โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, October 24, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 24-October-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
'Whole forests will be saved': Is solar cooking more than just a flash in the pan?
'ผืนป่าทั้งหมดจะรอด': การทำอาหารด้วยแสงอาทิตย์เป็นมากกว่าแค่แสงในกระทะหรือไม่?

(CNN)From cool, dewy European mountain ranges and humid Central Asian forests to the urban sprawl across North America and the arid landscapes of the African continent, millions of people are cooking with only the sun's rays as fuel.
(สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น)จากทิวเขาเย็นฉ่ำของยุโรปและผืนป่าเอเชียกลางที่ชุ่มชื้นไปจนถึงเมืองที่แผ่ขยายไปทั่วอเมริกาเหนือและภูมิประเทศที่แห้งแล้งของทวีปแอฟริกา มีผู้คนนับล้านกำลังทำอาหารโดยใช้เพียงแสงอาทิตย์เป็นเชื้อเพลิง

This culinary magic is known as solar cooking.
การทำอาหารที่น่าอัศจรรย์นี้รู้จักกันว่าการทำอาหารด้วยแสงอาทิตย์

Instead of burning a fuel source, solar cooking uses mirrored surfaces to channel and concentrate sunlight into a small space, cooking food while producing zero carbon emissions.
แทนที่จะเผาแหล่งเชื้อเพลิง การปรุงอาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใช้พื้นผิวกระจกสะท้อนแสงเพื่อส่องนำและรวมแสงแดดไว้ในพื้นที่ขนาดเล็ก และปรุงอาหารในขณะที่ไม่มีการปล่อยคาร์บอน

According to the World Health Organization (WHO), 2.6 billion people around the globe cook their daily meals over open fires.
ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ผู้คน 2.6 พันล้านคนทั่วโลกปรุงอาหารประจำวันของพวกเขาโดยตั้งภาชนะเหนือกองไฟ

Fuelled with wood, animal waste, kerosene and charcoal, these fires produce highly polluting smoke and contribute to deforestation, soil erosion and ultimately desertification -- but solar cookers could provide an alternative.
เชื้อเพลิงจากไม้ เศษสัตว์ น้ำมันก๊าดและถ่าน ไฟเหล่านี้สร้างควันมลพิษในปริมาณสูงสูงและมีส่วนทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า การพังทลายของดินและการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในที่สุด แต่อุปกรณ์หุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์สามารถให้ทางเลือกได้

Solar cookers and shrinking forests
อุปกรณ์ปรุงอาหารสุกพลังงานแสงอาทิตย์และป่าที่กำลังหดน้อยลง

Solar Cookers International (SCI) is an non-profit that advocates for the adoption of solar thermal cooking technologies.
สมาคมอุปกรณ์ปรุงอาหารพลังงานแสงอาทิตย์นานาชาติ (SCI) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สนับสนุนการนำเทคโนโลยีการปรุงอาหารด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้

SCI says it knows of over 4 million solar cookers around the world, which people are using to cook and bake in the direct sun or through light clouds.
สมาคม SCI กล่าวว่าสมาคมทราบว่ามีอุปกรณ์ปรุงอาหารพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 4 ล้านเครื่องทั่วโลก ที่ผู้คนใช้ทำอาหารและอบภายใต้แสงแดดโดยตรงหรือผ่านเมฆบางๆ

One of these people is Janak Palta McGilligan. The 73-year-old is a member of the SCI Global Advisory Council and director of the Jimmy McGilligan Centre for Sustainable Development in Madhya Pradesh, India -- which she founded with her late husband in 2010.
หนึ่งในคนเหล่านี้คือ จานัค ปัลตา แมคกิลลิแกน เธออายุ 73 ปีเป็นสมาชิกของ สภาที่ปรึกษาSCIระดับโลก และเป็นผู้อำนวยการศูนย์จิมมี่ แมคกิลลิแกนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในรัฐมัธยประเทศ ของประเทศอินเดีย ซึ่งเธอก่อตั้งร่วมกับสามีผู้ล่วงลับไปเมื่อปีคศ. 2010

