โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, March 22, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 22-March-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : Nationthailand
73 new confirmed Covid-19 cases, one death reported
ผู้ป่วยCOVID -19รายใหม่ที่ได้รับการยืนยัน 73ราย มีรายงานผู้เสียชีวิต 1ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Monday reported 73 new cases and one death.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) เมื่อวันจันทร์รายงานผู้ป่วยใหม่ 73รายและเสียชีวิต 1ราย

According to Worldometer, as of 10am on Monday, the number of confirmed cases globally had risen to 123.85 million (up by 420,507), 99.77 million of whom have recovered, 21.36 million are active cases (90,188 in severe condition) and 2.72 million have died (up by 5,914).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น. ของวันจันทร์ จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 123.85 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 420,507ราย) 99.77 ล้านรายที่หายเป็นปกติ, 21.36ล้านรายเป็นผู้ป่วยที่ยังมีเชื้ออยู่ (90,188รายอยู่ในอาการสาหัส) และ 2.72 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,914ราย)

Thailand ranks 116th on the global list of most cases, which is topped by the US with 30.52 million, followed by Brazil 11.99 million, India 11.64 million, Russia 4.45 million and the United Kingdom 4.29 million.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 116 ของจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดจากทั่วโลก สหรัฐฯอยู่อันดับสูงสุดด้วยจำนวนผู้ป่วย 30.52 ล้านราย ตามด้วยบราซิล 11.99 ล้านราย อินเดีย 11.64 ล้านราย รัสเซีย 4.45 ล้านราย และสหราชอาณาจักร 4.29 ล้านราย

คำศัพท์ข่าว
- abroad = ต่างประเทศ
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- confirmed cases = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- comprise (v) = ประกอบด้วย
- followed (follow) = ติดตาม, ตามมา, หลังจาก
- global (n) = โลก
- globally = ทั่วโลก
- increasing by = เพิ่มขึ้นจากเดิม, จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (บวกเพิ่มจากยอดเดิม)
- outbreak (n) = การะบาด, การแพร่เชื้อ
- recovered (recover) = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ, ผู้ป่วยที่มีในภาวะรุนแรง
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุด
- up by = เพิ่มขึ้นจากเดิม, จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (บวกเพิ่มจากยอดเดิม)

สำนักข่าว : Bangkokpostสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
London (CNN)The outpouring of grief and anger over the news that six Asian women were among those killed in the shootings at three Atlanta area massage parlors has drawn attention to the rise of anti-Asian violence in the US.
ลอนดอน (CNN) ความเศร้าโศกและความโกรธแค้นอย่างมากมายจากข่าวที่มีผู้หญิงเอเชีย 6 คนในกลุ่มผู้ถูกสังหารจากเหตุกราดยิงที่ร้านนวดในย่านแอตแลนตา 3 แห่งได้ดึงความสนใจมาที่การใช้ความรุนแรงต่อต้านชาวเอเชียที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ

And it's not just an American problem.
และไม่ใช่แค่ปัญหาของชาวอเมริกันเท่านั้น

From the UK to Australia, reports of anti-East and anti-Southeast Asian hate crimes have increased in Western countries as the pandemic took hold this past year.
จากสหราชอาณาจักรไปจนถึงออสเตรเลีย มีรายงานอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังชาวเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นในประเทศตะวันตก เนื่องจากเกิดการระบาดใหญ่ในปีที่ผ่านมา

At least 11 people of East and Southeast Asian descent CNN spoke to described racist and xenophobic incidents, such as people moving away from them on the train, verbal abuse and even physical assault.
คนของCNNที่มีเชื้อสายเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างน้อย 11 คนได้พูดบรรยายถึงเหตุการณ์เหยียดผิวและคนต่างชาติเช่น ผู้คนขยับออกห่างจากพวกเขาบนรถไฟ, การล่วงละเมิดทางวาจาและแม้แต่การทำร้ายร่างกาย

