โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 17-May-2020

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น(Website)
- New Zealand's prime minister turned away from cafe under coronavirus restrictions
นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ถูกทำให้ผละออกจากร้านกาแฟภายใต้ข้อ จำกัด ของ coronavirus


- Not even New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern was exempt from her own coronavirus restrictions after she was turned away from a cafe that was at capacity under physical distancing guidelines.
แม้แต่จาคินดาอาร์เดอร์นนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ก็ไม่ได้รับการยกเว้นจากมาตรการจำกัด coronavirusของเธอเอง หลังจากที่เธอออกไปจากร้านกาแฟแล้วทำให้ความจุของลูกค้าในร้านอยู่ภายใต้แนวทางปฏิบัติของการเว้นระยะห่างทางสังคม
คำศัพท์ข่าว
- after = หลังจาก
- cafe = ร้านกาแฟ
- capacity = ความจุ, รองรับความจุ, รองรับจำนวน
- coronavirus = ไวรัสโคโรนา
- distancing = การรักษาระยะห่าง
- exempt = ยกเว้น, ละเว้น
- guideline = ข้อแนะนำ
- not even = แม้แต่...ก็ไม่...
- own = เจ้าของ
- restriction = ข้อจำกัด, ข้อห้าม
- turn = เลี้ยว, หันเห, กลายเป็น
- turn away = เบือนหน้าหนี
- under = ตำกว่า, ภายใต้, ไม่เกิน
- physical = แท้จริง, สิ่งที่เห็นเป็นตัวเป็นตน, สิ่งที่เห็นทางกายภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น