โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 14-May-2021

แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Environment As drought dries California rivers, salmon take truck rides to sea
จากความแล้งของสิ่งแวดล้อมทำให้แม่น้ำในแคลิฟอร์เนียแห้งเหือด ปลาแซลมอนต้องขึ้นรถบรรทุกไปทะเล

During a typical spring, the silver young salmon swimming in long tanks at the Nimbus Fish Hatchery east of Sacramento would be released into the American River and then make their way out to the Pacific Ocean to grow to adulthood.
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปกติปลาแซลมอนวัยเด็กสีเงินที่ว่ายน้ำในถังยาวที่ศูนย์เพาะพันธุ์ปลา Nimbus ทางตะวันออกของแซคราเมนโตจะถูกปล่อยลงในแม่น้ำอเมริกา จากนั้นจึงออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกด้วยตัวเองเพื่อเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่

But with extreme drought now gripping California and much of West Coast, the rivers are too warm for the salmon to survive.
แต่ด้วยความแห้งแล้งที่รุนแรงในแคลิฟอร์เนียและชายฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่ทำให้แม่น้ำอุ่นเกินกว่าที่ปลาแซลมอนจะอยู่รอดได้

This week, the 3.5-inch (90-mm) smolt, as the young fish are known, embarked on a much different journey when they were loaded on to trucks and driven to the San Francisco Bay for release into cooler waters.
ในสัปดาห์นี้ ปลาวัยเด็กที่รู้จักกันว่าปลาสโมลท์ขนาด 3.5 นิ้ว (90 มม.) ได้เริ่มต้นการเดินทางที่แตกต่างไปจากเดิมมาก เมื่อพวกมันถูกนำขึ้นรถบรรทุกและขับไปที่อ่าวซานฟรานซิสโกเพื่อปล่อยลงในน้ำที่เย็นกว่า

Low amounts of rain and snow led to less water and warmer temperatures in the state's rivers and reservoirs, said Jason Julienne, who manages several state-run hatcheries in the Sacramento River system, including the Nimbus.
ฝนและหิมะปริมาณต่ำทำให้มีน้ำน้อยและอุณหภูมิในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำของรัฐ Jason Julienne อุ่นขึ้น, ผู้บริหารโรงเพาะเลี้ยงหลายแห่งของรัฐในระบบแม่น้ำแซคราเมนโตรวมถึง เขื่อน Nimbus กล่าว

When those conditions occur, "we know we have to really go into high gear to make sure these fish survive," said Harry Morse, spokesman for the California Department of Fish and Wildlife.
เมื่อเงื่อนไขเหล่านั้นเกิดขึ้น "เรารู้ดีว่าเราต้องเร่งทำงานให้มากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าปลาเหล่านี้มีชีวิตรอด", แฮร์รี่ มอร์ส โฆษกของกรมทรัพยากรปลาและสัตว์ป่าแห่งแคลิฟอร์เนีย

The state plans to truck 17 million of the smolt to the San Francisco Bay this year from various hatcheries, an emergency step not taken since the last major drought in 2014, Morse said.
รัฐมีแผนที่จะบรรทุกลูกปลาแซลมอนจำนวน 17 ล้านตัวในปีนี้จากโรงเพาะฟักต่างๆไปยังอ่าวซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นขั้นตอนฉุกเฉินที่ไม่ได้ดำเนินการนับตั้งแต่ภัยแล้งครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดในปี ค.ศ.2014 มอร์สกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- cooler (adj) = เย็นกว่า
- drought (n) = ภัยแล้ง, ความแห้งแล้ง
- embark on = เริ่มดำเนินการสิ่งใหม่ (ที่ยาก)
- go into high gear = พยายามทำให้มากขึ้นอีก
- load (v) = ใส่, บรรจุ
- reservoir = อ่างเก็บน้ำ
- smolt = ลูกปลาแซลมอน
- typical (adj) = ตามปกติ, ตามแบบฉบับ
- warmer (adj) = อุ่นมากขึ้นแหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
China and Russia want to vaccinate the developing world before the West. It's brought them closer than ever
จีนและรัสเซียต้องการฉีดวัคซีนให้กับประเทศกำลังพัฒนาก่อนประเทศทางตะวันตก มันทำให้พวกเขาเข้าใกล้กันกว่าที่เคย

When Russia's Sputnik V vaccine is unloaded in countries around the world, hundreds of millions of doses will come with the label "Made in China."
เมื่อวัคซีน Sputnik V ของรัสเซียถูกขนถ่ายลงในประเทศต่างๆทั่วโลก ปริมาณหลายร้อยล้านโดสจะมาพร้อมกับฉลาก "ผลิตในจีน"

