โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 19-July-2020

สำนักข่าว บีบีซี
Coronavirus: WHO reports record single-day global increase in cases
Coronavirus: รายงานของ WHO บันทึกการเพิ่มขึ้นทั่วโลกในหนึ่งวัน

The number of new cases of coronavirus rose by almost 260,000 in 24 hours - the largest single-day increase since the pandemic began, the World Health Organization (WHO) said on Saturday.
จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพิ่มขึ้นเกือบ 260,000 คนใน 24 ชั่วโมงนับเป็นการเพิ่มขึ้นที่มากที่สุดในวันเดียวนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ขึ้นองค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวเมื่อวันเสาร์

According to WHO, this is the first time the number of new daily infections has surpassed a quarter of a million.
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันรายใหม่เกินกว่าหนึ่งในสี่ของล้าน

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- almost = เกือบ, แทบ, จวนเจียน
- daily (adj) = รายวัน, ประจำวัน
- increase = เพิ่มขึ้น
- quarter = แบ่งเป็นสี่ส่วน
- rose(rise) = เลื่อนขึ้น, เพิ่มขึ้น
- single-day = ต่อหนึ่งวัน, ภายใจหนึ่งวัน
- since = ตั้งแต่
- surpassed (surpass) = เกิน, มากกว่า
- WHO = World Health Organization = องค์การอนามัยโลก

- million = จำนวนล้าน
- quarter = แบ่งเป็นสี่ส่วน
- a quarter of a million = หนึ่งในสี่ของล้าน


สำนักข่าว BANGKOK POST
Students rally for democracy
นักเรียนชุมนุมเพื่อประชาธิปไตย


Protesters raise their smartphones in the symbolic gesture of shining a light on Democracy Monument in Bangkok on Saturday evening. (Photo courtesy of jo @Ponlapatz)
ผู้ประท้วงชูสมาร์ทโฟนของพวกเขาในลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในกรุงเทพฯเมื่อเย็นวันเสาร์ (เอื้อเฟื้อภาพโดย Jo @Ponlapatz)

Around a thousand people led by a group called Free Youth gathered on Saturday near the Democracy Monument in Bangkok to call for democracy.
ประชาชนราวพันคนนำโดยกลุ่มที่เรียกว่า "Free Youth" รวมตัวกันในวันเสาร์ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในกรุงเทพฯเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย

คำศัพท์ข่าว
- aroun = ประมาณ
- call for = เรียกร้อง
- called (call) = เรียก
- democracy = ประชาธิปไตย
- Democracy Monument = อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
- evening = ตอนเย็น
- gesture = เชิง, ท่าที, อัปกิริยาที่แสดงออก
- led by = นำโดย
- light = แสง, แสงสว่าง
- monument = อนุสาวรีย์
- near = ไกล้ๆ
- raise = ชูขึ้น, ยกขึ้น
- symbolic = สัญลักษณ์
- shining = การส่อง, การฉาย
- thousand = จำนวนพัน


สำนักข่าว The Guardian
Thousands of anti-government protesters rally in Thailand's capital
ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลนับพันชุมนุมในเมืองหลวงของประเทศไทย

Demonstrators call for new constitution, new elections and end to repressive laws
ผู้ประท้วงเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การเลือกตั้งใหม่และการยุติกฎหมายปราบปราม

Several thousand anti-government protesters rallied in Thailand’s capital on Saturday to call for a new constitution, new elections and an end to repressive laws.
ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลหลายพันคนรวมตัวชุมนุมกันในเมืองหลวงของประเทศไทย ในวันเสาร์เพื่อเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, การเลือกตั้งใหม่ และการยุติกฎหมายปราบปราม

คำศัพท์ข่าว
- call for = เรียกร้อง
- constitution = รัฐธรรมนูญม กฎหมายสูงสุด
- election = การเลือกตั้ง
- end = ยุติ, หยุด
- rallied (rally) = ชุมนุม, รวมตัว, ชุมนุมประท้วง, รวมตัวกันประท้วง
- several(adj) = หลาย
- Thailand's capital = เมืองหลวงของประเทศไทย


- rally(v) = ชุมนุม, รวมตัว, ชุมนุมประท้วง, รวมตัวกันประท้วง
- protester(n) = ผู้ประท้วง
- demonstrator(n)= ผู้ประท้วง

- repressive (adj) = ปราบปราม
- repressive law = กฏหมายปราบปราม, กฏหมายควบคุม

#เยาวชนปลดแอก


สำนักข่าว รอยเตอร์
Thai protesters call for government to resign
ผู้ประท้วงชาวไทยเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก

BANGKOK (Reuters) - Around 2,500 Thai protesters on Saturday evening demanded the resignation of the government and the dissolution of parliament, defying a coronavirus ban on gatherings in one of the largest street demonstrations since a 2014 military coup.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - ผู้ประท้วงชาวไทยราว 2,500 คนในช่วงเย็นวันเสาร์ เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกจากตำแหน่ง และการยุบสภา, ท้าทายการห้ามชุมนุมเนื่องจากไวรัสโคโรนา ในการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่ สุดนับตั้งแต่การทำรัฐประหารในปีคศ. 2014

