โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, December 17, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 17-December-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : National Geographic
The deadliest flower in the insect world is a lifeline to farmers—and the planet
ดอกไม้ที่อันตรายที่สุดในโลกของแมลง เป็นเครื่องช่วยชีวิตสำหรับเกษตรกรและโลกใบนี้

The yellow center of the 'killer chrysanthemum' contains a natural toxin that is a powerful insecticide.
จุดศูนย์กลางสีเหลืองของ 'ดอกเบญจมาศนักฆ่า' มีสารพิษตามธรรมชาติที่เป็นยาฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ

Gilgil, Kenya The deadliest flower in the insect world is soft to the touch.
เมืองกิลกิล ประเทศเคนยา ดอกไม้ที่อันตรายที่สุดในโลกของแมลงนั้นอ่อนละมุลน่าสัมผัส

Each morning in the hills above Kenya’s Great Rift Valley, the white petals of the pyrethrum plant become laden with dew.
ทุกเช้าบนเนินเขาเหนือหุบเขาเกรตริฟต์แวลลีย์ ของเคนยา กลีบดอกไม้สีขาวของต้นไพรีทรัมจะหนักอึ้งด้วยน้ำค้าง

To the people who pick them, the flower is utterly harmless. But bugs beware: Its yellow center contains a natural toxin that can kill them in seconds.
ถึงคนที่หยิบพวกมัน ดอกไม้นี้ไม่มีอันตรายอย่างแน่นอน แต่พวกแมลงจงระวัง ส่วนตรงกลางที่มีสีเหลืองของดอกไม้มีสารพิษตามธรรมชาติที่สามารถฆ่าพวกแมลงได้ในไม่กี่วินาที

Discovered in Persia around 400 B.C., the flower produces an active ingredient, pyrethrin, that can be extracted and used to create natural insecticides that farmers spray on crops to protect them from mites, ants, and aphids without harming anyone’s health.
มีการค้นพบในเปอร์เซียเมื่อประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาล ว่าดอกไม้นี้ผลิตสารออกฤทธิ์ไพรีทรินที่สามารถสกัดและนำไปทำยาฆ่าแมลงตามธรรมชาติที่เกษตรกรใช้ฉีดพ่นบนพืชผลเพื่อป้องกันพวกมันจากไร, มดและเพลี้ยอ่อนโดยไม่ทำอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใด

Herders rub pyrethrin ointments on their cattle to repel flies and ticks.
คนเลี้ยงสัตว์ถูขี้ผึ้งไพรีทรินกับวัว-ควายเพื่อขับไล่แมลงวันและเห็บ

In its most common applications, pyrethrin paralyzes pests by attacking their central nervous systems.
ในการใช้งานทั่วไป ไพรีทรินจะทำให้ศัตรูพืชเป็นอัมพาตโดยโจมตีระบบประสาทส่วนกลางของพวกมัน

“If you spray an insect with pyrethrum, for the first 30 seconds it goes mental, incredibly hyperactive, then it falls to the floor,” explains Ian Shaw, managing director of the pyrethrum producer Kapi Limited.
“ถ้าคุณสเปรย์แมลงด้วยไพรีทรัม ใน 30 วินาทีแรกมันจะไปที่ประสาททำให้กระสับกระส่ายอย่างมาก แล้วมันก็ตกลงไปที่พื้น”, เอียน ชอว์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทกาบิลิมิเตด ผู้ผลิตไพรีทรัม อธิบาย

คำศัพท์ข่าว
- cattle = วัว-ควาย (คำใช้เรียกโดยรวมของ สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ที่มีเขาและกีบเช่น วัว ควาย กระทิง, จามรี
- cinerariifolium (n) = ต้นดอกเบญจมาศ/ตระกูลเบญจมาศ
- herder (n) = คนเลี้ยงสัตว์
- hyperactive (adj) = ซึ่งกระทำมากเกินไป
- insecticide (n) = ยาฆ่าแมลง
- laden (adj) = หนักอึ้ง, มีภาระหน้ก
- mental = เกี่ยวกับจิตใจ, สติที่ควบคุมระบบประสาทและร่างกาย
- mite (n) = ไร(จำพวกแมลง)
- ointment (n) = ครีม, ขี้ผึ้ง
- paralyze (v) = ทำให้เป็นอัมพาต, ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้
- powerful (adj) = มีอำนาจมาก, ที่มีอิทธิพล, ทรงพลัง
- pyrethrin/pyrethrum = ไพรีทริน/ไพรีทรัม = สารสกัดธรรมชาติจากพวกพืชตระกูลดอกเบญจมาศ
- repel (v) = ขับไล่, ป้องกันการเข้ามาใกล้
- rub (v) = ถู, ลูบไล้
- soft to the touch = นุ่มนวลน่าสัมผัส
- tick (n) = แมลงกินเลือด(เห็บ, หมัด ไร)
- utterly (adv) = เต็มร้อยเปอร์เซ็น, แน่นอน, อย่างที่สุด


