โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 03-December-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : รอยเตอร์
Change is in the hair: Thai royalist turns rebel
การเปลี่ยนแปลงอยู่ในเส้นผม: ผู้สนับสนุนราชวงศ์ไทยเปลี่ยนเป็นกบฏ

BANGKOK (Reuters) - Mitree Chitinunda was such a devoted Thai royalist that he had the king’s portrait cut into his hair last year, but politics like fashion and hairstyles is changing in Thailand.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - ไมตรี ชิตินันทน์ เป็นอดีตผู้สนับสนุนกษัตริย์ เขาเคยมีภาพเหมือนของกษัตริย์ตัดเป็นทรงผมเมื่อปีที่แล้ว แต่การเมืองก็คล้ายแฟชั่นและทรงผมกำลังเปลี่ยนไปในประเทศไทย

Mitree latest hairstyle shows the “Hunger Games” salute of the pro-democracy protesters who are demanding reforms to curb the power of King Maha Vajiralongkorn in addition to a new prime minister and new constitution.
ทรงผมใหม่ล่าสุดของไมตรีเป็นภาพสามนิ้วใน "Hunger Games" ของผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูป เพื่อยับยั้งอำนาจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เพิ่มจากการมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่และรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

“I support all of the three demands,” said Mitree, 48, who regularly joins the protests.
“ ผมสนับสนุนทั้งสามข้อเรียกร้อง” ไมตรีอายุ 48 ปีซึ่งเข้าร่วมการประท้วงเป็นประจำกล่าว

“The protests happened because people had enough,” he told Reuters.
“การประท้วงเกิดขึ้นเพราะคนรู้สึกเต็มทีแล้ว” เขากล่าวกับรอยเตอร์

“If we don’t get real democracy, we will not stop and I will continue to support and come to protest.”
“ ถ้าเราไม่ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงเราจะไม่หยุดและผมจะสนับสนุนและออกมาประท้วงต่อไป”

Mitree’s change of heart reflects the dramatic transformation in a country where reverence for the monarch is obligatory under the constitution, but tens of thousands of people have joined protests to demand royal reforms.
การเปลี่ยนใจของไมตรีสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในประเทศที่การเคารพต่อพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งจำเป็นภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่ประชาชนหลายหมื่นคนได้เข้าร่วมการประท้วงเพื่อเรียกร้องการปฏิรูป

คำศัพท์ข่าว
- devoted = อุทิศ, ใส่ใจ, จงรักภักดี
- dramatic = อย่างแรง, ตื่นเต้นเร้าใจ
- pro-democracy protester = ผู้ชุมนุม/ ผู้ประท้วงที่สนับสนุนประชาธิปไตย
- reform = ปฏิรูป, เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
- regularly = ทำอยู่เรื่อย ๆ, อย่างเป็นปกติ, อย่างเป็นกิจวัตร
- reverence = เคารพ, คาระวะ
- rebel = คนขัดขืน, คนหัวรั้น, ผู้ก่อกบฏ
- support = สนับสนุน, ส่งเสริม
- salute = ตะเบ๊ะ, ทำความเคารพ (ในข่าวหมายถึง การชูมือสามนิ้วเหมือนภาพยนต์เรื่อง “Hunger Games”)
- transformation = การเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนผ่านสำนักข่าว : Nationthailand
Triam Udom Suksa students heed activists' call to shun uniform
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าร่วมตามการเชิญชวนของนักกิจกรรมให้งดแต่งเครื่องแบบ

Some students of Triam Udom Suksa School in Bangkok arrived at their school on Tuesday morning in casual outfits, in line with the KKC Pakee Students group’s demand.
นักเรียนบางคนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในกรุงเทพฯมาถึงโรงเรียนในเช้าวันอังคารในชุดลำลองซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเครือข่ายภาคีนักเรียน

KKC issued a clarion call last Thursday asking students across the country to not be afraid of questioning the need to wear school uniforms and dress casually on Tuesday to show their stance.
KKC ได้ออกคำชี้แจงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อขอให้นักเรียนทั่วประเทศอย่ากลัวที่จะตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการสวมเครื่องแบบนักเรียน และแต่งกายแบบสบาย ๆ ในวันอังคารเพื่อแสดงจุดยืน

