โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, October 23, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 23-October-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : New York Post
FDA finds kid-sized Pfizer dose highly effective against COVID-19 in children ages 5-11
องค์การอาหารและยาพบว่าวัคซีนไฟเซอร์ปริมาณของเด็ก มีประสิทธิภาพในการต่อต้านโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี

Food and Drug Administration researchers found the Pfizer-BioNTech vaccine to be highly effective at protecting kids from COVID-19 – as federal regulators inch closer to greenlighting child-sized doses for 5-11 year-olds.
นักวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่าวัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคมีประสิทธิภาพสูงในการปกป้องเด็กจากโควิด-19 ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางใกล้จะไฟเขียวให้กับวัคซีนปริมาณของเด็กสำหรับกลุ่มอายุ 5-11 ปี

FDA researchers concluded in a study shared Friday that the Pfizer vaccine’s benefits in preventing hospitalizations and deaths “would clearly outweigh” any serious side effects in children.
นักวิจัยขององค์การอาหารและยาสรุปผลในการศึกษาเมื่อวันศุกร์ว่า ประโยชน์ของวัคซีนไฟเซอร์ในการป้องกันการเข้ารักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต "จะเห็นได้ชัดว่ามีประโยชน์กว่า" ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ ในเด็ก

The study was posted ahead of next week’s public meeting with a panel of outside expert advisers who will meet on Tuesday to advise the agency before it decides whether or not to authorize the Pfizer vax for children.
การศึกษานี้ถูกเผยแพร่ลงก่อนการประชุมสาธารณะในสัปดาห์หน้าร่วมกับคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งจะประชุมกันในวันอังคารเพื่อให้คำแนะนำแก่หน่วยงานก่อนตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้วัคซีนไฟเซอร์แว็กซ์สำหรับเด็กหรือไม่

The shot is already authorized for all individuals over the age of 12, however, the expansion has been anticipated as students have returned to classrooms and holiday travel looms.
การฉีดวัคซีนได้รับอนุญาตแล้วสำหรับทุกคนที่มีอายุมากกว่า 12 ปี อย่างไรก็ตาม การขยายอบเขตนี้ได้รับการคาดหวังเมื่อนักเรียนกลับมาที่ห้องเรียนและการเดินทางช่วงวันหยุดยาว

Researchers concluded the Pfizer shot was 91 percent effective at preventing symptomatic infections, according to the study, calculated based on 16 cases of the virus in children given placebo shots versus only three cases among those who were vaccinated.
นักวิจัยสรุปว่า การฉีดวัคซีนไฟเซอร์มีประสิทธิภาพ 91 เปอร์เซ็นต์ในการป้องกันการติดเชื้อตามอาการ, อ้างอิงตามการศึกษา โดยคำนวณจากเด็กที่ติดเชื้อไวรัส 16 รายในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก เทียบกับเพียง 3 รายในกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีน

Researchers said that while none of the children who were infected experienced severe bouts of the virus, the symptoms in those who received vaccines were milder than those who did not.
นักวิจัยกล่าวว่า แม้จะไม่มีเด็กที่ติดเชื้อคนใดมีอาการรุนแรงจากไวรัสเลย แต่อาการในเด็กที่ได้รับวัคซีนก็น้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีน

The FDA collected data as the more infectious delta variant became the dominant strain in August and September.
องค์การอาหารและยาได้รวบรวมข้อมูลขณะไวรัสกลายพันธ์ุเดลต้าที่ติดเชื้อได้มากขึ้นกลายเป็นสายพันธุ์หลักในเดือนสิงหาคมและกันยายน

Researchers found no new or unexpected side effects from the vaccine beyond noted cases of sore arms, fever or achiness.
นักวิจัยพบว่าไม่มีผลข้างเคียงใหม่หรือที่ไม่คาดคิดจากวัคซีนนอกเหนือจากกรณีที่มีอาการปวดแขน มีไข้ หรือปวดเมื่อย

Scientists said that the study was not large enough to detect any extremely rare side affections such as myocarditis, a type of heart inflammation that has been rarely reported after the second dose.
นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการศึกษานี้ไม่ใหญ่พอที่จะตรวจพบอาการข้างเคียงที่หาได้ยากมากๆ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งเป็นการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดหนึ่งที่มีรายงานน้อยหลังการให้วัคซีนครั้งที่สอง

