โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, November 26, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 26-November-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
British man given 3D printed eye in world first, hospital says
โรงพยาบาลเผย หนุ่มอังกฤษได้รับดวงตาจากการพิมพ์ 3 มิติเป็นครั้งแรกของโลก

(CNN)A British man has become the first patient in the world to be fitted with a 3D printed eye, according to Moorfields Eye Hospital in London.
(ซีเอ็นเอ็น) ชายชาวอังกฤษกลายเป็นผู้ป่วยรายแรกในโลกที่ได้รับการใส่ดวงตาจากการพิมพ์ 3 มิติ, ตามรายงานของโรงพยาบาลจักษุมัวร์ฟิลด์ในลอนดอน

Steve Verze, who is 47 and an engineer from Hackney, east London, was given the left eye on Thursday and first tried it for size earlier this month.
สตีฟ เวิร์ซ อายุ 47 ปีและเป็นวิศวกรจากเมืองแฮ็คนี่ย์ ทางตะวันออกของลอนดอน ได้รับตาซ้ายเมื่อวันพฤหัสบดี และได้ลองใส่ลูกตาเพื่อดูขนาดครั้งแรกเมื่อต้นเดือนนี้

Moorfields Eye Hospital said in a press release Thursday that the prosthetic is the first fully digital prosthetic eye created for a patient.
โรงพยาบาลมัวร์ฟิลด์ส อายกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า อวัยวะเทียมนี้เป็นตาเทียมดิจิตอลเต็มรูปแบบชิ้นแรกที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ป่วย

The eye is more realistic than other alternatives, and is designed to have "clearer definition and real depth to the pupil," the hospital said.
ดวงตามีความสมจริงมากกว่าทางเลือกอื่น และได้รับการออกแบบให้มี "ความคมชัดและความลึกรู้ม่านตาที่เท่าของจริงมากขึ้น", โรงพยาบาลกล่าว

Other prosthetic eyes consist of an iris hand-painted onto a disc that is then embedded into the eye socket.
ลูกตาเทียมแบบอื่นๆ ประกอบด้วยม่านตาที่ทาสีด้วยมือบนแผ่นกลมแบนที่ฝังเข้าไปในเบ้าตา

However, their design prevents light from passing into the "full depth" of the eye, the hospital added in the release.
อย่างไรก็ตาม การออกแบบของพวกเขาป้องกันแสงไม่ให้ผ่านเข้าไปใน "ระดับความลึกสุด" ของดวงตา, โรงพยาบาลเสริมในการเปิดตัวครั้งนี้

As well as appearing more realistic, the procedure is considered less invasive.
พร้อมกันกับการดูสมจริงมากขึ้น กระบวนการนี้ถือว่ามีการลุกล้ำน้อยกว่า

Fitting traditional prosthetics requires a mold to be taken of the eye socket, whereas in 3D prosthetic eye development the socket is scanned digitally to create a detailed image.
การใส่อวัยวะเทียมแบบเดิมๆ ต้องใช้แบบที่พิมพ์จากเบ้าตา ในขณะที่ในการทำตาเทียม 3 มิติ เบ้าตาจะถูกสแกนแบบดิจิทัลเพื่อสร้างภาพที่มีรายละเอียด

คำศัพท์ข่าว
- alternative (n) = ทางเลือก, ตัวเลือก
- consider (v) = พิจารณา, ถือว่า
- consist of (phrasal verb) = ประกอบด้วย
- definition (n) = คำจำกัดความ
- embed (v) = ฝัง, ตรึง
- fit (v) = จัดหาใส่ให้อย่างเหมาะสม (จัดเตรียมบางสิ่งบางอย่างและวางไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง)
- fully (adv) = ครบครัน, ครบถ้วน, อย่างเต็มที่
- hand-painted (compound) = ทาสีด้วยมือ
- invasive (adj) = ลุกลาม, ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว(แผล/การติดเชื้อ)
- iris (n) = ตาดำ, กระจกม่านตา
- mold (n) = แม่พิมพ์, การขึ้นรูป
- press release (n) = การแถลงข่าว
- procedure (n) = กระบวนการทำงาน/ ขั้นตอนการดำเนินการ
- prosthetic (n) อวัยวะเทียม(กายอุปกรณ์เทียมต่าง ๆ
- realistic (adj) = เหมือนจริง, ซึ่งปฏิบัติได้จริง, เป็นไปได้

- แหล่งข่าว : Daily Mail Online
Man becomes first patient in the world to get a 3D-printed eyeball

- แหล่งข่าว : WION
A UK man is slated to become the first person in the world to get a 3D-printed prosthetic eye.


