โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 14, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 14-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
An icefish colony discovered in Antarctica is world's largest fish breeding ground
อาณานิคมของปลาน้ำแข็งที่ค้นพบในแอนตาร์กติกาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

(CNN)A breeding colony of 60 million fish has been discovered in Antarctica's ice-covered Weddell Sea -- a unique and previously unknown ecosystem that covers an area the size of Malta.
(สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น) อาณานิคมการเพาะพันธุ์ของปลา 60 ล้านตัวได้ถูกค้นพบในทะเลเวดเดลล์ที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกา มันเป็นระบบนิเวศที่มีเอกลักษณ์และไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ขนาดเท่าประเทศมอลตา

The fascinating find shows how little is known about the ocean depths.
การค้นพบที่น่าสนใจนี้แสดงให้เห็นว่ามีการรู้เกี่ยวกับความลึกของมหาสมุทรเล็กน้อยเพียงใด

The vast colony, believed to be the world's largest, is home to the remarkable icefish (Neopagetopsis ionah), which has a see-through skull and transparent blood.
อาณานิคมอันกว้างใหญ่นี้ ได้ถูกเชื่อว่าเป็นแห่งใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นบ้านของปลาน้ำแข็ง(Neopagetopsis ionah) ที่มีความโดดเด่น ซึ่งมีกะโหลกส่วนหัวที่มองทะลุผ่านได้และเลือดที่โปร่งใส

Icefish are the only vertebrates to have no red blood cells.
ปลาน้ำแข็งเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดเดียวที่ไม่มีเซลล์เม็ดเลือดแดง

To survive at such low temperatures, it has evolved an anti-freeze protein in its transparent blood that stops ice crystals from growing.
เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในอุณหภูมิที่ต่ำเช่นนี้ มันจึงได้พัฒนาโปรตีนต้านการแข็งตัวในเลือดใสที่หยุดไม่ให้ผลึกน้ำแข็งเติบโต

The breeding colony was discovered in February 2021 by the German polar research vessel Polarstern, which was surveying the seabed about half a kilometer below the ship.
อาณานิคมการเพาะพันธุ์ถูกค้นพบในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2021 โดยเรือวิจัยขั้วโลกโพลาร์สเทิร์นของเยอรมัน ซึ่งกำลังสำรวจพื้นทะเลที่ลึกประมาณครึ่งกิโลเมตรจากใต้เรือ

It used a car-sized camera system attached to the stern of the ship that transmits pictures up to the deck as it's being towed.
ใช้ระบบกล้องขนาดเท่ารถยนต์ที่ติดกับท้ายเรือเพื่อส่งภาพขึ้นไปบนดาดฟ้าขณะถูกลากจูง

คำศัพท์ข่าว
- anti-freeze (compound) = ต่อต้านการแข็งตัว
- car-sized (compound) = ขนาดเท่ากับรถยนต์
- evolve (v) = ค่อยๆ พัฒนา, ค่อยๆปรากฏขึ้น
- fascinating (adj) = น่าหลงใหล, น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
- remarkable (adj) = ไม่ธรรมดา, น่าจดจำ, คุ้มค่าแก่การเอาใจใส่
- seabed (n) = พื้นใต้ทะเล, พื้นดินใต้ทะเล
- see-through (compound) = มองเห็นได้ทะลุผ่าน
- survive (v) = รอดพ้น, มีชีวิตรอด, อยู่รอดสืบต่อไปได้
- tow (v) = ลากจูง, ลากโยง
- transmit (v) = ส่งต่อ, ส่งผ่าน
- vertebrate (n) = สัตว์มีกระดูกสันหลัง


แหล่งข่าว : CTV
An icefish colony discovered in Antarctica is world's largest fish breeding ground


แหล่งข่าว : News from Science
The most extensive and densely populated breeding colony of fish anywhere lurks deep underneath the ice of the Weddell Sea, scientists aboard an Antarctic research cruise have discovered.

No comments:

Post a Comment