คำศัพท์ข่าว
- around = ประมาณ
- ban = ห้าม, งด
- demanded (demand) = ต้องการ, เรียกร้อง
- dissolution = สลาย, การยุบพรรค, การยุบสภา
- coup = รัฐประหาร (การยึดอำนาจในประเทศโดยกลุ่มคนซึ่งมักจะเป็นสมาชิกของกองทัพ)
- defying (defy) = ท้า, ขัดขืน, ปฏิเสธ, ไม่เชื่อฟัง
- demonstration = การชุมนุม, การเดินขบวนประท้วง
- evening = ตอนเย็น
- gathering = การชุมนุม, การรวมตัว
- government = รัฐบาล
- largest = ใหญ่ที่สุด
- parliament = รัฐสภา
- protester = ผู้ประท้วง
- resignation = การลาออก
- street = ถนน

- coup = รัฐประหาร (การยึดอำนาจในประเทศโดยกลุ่มคนซึ่งมักจะเป็นสมาชิกของกองทัพ)
- military = วงการทหาร
- military coup = การทำรัฐประหารโดยทหาร

#เยาวชนปลดแอก


สำนักข่าว BANGKOK POST
Police slam 'illegal' protests against govt
ตำรวจตำหนิการประท้วงรัฐบาลอย่างผิดกฎหมาย

The Student Union of Thailand and the Free Youth group rallied at the Democracy Monument on Saturday against the government, threatening to step up their protests while police said they had not asked for permission to demonstrate.
สหภาพนักศึกษาแห่งประเทศไทยและกลุ่มเยาวชนอิสระได้ชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันเสาร์เพื่อต่อต้านรัฐบาลและขู่ว่าจะเพิ่มการประท้วงในขณะที่ตำรวจกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ขออนุญาตที่จะชุมนุมประท้วง

คำศัพท์ข่าว
- against = ต้าน, ต่อต้าน
- asked for (aske for) = ขอ, ขอร้อง
- Democracy Monument = อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
- Free Youth group = กลุ่มเยาวชนอิสระ
- government = รัฐบาล
- permission = การอนุญาต
- protest = การประท้วง
- rallied (rally) = ชุมนุม, รวมตัว, ชุมนุมประท้วง, รวมตัวกันประท้วง
- slam = วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
- step up = ก้าวขึ้น, ขยับขึ้น, เพิ่มขึ้น
- threatening (threaten) = ขู่
- The Student Union of Thailand = สหภาพนักศึกษาแห่งประเทศไทย

demonstrate มี 2 ความหมาย
1. สาธิต, พิสูจน์, สาธิตสินค้า, แสดงให้เห็นจริง
2. ชุมนุมรวมตัวกัน โดยเฉพาะ เพื่อต่อต้าน, เรียกร้อง, เพื่อเพื่อประท้วง

#เยาวชนปลดแอก


สำนักข่าว บีบีซี
Portland protests: Oregon sues over 'unlawful detentions'
การประท้วงในพอร์ตแลนด์: รัฐโอเรกอนฟ้องร้อง 'การควบคุมตัวที่ผิดกฎหมาย'

The attorney general for the US state of Oregon has filed a lawsuit against the federal government, accusing it of unlawfully detaining protesters.
อัยการสูงสุดในรัฐโอเรกอนของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่ามีการจับกุมผู้ประท้วงอย่างผิดกฎหมาย

There have been nightly protests against police brutality in Portland since the killing of George Floyd.
มีการประท้วงต่อต้านตำรวจในพอร์ตแลนด์ทุกคืนตั้งแต่การสังหารจอร์จฟลอยด์

คำศัพท์ข่าว
- accusing (adj) = ที่กล่าวหา
- attorney = ทนายความ, ผู้รับมอบอำนาจ
- against = ต้าน, ต่อต้าน
- detaining = การควบคุมตัว
- federal government = รัฐบาลกลาง
- filed(file) = ยื่นฟ้อง, ฟ้องร้อง
- lawsuit = คดีที่ยื่นฟ้องต่อศาล
- nightly (adv) = ทุกคืน, ทุกค่ำคืน
- unlawfully (adv) = อย่างผิดกฎหมาย
- Oregon = รัฐออริกอน เป็นรัฐในสหรัฐอเมริกา
- Portland = เมืองพอร์ตแลนด์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของรัฐออริกอน ในอเมริกา


สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น
This kayaker had a close encounter with an alligator that charged at him, tipping him into the river
เรือคายัคนี้มีการเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดกับจระเข้ที่พุ่งเข้าใส่เขา ทำให้เขาเอียงลงไปในแม่น้ำ


My dear friends, this is still my favorite!
เพื่อนที่รักของฉัน, คลิปนี้ยังคงเป็นที่ชื่นชอบ
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด
เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น