คำศัพท์ข่าว
- adoption (n) = การเริ่มนำมาใช้, การรับเป็นของตน
- alternative (n) = ทางเลือก, ตัวเลือก
- concentrate (n) = การรวมตัวอย่างหนาแน่น, การกระจุกตัวอยู่เป็นจำนวนมาก
- contribute (v) = สนับสนุน, ช่วยก่อให้เกิด
- culinary (adj) = เกี่ยวกับการทำอาหาร, เกี่ยวกับการครัว
- desertification = การทำให้เป็นสภาพพื้นที่ดินเป็นทะเลทราย
- emission (n) = การปล่อยออกมา (โดยเฉพาะก๊าซหรือรังสี ขึ้นสู่ท้องฟ้า)
- humid (adj) = เกี่ยวกับความชื้น
- kerosene (n) = น้ำมันก๊าด
- mirrored (adj) = ทำด้วยกระจก, ที่ประกอบด้วยกระจก
- over open fire = ตั้งอยุ่บนกองไฟ(การทำอาหารโดยก่อกองไฟแล้วเอาภาชนะอยู่เหนือกองไฟ)
- pollute (v) = ก่อให้เกิดมลพิษ
- SCI = สมาคมหม้อหุงพลังงานแสงอาทิตย์นานาชาติ
- sprawling (adj) = เกี่ยวกับพื้นที่กว้าง
- sunlight (n) = แสงแดด, แสงอาทิตย์
- ultimately (adv) = ในที่สุด, ท้ายที่สุด, ตอนสุดท้าย (หลังจากเกิดเรื่องขึ้นมากมาย )
- urban (adj) = ในเมือง, เกี่ยวกับเมือง

หมายเหตุ เตาพลังแสงอาทิตย์ หรือเตาสุริยะ ซึ่งใช้พลังงานโดยตรงจากแสงแดด, โดยทั่วไปเป็นทรงโค้งคล้ายจานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมสะท้อนแสงเหมือนกระจกขนาดใหญ่ เพื่อใช้สะท้อนแสงแดดไปรวมกันตรงจุดที่วางภาชนะหุงต้มจนเกิดเป็นความร้อนสูง ทำให้อาหารสุก

- แหล่งข่าว : CNN
Instead of burning a fuel source, solar cooking uses mirrored surfaces to channel and concentrate sunlight into a small space, cooking food while producing zero carbon emissions.


แหล่งข่าว : Reuters
Turkey to expel U.S. envoy and nine others, Erdogan says
ตุรกีจะขับทูตสหรัฐฯ และอีก 9 คนออกจากประเทศ, เออร์โดกันกล่าว

ISTANBUL, Oct 23 (Reuters) - Turkish President Tayyip Erdogan said on Saturday that he had told his foreign ministry to expel the ambassadors of the United States and nine other Western countries for demanding the release of philanthropist Osman Kavala.
กรุงอิสตันบูล, 23 ตุลาคม (รอยเตอร์) - ประธานาธิบดีตุรกีทายยิป ​​เออร์โดกัน กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า เขาได้บอกกับกระทรวงต่างประเทศของเขาให้ขับไล่เอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาและอีกเก้าประเทศตะวันตกจากสาเหตุเรียกร้องให้ปล่อยตัว ออสมัน คาวาลา

Seven of the ambassadors represent Turkey's NATO allies and the expulsions, if carried out, would open the deepest rift with the West in Erdogan's 19 years in power.
เอกอัครราชทูตทั้งเจ็ดเป็นตัวแทนของพันธมิตรนาโต้ของตุรกี และการขับไล่นี้ หากดำเนินการ จะเปิดรอยแตกร้าวที่ลึกที่สุดกับตะวันตกในอำนาจ 19 ปีของเออร์โดกัน

Kavala, a contributor to numerous civil society groups, has been in prison for four years, charged with financing nationwide protests in 2013 and with involvement in a failed coup in 2016.
คาวาลา เป็นผู้สนับสนุนกลุ่มประชาสังคมจำนวนมาก ได้ถูกจำคุกเป็นเวลาสี่ปีแล้ว โดยถูกตั้งข้อหาให้เงินสนับสนุนการประท้วงทั่วประเทศในปีค.ศ.2013 และเกี่ยวข้องกับการทำรัฐประหารที่ล้มเหลวในปีค.ศ.2016