According to the pro-democracy group “Bad Student”, Triam Udom Suksa was among 23 schools nationwide where students would act in line with the KKC campaigns, as well as other outstanding schools in Bangkok, such as Horwang, Srinakharinwirot University: Demonstration School, Satriwithaya, Satriwithaya 2, or Bodindecha (Sing Singhaseni).
ตามที่กลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตย“ นักเรียนเลว” เตรียมอุดมศึกษาเป็นหนึ่งใน 23 โรงเรียนทั่วประเทศที่นักเรียนจะเข้าร่วมตามแคมเปญของ KKC เช่นเดียวกับโรงเรียนชั้นนำอื่น ๆ ในกรุงเทพฯ เช่น หอวัง, สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สตรีวิทยา, สตรีวิทยา 2, บดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี)

The Bad Student group has set up an online website for reporting the response of schools nationwide towards students in informal outfits.
กลุ่ม นักเรียนเลว ได้จัดตั้งเว็บไซต์ออนไลน์สำหรับรายงานการตอบสนองของโรงเรียนทั่วประเทศที่มีต่อนักเรียนในชุดที่ไม่เป็นทางการ

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- across = พาดผ่าน, ถ้วนทั่ว, ทุกพื้นที่
- across the country = ทั่วประเทศ
- act = แสดง, กระทำการ
- among = ท่ามกล่าง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- as well as = เช่นเดียวกับ
- Bad student = นักเรียนเลว (ชื่อกลุ่มนักเรียนที่รวมตัวเรียกร้องให้ปฏิรูปการศึกษา)
- casual outfit = ใส่ชุดลำลอง, การแต่งกายแบบไม่เป็นทางการ
- casually (adv) อย่าง ไม่เป็นทางการ, อย่างธรรมดา
- clarion call (n) = คำชี้แจง
- heed = ปฏิบัติตามคำแนะ
- issued (v) = ประกาศ, ออกแถลงการณ์
- nationwide = ทั่วประเทศ
- outstanding = ดีเด่น, ยอดเยี่ยม, มีชื่อเสียงดี
- pro-democracy group = กลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตย
- shun (v) = หลีกเลี่ยง, หลบหลีก, บ่ายเบี่ยง
- stance = จุดยืน, ความตั้งใจที่ชัดเจนสำนักข่าว : Nationthailand
Army deployed thousands for anti-democracy Twitter campaign: Progressive Movement
กองทัพจัดกำลังทหารหลายพันคนเพื่อแคมเปญค์ต่อต้านประชาธิปไตย บนทวิตเตอร์ : ทีมงานคณะก้าวหน้ากล่าว

The Progressive Movement has revealed details of its research on an alleged information operation (IO) campaign run by Thai authorities to discredit the pro-democracy movement.
ทีมงานคณะก้าวหน้าได้เปิดเผยรายละเอียดของการวิจัยเกี่ยวกับแคมเปญยุทธการข้อมูลข่าวสาร (IO) ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยทางการไทยเพื่อทำลายชื่อเสียงของขบวนการสนับสนุนประชาธิปไตย

The Twitter-based online campaign involves more than 50,000 IO accounts, 17,562 of which are controlled by the 2nd Infantry Division, Queen Sirikit's Guard, the Progressive Movement’s Pannika Wanich said on Tuesday.
แคมเปญออนไลน์บน Twitter เกี่ยวข้องกับบัญชี IO มากกว่า 50,000 บัญชีโดย 17,562 บัญชีถูกควบคุมโดยกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, พรรณิการ์ วานิช ทีมงานของคณะก้าวหน้ากล่าวเมื่อวันอังคาร

Different teams were tasked with different IO duties, said Pannika, speaking to press at the movement’s Bangkok headquarters.
ทีมงานต่างๆได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ IO ที่แตกต่างกัน พรรณิการ์ กล่าวกับสื่อมวลชนที่สำนักงานใหญ่คณะก้าวหน้าในกรุงเทพฯ

An operation team is in charge of liking, sharing and posting information, while a support team has been assigned to create content to slam the pro-democracy demonstrators, she added.
ทีมปฏิบัติการมีหน้าที่รับผิดชอบในการ กดชอบ กดแบ่งปัน และโพสต์ข้อมูลในขณะที่ทีมสนับสนุนได้รับมอบหมายให้สร้างเนื้อหาโจมตีผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตย เธอกล่าวเสริม
Credit : Thairath_TV

The IO campaign was also backed by private companies, she said.
แคมเปญ IO ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทเอกชนเช่นกัน , เธอกล่าว

Pannika was speaking after Twitter suspended a pro-royalist account linked to thousands of others that were flooding social media with pro-monarchy and anti-protest content.
Pannika กำลังพูดหลังจาก Twitter ระงับบัญชีผู้สนับสนุนราชวงศ์ที่เชื่อมโยงกับคนอื่น ๆ อีกหลายพันคนที่ทำให้โซเชียลมีเดียท่วมท้นด้วยเนื้อหาที่สนับสนุนสถาบันกษัตริย์และเนื้อหาต่อต้านการประท้วง