คำศัพท์ข่าว
- achiness = ปวดเมื่อย(เช่นในขณะมีไข้)
- ahead of = ก่อน, ล่วงหน้า
- anticipate (v) = รอคอยอย่างคาดหวัง, คาดว่าจะเกิดขึ้น
- based on = โดยพิจารณาจาก
- beyond = นอกเหนือ, เกินเลย, พ้นเขต
- CDC (Centers for Disease Control) = หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา
- effective (adj) = มีประสิทธิภาพ, ได้ผล
- expansion (n) = การขยายตัว, การเพิ่มขนาด
- green-lighting = การประสบความสำเร็จ, การอนุมัติสำหรับบางสิ่งบางอย่าง
- myocarditis (adj) = การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ
- placebo (n)= ยาหลอก (สารที่ให้เพื่อใช้เปรียบเทียบกับยาจริงที่ใช้ทดลอง)
- preventing (adj) = ที่ซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์, ที่ซึ่งป้องกันไม่ให้มี
- side effect = ผลกระทบข้างเคียง (ผลเสียที่ไม่พึงประสงค์)
- symptomatic (adj) = อาการ, สิ่งที่แสดงอาการ


แหล่งข่าว : Reuters
One of world's last two northern white rhinos dropped from race to save the species
หนึ่งในแรดขาวเหนือ 2 ตัวสุดท้ายของโลก ถูกปลดออกจากการขับเคลื่อนเพื่อปกป้องสายพันธุ์

NAIROBI, Oct 21 (Reuters) - One of the world's last two northern white rhinos, a mother and her daughter, is being retired from a breeding programme aimed at saving the species from extinction, scientists said on Thursday.
ไนโรบี, 21 ต.ค. (รอยเตอร์) - หนึ่งในแรดขาวเหนือสองตัวสุดท้ายของโลก ที่เป็นแม่และลูกสาวของเธอ กำลังจะถูกปลดออกจากโครงการเพาะพันธุ์ที่มุ่งปกป้องแรดขาวเหนือให้รอดพ้นจากการสูญพันธุ์, นักวิทยาศาสตร์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

Najin, 32, is the mother of Fatu who is now the only donor left in the programme, which aims to implant artificially developed embryos into another more abundant species of rhino in Kenya.
นาจิน วัย 32 ปีเป็นแม่ของฟาตู ซึ่งขณะนี้เป็นผู้ให้เพียงรายเดียวที่เหลืออยู่ในโครงการ ซึ่งตั้งเป้าที่จะฝังตัวอ่อนเทียมที่ได้รับการพัฒนาจากห้องปฏิบัติการเข้าไปในแรดอีกชนิดหนึ่งที่มีความจำนวนมากกว่าในเคนยา

There are no known living males and neither of the two remaining northern white rhinos can carry a calf to term.
ไม่มีแรดขาวเหนือเพศผู้ที่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่และแรดขาวเหนือที่เหลืออีกสองก็ตัวไม่สามารถตั้งครรภ์ได้

Northern white rhinos, which are actually grey, used to roam freely in several countries in east and central Africa, but their numbers fell sharply due to widespread poaching for their horns.
แรดขาวเหนือ ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นสีเทา เคยเดินเตร่อย่างอิสระในหลายประเทศในแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกากลาง แต่จำนวนของมันลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการล่าเอานอของพวกมันอย่างกว้างขวาง

A Biorescue team led by researchers from the Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research in Germany has been racing against time to save the world's most endangered mammal.
ทีมไบโอเรสคิว ที่นำโดยนักวิจัยจากสถาบันไลบนิซ ฟอร์ ซู และไวล์ดไลฟ์ รีเสิร์ช ในเยอรมนีได้ทำงานแข่งกับเวลาเพื่อปกป้องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดในโลก

"The team has reached the decision to retire the older of the two remaining females, 32-year-old Najin, as a donor of egg cells," Biorescue said in a statement, citing ethical considerations.
“ทีมได้บรรลุการตัดสินใจปลดนาจินวัย 32 ปี ซึ่งเป็นเพศเมียที่อายุมากกว่าในสองตัวที่เหลืออยู่จากการเป็นผู้บริจาคเซลล์ไข่” ไบโอเรสคิวกล่าวในแถลงการณ์ โดยอ้างถึงการพิจารณาด้านจริยธรรม

Najin's advanced age, and signs of illness, were also taken into account, they said.
พวกเขากล่าวว่า อายุที่มากขึ้นของนาจินและอาการเจ็บป่วย ได้ถูกนำเข้ามาเป็นข้อพิจารณาด้วย

Scientists hope to implant embryos made from the rhinos' egg cells and frozen sperm from deceased males into surrogate mothers.
นักวิทยาศาสตร์หวังที่จะฝังตัวอ่อนที่ผลิตจากเซลล์ไข่ของแรดและสเปิร์มแช่แข็งจากตัวผู้ที่เสียชีวิตแล้ว เข้าไปในแม่อุ้มบุญตัวอื่นๆ

