โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, August 30, 2021

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 30-August-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : BBC

New Zealand woman dies after receiving Pfizer vaccine
หญิงนิวซีแลนด์เสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนไฟเซอร์

New Zealand has reported what it believes to be its first death linked to the Pfizer Covid-19 vaccine.
นิวซีแลนด์ได้รายงานสิ่งที่เชื่อว่าเป็นการเสียชีวิตครั้งแรกที่เชื่อมโยงกับวัคซีนไฟเซอร์โควิด-19

An independent vaccine safety monitoring board said the woman's death was "probably" due to myocarditis, an inflammation of the heart muscle.
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบความปลอดภัยของวัคซีนกล่าวว่า การเสียชีวิตของผู้หญิงรายนั้นอาจเกิดจากไมโอคาไดติส ซึ่งเป็นการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ

It also noted there were other medical issues which could have "influenced the outcome following vaccination".
นอกจากนี้ ยังระบุด้วยว่ามีปัญหาทางการแพทย์อื่นๆ ที่อาจ "ส่งผลต่อผลลัพธ์หลังการฉีดวัคซีน"

European regulators say myocarditis is a "very rare" side effect and that the vaccine's benefits outweigh the risks.
หน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปกล่าวว่าการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ เป็นผลข้างเคียงที่ "หายากมาก" และประโยชน์ของวัคซีนมีมากกว่าความเสี่ยง

The official cause of death has not yet been determined.

ยังไม่ได้ระบุสาเหตุการตายอย่างเป็นทางการ

However, the Covid-19 Vaccine Independent Safety Monitoring Board said the myocarditis was "probably due to vaccination".
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยอิสระวัคซีนโควิด-19 กล่าวว่าการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจนี้ "อาจเป็นเพราะการฉีดวัคซีน"

"This is the first case in New Zealand where a death in the days following vaccination has been linked to the Pfizer COVID-19 vaccine.
"นี่เป็นกรณีแรกในนิวซีแลนด์ที่การเสียชีวิตในวันหลังการฉีดวัคซีนเชื่อมโยงกับวัคซีนไฟเซอร์ โควิด-19

While the Centre for Adverse Reactions Monitoring has received other reports of deaths in someone recently vaccinated, none are considered related to vaccination," it said in a statement.
ในขณะที่ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ได้รับรายงานอื่นๆ เกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ยังไม่มีการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน" ในแถลงการณ์ระบุ

The woman's death is being investigated further and a coroner is due to rule on the case. Officials have not released any further details, including the woman's age.
การตายของผู้หญิงคนนั้นกำลังถูกสอบสวนเพิ่มและเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพมีกำหนดจะพิจารณาคดีนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆ เพิ่มเติม รวมถึงอายุของหญิงสาว

คำศัพท์ข่าว
- adverse (adj) = เป็นผลร้าย, สวนกระแส, ไม่พึงประสงค์
- Adverse Reactions Monitoring = ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- inflammation (n) = การอักเสบ, การติดเชื้อ
- influence (v) = มีอิทธิพลจูงใจ, มีอิทธิพลต่อ, ชักจูงด้วยอำนาจบังคับ
- link (v) = เชื่อมโยง, เกี่ยวของ
- myocarditis (n) = การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ
- probably (adv) = อาจจะ, มีความเป็นไปได้, อย่างค่อนข้างแน่
- rare (adj) = หายาก, ไม่ค่อยมี, พบเห็นได้น้อย

No comments:

Post a Comment