The past year has seen some Western politicians repeatedly stress China's connection to the Covid-19 outbreak, as well as raise the rhetoric against the Asian superpower.
ในปีที่ผ่านมามีนักการเมืองตะวันตกบางคนเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงของจีนกับการระบาดของโรคโควิด -19 ซ้ำแล้วซ้ำอีกรวมทั้งยกวาทศิลป์ต่อต้านมหาอำนาจในเอเชีย

Within this environment, advocates say people of East Asian and Southeast Asian heritage have increasingly become a target for racism.
ภายในสภาพแวดล้อมนี้ผู้สนับสนุนกล่าวว่าผู้คนในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นเป้าหมายของการเหยียดเชื้อชาติมากขึ้น

But many European countries, including France, Germany and Belgium, do not collect demographic data on ethnicity for historical reasons, making it difficult to take an accurate measure of the scale of the problem.
แต่หลายประเทศในยุโรปรวมทั้งฝรั่งเศส เยอรมนีและเบลเยียมไม่ได้รวบรวมข้อมูลประชากรเกี่ยวกับชาติพันธุ์ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ ทำให้ยากที่จะวัดขนาดของปัญหาได้อย่างถูกต้อง

Hate crime statistics are recorded in the UK. Figures from the London Metropolitan Police show more than 200 incidents of hate crime against people of East Asian appearance happened between June and September 2020 -- a 96% increase compared to the same period a year ago.
มีสถิติอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่บันทึกในสหราชอาณาจักร ตัวเลขจากตำรวจนครบาลลอนดอนแสดงให้เห็นว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชังต่อชาวเอเชียตะวันออกมากกว่า 200 ครั้งที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนปีค.ศ. 2020 ซึ่งเพิ่มขึ้น 96% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

Peng Wang, a lecturer at Southampton University in southern England, says he was physically assaulted by a group of four men while jogging near his home one cold afternoon.
Peng Wang อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Southampton ทางตอนใต้ของอังกฤษกล่าวว่าเขาถูกกลุ่มชายสี่คนทำร้ายร่างกายขณะวิ่งจ็อกกิ้งใกล้บ้านในบ่ายวันหนึ่ง

คำศัพท์ข่าว
- accurate (adj) = ถูกต้อง, แม่นยำ
- descent = เชื้อสาย
- describe (v) = บรรยาย, อธิบาย, ให้รายละเอียด
- ethnicity = ชาติพันธุ์ (เป็นของกลุ่มชาติพันธุ์ใดกลุ่มหนึ่ง)
- heritage = มรดก, สิ่งที่ตกทอด
- incident (n) = เหตุการณ์
- increase (v) = เพิ่มขึ้น
- London Metropolitan Police = ตำรวจนครบาลลอนดอน
- moving away = ออกห่าง
- physical assault = ทำร้ายร่างกาย
- physically = ทางร่างกาย
- racism = การเหยียดเชื้อชาติ, ลัทธิเหยียดผิว
- verbal = ที่ใช้คำพูด
- xenophobic = อคติ/ เกลียดชัง/ หวาดกลัวชาวต่างชาติสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Australia to evacuate thousands as Sydney faces worst floods in 60 years
ออสเตรเลียต้องอพยพหลายพันคนเนื่องจากซิดนีย์เผชิญกับอุทกภัยครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ 60 ปี

SYDNEY (Reuters) - Australian authorities are planning to evacuate thousands more people on Monday from flood-affected suburbs in Sydney’s west, which is set for its worst flooding in 60 years with drenching rain expected to continue for the next few days.
ซิดนีย์ (รอยเตอร์) - ทางการออสเตรเลียกำลังวางแผนที่จะอพยพผู้คนอีกหลายพันคนในวันจันทร์จากชานเมืองที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทางตะวันตกของซิดนีย์ ซึ่งคาดว่าจะเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ 60 ปีโดยคาดว่าจะมีฝนตกชุกต่อเนื่องในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

