โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, January 26, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 26-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : BBC
Hippos can recognise their friends' voices
ฮิปโปจำเสียงเพื่อนได้

Wild hippos are noisy creatures, their calls travelling long distances across lakes and rivers.
ฮิปโปป่าเป็นสัตว์ที่มีเสียงดังเอะอะ การเรียกของพวกมันเดินทางไกลข้ามทะเลสาบและแม่น้ำ

But until now the precise function of the loud "wheeze honks" the animals make has been a mystery.
แต่จนถึงขณะนี้การทำงานที่แม่นยำของเสียงดัง เหมือน"เป่าแตร" ที่สัตว์ชนิดนี้ทำขึ้นนั้นยังเป็นปริศนา

Scientists studying hippos at a nature reserve in Africa say the distinctive honks enable the large mammals to tell friend from foe.
นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาฮิปโปในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติในแอฟริกากล่าวว่า แตรที่มีลักษณะเฉพาะทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดนี้สามารถบอกแยกมิตรจากศัตรูได้

And the team says the animals can probably recognise individuals from their "voices".
และทีมงานกล่าวว่าสัตว์เหล่านี้สามารถจดจำแต่ละตัวได้จาก "เสียง" ของพวกมัน

คำศัพท์ข่าว
- distance (n) = ระยะไกล, ระยะห่าง
- distinctive = พิเศษ, มีลักษณะเฉพาะ
- honk (n) = เสียงร้องคล้ายห่าน
- individual (n) = เฉพาะราย, แต่ละบุคคล
- mammal (n) = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
- mystery (n) = ลึกลับ, ปริศนา
- probably (adv) = อาจจะ, มีความเป็นไปได้, อย่างค่อนข้างแน่
- recognise (v) = ตระหนัก, จำได้, จำแนกได้
- wheeze (n, v) = หายใจดังเสียงฮืด ๆ


แหล่งข่าว : BBC
Message in a bottle from Scottish girl found in Norway after 25 years
ข้อความในขวดแก้ว จากเด็กหญิงชาวสก๊อตถูกพบในนอร์เวย์ หลังจาก25 ปีผ่านไป

A message in a bottle sent by a young girl in Aberdeenshire has been found in Norway 25 years later.
ข้อความในขวดที่ส่งโดยเด็กหญิงในเมืองอาเบอร์ดีนเชอร์ ถูกพบในนอร์เวย์ 25 ปีต่อมา

Joanna Buchan was eight when the bottle was dropped from a fishing boat off Peterhead in 1996 for a school project.
โจแอนนา บูชาน อายุแปดขวบเมื่อตอนที่ขวดถูกหย่อนลงจากเรือประมงนอกเมือง ปีเตอร์เฮด ในปีค.ศ. 1996 เพื่อทำโครงการโรงเรียน

It was found 800 miles (1,287km) away at Gasvaer in northern Norway by Elena Andreassen Haga, who tracked Joanna down on social media.
มันถูกพบห่างออกไป 800 ไมล์(1,287 กม.) ที่เมืองแกสเวียร์ ทางตอนเหนือของนอร์เวย์โดยเอเลน่า อันเดรียสเซน ฮาก้า ผู้ตามรอยพบโจแอนนาในโลกออนไลน์

The schoolgirl's letter reveals a love of sweets but a dislike of the opposite sex. "By the way I hate boys," it ends.
จดหมายของเด็กนักเรียนหญิงฉบับนี้เผยให้เห็นถึงความรักในขนมหวานแต่ไม่ชอบเพศตรงข้าม “อีกอย่างหนึ่ง ฉันเกลียดพวกเด็กผู้ชาย” จบข้อความ

คำศัพท์ข่าว
- “by the way” = “อีกอย่างหนึ่ง” (ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่ายังมีสิ่งอื่นเพิ่มเติมจากที่กล่าวไปแล้ว)
- off (prepo) = พ้น, แยกไป, ห่างออกไป
- opposite (adj, n) = ตรงข้าม
- reveal (v) = เผย, เปิดเผย
- social media = สังคมออนไลน์(โลกออนไลน์/ โลกของอินเตอร์เน็ต)
- track down (phrasal verb) = ค้นหาเจอ(ประสบความสำเร็จในการค้นหา)

No comments:

Post a Comment