โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 22-May-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : รอยเตอร์
Over 3,000 new Covid-19 cases and 24 deaths reported
มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่กว่า 3,000 ราย และเสียชีวิต 24 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Saturday reported 24 deaths and 3,052 new cases, including 41 overseas arrivals, over the past 24 hours.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) เมื่อวันเสาร์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 24 ราย และมีผู้ป่วยรายใหม่ 3,052ราย รวมถึงผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 41 รายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Bangkok led the list again with 1,191 cases, followed by 437 in Phetchaburi and 99 in Nonthaburi.
กรุงเทพมหานครเป็นผู้นำอีกครั้งโดยมีผู้ติดเชื้อ 1,191ราย ตามด้วยจำนวน 437รายในเพชรบุรีและ 99รายในนนทบุรี

Of the fatalities, 13 were in Bangkok, three in Samut Prakan, two each in Chiang Mai and Ratchaburi, and one each in Nonthaburi, Surat Thani, Yasothon and Nakhon Nayok provinces.
ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 13 รายในกรุงเทพมหานคร 3รายในสมุทรปราการ 2รายในเชียงใหม่ และราชบุรี อีก2รายในจังหวัดนนทบุรี, สุราษฎร์ธานี, ยโสธร และนครนายก

The ages of the deceased were between 31 and 96.
อายุของผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่าง 31 ถึง 96 ปี

Of the 41 cases in quarantine, 40 were Thais – 35 from Cambodia, two from Maldives and one each from Malaysia, Saudi Arabia and Japan.
จาก 41รายที่ถูกกักตัวเป็นคนไทย 40ราย - มาจากกัมพูชา 35ราย, สองคนมาจากมัลดีฟส์, และประเทศละหนึ่งคน จากมาเลเซีย, ซาอุดีอาระเบียและญี่ปุ่น

The only foreigner was a Filipino from Philippines.
ชาวต่างชาติคนเดียวคือชาวฟิลิปปินส์มาจากประเทศฟิลิปปินส์

Meanwhile, 2,900 patients have recovered and been discharged in the last 24 hours.
ในขณะเดียวกันผู้ป่วย 2,900รายหายป่วยและได้ออกจากโรงพยาบาลใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

As of Saturday, the number of confirmed cases in Thailand had risen to 126,118.
ณ วันเสาร์จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 126,118ราย

So far, 82,404 patients have recovered and been discharged, 42,955 are still in hospitals and 759 have died.
จนถึงขณะนี้ผู้ป่วย 82,404 รายหายป่วยแล้ว และให้ออกจากโรงพยาบาลได้ 42,955 คนยังอยู่ในโรงพยาบาล และมีจำนวนผู้เสียชีวิตแล้ว 759 ราย

Separately, 122,962 people have been given their first Covid-19 shot in the last 24 hours, while 40,331 people were given their second shot, bringing the total number of Covid-19 vaccine doses administered in Thailand to 2,811,549.
โดยคิดแบบแยก 122,962รายได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครั้งแรกในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในขณะที่มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งที่สองจำนวน 40,331ราย ทำให้จำนวนวัคซีนโควิด -19 ทั้งหมดที่ดำเนินการฉีดแล้วในประเทศไทยอยู่ที่ 2,811,549

According to Worldometer, as of 11am on Saturday, the number of confirmed cases globally had risen to 166.46 million (up by 620.715), 147.22 million of whom have recovered, 15.79 million are active cases (98,169 in severe condition) and 3.45 million have died (up by 12,723).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 11.00 น. ของวันเสาร์ จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 166.46 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 620.715) 147.22 ล้านรายที่หายป่วยแล้ว, 15.79 ล้านรายยังมีเชื้ออยู่ (98,169รายป่วยในขั้นวิกฤติ) และ 3.45 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้นจากเดิม 12,723ราย)