Unrelenting rains over the past three days swelled rivers in Australia’s most populous state of New South Wales (NSW), causing widespread damage and triggering calls for mass evacuations.
ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในช่วงสามวันที่ผ่านมาทำให้แม่น้ำในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW)ซึ่งมีประชากรมากที่สุดของออสเตรเลียล้นตลิ่ง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางและทำให้มีการเรียกร้องเพื่ออพยพจำนวนมาก

“We need to brace ourselves, it will be a very difficult week,” NSW state Premier Gladys Berejiklian told reporters.
“ เราจำเป็นต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมมันจะเป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากมาก” นายกรัฐมนตรี Gladys Berejiklian ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ กล่าวกับผู้สื่อข่าว

Torrential rain which has submerged large swathes of NSW is in stark contrast to the weather conditions in the same regions a year ago, when authorities were battling drought and catastrophic bushfires.
ฝนที่ตกหนักซึ่งทำให้พื้นที่ขนาดใหญ่ของรัฐนิวเซาท์เวลส์จมอยู่ใต้น้ำนั้น แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสภาพอากาศในภูมิภาคเดียวกันเมื่อปีที่แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังต่อสู้กับภัยแล้งและภัยพิบัติจากไฟป่า

“I don’t know any time in a state history where we have had these extreme weather conditions in such quick succession in the middle of a pandemic,” Berejiklian said.

“ผมไม่เห็นว่ามีครั้งใดในประวัติศาสตร์ของรัฐ ที่เรามีสภาวะอากาศที่รุนแรงแบบนี้ติดติดกันท่ามกลางการระบาด” Berejiklian กล่าว

Sydney on Sunday recorded the wettest day of the year with almost 111 mm (4.4 inches) of rain, while some regions in NSW’s north coast received nearly 900 mm of rain in the last six days, more than three times the March average, government data showed.
เมืองซิดนีย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันที่ฝนตกชุกที่สุดของปีโดยมีฝนตกเกือบ 111 มม. (4.4 นิ้ว) ในขณะที่บางพื้นที่ในชายฝั่งทางเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้รับฝนเกือบ 900 มม. ในช่วงหกวันที่ผ่านมาซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยเดือนมีนาคมถึง 3 เท่า, ข้อมูลจากรัฐ

Authorities said around 18,000 people have been evacuated from low lying areas of the state.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า มีประชาชนราว 18,000 คนได้รับการอพยพออกจากพื้นที่ต่ำของรัฐแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- bushfire = ไฟป่า
- catastrophic (adj) = เป็นความหายนะ
- contrast = ตรงข้าม, คมชัด
- drench (v) = ทำให้เปียกโชก
- drought = ความแห้งแล้ง
- flood-affected (adj) = ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
- more than three times = มากกว่าสามครั้ง
- NSW = รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย
- populous (adj) = เต็มไปด้วยผู้คน, มีพลเมืองมาก, มีประชากรหนาแน่น
- stark (adj) = สิ้นเชิง, โทนโท่
- suburb (n) = ชานเมือง, นอกเมือง, รอบนอกเมือง
- submerge (v) = จมดิ่ง, จมลงใต้น้ำ
- succession (n) = การต่อเนื่องกัน
- torrential (adj) = ซึ่งเทกระหน่ำลงมา, ไหลเชี่ยว, เชี่ยวกราก
- weather condition = สภาพอากาศ
- wettest (adj) = เปียก, แฉะ, ชุ่ม, โชก (มากที่สุด)สำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Why India is talking about ripped jeans and knees
ทำไมอินเดียถึงพูดถึงกางเกงยีนส์ขาดกับหัวเข่า

The latest to be riled by jeans is Tirath Singh Rawat, the newly-appointed chief minister of the northern Indian state of Uttarakhand.
คนล่าสุดที่จะถูกยีนส์รบกวนคือ Tirath Singh Rawat ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของรัฐอุตตราขัณฑ์ทางตอนเหนือของอินเดีย