แหล่งข่าว : CNN
Rescued orphan seal pops up in Wales to show off her pup
แมวน้ำกำพร้าที่เคยได้รับการช่วยชีวิตปรากฏตัวขึ้นในเวลส์เพื่ออวดลูกของเธอ

An orphaned seal rescued from an island in the Irish Sea five years ago has been spotted again - this time with her nine-day-old pup.
แมวน้ำกำพร้าที่ได้รับการช่วยชีวิตจากเกาะแห่งหนึ่งในทะเลไอริชเมื่อ 5 ปีก่อน ได้ถูกพบเห็นอีกครั้ง โดยคราวนี้พร้อมกับลูกน้อยอายุ 9 วันของเธอ

The seal, nicknamed Admiral's Ale, was nursed back to health by the RSPCA after being found injured as a pup on Walney Island, Cumbria, in 2016.
แมวน้ำที่ได้รับการตั้งชื่อเล่นว่าแอดมิรัลส เอล ได้รับการพยาบาลจนกลับมามีสุขภาพแข็งแรงโดย องค์กรส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งสหราชอาณาจักร หลังจากถูกพบว่าได้รับบาดเจ็บขณะที่เป็นลูกแมวน้ำบนเกาะวอลนีย์ คัมเบรีย ในปี ค.ศ. 2016

She was spotted with her newborn pup, named Gwener, on a beach in north Wales on Sunday.
เธอถูกสังเกตุเห็นพร้อมกับลูกแมวน้ำแรกเกิดของเธอชื่อเกวนเนอร์ บนชายหาดทางตอนเหนือของเวลส์เมื่อวันอาทิตย์

Wildlife experts recognised her from an orange tag on her right flipper.
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าจำเธอได้จากป้ายสีส้มบนคลีบหางด้านขวาของเธอ

Evangelos Achilleos, manager at the RSPCA's East Winch Wildlife Centre in Norfolk, said the sighting of the pair emphasises the impact of the charity's rehabilitation work.
อีวานเกลอส อชิลลีออส ผู้จัดการศูนย์สัตว์ป่าอีสต์ วินช์ ขององค์กรส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งสหราชอาณาจักร ในนอร์ฟอล์กกล่าวว่า การพบเห็นทั้งคู่เน้นนั้นย้ำถึงผลของงานฟื้นฟูขององค์กรการกุศล

"When orphan seal pups are admitted to us, the staff at our wildlife centres work relentlessly, feeding them from 8am to 11pm daily, which is extremely labour intensive," he said.
"เมื่อมีลูกแมวน้ำถูกรับเข้ามาที่เรา เจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ป่าของเราจะทำงานอย่างไม่ลดละ โดยให้อาหารพวกมันตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 23.00 น. ทุกวัน ซึ่งต้องใช้แรงงานอย่างมาก” เขากล่าว

"Our dedicated and knowledgeable wildlife assistants, vets and volunteers work so hard to get animals fully fit and back to the wild for release where they're meant to be.
"ผู้ช่วยด้านสัตว์ป่าที่ทุ่มเทและมีความรู้ของเรา สัตวแพทย์และอาสาสมัครทำงานอย่างหนักเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพสมบูรณ์เต็มที่และกลับไปที่ป่าเพื่อปล่อยในที่ที่พวกมันควรจะอยู่

"Five years on, and Admiral has thrived in nature and gone on to breed. Her and Gwener are the ultimate success story and the reason we all do what we do."
“และห้าปีต่อมาแอดมิรัลก็เจริญในธรรมชาติและขยายพันธุ์ต่อไป เธอและเกวนเนอร์คือสุดยอดเรื่องราวความสำเร็จ และเหตุผลที่เราทุกคนทำในสิ่งที่เราทำ"

He added that although it was "heart-warming to see the pictures" at the weekend, the seals needed to be left alone, particularly during pupping season.
เขาเสริมว่าแม้จะ “อบอุ่นหัวใจเมื่อได้เห็นภาพ” ในช่วงสุดสัปดาห์ แต่แมวน้ำจำเป็นต้องถูกทิ้งไว้ตามลำพัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูทีกำลังคลอดลูก

คำศัพท์ข่าว
- be nursed = ได้รับการดูแลรักษา(Passive Voice)
- be spotted = ถูกพบเห็น(Passive Voice)
- dedicate (v) = ทุมเท, อุทิศให้
- emphasise (UK)(v) = เน้น, ย้ำ( แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ)
- flipper (n) = คลีบหาง, คลีบหางปลาหรือสัตว์น้ำสำหรับว่ายน้ำ
- health (n) = สุขภาพปกติ(สถานะของการปราศจากความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ)
- injure (v) = บาดเจ็บ, การได้รับบาดเจ็บ
- knowledgeable (adj) = ที่ซึ่งมีความรู้
- nurse (v) = ดูแลรักษา, รักษาพยาบาล
- orphaned (adj) = กำพร้า, ซึ่งเป็นกำพร้า
- pop up พอพ'อัพ (phrasal verb) = โผล่ขึ้นมา
- pup (v) = ออกลูก(สุนัข, แมวน้ำ และสัตวฺ์อื่นบางชนิด)
- rehabilitation (n) = การฟื้นฟู
- relentlessly (adv) = อย่างเข้มข้น, อย่างไม่ลดละ
- royal (adj) = เกี่ยวกับกษัตริย์และราชวงศ์
- RSPCA/Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals = องค์กรส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งสหราชอาณาจักร
- show off = อวด
- ultimate (adj) = ที่สุด(ดี, แย่, เลวร้าย, สำคัญ)
- Wildlife expert (n) = ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า


No comments:

Post a Comment