Thailand ranks 90th on the global list of most cases, which is topped by the US with 33.86 million, followed by India 26.28 million, Brazil 15.97 million, France 5.58 million, and Turkey 5.16 million.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 90 ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดของโลก โดยสหรัฐฯมีจำนวน33.86 ล้านราย ตามมาด้วยอินเดีย 26.28 ล้านราย บราซิล 15.97ล้านราย ฝรั่งเศส 5.58ล้านราย และตุรกี 5.16ล้านราย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย,รายติดเชื้อโรค
- confirmed case = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- discharge (v) = การปล่อยออก, อนุญาตให้ออกจาก (สถานที่, สถานพยาบาล, สถานที่กักตัว)
- fatalities (fatality) = การเสียชีวิต
- global (n) = ทั่วโลก
- globally (adv) = ทั่วโลก
- most = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- most cases = ผู้ติดเชื้อมากที่สุด
- one each = อันละหนึ่ง, อย่างละหนึ่ง
- patient (n) = ผู้ป่วย,รายไข้
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- recover (v) = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- rise (v) = ขึ้น, ลุกขึ้น, เลื่อนขึ้น, เพิ่มขึ้น(จำนวน)
- risen to = เพิ่มสูงขึ้นเป็น
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุด
- up by = เพิ่มขึ้นจากเดิม + จำนวน

แหล่งข่าว : Bangkok Post

แหล่งข่าว : ThaiPBSWorld

แหล่งข่าว : ThaiEnquirerแหล่งข่าว : รอยเตอร์
แหล่งข่าว : รอยเตอร์
Sweat-sniffer dogs make Thai debut as coronavirus detectors
สุนัขดมกลิ่นเหงื่อเปิดตัวในไทย ในฐานะเครื่องตรวจจับไวรัสโคโรนา

Thailand on Friday deployed dogs trained to detect coronavirus infections by sniffing samples of human sweat, as the country deals with a spike in infections, including many without symptoms of the virus.
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดส่งสุนัขที่ได้รับการฝึกเพื่อตรวจหาการติดเชื้อโคโรนาไวรัสโดยการดมกลิ่นเหงื่อของมนุษย์ ขณะที่ประเทศนี้เจอการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงอีกจำนวนมากที่ไม่มีอาการของไวรัส

Three of six trained Labradors made their debut at Bangkok's Chulalongkorn University after trials that the project leader said had shown a success rate of about 95%, with about 2,000 samples sniffed this month.
สุนัขพันู์ลาบราดอร์ฝึกหัด 3 ใน 6 ต้วได้เปิดตัวครั้งแรกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ หลังการทดลองที่หัวหน้าโครงการกล่าวว่ามีอัตราความสำเร็จประมาณ 95% โดยให้ดมกลิ่นประมาณ 2,000 ตัวอย่างในเดือนนี้

"The canines are very fast at screening," said co-researcher Thitiwat Sirprasart.
"At this pace, we are able to isolate those whom we suspect are infected from those who are virus-free."
“ สุนัขตรวจคัดกรองได้เร็วมาก” ธิติวัฒน์ ศิริประสาท ผู้ร่วมวิจัยกล่าว "ในขณะนี้เราสามารถแยกผู้ที่เราสงสัยว่าติดเชื้อออกจากผู้ที่ไม่มีไวรัส"

The dogs are not required to smell the humans directly.
สุนัขไม่จำเป็นต้องดมกลิ่นมนุษย์โดยตรง

Sweat samples are collected from humans and stored in small metal containers for the dogs to inspect one-by-one.
ตัวอย่างเหงื่อจะถูกเก็บจากมนุษย์และเก็บไว้ในภาชนะโลหะขนาดเล็กเพื่อให้สุนัขตรวจสอบทีละตัวอย่าง

When a suspected infection is found, the dog halts and directs its nose at the sample.
เมื่อพบผู้สงสัยว่ามีการติดเชื้อ สุนัขจะชะงักแล้วเอาจมูกเข้าไปดมโดยตรง

"The distinctive scent is what would appear after there is an infection.
กลิ่นที่มีลักษณะเฉพาะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากมีการติดเชื้อ

Different kinds of viruses will produce different kinds of scent," said co-researcher Pattama Torvorapanit.
ชนิดของไวรัสที่ต่างกันก็จะผลิตกลิ่นที่แตกต่างกัน, ปัทมา ต.วรพานิช ผู้วิจัยร่วม กล่าว

The project's directors hope the dogs will be used at airports or boat piers and say they are more effective than temperature checks.
ผู้อำนวยการโครงการหวังว่าจะได้ใช้สุนัขเหล่านี้ที่สนามบินหรือท่าเทียบเรือ และกล่าวว่าสุนัขเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการตรวจวัดอุณหภูมิ

Thailand is fighting its most severe outbreak yet, with cases quadrupling to 123,066 and deaths increasing seven-fold since the start of April to 735.
ประเทศไทยกำลังต่อสู้กับการระบาดครั้งรุนแรงที่สุดที่เคยมี ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงสี่เท่าเป็น 123,066 ราย และเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเจ็ดเท่าตั้งแต่เริ่มเดือนเมษายนเป็น 735 ราย

คำศัพท์ข่าว
- be used = ถูกใช้
- boat pier(n) = ท่าเทียบเรือ
- co-researcher (compound) = ผู้วิจัยร่วม
- debut เดบิวต์ (n) = เปิดตัวเป็นครั้งแรก, แสดงหรือปรากฏในที่สาธารณะ
- distinctive = พิเศษ, มีลักษณะเฉพาะ
- distinctive(adj) = มีความพิเศษ, เฉพาะ
- effective = มีประสิทธิภาพ
- halt(v) = หยุด, ชะงัก
- more = เพิ่มมากขึ้น
- one-by-one = ครั้งละหนึ่ง
- quadruple (v) = คูณด้วยสี่, ทำให้เป็นสี่เท่า
- scent = กลิ่น
- screening = ตรวจคัดกรอง
- seven-fold (compound) = เจ็ดเท่า
- severe (adj) = รุนแรง, สาหัส
- virus-free (compound) = ไม่มีไวรัส, ปลอดเชื้อไวรัส

แหล่งข่าว : Republicworld
แหล่งข่าว : Dailymail
แหล่งข่าว : Dailymail
แหล่งข่าว : Dailymail
แหล่งข่าว : Dailymailแหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Get a Covid-19 vaccine in this town and you could win a live cow
รับวัคซีนโควิด-19 ในเมืองนี้แล้วคุณอาจจะได้วัวตัวเป็นๆ

Bangkok, ThailandA district of northern Thailand has launched a raffle campaign for its vaccinated residents to win a live cow per week for the rest of the year, in a bid to boost the local Covid-19 vaccination drive.
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย มีอำเภอหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยได้เปิดตัวแคมเปญจับฉลากสำหรับผู้ที่รับการฉีดวัคซีนเพื่อลุ้นรับวัวหนึ่งตัวต่อสัปดาห์ในช่วงที่เหลือของปี เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในท้องถิ่น

From next month, one lucky vaccinated villager in the Mae Chaem district of Chiang Mai province will be randomly chosen every week to win a young cow worth about 10,000 baht ($318.78).
ตั้งแต่เดือนหน้าชาวบ้านที่ได้รับการฉีดวัคซีนผู้โชคดี 1 คนในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จะถูกสุ่มเลือกทุกสัปดาห์เพื่อลุ้นรับวัววัยละอ่อนมูลค่าประมาณ 10,000 บาท( 318.78เหรียญสหรัฐฯ)

The campaign, set to run for 24 weeks, has been met with enthusiasm in the town of 43,000 since it was announced earlier this week.
แคมเปญนี้มีกำหนดจะดำเนินการเป็นเวลา 24 สัปดาห์ได้รับการตอบสนองด้วยความกระตือรือร้นในเมือง 43,000 คนนับตั้งแต่มีการประกาศเมื่อต้นสัปดาห์

"Our vaccine registration numbers have gone from hundreds to thousands in a couple of days," district chief Boonlue Thamtharanurak told Reuters.
“ จำนวนลงทะเบียนจองวัคซีนของเราเดินหน้าจากหลายร้อยเป็นหลายพัน ในเวลาสองวัน” นายอำเภอ บุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ กล่าวกับรอยเตอร์

"The villagers love cows. Cows can be sold for cash."
“ ชาวบ้านชอบวัวมากๆ วัวสามารถขายได้เงินสด”

More than 4,000 people in priority groups, including those over 60 years old and those with pre-existing conditions, have already registered for their shots, Boonlue said.
บุญลือกล่าวว่า ผู้ที่อยู่ในกลุ่มลำดับสำคัญมากกว่า 4,000 คนรวมถึงผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีและผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขก่อนแล้ว ได้ลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยแล้ว

The town will start vaccinations on June 7, in line with the government's national rollout.
เมืองนี้จะเริ่มการฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน ตามการเปิดตัวระดับประเทศของรัฐบาล