The @jitarsa_school account has been suspended for allegedly violating regulations by flooding Twitter with spam.
บัญชี โรงเรียนจิตอาสา(@jitarsa_school )ถูกระงับเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎข้อบังคับด้วยการทำให้ Twitter เต็มไปด้วยสแปม

Reuters said it had also reviewed internal Army training documents that showed evidence of a coordinated information campaign to spread pro-royalist information and discredit critics of the government and monarchy.
สำนักข่าวรอยเตอร์กล่าวว่า ยังได้ตรวจสอบเอกสารการฝึกอบรมภายในของกองทัพบกซึ่งแสดงหลักฐานของแคมเปญการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สนับสนุนราชวงศ์ และทำให้ผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและสถาบันกษัตริย์เสื่อมเสีย

Photographs purporting to show the Army’s IO campaign in action have been circulating on social media.
ภาพที่อ้างว่าเป็นแสดงการดำเนินกิจกรรมตามแคมเปญ IO ของกองทัพบก ได้ถูกส่งต่อกันบนโซเชียลมีเดีย

Last week, leaked slides showed a tweeting campaign run by 17,000 personnel, divided into different content and posting units, and offering instructions on how to avoid being banned by Twitter.
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสไลด์ที่รั่วไหลออกมาแสดงให้เห็นแคมเปญทวีตที่ดำเนินการโดยบุคลากร 17,000 คน โดยแบ่งออกเป็นเนื้อหาการโพสต์ที่แตกต่างกัน และเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงการถูกแบนโดย Twitter

The controversy comes more than a month after Twitter removed 926 accounts it said had concealed links to the Army.
ความขัดแย้งเกิดขึ้นนานกว่าหนึ่งเดือนหลังจากที่ Twitter ลบบัญชี 926 บัญชีที่ระบุว่ามีการซ่อนเร้นที่เชื่อมโยงไปยังกองทัพ

At the time, Pannika said the Progressive Movement planned to sue the Army for “using tax money to cause divisions and hatred among Thais”.
ในเวลานั้นพรรณิการ์กล่าวว่า ทีมงานคณะก้าวหน้ามีแผนที่จะฟ้องกองทัพบกในข้อหา“ ใช้เงินภาษีเพื่อก่อให้เกิดความแตกแยกและความเกลียดชังในหมู่คนไทย”

คำศัพท์ข่าว
- allegedly = นัยว่า, ที่กล่าวหา , ตั้งข้อสงสัย
- cause = ก่อให้เกิด, ทำให้เป็นเหตุ
- circulating = หมุนเวียน (ในข่าวหมายถึงถูกแชร์ข้อมูล วนไปเรื่อย)
- conceal = ปกปิด, ซ่อนเร้น, อำพราง
- coordinated (coordinat) = ประสานงานกัน
- coordinated information = ข้อมูลประสานงาน, ข้อมูลเนื้อหาสนับสนุนกัน
- critic = นักวิจารณ์
- discredit = ด้อยค่า, ทำให้เสื่อมเสีย
- division = การแตกแยก
- evidence = หลักฐาน
- hatred = ความเกลียดชัง
- instruction = คำแนะนำ
- internal Army training document = เอกสารการอบรมภายในกองทัพ
- IO = ยุทธการข้อมูลข่าวสาร/ ปฏิบัติการสารสนเทศ/ ยุทธการสารสนเทศ
- monarchy = ราชวงศ์, สถาบันกษัตริย์
- personnel = เจ้าหน้าที่, พนักงาน
- Progressive Movement = ทีมงานคณะก้าวหน้า
- pro-royalist = ส่งเสริมการนิยมษัตริย์, สนับสนุนราชวงศ์, สนับสนุนสถาบันกษัตริย์
- purporting = อ้างว่า
- reveal = เปิดเผย
- review = ตรวจสอบ
- social media = สังคมออนไลน์, สังคมในโลกของอินเตอร์เน็ต
- sue (v) = ฟ้องร้อง
- suspend = ระงับ, หยุดการใช้
- tax money = เงินภาษีสำนักข่าว : รอยเตอร์
Exclusive: Twitter suspends Thai royalist account linked to influence campaign
พิเศษ: Twitter ระงับบัญชีผู้สนับสนุนราชวงศ์ไทยที่เชื่อมโยงกับแคมเปญที่มีลักษณะจูงใจ

