โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, October 22, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 22-October-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : Reuters
Remains of 'Big John', largest known triceratops, fetch nearly $8 mln
ชิ้นส่วนของ 'บิ๊กจอห์น' ไทรเซอราทอปส์ที่รู้กันว่าใหญ่ที่สุด เรียกเงินได้เกือบ 8 ล้านเหรียญสหรัฐ

PARIS, Oct 21 (Reuters) - A private, anonymous U.S. collector bought the fossilised remains of 'Big John', the largest triceratops dinosaur ever discovered by paleontologists, for 6.65 million euros ($7.74 million) at a Paris auction on Thursday.
ปารีส 21 ตุลาคม(รอยเตอร์) - นักสะสมเอกชนไม่ปรากฏชื่อรายหนึ่งของสหรัฐฯ ได้ซื้อชิ้นส่วนฟอสซิลของ 'บิ๊ก จอห์น' ซึ่งเป็นไดโนเสาร์ไทรเซอราทอปส์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบโดยนักบรรพชีวินวิทยา ด้วยมูลค่า 6.65 ล้านยูโร (7.74 ล้านดอลลาร์) ที่งานประมูลในปารีสเมื่อวันพฤหัสบดี

Big John - named after the owner of the land where the dinosaur's bones were found - roamed modern-day South Dakota more than 66 million years ago.
บิ๊กจอห์น ได้รับการตั้งชื่อตามเจ้าของพื้นที่ที่พบกระดูกไดโนเสาร์ซึ่งเดินท่องทั่วบริเวณเซาท์ดาโคตาในยุคปัจจุบันเมื่อกว่า 66 ล้านปีก่อน

"It's being acquired by an American collector, and that individual is absolutely thrilled with the idea of being able to bring a piece like this to his personal use," said Djuan Rivers, a representative for the buyer.
"มันกำลังจะถูกซื้อไปโดยนักสะสมชาวอเมริกัน และบุคคลนั้นก็ตื่นเต้นอย่างยิ่ง ด้วยความคิดที่จะสามารถนำชิ้นส่วนเช่นนี้ไปเป็นของส่วนตัวได้" ฌอน รีเวอร์ส ตัวแทนของผู้ซื้อกล่าว

The first piece of bone from the supersized skeleton - the skull alone is 2.62 meters long and two meters wide - was found in 2014.
กระดูกชิ้นแรกจากโครงกระดูกขนาดมโหฬาร เป็นกะโหลกชิ้นเดียวที่ยาว 2.62 เมตรและกว้าง 2 เมตรซึ่งได้ถูกค้นพบในปีค.ศ. 2014

By 2015, paleontologists had unearthed 60% of the skeleton, a rare feat, made of over 200 pieces which were painstakingly put together in Italy, to prepare for the Paris auction.
ภายในปีค.ศ.2015 นักบรรพชีวินวิทยาได้ขุดพบ 60% ของโครงกระดูกซึ่งเป็นความสำเร็จที่พบเห็นได้ยาก โดยประกอบขึ้นจากมากกว่า 200 ชิ้นส่วนที่ถูกรวบรวมเข้าด้วยกันอย่างพิถีพิถันในอิตาลี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประมูลในปารีส

The skull showed a traumatic lesion, which researchers said was likely the work of another triceratops striking it from behind.
กะโหลกศีรษะแสดงให้เห็นร่องรอยการบาดเจ็บ ซึ่งนักวิจัยกล่าวว่าน่าจะเป็นผลงานของไทรเซอราทอปส์อีกตัวที่เข้าชนมันจากด้านหลัง

The name triceratops means "three-horned face".
ชื่อไทรเซอราทอปส์หมายถึง "ใบหน้าที่มีสามเขา"

คำศัพท์ข่าว
- absolutely (adv) = สมบูรณ์, แน่นอน, เต็ม ๆ, ขาดลอย, ไม่มีข้อจำกัด
- acquire (v) = ซื้อ, เสาะหาได้, ได้มาซึ่ง, หามาได้
- anonymous (n) = นิรนาม, ไม่ระบุตัวตน
- auction (n) = การประมูลขาย, การขายทอดตลาด
- be able to = สามารถ
- collector (n) = นักสะสม
- curation (n) = การดูแลอย่างเป็นระบบ, กระบวนการคัดเลือกเพื่อจัดนิทรรศการ
- ever (adv) = ตลอด, ทุกครั้ง
- feat (n) = ความสำเร็จที่ได้มาด้วยความยากลำบาก(ใช้ความพยายามมาก)
- fossilised (adj) = ทำให้เป็นซากพืชหรือสัตว์ที่เป็นหิน
- individual (n) = ตัวบุคคล, ตัวต่อตัว, แต่ละบุคคล, เฉพาะราย
- lesion (n) = แผล, บาดแผล
- modern-day (compound) = ทันสมัย, ตามสมัยนิยม, สมัยใหม่
- paleontologist (n) = นักบรรพชีวินวิทยา (นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาซากดึกดำบรรพ์/ฟอสซิล )
- private (n) = ส่วนตัว, เอกชน
- roamed (adj) = ที่ซึ่งสัญจร/เตร็ดเตร่/ตระเวณเดินทาง
- skeleton (n) = โครงกระดูก, ซากโครงร่าง
- supersized (adj) = ใหญ่โตเป็นพิเศษ
- thrill (v) = ทำให้ตื่นเต้น
- traumatic (adj) = ซึ่งบาดเจ็บ, ซึ่งบอบช้ำทางจิตใจ
- triceratop = ไทรเซอราทอป, ไดโนเสาร์ปากนกแก้ว
- unearth (v) = ขุดขึ้นมา, พบ, เปิดเผย

- แหล่งข่าว : CNN
The world's biggest Triceratops fossil ever found, a 66-million-year-old skeleton affectionately dubbed "Big John," has sold for €6.6 million ($7.7 million) — smashing its high auction estimate of €1.5 million ($1.7 million).

No comments:

Post a Comment