He has remained in detention while his latest trial continues, and denies the charges.
เขายังคงถูกควบคุมตัวในขณะที่การพิจารณาคดีครั้งล่าสุดของเขายังคงดำเนินต่อไป และปฏิเสธข้อกล่าวหา

In a joint statement on Oct. 18, the ambassadors of Canada, Denmark, France, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden, Finland, New Zealand and the United States called for a just and speedy resolution to Kavala's case, and for his "urgent release".
ในแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันที่ 18 ต.ค. เอกอัครราชทูตแคนาดา เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, ฟินแลนด์, นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาอย่างยุติธรรมและรวดเร็วในคดีของคาวาลา และขอให้ "ปล่อยตัวโดยด่วน"

They were summoned by the foreign ministry, which called the statement irresponsible.
พวกเขา(ทูต)ถูกเชิญตัวเข้าพบโดยกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งเรียกคำแถลงดังกล่าวว่าไร้ความรับผิดชอบ

คำศัพท์ข่าว
- ambassador (n) = ทูต, เอกอัครราชทูต
- contributor (n) = ผู้ช่วย, สิ่งที่สนับสนุน (คนหรือสิ่งที่มีส่วนร่วมช่วยทำให้เกิดบางสิ่งบาง)
- deepest (adj) = ลึกที่สุด
- detention (n) = การควบคุมตัว, กักขังหน่วงเหนี่ยว(การกักตัวไว้โดยใช้อำนาจรัฐ)
- expel (v) = ขับไล่,ไล่ออก
- expulsion (n) = การขับไล่, การไล่ออก
- failed (adj) = ที่ซึ่งผิดพลาด, ที่่ซึ่งล้มเหลว
- financing (n) = การให้เงินสนับสนุน
- involvement (อิน′วอ เมิน ท) (n) = การมีส่วนร่วม
- irresponsible (adj) = ขาดความรับผิดชอบ (ทำหรือพูดโดยไม่คิดถึงผลลัพธ์)
- joint (adj) = ที่ซึ่งร่วมกัน
- latest (adj) = ล่าสุด
- nationwide (adj) = ทั่วประเทศ
- notification (n) = การแจ้งเตือน
- numerous (adj) = มากมาย
- philanthropist (n) = ผู้ให้ทุนสนับสนุน
- release (n, v) = ปล่อยออก, ปล่อยตัว, ปล่อยข่าว, ปล่อยผลงาน
- represent (v) = เป็นตัวแทน
- rift (n, v) = การแตกร้าว
- sort (v) = จัดเรียง, จัดเข้าประเภท, แยกประเภท (เพื่อแยกของประเภทหนึ่งออกจากของอื่น)
- trial (n) = การพิจารณาคดี, การสืบพยาน (ศัพท์กฏหมาย)
- urgent (adj) = เร่งด่วน, รีบเร่ง

- แหล่งข่าว : BBC
Turkey moves to throw out US and other envoys

- แหล่งข่าว : CNN
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan has ordered the ambassadors of 10 countries — including the US, France, and Germany — be declared "persona non grata" after calling for the release of a jailed Turkish businessman and philanthropist.

- แหล่งข่าว : New York Post
Turkey to toss out US envoy, 9 others for urging release of prisoner Osman Kavala


แหล่งข่าว : New York Post
Terrifying moment great white shark is spotted feet away from surfers
ช่วงเวลาน่าสะพรึงที่สังเกตุเห็นฉลามขาวตัวใหญ่อยู่ห่างจากนักเล่นกระดานโต้คลื่นแค่ไม่กี่ฟุต

Drone footage shows the jaw-dropping moment a huge great white shark comes within several feet of a child on a surf board.
ภาพจากโดรนเผยให้เห็นช่วงเวลาที่น่าตะลึงจนอ้าปากค้าง เมื่อฉลามขาวตัวใหญ่เข้ามาในระยะไม่กี่ฟุตจากเด็กคนหนึ่งบนกระดานโต้คลื่น