Chinese companies have made agreements over the past month to manufacture more than 260 million doses of Russia's Sputnik V vaccine, which has been approved for use in more than 60 countries, including a large number of developing nations such as Mexico, India and Argentina.
บริษัทจีนได้ทำข้อตกลงในช่วงเดือนที่ผ่านมา ที่จะผลิตวัคซีน Sputnik V ของรัสเซียมากกว่า 260 ล้านโดส ซึ่งได้รับการรับรองให้ใช้ในกว่า 60 ประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากเช่น เม็กซิโก, อินเดีย และอาร์เจนตินา

The deals are symbolic of how China and Russia's international vaccine goals are increasingly aligned, as they assist developing countries neglected by their traditional Western partners who have been accused of hoarding shots.
ความร่วมมือดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ว่าเป้าหมายด้านวัคซีนระหว่างประเทศของจีนและรัสเซียมีความเป็นไปในทางเดียวกันมากขึ้นอย่างไร ในขณะที่พวกเขาช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่ถูกละเลยโดยชาติตะวันตกพันธมิตรดั้งเดิมของพวกเขาซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำการกักตุนวัคซีน

Duke University research shows that while some countries, such as Canada, the UK and New Zealand, have bought enough vaccines to cover their population more than three times over, the vast majority of countries have barely got doses for half their citizens, including some of the nations worst hit by Covid-19.
ผลการวิจัยของมหาวิยาลัย Duke University แสดงให้เห็นว่าในขณะที่บางประเทศเช่น แคนาดา, สหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์ ได้ซื้อวัคซีนเพียงพอที่จะครอบคลุมประชากรของพวกเขามากกว่าสามเท่า แต่ประเทศส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้รับวัคซีนในจำนวนสำหรับครึ่งหนึ่งของพลเมือง รวมถึงบางประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากโควิด-19

Bobo Lo, an expert on China-Russia relations and former deputy head of mission at Australia's embassy in Moscow, said both Moscow and Beijing saw an opportunity for geopolitical gains in the pandemic, winning favor and influence for their autocratic systems.
Bobo Lo ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์จีน-รัสเซีย และอดีตรองหัวหน้าคณะทูตออสเตรเลียในกรุงมอสโกวกล่าวว่า ทั้งมอสโกวและปักกิ่งมองเห็นโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในช่วงการระบาดใหญ่ ที่จะได้รับความชื่นชอบและส่งผลดีต่อระบบเผด็จการของพวกเขา

"It's useful to them to point out that the West is being selfish in limiting the distribution of vaccine to developing countries," he said. "This is a really convenient narrative for both Beijing and Moscow."
"มันมีประโยชน์สำหรับพวกเขาที่จะชี้ให้เห็นว่าชาติตะวันตกกำลังเห็นแก่ตัวในการจำกัดการกระจายวัคซีนไปยังประเทศกำลังพัฒนา" เขากล่าว "นี่เป็นเรื่องเล่าที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากสำหรับทั้งปักกิ่งและมอสโกว"

There is also a darker side to Moscow and Beijing's vaccine cooperation.
ยังมีด้านที่มืดกว่านี้ในความร่วมมือด้านวัคซีนของมอสโกวและปักกิ่ง

In recent months, Russian disinformation efforts have tried to undermine confidence in US and UK vaccines, such as those made by Pfizer and AstraZeneca, according to Judyth Twigg, professor of political science at Virginia Commonwealth University.
ในช่วงไม่กี่เดือนนี้ รัสเซียได้บิดเบือนข้อมูล พยายามบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในวัคซีนของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร เช่นวัคซีนที่ผลิตโดย Pfizer และ AstraZeneca, จากข้อมูลของ Judyth Twigg ศาสตราจารย์รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียคอมมอนเวลธ์

China has done the same, with state-run media hyping up reports of deaths from US and European-made vaccines.
จีนก็ทำเช่นเดียวกันโดยสื่อของรัฐได้รายงานการเสียชีวิตจากวัคซีนที่ผลิตในสหรัฐฯและยุโรป

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- align (v) = ทำให้สอดคล้องกัน, จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- autocratic (adj) = เผด็จการ
- barely (adv) = แทบไม่มี, ฉิวเฉียด
- deal = ข้อตกลง, สัญญา
- deputy = รอง, ตำแหน่งรอง
- disinformation (n) = การบิดเบือนข้อมูล
- distribution = การแจกจ่าย, การกระจาย
- geopolitical (adj) = เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ
- increasingly (v) = ยิ่งขึ้น, มากขึ้น
- opportunity = โอกาส
- point out = ชี้ให้เห็น, บ่งชี, ระบุ
- selfish = เห็นแก่ตัว
- such as = อย่างเช่น, อาทิเช่น
- undermine (v) = บ่อนทำลาย, ทำให้อ่อนลง, ทำลายทีละน้อย
- useful = มีประโยชน์
- vast (adj)= กว้างใหญ่, มหาศาล, มากสุด ๆ
- worst hit = ได้รับผลกระทบแย่ที่สุด, ได้รับผลกระทบเลวร้ายที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น