้นไม้หรือสิ่งของ ... พวกคล้ายมนุษย์ที่น่ารังเกียจ" ผู้อ่านคนหนึ่งกล่าว

In Essex, locals in the village of Tiptree raged at the “absolutely disgusting” sight of “hanging poos” on tree branches.
ในEssexชาวบ้านในหมู่บ้านทิปทรีโกรธอย่างมากแเมื่อเห็นภาพ "การแขวนอึ" ที่ "น่าขยะแขยง" บนกิ่งไม้

คำศัพท์ข่าว
- absolutely (adv) = สมบูรณ์,แน่นอน, เต็ม ๆ, ขาดลอย, ไม่มีข้อจำกัด
- bagging = การบรรจุถุง
- complain (v) = บ่น, ร้องทุกข์
- dispose of = กำจัด, ทำลาย
- dramatic = อย่างแรง, ตื่นเต้นเร้าใจ
- Gazette = ราชกิจจานุเบกษา, การประกาศกฎหมาย, กฎระเบียบ
- Government Gazette = รัฐกิจจานุเบกษา, การประกาศกฎหมาย, กฎระเบียบ
- hotspot (n) = จุดที่่มีการแพร่ระบาด
- narcotic = ยาเสพย์ติด
- ownership (n) ความเป็นเจ้าของ
- poo = อึ, อุจจาระ
- probably (adv) = อาจจะ, มีความเป็นไปได้, อย่างค่อนข้างแน่, อย่างน่าจะเป็นไปได้
- properly (adv) = อย่างเหมาะสม, อย่างถูกต้อง
- rage (v) = โกรธจัด, เดือดดาล, เต้นผาง
- scum = ของเสีย, ระดับชั้นผิวที่่สกปรก
- subhuman = มีลำดับความเป็นอยู่ต่ำกว่ามนุษย์(มักเปรียบว่าเป็นสัตว์/ ทาสที่ไร้ค่า)
- syndicate = สมาคม, องค์การ, สหการ , การรวมกลุ่มเป็นสมาคม
- transnational = ข้ามชาติ
- tree branche = กิ่งไม้สำนักข่าว : CNA
'A step in the right direction': Thailand's tourism operators welcome special visa for foreigners
'ก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง': ผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยยินดีรับวีซ่าพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ

Under a special tourist visa scheme aimed at long-stay visitors, those going to Thailand will need to arrange for private flights and undergo a 14-day quarantine before their holiday.
ภายใต้โครงการวีซ่านักท่องเที่ยวแบบพิเศษ มุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวที่พำนักระยะยาว ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องจัดเตรียมเที่ยวบินส่วนตัวและได้รับการกักกัน 14 วันก่อนวันหยุด

BANGKOK: Tourism operators and hotels in Thailand have welcomed the government’s new stimulus measure that will allow foreign tourists to visit the country with a special long-stay visa amid the global COVID-19 pandemic.
กรุงเทพฯ: ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและโรงแรมในประเทศไทยยินดีกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ ด้วยวีซ่าพำนักระยะยาวพิเศษท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก

The special tourist visa or STV is expected to become available from October to Sep 30 next year.
วีซ่าท่องเที่ยวพิเศษหรือ STV คาดว่าจะสามารถใช้ได้ในเดือนตุลาคมถึง 30 กันยายนปีหน้า

Its holders will be able to stay in Thailand for 90 days and to extend the visa twice at a cost of 2,000 Baht (US$63) each time.
ผู้ถือวีซ่าสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 90 วันและต่อวีซ่าได้ 2 ครั้งในราคาครั้งละ 2,000 บาท (63 ดอลลาร์สหรัฐ)

The scheme was approved in principle by the Cabinet on Sep 15 as part of the government’s efforts to boost the sluggish economy and tourism sector battered by the global health crisis.
โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติในหลักการโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ก.ย. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาและภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสุขภาพโลก

คำศัพท์ข่าว
- aim (v.) = เล็ง, ตั้งใจ, มุ่งเป้า, ตั้งเป้าหมาย
- amid = ท่ามกลาง
- available (adj) = มีอยู่, หาได้ , มีให้ใช้, มีพร้อมใช้งาน
- boost (v) = ผลักดันขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น
- effort = พยายาม, ความพยายาม
- long-stay (adj) = อยู่ยาว, พำนักนาน
- principle = หลักการ, ทฤษฎี, ข้อปฏิบัติ, หลักปฏิบัติ
- quarantine = (ควอแรนทีน)กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- scheme = ระบบ, ระเบียบ, แผนการ, โครงการ
- sluggish = ที่ซบเซา, เฉื่อยชา
- stimulus แผนกระตุ้นศรษฐกิจ, แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment