โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, August 29, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 29-August-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Guardian
Unvaccinated teacher infected half her students with Covid, CDC finds
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ(CDC) พบว่าครูที่ไม่ได้รับวัคซีนทำให้นักเรียนของเธอครึ่งหนึ่งติดเชื้อโควิด

Teacher read to class without a mask despite Covid symptoms
ครูอ่านหนังสือให้นักเรียนในชั้นฟังโดยไม่สวมหน้ากากทั้งๆที่มีอาการของโควิด

Teacher infected 26 people at California elementary school
ครูทำให้ 26 คนในโรงเรียนประถมศึกษารัฐแคลิฟอร์เนียติดเชื้อ

An unvaccinated teacher in a California elementary school infected half her students and 26 people in total when she contracted the Covid-19 Delta variant, researchers for the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) found.
ครูในโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทำให้นักเรียนของเธอครึ่งหนึ่งและรวมอีก 26 คนติดเชื้อเมื่อเธอติดเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ุเดลต้า, นักวิจัยจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา(CDC) พบ

The researchers said the teacher attended school for two days despite displaying symptoms of Covid-19, and read aloud to her class without a mask during that time.
นักวิจัยกล่าวว่า ครูเข้าสอนที่โรงเรียนเป็นเวลาสองวันแม้จะแสดงอาการของโควิด-19 และอ่านออกเสียงให้ชั้นเรียนฟังโดยไม่สวมหน้ากากในช่วงเวลานั้น

Infections corresponded to the classroom’s seating chart, with the students sitting closest to the teacher the most likely to be infected.
การติดเชื้อสอดคล้องกับผังที่นั่งของห้องเรียน โดยนักเรียนที่นั่งใกล้ครูมากที่สุดมีโอกาสถูกทำให้ติดเชื้อได้มากที่สุด

Authorities said the report showed why vaccinations, masks and other prevention measures remain critical to prevent Covid-19 infections as US schools reopen.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเหตุใดการฉีดวัคซีน, การใส่หน้ากากอนามัย และมาตรการป้องกันอื่นๆ จึงยังคงมีความสำคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เมื่อโรงเรียนในสหรัฐฯ กลับมาเปิดทำการอีกครั้ง

They also warned that anyone with symptoms of Covid-19 should stay home, to avoid infecting others.
พวกเขายังเตือนด้วยว่าทุกคนที่มีอาการของ Covid-19 ควรอยู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

“Evidence has repeatedly demonstrated that multi-layer prevention strategies – such as vaccination for all children and adults who are eligible; masks for all students, teachers, staff, and visitors; ventilation; cohorting; physical distancing; and screening testing – work to prevent the spread of Covid in schools,” said Dr Rochelle Walensky, the CDC director, at a press briefing on Friday.
“หลักฐานแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ากลยุทธ์การป้องกันหลายชั้นเช่น การฉีดวัคซีนให้กับเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม, การใส่หน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียน, ครูผู้สอน, พนักงานและผู้ที่ไปโรงเรียนทุกคน, การระบายอากาศ, การจัดเป็นกลุ่มย่อย, การเว้นระยะห่างทางกายภาพ และตรวจคัดกรอง ใช้ได้ผลดีในการป้องกันการแพร่กระจายของโควิดในโรงเรียน”, ดร.โรเชลล์ วาเลนสกี้ ผู้อำนวยการ CDC กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์

The report is likely to increase calls for vaccine mandates in schools, which some districts such as New York City have already implemented. Children in the California investigation, in Marin county, were too young to be vaccinated.
รายงานฉบับนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มการเรียกร้องให้มีการบังคับรับการฉีดวัคซีนในโรงเรียน ซึ่งมีบางเขตเช่นนิวยอร์กซิตี้ได้ดำเนินการไปแล้ว ส่วนเด็กที่อยู่ในการสอบสวนของแคลิฟอร์เนียในเขตมารินครั้งนี้ยังเด็กเกินไปที่จะรับการฉีดวัคซีน

คำศัพท์ข่าว
- CDC = ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา
- cohorting = การจัดกลุ่มคน เช่น แยกกลุ่มที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับโรค, แยกกลุ่มเล็กๆเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อเป็นกลุ่มใหญ่
- correspond (v) = สอดคล้อง
- critical (adj) = สำคัญอย่างยิ่ง
- demonstrate (v) = สาธิต, แสดงให้เห็นจริง, เดินขบวนแสดงพลัง
- elementary school = โรงเรียนประถม
- eligible (adj) = ผู้มีสิทธิ์(มีคุณสมบัติเหมาะสม/ ตามเกณฑ์/ตามกฎหมาย)
- evidence (n) = หลักฐาน
- likely (adv) = มีแนวโน้ม
- mandate = การบังคับใช้คำสั่งอย่างเป็นทางการ, ให้อำนาจในการบังคับให้ปฏิบัติ(ใช้อำนาจทางกฏหมายเพื่อให้ปฏิบัติตาม)
- most likely to = มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะ...
- multi-layer (compound) = หลายชั้น
- physical distancing = การเว้นระยะห่างกัน/ การอยู่ห่างกัน
- press briefing = บรรยายสรุป, การสรุปแบบสั้นๆ, คำแถลงการณ์สั้น
- prevent (v) = ขัดขวาง, กีดกัน, สกัดกั้น, ป้องกัน
- prevention (n) = การป้องกันภัย
- screening testing = การตรวจคัดกรอง
- such as = อย่างเช่น, อาทิเช่น
- unvaccinated (adj) = ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
- ventilation (n) = การระบายอากาศ, การระบายลม
- work = มีประสิทธิภาพดี, ยอดเยี่ยมดี, ใช้ได้ผลดี

หมายเหตุ
Unvaccinated teacher infected half her students with Covid
- infect (v) = ติดเชื้อ
- infect + someone with + โรค = ทำให้คนอื่นติดเชื้อ/ แพร่เชื้อโรคให้กับsomeone
- (half her students) = someone

- ABC7NEWS
CDC study finds unvaccinated Marin Co. teacher infected 22 elementary school students with COVID

- Canberraonlinenews
Unvaccinated teacher infected half her students with Covid, CDC finds – The Guardian

- Forbes
CDC: Unvaccinated, Unmasked Teacher Infects Over Half Of Class With Covid-19

- IndiaToday
Unvaccinated US teacher infects 26 people in California elementary school

- KSLA
Unmasked elementary school teacher infects half of class with COVID-19, CDC says

- Newser
26 Infected With COVID by Unvaccinated Teacher

- New York Times
Covid Updates: Judge Rules That Florida Schools May Impose Mask Mandates

- USATODAY
Unvaccinated, unmasked elementary school teacher infects 22 students and four parents with COVID-19

- Userwalls
CDC: Unvaccinated, unmasked teacher infected majority of students in Calif. class with COVID-19

- UBALTV
Unvaccinated, unmasked teacher infected more than half of their class with COVID-19, CDC says


แหล่งข่าว : BBC
Not a sight you see every day in a Swiss Alpine meadow.
ไม่ใช่ภาพที่คุณเห็นทุกวันในทุ่งหญ้าอัลไพน์ในสวิส
A cow is airlifted from its summer pasture by helicopter.
วัวถูกขนส่งทางอากาศจากทุ่งหญ้าในฤดูร้อนของมันโดยเฮลิคอปเตอร์

It's a method used by farmers to move injured members of the herd.
เป็นวิธีการที่ชาวนาใช้ในการเคลื่อนย้ายสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บของฝูง

They say it's not as traumatising as it may appear.
พวกเขาบอกว่ามันไม่ได้บอบช้ำอย่างที่อาจปรากฏให้เห็น

I didn't ask the cow how it feels after such a flight as it couldn't answer, but it's only a short distance and it has to keep going.
ผมไม่ได้ถามวัวว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากเที่ยวบินดังกล่าวเพราะมันไม่สามารถตอบได้ แต่มันเป็นเพียงระยะทางสั้นๆ และต้องดำเนินต่อไป

It was only a short flight.
มันเป็นเพียงเที่ยวบินสั้น ๆ

I didn't notice any difference between the ones that flew and the ones that walked normally.
ผมไม่ได้สังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างวัวที่บิน กับพวกที่เดินตามปกติ

The rest of the herd will move from their summer fields on foot.
ส่วนทีเหลือของฝูงจะย้ายออกจากทุ่งฤดูร้อนด้วยการเดินเท้า

คำศัพท์ข่าว
- airlift (v) = ขนส่งทางอากาศ, ขนส่งทางเครื่องบิน
- flew (fly) = บิน, เดินทางโดยเครื่องบิน
- herd (n) = กลุ่ม, ฝูง(ของสัตว์)
- injured (adj) = บาดเจ็บ
- meadow (n) = ทุ่งหญ้า
- method (n) = วิธีการ, วิธีดำเนินการ
- pasture (n) = ทุ่งหญ้าปศุสัตว์ (พื้นที่ดินปกคลุมไปด้วยหญ้าและพืชที่เป็นอาหารสัตว์)
- traumatise (v) = ทำให้จิตใจบอบช้ำ, ทำให้ขุ่นเคืองใจ

เนื้อหาข่าว เมื่อวันศุกร์ วัวที่ได้รับบาดเจ็บในสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ 10 ตัว ถูกขนส่งทางอากาศไปที่เบื้องล่างเพื่อขึ้นรถบรรทุก ซึ่งฝูงวัวมีประมาณ 1,000 ตัว
- Dailymail
To pastures flew! Bizarre moment injured cows are AIRLIFTED by helicopter to new meadow in the Swiss Alps

- New York Post
Injured Swiss cows get helicopter ride from Alpine pastures

- SKY
Sound of Moosic: Swiss cows airlifted off mountain pastures ahead of annual parade

- Reuters
Around 10 injured Swiss cows were airlifted in a helicopter rescue mission


แหล่งข่าว : Al Jazeera English
These electric bikes are changing how women do business in this rural district in Zimbabwe
จักรยานยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้กำลังเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของผู้หญิงในเขตชนบทที่นี่ในประเทศซิมบับเว

These electric-powered are helping women branch out their businesses in this rural district in Zimbabwe.
ยานยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้กำลังช่วยให้ผู้หญิงขยายสาขาธุรกิจของพวกเธอออกไปในเขตชนบทในซิมบับเว

The three-wheelers are called Hamba, which means 'to go'.
รถสามล้อนี้เรียกว่า Hamba ซึ่งแปลว่า 'ไป'

Farmer Shylet Kandenga pays around $15 a month with a group of friends to lease a motorcycle.
Shylet Kandenga ซึ่งเป็นเกษตรกรจ่ายเงินประมาณ 15 เหรียญต่อเดือนกับกลุ่มเพื่อนๆ เพื่อเช่ามอเตอร์ไซค์หนึ่งคัน

She can now sell her goods further away from her village.
ตอนนี้เธอสามารถขายสินค้าของเธอออกไปได้ไกลจากหมู่บ้านของเธอ

Before I got this bike, I couldn't come this far.
ก่อนที่ฉันจะได้จักรยานยนต์คันนี้มา ฉันมาไม่ได้ไกลถึงขนาดนี้

Now I sell my chickens and vegetables at a business centre that's 20 kilometres away.
ตอนนี้ฉันขายไก่และผักของฉันที่ศูนย์การค้าขาย ซึ่งอยู่ห่างออกไป 20 กิโลเมตร

I can get more customers here and more money.
ฉันได้ลูกค้าได้มากขึ้นที่นี่ และเงินมากขึ้น

Even carry more goods.
บรรทุกสินค้าได้มากขึ้นอีกด้วย

The bikes are being tested by a local start-up that's leasing them to women in the community.
จักรยานยนต์เหล่านี้ กำลังได้รับการทดสอบโดยบริษัทธุรกิจใหม่ในท้องถิ่นที่ให้เช่าพวกมันแก่ผู้หญิงในชุมชน

Our aim was to bring green mobility solutions to women in rural communities because we noticed that women are underrated.
เป้าหมายของเราคือ การนำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การเคลื่อนย้ายซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาสู่ผู้หญิงในชุมชนชนบท เพราะเราสังเกตเห็นว่าผู้หญิงถูกประเมินความสามารถต่ำเกินไป

And they spend most of their time doing household chores instead of making money and improving their incomes.
และพวกเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานบ้าน แทนการหาเงินและเพิ่มรายได้ของพวกเขา

So we thought for the pilot we would test it with women to see if they're goingto improve their livelihoods and if our product is durable to be used by many other small scale farmers.
ดังนั้นเราจึงคิดถึงการนำร่อง เราจะทดสอบรถกับผู้หญิงเพื่อดูว่าพวกเธอจะปรับปรุงการดำรงชีวิตของพวกเธอหรือไม่ และสินค้าของเรามีความทนทานพอที่จะให้เกษตรกรรายย่อยอื่นๆนำไปใช้หรือไม่

The bikes have proven useful in communities reliable public transport or tarred roads.
จักรยานยนต์นี้ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในชุมชนที่สามารถพึ่งพาระบบขนส่งสาธารณะหรือถนนลาดยางได้

Made in China and assembled in the capital Harare they run on solar-charged lithium-ion batteries.
(รถ)ผลิตในประเทศจีนและประกอบในเมืองหลวงฮาราเร ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

This is a solar charging station.
นี่คือสถานีชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์

18 batteries can be charged in here at the same time.
สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ 18 ก้อนที่นี่ในเวลาเดียวกัน

On a good day, when there's lots of sunlight it can take about 7 or 8 hours to charge a battery.
ในวันที่ดี เมื่อมีแสงแดดมาก อาจใช้เวลาประมาณ 7 หรือ 8 ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่

So in the community, whenever someone has a flat battery, they just come in here and swap it for a fully charged one.
ดังนั้นในชุมชน เมื่อใดก็ตามที่คนมีแบตเตอรี่หมด พวกเขาเพียงเข้ามาที่นี่และเปลี่ยนแบตกับอันที่ชาร์จเต็มแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- assemble (v) = ประกอบรวมชิ้นส่วน, ประกอบเข้าด้วยกัน
- chore (n) = งานบ้าน
- durable (adj) = ทนทาน
- improve (v) = ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น
- lease (v) = เช่า, เหมา
- livelihood (n) = การดำรงชีวิต, การทำมาหากิน
- mobility = การเคลื่อนที่ได้ง่าย, การเคลื่อนไหวคล่องตัว
- pilot (n) = คนนำร่อง
- run on = ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานจาก
- rural (adj) = เกี่ยวกับชนบท
- solar-charged (compound) = ที่ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- solution = โซลูชั่น, การแก้ปัญหา, ผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหา
- swap for = แลกเปลี่ยนกับ
- start-up = ธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้น
- tarred (adj) = ที่ปกคลุมด้วยยางมะตอย
- tarred road = ถนนลาดยาง
- useful (adj) = มีประโยชน์

แหล่งข่าว : GlobalcitizenSustainable Electric Bikes Are Helping Women Find Economic Empowerment in Rural Zimbabwe

No comments:

Post a Comment