Other provinces in Thailand have also come up with creative incentives to boost registration, such as gold necklace giveaways, store discount coupons, or cash handouts.
จังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยก็มีสิ่งจูงใจที่สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มการลงทะเบียน เช่นการแจกสร้อยคอทองคำ, คูปองส่วนลดร้านค้า หรือแจกเงินสด

At least 1.64 million of Thailand's 66 million population have already received their first doses and more than 7 million have registered so far.
อย่างน้อย 1.64 ล้านคนของประชากรไทย 66 ล้านคนได้รับวัคซีนครั้งแรกแล้ว และมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 7 ล้านคน

The Southeast Asian country has been hit by its biggest coronavirus outbreak so far, with the majority of its 119,585 cases and 703 deaths recorded in the past two months.

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของไวรัสโคโรนา จนถึงขณะนี้โดยส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อ 119,585 รายและเสียชีวิต 703 รายอยู่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา

คำศัพท์ข่าว
- boost (v) = ผลักดันขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น
- campaign = แคมเปญ (รณรงค์, ส่งเสริม, ผลักดัน, กระตุ้น, หาเสียง)
- cash = เงินสด
- district = อำเภอ, เขต, แขวง
- dose = โดส, ปริมาณยา หรือวัคซีน
- earlier (adv) = ก่อนหน้านี้, ช่วงที่ผ่าน, ตั้งแต่แรก, ช่วงต้นๆ
- enthusiasm = ความกุลีกุจอ, ความกระตือรือร้น, ความศรัทธาอย่างแรงกล้า
- giveaway (n) = ของแจก, ของที่ให้ฟรี
- gold necklace = สร้อยคอทองคำ
- handout = ใบปลิว, เอกสารฟรีที่ให้ข้อมูล
- live (adj) = มีชีวิตอยู่
- outbreak (n) = การะบาด, การแพร่เชื้อ
- population (n) = ประชากร, จำนวนประชากร
- pre-existing (compound) = มีอยู่ก่อนหน้านี้
- priority (n) = การมาก่อน, สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก
- raffle campaign = แคมเปญจับฉลากรางวัล
- rollout = เปิดตัว, เปิดตัวสินค้า, แผ่ออก, คลี่ออก
- so far (โซฟา ) = จนถึงขณะนี้, จนถึงตอนนี้, ที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้
- such as = อย่างเช่น, อาทิเช่น
- worth = มีค่า, มีราคาแหล่งข่าว : รอยเตอร์
Young British people want to ditch the monarchy, poll suggests
คนหนุ่มสาวชาวอังกฤษต้องการยกเลิกสถาบันกษัตริย์

Young people in Britain no longer think the country should keep the monarchy and more now want an elected head of state, with their mood souring over the last couple of years, a poll on Friday showed.
ผลการสำรวจที่เผยในวันศุกร์แสดงข้อมูลว่า คนหนุ่มสาวในสหราชอาณาจักรไม่คิดว่าประเทศควรรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้อีกต่อไป และมากไปกว่านี้ในตอนนี้ต้องการประมุขแห่งรัฐที่มาจากการเลือกตั้ง ด้วยอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีนักในช่วงสองปีที่ผ่านมา

The British monarchy traces its history back to William the Conqueror who invaded England in 1066, though royals ruled the patchwork of kingdoms which stretched across what became England, Scotland and Wales for centuries before that.
สถาบันกษัตริย์ของอังกฤษมีเส้นทางประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปถึงวิลเลียมผู้บุกเข้ามาในอังกฤษเมื่อปี 1066 แม้ว่าราชวงศ์จะปกครองหลายอาณาจักรพื้นที่ต่อกันซึ่งแผ่ขยายไปทั่วจนได้กลายมาเป็นอังกฤษ สกอตแลนด์และเวลส์เป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนหน้านั้น

According to the survey by YouGov, 41% of those aged 18 to 24 thought there should now be an elected head of state compared to 31% who wanted a king or queen.
จากการสำรวจโดย YouGov พบว่า 41%ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 24 ปีคิดว่าตอนนี้ควรมีการเลือกตั้งประมุขแห่งรัฐ เทียบกับ 31% ที่ต้องการกษัตริย์หรือราชินี

That was a reversal of sentiment from two years ago, when 46% preferred the monarchy to 26% who wanted it replaced.
นั่นกลับกันกับความเชื่อมั่นเมื่อสองปีที่แล้ว ที่มี 46% พอใจต่อสถาบันกษัตริย์ ต่อ 26% ที่ต้องการให้เปลี่ยนออก