In the heart-stopping clip, the predator can clearly be seen circling the kid plus another surfer off the coast of Del Mar, California.
ในคลิปทำให้ที่หัวใจแทบหยุดเต้น เห็นนักล่ากำลังวนอยู่รอบๆ ตัวเด็กกับนักเล่นกระดานโต้คลื่นอีกคนอย่างชัดเจนที่นอกชายฝั่งเดลมาร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

The incredible drone-camera video was filmed by Scott Fairchild who regularly posts images of wildlife on Instagram.
ภาพวิดิโอหน้าทึ่งจากกล้องโดรนนี้ถ่ายทำโดย สก็อตต์ แฟร์ไชลด์ ผู้ลงภาพสัตว์ป่าบนอินสตาแกรมเป็นประจำ

The shark, which is bigger than a surfboard, appears to prowl around the child and the adult.
ฉลามซึ่งใหญ่กว่ากระดานโต้คลื่น ดูเหมือนจะวนเวียนด้อม ๆ มองๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

He told Fox News: “I was following it and I hadn’t seen the kid yet. I saw the dad see it. Very calmly, he calls his kid over and says, ‘Hey look at this.’
เขาบอกกับสำนักข่าวฟ๊อกซ นิวส์ว่า “ผมกำลังติดตามมันและผมยังไม่เห็นเด็กคนนั้นเลย ผมเห็นว่าผู้เป็นพ่อเห็นฉลาม เขาเรียกลูกให้ไปหาอย่างใจเย็นและพูดว่า 'ดูนี่สิ'

“His dad starts to paddle closer and he points it out to him, and the kid has zero reaction. Like, ‘Oh cool.’”
“พ่อของเขาเริ่มพายเข้าไปใกล้ๆ และเขาก็ชี้ให้เด็กดู และลูกก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ คล้ายกับว่า 'โอ้เจ๋ง'”

Luckily the great white was not hungry for humans that day, because it left the pair alone.
โชคดีที่วันนั้นเจ้าขาวตัวใหญ่ไม่หิวโหยอยากกินมนุษย์ เพราะมันปล่อยให้ทั้งคู่อยู่ตามลำพัง

Underlying the dangers posed by the sharks, the Sun Online reported yesterday footage showing a “great white shark” nearly knocking father and son out of their small boat while they were sightseeing.
จากอันตรายหลายครั้งที่เกิดจากฉลาม สถานีข่าวเดอะซันออนไลน์รายงานภาพเมื่อวานนี้ซึ่งแสดงให้เห็น “ฉลามขาวขนาดใหญ่” เกือบจะเข้าทำร้ายพ่อและลูกชายนอกเรือลำเล็กของพวกเขาในขณะที่พวกเขากำลังเที่ยวชมวิว

It was filmed while dad Sean Vinar and his son James Vinar were watching sea lions off the north coast of Tasmania.
วิดีโอนี้ถูกถ่ายได้ในขณะที่ผู้เป็นพ่อ ฌอน วินาร์ และลูกชายของเขา เจมส์ วินาร์ กำลังดูสิงโตทะเลนอกชายฝั่งทางเหนือของแทสเมเนีย

คำศัพท์ข่าว
- calmly (adv) = อย่างใจเย็น, อย่างสงบ
- cirle (v) = วนเวียน, วกไปวนมา
- coast (n) = บริเวณชายฝั่ง, ริมทะเล
- footage (n) = คลิปวิดีโอ, ภาพเคลื่อนไหว
- heart-stopping (compound) = หัวใจหยุดเต้น
- incredible (adj) = เหลือเชื่อ, ไม่น่าเชื่อ
- jaw-dropping (compound) = เหวอ, อ้าปากค้าง(ปล่อยขากรรไกรลง)
- knock (v) = เคาะ, โจมตึด้วยการต่อย/ชน/กระแทก
- off (adv, prepo) = ห่างออกไป
- paddle (v) = พาย, พายเรือ
- predator (n) = นักล่า, สัตว์ผู้ล่า, สัตว์ใหญ่ผู้ล่าเนื้อสัตว์เล็กเป็นอาหาร
- prowl (v) = เที่ยวเดินด้อมๆ มองๆ
- surfer (n) = ผู้เล่นกระดานโต้คลื่น
- very (adv) = มาก, มากเป็นอย่างยิ่ง


No comments:

Post a Comment