Twitter has suspended a Thai pro-royalist account linked to the palace that a Reuters analysis found was connected to thousands of others created in recent weeks spreading posts in favour of King Maha Vajiralongkorn and the monarchy.
Twitter ระงับบัญชีผู้สนับสนุนราชวงศ์ไทยที่เชื่อมโยงกับพระราชวังที่การวิเคราะห์ของรอยเตอร์พบว่าเชื่อมโยงกับคนอื่น ๆ หลายพันคนที่สร้างขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเผยแพร่โพสต์เพื่อสนับสนุนสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณและสถาบันพระมหากษัตริย์

The Reuters review found tens of thousands of tweets that an expert said appeared to be from accounts amplifying royalist messaging in a push to counter a months-long protest movement that has swelled from opposing the government to breaking a longstanding taboo by challenging the monarchy.
การตรวจสอบของรอยเตอร์พบทวีตหลายหมื่นรายการที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ดูเหมือนจะมาจากบัญชีที่ขยายการส่งข้อความของกลุ่มสนับสนุนราชวงศ์ในการผลักดันเพื่อต่อต้านการเคลื่อนไหวประท้วงที่ยาวนานหลายเดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการต่อต้านรัฐบาลไปจนถึงการทำลายข้อห้ามที่มีมายาวนานโดยการท้าทายสถาบันกษัตริย์

Internal army training documents reviewed by Reuters showed evidence of a coordinated information campaign designed to spread favourable information and discredit opponents.
เอกสารการฝึกภายในกองทัพที่ตรวจสอบโดยรอยเตอร์แสดงให้เห็นหลักฐานของแคมเปญการใช้ข้อมูลร่วมกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียชื่อเสียง

The pro-monarchy @jitarsa_school account was suspended after Reuters sought comment on Wednesday from Twitter on the recent royalist campaign on the social media platform, where protesters have long had a strong presence.
บัญชีโรงเรียนจิตอาสา(@jitarsa_school )ที่สนับสนุนระบอบกษัตริย์ถูกระงับหลังจากที่สำนักข่าวรอยเตอร์ขอความคิดเห็นเมื่อวันพุธจาก Twitter เกี่ยวกับแคมเปญราชานิยมล่าสุดบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ซึ่งผู้ประท้วงมีสถานะที่แข็งแกร่งมานาน

Protesters and royalists have cited the importance of social media in propelling the protest movement, which has become the biggest challenge in decades to the monarchy as well as the government of former junta leader Prayuth Chan-ocha.
ผู้ประท้วงและผู้ฝักใฝ่ฝ่ายกษัตริย์ให้ความสำคัญของโซเชียลมีเดียในการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวประท้วง ซึ่งกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษต่อสถาบันกษัตริย์ และรัฐบาลของอดีตผู้นำรัฐบาลทหาร ประยุทธ์ จันทร์โอชา

Created in September, the @jitarsa_school account had more than 48,000 followers before its suspension.
บัญชีสร้างขึ้นในเดือนกันยายนโรงเรียนจิตอาสา (@jitarsa_school) มีผู้ติดตามมากกว่า 48,000 คนก่อนที่จะถูกระงับ

“The account in question was suspended for violating our rules on spam and platform manipulation,” a Twitter representative said on Sunday.
“บัญชีที่เป็นปัญหาถูกระงับเนื่องจากละเมิดกฎของเราในเรื่องการจัดการสแปมและควบคุมแพลตฟอร์ม” ตัวแทนของ Twitter กล่าวเมื่อวันอาทิตย์

She said the suspension was in line with the company’s policies and not a result of the Reuters request for comment.
เธอกล่าวว่าการระงับเป็นไปตามนโยบายของ บริษัท และไม่ได้เป็นผลมาจากการร้องขอความคิดเห็นของรอยเตอร์


คำศัพท์ข่าว
- amplifying (amplify) = ขยายเพิ่ม, ทำให้แรงขึ้น
- appeared (appear) = ปรากฏ, ดูเหมือนว่า
- cite = อ้างถึง
- coordinated (coordinat) = ประสานงานกัน
- counter (v) = ตอบโต้, ต่อต้าน
- evidence = หลักฐาน
- influence = มีอิทธิพลจูงใจ, มีอิทธิพลต่อ, ชักจูงด้วยอำนาจบังคับ
- longstanding (adj) = ยาวนาน, เนิ่นนาน
- manipulation = จัดการ, ควบคุม (กำจัดสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น)
- opponent = ฝ่ายตรงข้าม, ผู้ไม่เห็นด้วยกับ
- presence = การมีอยู่, การเข้าร่วม
- propelling = ขับเคลื่อน, ผลักดัน
- sought (seek) = ตามหา, พยายามค้นหา, พยายามได้มา
- suspend (v) = ระงับ, การหยุดการใช้งาน
- suspension (n) = การระงับ, หยุดการใช้งาน
- taboo = ข้อห้าม, สิ่งต้องห้าม
- violating = การระเมิด