"We have been very successful with Fatu... So far we have 12 pure northern white rhino embryos," David Ndeereh, the acting deputy director for research at the Wildlife Research and Training Institute, a Kenyan state agency, told Reuters.
“เราประสบความสำเร็จอย่างมากกับฟาตู … จนถึงตอนนี้ เรามีตัวอ่อนแรดขาวเหนือบริสุทธิ์ 12 ตัว” เดวิด นเดียเร่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของสถาบันวิจัยและฝึกอบรมสัตว์ป่า หน่วยงานของรัฐเคนยา กล่าวกับรอยเตอร์

"We are very optimistic that the project will succeed."
"เรามองโลกในแง่ดีมากๆ ว่าโครงการจะประสบผลสำเร็จ"

คำศัพท์ข่าว
- abundant (adj) = อื้อซ่า, มากมาย, อุดมสมบูรณ์
- actually (adv) = แท้จริง, ตามจริง, อันที่จริง, จริง ๆแล้ว
- artificially (adv) = ฝืนธรรมชาติ, เลียนแบบธรรมชาติ
- carry to term = carry out a pregnancy = อุ้มท้องดำเนินการตามกำหนด
- donor (n) = ผู้บริจาค, ผู้ให้
- embryo (n) = เอ็มบริโอ, ตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิต
- ethical (adj) = เกี่ยวกับศีลธรรม, ตามหลักจริยธรรม
- extinction (n) = การสูญพันธุ์
- freely (adv) = อย่างอิสระ
- frozen (adj) = ซึ่งเป็นน้ำแข็ง, ที่ซึ่งแช่เข็งไว้
- implant (v) = ปลูกฝัง, สอด, ใส่
- poach (v) = รุกล้ำ, บุกรุกล่าสัตว์, ลักลอบล่าสัตว์อย่างผิดกฏหมาย
- pure (adj) = บริสุทธิ์
- roam (v) = ตระเวณ, เตร็ดเตร่, ท่องเทียว, เคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ
- take into account = คิดคำนึงถึง (นำบางอย่างมาใช้ประกอบการตัดสินใจ)
- widespread (adj) = แพร่หลาย, กว้างขวาง


แหล่งข่าว : ABC NEWS
Cinematographer dies, director injured in accident with prop gun fired by Alec Baldwin
ผู้กำกับภาพเสียชีวิตและผู้กำกับหนังได้รับบาดเจ็บ ในอุบัติเหตุจากปืนประกอบฉากที่ยิงโดยอเล็ก บอลด์วิน

The movie, "Rust," is filming in Santa Fe, New Mexico.
ภาพยนตร์เรื่อง "รัสท์" กำลังถ่ายทำในซานตาเฟ รัฐนิวเม็กซิโก

A cinematographer working on the film "Rust" is dead and the director was hospitalized after an accident during filming involving star Alec Baldwin and a misfiring prop gun, authorities said Thursday.
ผู้กำกับภาพที่กำลังทำงานกับภาพยนตร์เรื่อง "รัสท์" เสียชีวิตแล้ว และผู้กำกับถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการถ่ายทำที่เกี่ยวพันกับดาราชื่อดังอย่างอเล็ก บอลด์วิน และปืนประกอบฉากที่มีการยิงผิดพลาด, เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

Baldwin fired the prop gun, striking the film's director, Joel Souza, and director of photography, Halyna Hutchins, the sheriff's office said in a statement Thursday night.
บอลด์วินยิงปืนที่ใช้ในการแสดงถูกโจเอล ซูซา ผู้กำกับภาพยนตร์ และฮาลีนา ฮัทชินส์ ผู้กำกับภาพ, สำนักงานนายอำเภอกล่าวในแถลงการณ์เมื่อคืนวันพฤหัสบดี

Hutchins, 42, was transported via helicopter to University of New Mexico Hospital, the state's only Level 1 trauma center, "in critical condition," according to sheriff's deputies and the hospital.
ฮัทชินส์วัย 42 ปี ถูกส่งตัวทางเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกที่เป็นศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 1 เพียงแห่งเดียวของรัฐ "ในสภาพวิกฤต", อ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเขตและโรงพยาบาล

She later succumbed to her injuries, the sheriff's office said.
เจ้าหน้าที่สำนักงานกล่าวว่า ต่อมาเธอได้เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บของเธอ