However, overall the survey had better news for Queen Elizabeth, 95, and the royal family, with 61% favouring the monarchy while just under a quarter thought it should be replaced with an elected figure.
อย่างไรก็ตามผลการสำรวจโดยรวมมีข่าวดีสำหรับควีนเอลิซาเบธวัย 95 ปีและราชวงศ์ โดยมี 61% ชื่นชอบสถาบันกษัตริย์ในขณะที่เพียงไม่ถึงหนึ่งในสี่คิดว่าควรแทนที่ด้วยบุคคลที่มาจากการเลือกตั้ง

The last few months have been difficult for the Windsors with the death of the queen's 99-year-old husband Prince Philip in April and the crisis that followed the interview by Elizabeth's grandson Prince Harry and his wife Meghan with U.S. chat show host Oprah Winfrey in March.
ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงยากลำบากสำหรับราชวงศ์วินเซอร์ ด้วยการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายฟิลิปพระสวามีวัย 99 ปีของราชินีในเดือนเมษายน และวิกฤตที่ตามมาจากการให้สัมภาษณ์ของเจ้าชายแฮร์รี่หลานชายของเอลิซาเบธ และเมแกนภรรยาของเขา กับโอปราห์ วินฟรีย์ พิธีกรรายการสนธนาในสหรัฐฯเมื่อเดือนมีนาคม

Previous polls have indicated an age divide, with younger generations holding more favourable views of Harry and Meghan than their older counterparts who had overhwelmingly negative feelings about them.
การสำรวจก่อนหน้านี้ได้ระบุแบ่งอายุ โดยคนรุ่นใหม่มีมุมมองที่ดีต่อแฮร์รี่และเมแกน มากกว่าฝั่งคู่ปรับสูงวัยกว่าที่มีความรู้สึกเชิงลบต่อพวกเขาอย่างมาก

While there is no possibility of an end to the monarchy while the queen remains on the throne, there is concern for the royals about a declining support among younger Britons.
แม้ว่าจะไม่มีความเป็นไปได้ที่จะยุติระบอบกษัตริย์ในขณะที่พระราชินียังคงอยู่บนบัลลังก์ แต่ก็มีความกังวลสำหรับราชวงศ์เกี่ยวกับการสนับสนุนที่ลดลงในหมู่ชาวอังกฤษที่อายุน้อยกว่า

The survey of 4,870 adults found 53% of those aged between 25-49 supported keeping the monarchy, down five percentage points from a similar poll in 2019, while support for an elected head was up 4 points.
การสำรวจผู้ใหญ่ 4,870 คนพบว่า 53% ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-49 ปีสนับสนุนการคงไว้ของสถาบันกษัตริย์ ซึ่งลดลง 5 เปอร์เซ็นต์จากการสำรวจที่คล้ายกันในปี 2019 ขณะที่การสนับสนุนให้เลือกตั้งผู้นำเพิ่มขึ้น 4 เปอร์เซนต์

Amongst those aged over 65, 81% backed the monarchy, almost unchanged from two years ago.
ในกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า 65 ปี มี 81% สนับสนุนสถาบันกษัตริย์ โดยแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อสองปีที่แล้ว

คำศัพท์ข่าว
- almost (adv) = เกือบ, แทบจะ, ส่วนมาก
- favourable = เป็นที่ชื่นชอบ, เห็นด้วย
- figure = บุคคลสำคัญ
- generation = ยุค, รุ่น, สมัย
- indicate (v) = ชี้ให้เห็น, บ่งชี้, บ่งบอก
- monarch มอเนิรฺคฺ = (n) = เกี่ยวกับราชวงศ์, สถาบันพระมหากษัตริย์, การปกครองระบอบราชาธิปไตย
- no longer = ไม่อีกต่อไป, เป็นจริงในอดีตไม่ใช่จริงตอนนี้
- poll = โพล, แบบสำรวจ
- reversal = การกลับลำ, การกลับตรงกันข้าม
- sentiment (n) = แนวความคิด, ความคิดเห็น
- throne = บัลลังก์, ราชบัลลังก์, ตำแหน่งกษัตริย์ (เก้าอี้พิเศษ สำรับราชพิธี)
- trace (n) = ร่องรอย


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น