เนื้อหาข่าว
รอยเตอร์แบน บัญชีทวิตเตอร์ @jitarsa_school ผู้ซึ่งมีพฤติกรรมเป็นสแปมในเครือข่าย ผิดวิสัยผู้ใช้ทวิตเตอร์ทั่วไป โดยบัญชี้นี้ทำหน้าที่เสมือนขบวนการ IO สอดคล้องกับที่มีข่าวรั่วออกมาว่า รัฐบาลทุ่มงบจ้าง ทหารไทย ซึ่งทุกทวิตติดแฮชแท็กสนับสนุนสถาบันฯ เขียนและส่งข้อความทางอินเตอร์เน็ตเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้าม


สำนักข่าว : South China Morning Post (SCMP)
Thailand protests: Twitter suspends royalist account linked to pro-monarchy influence campaign
การประท้วงในประเทศไทย: Twitter ระงับบัญชีผู้สนับสนุนกษัตริย์ ที่เชื่อมโยงกับการรณรงค์สร้างแรงจูงใจต่อสถาบันกษัตริย์

The pro-monarchy @jitarsa_school account, which had more than 48,000 followers, said it trained people for Thailand’s Royal Volunteers programme
บัญชี @jitarsa_school ที่สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 48,000 คนกล่าวว่า ได้ฝึกอบรมผู้คนสำหรับโครงการ Royal Volunteers ของประเทศไทย

It was suspended for violating rules on spam and platform manipulation after posting tweets that sought to amplify royalist messaging
ถูกระงับเนื่องจากละเมิดกฎเกี่ยวกับการจัดการสแปม และแพลตฟอร์มหลังจากโพสต์ทวีตที่พยายามขยายการส่งข้อความของราชวงศ์

Twitter has suspended a Thai pro-royalist account linked to the palace that an analysis found was connected to thousands of others created in recent weeks spreading posts in favour of King Maha Vajiralongkorn and the monarchy.
ทวิตเตอร์ระงับบัญชีผู้สนับสนุนราชวงศ์ไทยที่เชื่อมโยงกับพระราชวังที่การวิเคราะห์พบว่าเชื่อมโยงกับอีกหลายพันคนที่สร้างขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเผยแพร่โพสต์เพื่อสนับสนุนสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณและสถาบันพระมหากษัตริย์

The review by Reuters found tens of thousands of tweets that an expert said appeared to be from accounts amplifying royalist messaging in a push to counter a months-long protest movement that has swollen from opposing the government to breaking a long-standing taboo by challenging the monarchy.
การตรวจสอบโดยรอยเตอร์พบทวีตหลายหมื่นรายการที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ดูเหมือนจะมาจากบัญชีที่ขยายการส่งข้อความของราชวงศ์ในการผลักดันเพื่อต่อต้านการเคลื่อนไหวประท้วงที่ยาวนานหลายเดือนซึงขยายตัวจากการต่อต้านรัฐบาลไปจนถึงการทำลายข้อห้ามที่มีมายาวนานโดยท้าทาย สถาบันพระมหากษัตริย์.

คำศัพท์ข่าว
- a long-standing taboo = ข้อห้ามที่มีมาช้านาน
- amplifying (amplify) = ขยายเพิ่ม, ทำให้แรงขึ้น
- analysis = การวิเคราะห์

- appeared (appear) = ปรากฏ, ดูเหมือนว่า
- counter (v) = ตอบโต้, โต้กลับ, ต่อต้าน
- linked (link) = เชื่อมโยง, ข้องเกี่ยว
- long-standing (adj) = นานมาแล้ว
- manipulation = จัดการ, ควบคุม (กำจัดสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น)
- platform = แพลตฟอร์ม, โปรแกรม, พื้นที่ใช้งานด้านเทคโนโลยี (ในข่าวหมายถึง บัญชีใช้งานในทวิตเตอร์)
- recent = เหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมา
- royal palace = พระราชวัง
- sought (seek) = ตามหา, พยายามค้นหา, พยายามได้มา
- swollen = ขยายใหญ่, พองตัว
- taboo = ข้อห้าม, สิ่งต้องห้าม


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น