Souza, 48, was brought in an ambulance to Christus St. Vincent Regional Medical Center and was receiving emergency care, authorities said. Actress Frances Fisher, who was cast in "Rust," tweeted Friday morning that Souza was out of the hospital.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ซูซาวัย 48 ปี ถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลไปยังศูนย์การแพทย์ประจำภูมิภาคคริสตัส เซนต์ วินเซนต์และได้รับการดูแลฉุกเฉิน โดยนักแสดงสาวฟรานเซส ฟิชเชอร์ ผู้แสดงในเรื่อง "รัสท์" ลงข้อความในทวิตเตอร์เมื่อเช้าวันศุกร์ว่า ซูซ่าได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว

The Western, starring Baldwin and Jensen Ackles of "Supernatural," began filming this month at Bonanza Creek Movie Ranch, a film location in Santa Fe, New Mexico.
บอลด์วิน นักแสดงจากเรื่องเดอะ เวสเทิร์น และเจนเซ่น แอคเคิลส์ จากเรื่อง "ซุปเปอร์ แนทเชอรัล" เริ่มการถ่ายทำ(หนังรัสท์)ในเดือนนี้ที่ โบนันซา ครีก มูฟวี่ แรนช์ ที่เป็นสถานที่ถ่ายทำในซานตาเฟ รัฐนิวเม็กซิโก

Deputies with the Santa Fe County Sheriff's Office responded to the film set around 2 p.m. local time after a 911 caller "reported a shooting on the set," the Santa Fe County Sheriff's Office said in a statement.
เจ้าหน้าที่สำนักงานนายอำเภอเคาน์ตี้ซานตาเฟ ไปถึงที่ถ่ายทำภาพยนตร์ประมาณ 14.00 น. หลังจากมีผูัโทร 191 "รายงานการยิงที่กองถ่ายทำ", สำนักงานนายอำเภอเคาน์ตี้ซานตาเฟ่กล่าวในแถลงการณ์

Detectives are still determining "how and what type of projectile was discharged," the sheriff's office said earlier.
ผู้สืบสวนยังคงอยู่ระหว่างตัดสินเรื่อง "วิธีและประเภทของกระสุนที่ถูกปล่อยออกไป", สำนักงานนายอำเภอกล่าวไว้ก่อนหน้านี้

No charges have been filed in the shooting, authorities said.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่ายังไม่มีการตั้งข้อหาในการยิง

The film halted production following the accident, a producer said.
ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกหยุดการผลิตหลังจากเกิดอุบัติเหตุ, โปรดิวเซอร์กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- accident (n) = อุบัติเหตุ
- ambulance (n) = รถพยาบาล
- cinematographer (n) = ผู้กำกับภาพ (ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพในการสร้างภาพยนตร์)
- dead (adj) = เสียชีวิต
- deputy (n) = ผู้อาวุโสในองค์กร(ผู้มีอำนาจทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาในองค์กร)
- determine (v) = ระบุ, กำหนด, ตัดสินใจ
- earlier (adv) = ก่อนหน้านี้, ช่วงที่ผ่าน, ตั้งแต่แรก, ช่วงต้นๆ
- halt (v) = หยุดนิ่ง, หยุดกระทำ
- misfiring (adj) = ที่ซึ่งยิงพลาด
- projectile (n) = ลูกกระสุน(วัตถุใด ๆ ที่ถูกขว้างหรือถูกยิงออกไป)
- prop gun (n) = ปืนที่ใช้ในการแสดง ซึ่งกระสุนปืนจะถูกเอาตะกั่วออก
- sheriff (n) = นายอำเภอ
- succumbed = died = เสียชีวิต

- แหล่งข่าว : ABC
Two crew members on the set of the Alec Baldwin-backed film "Rust" were hospitalized after a prop gun with blanks misfired, according to one of the film's producers.

- แหล่งข่าว : ABC
Halyna Hutchins, a well-admired cinematographer who was blazing a new path for women in her field, was killed in a tragic accident on the set of the film "Rust" in New Mexico.

- แหล่งข่าว : CNN
The film industry has been left shocked and in mourning after cinematographer Halyna Hutchins was killed on set when actor and producer Alec Baldwin discharged a prop firearm.

- แหล่งข่าว : The New York Times
Friends described Halyna Hutchins, who was killed when Alec Baldwin discharged a firearm being used as a prop, as someone whose talents had propelled her from Ukraine to success in Hollywood but who never forgot her home country.

- แหล่งข่าว : Bloomberg
UPDATE: A prop firearm discharged by veteran actor Alec Baldwin, who is starring and producing a Western movie, has killed his director of photography and injured the director at the movie set outside Santa Fe, the County Sheriff’s Office says

No comments:

Post a Comment