แหล่งข่าว : CNN
The first true millipede has been discovered in Australia. It has the most legs of any living animal
สัตว์พันเท้าตัวแรกอย่างแท้จริงได้ถูกค้นพบในออสเตรเลีย มันมีขามากที่สุดในบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตอยู่

(CNN)Millipedes have lots of legs. It's defining feature of this creature, which is neither worm nor insect.
(สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น)มิลลิปิดมีขาเยอะมาก มันเป็นนิยามคุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ ซึ่งไม่ใช่ทั้งหนอนและแมลง

However, despite a name derived from the Latin for thousand (mille) and feet (pes), no millipede has been found with more than 750 legs -- until now.
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีชื่อมาจากภาษาละตินที่หมายถึงพัน(มิลลิ) และฟุต(เปส) ก็ตาม แต่ยังไม่เคยพบกิ้งกือที่มีขามากกว่า 750 ขาเลย จนกระทั่งบัดนี้

Scientists have discovered the first millipede that has more than 1,000 legs -- 1,306 to be precise -- and the most legs of any living creature on Earth.
นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบกิ้งกือตัวแรกที่มีมากกว่า 1,000 ขา หรือไม่ขาดไม่เกินคือ1,306 ขา และเป็นขาที่มากที่สุดของสิ่งมีชีวิตใดๆ บนโลก

It was found living 60 meters (200 feet) below ground in a drill hole created for mineral exploration in Western Australia.
มันถูกพบอยู่ใต้พื้นดิน 60 เมตร(200 ฟุต) ใต้พื้นดินในช่องที่สร้างขึ้นสำหรับการสำรวจแร่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

The eyeless invertebrate -- it's 3.7 inches (9.5 centimeters) long and 0.04 inch (1 millimeter) wide -- has 330 body segments, antennae, a beak for feeding and a cone-shaped head.
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ไม่มีตาตัวนี้ - มันยาว 3.7 นิ้ว(9.5 ซม.) และกว้าง 0.04 นิ้ว(1 มิลลิเมตร) มีลำตัว 330 ปล้อง, หนวด, จะงอยปากไว้กินอาหารและมีหัวทรงกรวย

"It's as if you pulled a 3-inch white thread from a shirt (but it had 1,306 legs)," said Paul Marek, an associate professor at the department of entomology at Virginia Tech via email.
“มันเหมือนกับว่าคุณดึงด้ายสีขาวยาว 3 นิ้วออกมาจากเสื้อเชิ้ต (แต่มันมี 1,306 ขา)” พอล มาเร็ค รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาที่เวอร์จิเนียเทค กล่าวผ่านทางอีเมล

คำศัพท์ข่าว
- antennae (n) = หนวด
- as if = ราวกับว่า, เหมือนกับ
- beak (n) = จะงอยปาก, ปากนก
- cone-shaped (compoubd) = ลักษณะรูปกรวย
- discover (v) = ค้นพบ
- derive (v) = ได้รับมา, มีกำเนิดมา
- entomology (n) = กีฏวิทยา, สาขาวิชาสัตววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแมลง
- eyeless (adj) = ไม่มีตา
- feature (n) = จุดเด่น, คุณสมบัติ, ลักษณะเฉพาะ
- hole (n) = รู, โพรง, หลุม
- invertebrate (n) = สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
- living (n) = มีชีวิตอยู่, ยังเป็นๆ
- millipede (n) = กิ้งกือ, สัตว์พันเท้า
- most (adj) = มากที่สุด
- neither (adj) = ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง
- pes (n) = เท้าหรือโครงสร้างของเท้าในสัตว์มีกระดูกสันหลัง
- precise (adj) = ไม่ขาดไม่เกิน, เที่ยงตรง, ละเอียด, ตรงเป๊ะ
- create (v) = สร้าง, รังสรรค์, คิดค้น, ประดิษฐ์
- mineral exploration = การสำรวจแร่
- segment (n) = ชิ้นส่วนต่างๆ
- thread (n) = เส้นด้าย

No comments:

Post a Comment