Earlier this week, he blamed "ripped jeans" for all that ails the young.
เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบ่นว่า "กางเกงยีนส์ขาด" ทั้งหมดนั้นสร้างปัญหาให้เด็ก ๆ

Speaking at a workshop organised by the State Commission for Protection of Child Rights, Mr Rawat criticised an unnamed woman he met on a flight.
การพูดในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดโดยคณะกรรมาธิการแห่งรัฐเพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก นาย Rawat วิจารณ์ผู้หญิงที่เขาพบบนเที่ยวบินโดยไม่ระบุชื่อ

The woman, he said, was travelling with two children and was "wearing boots, jeans ripped on the knees, and had several bracelets on her arm".
เขากล่าวว่า ผู้หญิงคนนี้เดินทางมาพร้อมกับลูกสองคนและ "สวมรองเท้าบู๊ต, กางเกงยีนส์ขาดที่หัวเข่าและมีกำไลหลายวงที่แขน"

"You run an NGO, wear jeans ripped at the knees, move about in society, children are with you, what values you will teach?" he asked.
"คุณทำงานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชน, สวมกางเกงยีนส์ขาดเข่า, เคลื่อนไหวในสังคม, เด็ก ๆ อยู่กับคุณ คุณจะสอนค่านิยมอะไร" เขาถาม

A member of Prime Minister Narendra Modi's Hindu nationalist Bharatiya Janata Party, Mr Rawat went on to describe ripped jeans as clothing that both caused and was symptomatic of moral turpitude and criticised parents for allowing their children, especially girls, to wear them.
สมาชิกของพรรค Bharatiya Janata ชาตินิยมฮินดูของนายกรัฐมนตรี Narendra Modi, นายRawat กล่าวต่อไปว่า กางเกงยีนส์ขาดเป็นเสื้อผ้าที่เป็นทั้งสาเหตุและอาการของความวุ่นวายทางศีลธรรม และวิพากษ์วิจารณ์พ่อแม่ที่ยอมให้ลูกโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงสวมใส่มัน

The chief minister chastised Indians for "running towards nudity" and claimed that "while people in India were wearing ripped jeans, those abroad were covering their bodies properly and doing yoga".
มุขมนตรีได้วิพากษ์วิจารณ์ชาวอินเดียอย่างรุนแรงว่า "กำลังเข้าใกล้ความเปลือย" และอ้างว่า "ในขณะที่คนในอินเดียสวมกางเกงยีนส์ขาด ๆ แต่คนที่อยู่ต่างประเทศก็ปกปิดร่างกายและเล่นโยคะอย่างเหมาะสม"

Mr Rawat's comments attracted widespread condemnation in India.
ความคิดเห็นของนาย Rawat ทำให้มีการประณามอย่างกว้างขวางในอินเดีย

The opposition Congress party issued a statement asking him to "apologise to all Indian women" - or resign.
พรรค Congressฝ่ายค้านออกแถลงการณ์ขอให้เขา "ขอโทษผู้หญิงอินเดียทุกคน" - หรือไม่ก็ลาออก

On Thursday, senior party leader Priyanka Gandhi Vadra shared photographs of PM Modi and one of his cabinet colleagues "showing their knees":
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Priyanka Gandhi Vadra หัวหน้าพรรคอาวุโสได้แบ่งปันภาพถ่ายของ PM Modi และหนึ่งในเพื่อนร่วมคณะรัฐมนตรีของเขา "โชว์หัวเข่า":

คำศัพท์ข่าว
- ail (v) = สร้างปัญหา,. สร้างความยุ่งยาก
- bracelet = กำไล
- colleague = เพื่อนร่วมงาน
- especially = โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- issue (v) = ออก, ออกแถลงการณ์, ออกประกาศ, ออกหนังสือ, ออกคำสั่ง
- newly-appointed (adj) = ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- rile (v) = รบกวน
- rip (v) = ฉีก, ตัด, ผ่า
- symptomatic (adj) = อาการ, สื่งที่แสดงอาการ

No comments:

Post a Comment